18 נשמע קול שופר המבשר על המשפט

אלוהים הופיע ודיבר,

זיעזע את כל הזרמים.

הוא אומר אמת, שופט אי-צדק

ומכריע את כל אויביו.

כולם עובדים אותו ומהללים את מעשיו.

הכוכבים מסתדרים כדי לקדמו בברכה בשובו.

האנשים בעולם מלאי שבח -

אלוהים זכה במלכות ובא אל העולם.

האמת שבדברי האל מושלת בעולם.

אלוהים נחל ניצחון מלא.

דבריו ממלאים הכל, עבודתו נעשתה.

אנו משבחים את קדושתו וצדקתו.

כולם הולכים בעקבות קול האל אל כסאו.

כולנו נשמעים למשפט האל,

ועוברים היטהרות.

הערצה ומורא גואים בליבנו.

אנו מגישים את כל ישותנו

כדי להעיד על המשיח ולהשלים את שליחותנו.

אלוהים הוא המלך, דבריו מושלים בנו.

כולם כורעים ומשבחים את שמו הקדוש.

האמת שבדברי האל מושלת בעולם.

אלוהים נחל ניצחון מלא.

דבריו ממלאים הכל, עבודתו נעשתה.

אנו משבחים את קדושתו וצדקתו.

האל הוא מלכותיות וחרון אף,

אינו מקבל שום עלבון אנושי.

השטן בפרפורי גסיסתו,

צועק מתוך הלהבות.

אלוהים הורס את סין, בית השדים,

ובכך מראה לנו את צדקתו.

נבחריו מעידים בזמנים קשים.

אלוהים הכריע את השטן, יצר מתגברים.

האמת שבדברי האל מושלת בעולם.

אלוהים נחל ניצחון מלא.

דבריו ממלאים הכל, עבודתו נעשתה.

אנו משבחים את קדושתו וצדקתו.

דברי האל התפשטו

לקצווי תבל

ומלכותו כאן.

שמש הצדק

מאירה עולם ומלואו

והכל נברא מחדש.

האמת שבדברי האל מושלת בעולם.

אלוהים נחל ניצחון מלא.

דבריו ממלאים הכל, עבודתו נעשתה.

אנו משבחים את קדושתו וצדקתו.

קודם: 17 אלוהים על כס מלכותו

הבא: 151 התאספות בציון

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

13. את אביב נעוריי העברתי בכלא

מאת צ'נשי, נפת הבאיכולם אומרים שאביב נעורינו הוא תקופת החיים הנפלאה והטהורה ביותר. עבור רבים, כנראה, שנים אלו גדושות בזיכרונות יפים. אני...

ד. הפצת בשורת מלכות האל הכול יכול בסין

בשנת 1995 החלה רשמית בסין היבשתית עבודת נשיאת העדות לבשורת המלכות של האל הכול יכול. דרך הכרת התודה שלנו לאלוהים, ובאהבה שהייתה אהבת אמת, נשאנו עדות להופעתו ולעבודתו של האל הכול יכול בפני האחים והאחיות בפלגים ובכיתות הדתיים השונים. לא תיארנו לעצמנו שנסבול התנגדות קיצונית והשמצות קיצוניות מצד מנהיגיהם. כל שיכולנו לעשות היה לבוא לפני האל הכול יכול כדי להתפלל ברצינות רבה ולהתחנן בפני אלוהים שיעבוד בכבודו ובעצמו. משנת 1997 והלאה ראינו את רוח הקודש עובדת בקנה מידה נרחב ביותר. הייתה עלייה מהירה במספר החברים בכנסיות במקומות שונים. באותו הזמן התרחשו אותות ומופתים רבים, ואנשים רבים מהפלגים והכיתות הדתיים השונים שבו אל האל הכול יכול כתוצאה מהגילויים של אלוהים או מכך שחזו באותות ומופתים האלה. אילו רוח הקודש לא הייתה עובדת, מה היו יכולים בני האדם לעשות? זה גרם לנו להגיע להבנה: על אףi שהבנו כמה אמיתות, לא יכולנו לשאת עדות על האל הכול יכול אך ורק באמצעות החוזק האנושי שלנו. לאחר שהאנשים האלה מהפלגים והכיתות הדתיים השונים קיבלו את האל הכול יכול, הם בהדרגה הגיעו בלבם להכרה באל הכול יכול דרך אכילה ושתייה של דבר האל הכול יכול ומתוך הנאה מהם, ולאחר זמן-מה התפתחה בהם אמונה כנה וציות אמיתי. אנשים מכל הפלגים והכיתות הדתיים נישאו כך אל לפני כיסא הכבוד, ושוב לא ציפו "לפגוש את האדון בשמיים" כפי שהם דמיינו לעצמם בעבר.

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה