558 הבינו את עצמכם לפי דברי האל

1 יש פער גדול בין האופן שבו בני האדם מכירים את אופיים שלהם לבין האופן שבו חשף אלוהים את האופי האנושי. אנשים אינם מבינים את עצמם ברמה הבסיסית ביותר, אלא הם מתמקדים ומקדישים את האנרגיה שלהם לפעולותיהם ולביטויים חיצוניים. אפילו אם מדי פעם מישהו אומר דבר מה ביחס להבנתו את עצמו, דבריו לא יהיו מעמיקים מאוד. בני אדם אף פעם לא חושבים שהם סוג מסוים של אדם או שיש להם אופי מסוג מסוים משום שהם עשו דבר מסוים או חשפו דבר מה. אלוהים חשף את אופיה ומהותה של האנושות, אך בני האנוש מבינים שהאופן שבו הם עושים דברים ומדברים הוא פגום ולקוי. לכן הנהגת האמת היא משימה מפרכת לבני האדם.

2 בני האדם חושבים שטעויותיהם הן רק ביטויים רגעיות שנחשפים מתוך חוסר זהירות, ולא גילויים של אופיים. בני אדם שמתייחסים אל עצמם כך לא מסוגלים להנהיג את האמת, מפני שהם לא מסוגלים לקבל את האמת כאמת ולא צמאים לאמת. לפיכך, כשהם מיישמים את האמת הם פועלים על פי הכללים רק כדי לצאת ידי חובה. בני אדם לא תופסים את אופיים כאופי שהושחת במיוחד, והם מאמינים שהם לא גרועים עד כדי כך שצריך להשמיד או להעניש אותם. הם חושבים שאין זה נורא לשקר מדי פעם, והם מתייחסים אל עצמם כאל טובים בהרבה מאשר הם היו בעבר. אולם למעשה, על פי התקנים, קיים כאן הבדל גדול, מכיוון שלבני אדם יש רק פעולות מסוימות שעל פניהן לא נוגדות את האמת, כשהם לא מנהיגים את האמת.

עיבוד של "הבנת האופי והנהגת האמת" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 564 חשוב להרהר בעצמכם כך

הבא: 565 שנאה עצמית אפשרית רק עם הכרה עצמית

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 27

ההתנהלות האנושית מעולם לא נגעה ללבי ומעולם גם לא נראתה לי יקרת ערך. בעיני האדם, אני תמיד נוהג בו בחומרה, ובעיניו, אני תמיד רודה בו. בכל...

על חייו של פטרוס

פטרוס הוא מודל לחיקוי שאלוהים הציג לאנושות, והוא היה אישיות ידועה לכול. מדוע אלוהים הציב אדם כה פשוט כאות ומופת, ומדוע דורות מאוחרים יותר...

12. דברי האל הביאוני לשאת עדות

מאת סיאו מין, מחוז שנדונגנולדתי באיזור כפרי ונחשל, וחיי כילדה היו קשים, חיי עוני. כדי לשפר את חיי בהקדם האפשרי לאחר נישואיי, התחלתי לעבוד...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה