558 הבינו את עצמכם לפי דברי האל

1 יש פער גדול בין האופן שבו בני האדם מכירים את אופיים שלהם לבין האופן שבו חשף אלוהים את האופי האנושי. אנשים אינם מבינים את עצמם ברמה הבסיסית ביותר, אלא הם מתמקדים ומקדישים את האנרגיה שלהם לפעולותיהם ולביטויים חיצוניים. אפילו אם מדי פעם מישהו אומר דבר מה ביחס להבנתו את עצמו, דבריו לא יהיו מעמיקים מאוד. בני אדם אף פעם לא חושבים שהם סוג מסוים של אדם או שיש להם אופי מסוג מסוים משום שהם עשו דבר מסוים או חשפו דבר מה. אלוהים חשף את אופיה ומהותה של האנושות, אך בני האנוש מבינים שהאופן שבו הם עושים דברים ומדברים הוא פגום ולקוי. לכן הנהגת האמת היא משימה מפרכת לבני האדם.

2 בני האדם חושבים שטעויותיהם הן רק ביטויים רגעיות שנחשפים מתוך חוסר זהירות, ולא גילויים של אופיים. בני אדם שמתייחסים אל עצמם כך לא מסוגלים להנהיג את האמת, מפני שהם לא מסוגלים לקבל את האמת כאמת ולא צמאים לאמת. לפיכך, כשהם מיישמים את האמת הם פועלים על פי הכללים רק כדי לצאת ידי חובה. בני אדם לא תופסים את אופיים כאופי שהושחת במיוחד, והם מאמינים שהם לא גרועים עד כדי כך שצריך להשמיד או להעניש אותם. הם חושבים שאין זה נורא לשקר מדי פעם, והם מתייחסים אל עצמם כאל טובים בהרבה מאשר הם היו בעבר. אולם למעשה, על פי התקנים, קיים כאן הבדל גדול, מכיוון שלבני אדם יש רק פעולות מסוימות שעל פניהן לא נוגדות את האמת, כשהם לא מנהיגים את האמת.

עיבוד של "הבנת האופי והנהגת האמת" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 564 חשוב להרהר בעצמכם כך

הבא: 565 שנאה עצמית אפשרית רק עם הכרה עצמית

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

75. דברי אלוהים מנחים את דרכנו

מאת קסיאוצ'נג שאאנקסיאלו הם דברי אלוהים: "כוונתו של אלוהים כשהוא חושף בני אדם אינה לסלקם מהדרך, אלא לגרום להם לצמוח" ("רק כשאדם מנהיג את...

עבודה והיווכחות (3)

אלוהים הטיל דברים כה רבים על בני האנוש וכן התייחס להיווכחותם בדרכים רבות מספור. אולם מפני שאיכותם של בני האדם ירודה באופן ניכר, רבים מדברי...

(ג) דברים בנושא קדושתו של אלוהים

"קדושתו של אלוהים" משמעה שמהותו של אלוהים היא מושלמת, שאהבתו חסרת אנוכיות, כל שאלוהים נותן לאדם הוא חסר אנוכיות, וביום הזה אתם תכירו בכך...

פרק 10

אחרי הכל, עידן המלכות שונה מתקופות העבר. עניינו אינו מה האדם עושה. במקום זאת, אני מבצע את עבודתי באופן אישי לאחר שאני יורד ארצה – עבודה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה