99 אהבה אמיתית בקרב בני האדם

אתה מביע את האמת ומעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח.

אתה סובל את כאב הדחייה וחולק עם בני האדם את צרותיהם.

אתה מתהלך בין הכנסיות ורועה את נבחריך.

אתה חי לצד בני אדם וסובל עמם.

במשך עשורים היית שרוי בכאב.

אתה שופך את כל אהבתך כדי לזכות בליבם של בני האדם.

אתה אומר דברים חדשים כל יום, מספק את האמת לבני האדם.

דבריך הקשים מלאים באהבת אמת.

משפטך ונסיונותיך נועדו להביא את בני האדם לשלמות.

אני עוברת את משפטך ומיטהרת מהשחיתות.

אני חווה את אהבתך וליבי פונה אליך.

האמנתי בך הרבה שנים אך מעולם לא הכרתיך.

הייתי מלאה בתפיסות שגויות ורק התחננתי לחסדיך.

קיבלתי את עבודתך אך מעולם לא אהבתיך.

באמת איבדתי כל היגיון ולא הייתי ראויה להיקרא אדם.

נהגת בי ברחמים ובסובלנות ועשית ככל יכולתך להושיעני.

משפטך והחוויות המזככות שיצרת הם אהבתך.

מתוך ההתנסות במשפטך אני מכירה את צדקתך.

אני חיה כאדם חדש ואהבתי כלפיך טהורה יותר.

כשאני רואה את יפעתך, ליבי שייך אליך.

אני מתמסרת לתזמוריך ללא חרטה או תלונה.

אני אוהבת אותך ומעידה למענך, ואהיה נאמנה כלפיך כל חיי.

קודם: 98 לעד נהלל את אהבתו של אלוהים

הבא: 100 האהבה עומדת על המשמר

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

דבר האל משיג הכל

אלוהים אומר את דבריו ועושה את עבודתו בהתאם לעידנים השונים, ובעידנים שונים, הוא אומר דברים שונים. אלוהים לא מציית לכללים או חוזר על אותה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה