184 המלכות

המלכות, עיר הקדושים, מלכות המשיח.

במלכות, אוצרותיו ותהילתו של אלוהים נגלים בבירור.

הברק, שבא מהמזרח וזוהר אל המערב.

אור האמת הגיע, דבר האל הופיע בבשר.

המושיע כבר מזמן חזר, רכוב על גבי ענן לבן.

הקדושים נלקחו היום אל כס המלכות, כדי לעבוד את אלוהים.

קדושי העבר עלו שוב כדי לעמוד איתן באחרית הימים.

הקדושים נרדפים באכזריות בסין, ארץ השדים.

במשך ששת אלפי שנות היסטוריה, הקדושים בכו בדמעות ודמם נשפך;

לא יכלו לשוב הביתה, נדדו מכאן לשם, ללא מקום להניח בו את ראשם.

בתהום של אומללות, בחשכה שבה שום שמש אינה זורחת, רוקדים לגיונותיו של השטן.

ששת אלפי שנות המאבק, הדם והדמע מפנות את מקומן לביאת המלכות.

אנו שומעים את קול האל ונלקחים אל כס מלכותו.

אנו חווים את משפטו של המשיח ומשתתפים במשתה הכלולות של השה.

אנו מיטהרים בדברי האל וחוזים בצדקתו ובקדושתו.

לאחר שדברי האל כבשו אותנו והביאונו לידי שלמות, אנו זוכים בישועתו באחרית הימים.

אני מהלל ושר בקול על מעשיו הפלאיים של האל הכול יכול.

אני עורם דברי שבח ללא קץ על טבעו הצודק של האל הכול יכול.

אני מריע ומדלג בשמחה לכבוד חכמתו וכול-יכולתו של האל הכול יכול.

איני יכול לאהוב די הצורך את שפלות רוחו ואת חביונו של האל הכול יכול.

היות שאיני יכול לגמול לאלוהים על אהבתו, לבי כואב ואכול אשמה.

יש לי לב ויש בי רוח, אך מדוע איני יכול לאהוב את אלוהים?

אלוהים הוא משענתי, ממה יש לפחד? אני מוסר את חיי כדי ללחום בשטן עד הסוף.

אלוהים מרומם אותנו. עלינו להשאיר הכול מאחור ולהילחם כדי להעיד למען המשיח.

אלוהים יוציא לפועל את רצונו בעולם הזה.

אני מכין את אהבתי ונאמנותי, ומקדיש אותן במלואן לאלוהים.

אני אקדם בשמחה את פני האל בשובו, כאשר הוא יירד במלוא הדרו,

ואפגוש אותו שוב כשתתממש מלכות המשיח.

המשיח בא אל העולם כאדם, עטוי גוף גשמי, כדי לצאת לקרב.

הוא מוחה את דמעות הקדושים ומושיעם מן השטן.

אנו שונאים את השדים, אויביו המרים של אלוהים.

פשעיהם העקובים מדם רבים מספור, והם מותירים זכרונות כה עזים.

אנו נמלאים בשנאה יוקדת, ולא ניתן עוד לרסן את כעסנו.

אנו מגנים את השטן, ואנו מתפללים שהשטן יישפט ושהשדים ייענשו בחומרה.

לא ייתכן פיוס – אנו נשבעים ללחום בהם עד האחרון.

רק הרס ממלכתו של השטן יקל על השנאה שבלבנו.

הצרות מולידות הרבה חיילים טובים ועטורי ניצחון.

עם אלוהים אנו עטורי ניצחון, ואנו הופכים לעדותו.

צפו ליום שבו אלוהים יזכה לתהילה – הוא יגיע בעוצמה שאין להתנגד לה.

כל העמים זורמים אל ההר הזה, צועדים באור האל.

תפארת המלכות, שאין שנייה לה, חייבת להתגלות בכל רחבי העולם.

עתיד המלכות הוא מזהיר וחסר גבולות; אלוהים בא בעצמו אל העולם כדי לתפוס את השלטון.

קדושי העבר עולים שוב מן המתים ונהנים מברכות נצחיות.

עתיד המלכות הוא מזהיר וחסר גבולות; אלוהים בא בעצמו אל העולם כדי לתפוס את השלטון.

קדושי העבר עולים שוב מן המתים ונהנים מברכות נצחיות.

המלכות, עיר הקדושים, מלכות המשיח.

במלכות, אוצרותיו ותהילתו של אלוהים נגלים בבירור.

קודם: 28 אנו חוגגים יחדיו בשבח האל

הבא: 23 דברי האל מחוללים ניסים

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פשעים יובילו את האדם לגיהינום

הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים...

עבודה והיווכחות (8)

אמרתי כל כך הרבה פעמים שעבודתו של אלוהים באחרית הימים נועדה לשנות את רוחו של כל אדם ואדם – לשנות את נפשו של כל אדם ואדם – כך שישוקם לבו,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה