876 העובדה שאלוהים חווה את כאב האדם היא משמעותית ביותר

1 ההתגלמות עושה את שני שלבי העבודה בצורה הזאת, וזה אומר ששני השלבים נעשו בצורה מושלמת ושיש ביניהם קשר. זה מפני שהעבודה שנעשתה בשני השלבים על ידי ההתגלמות הראשונה, וההתגלמות הנוכחית פותרת את כל הסבל בחיי האנושות ואת כאבם של בני האדם. מדוע זה נחוץ שההתגלמות תעשה זאת בעצמה? מאין בא הכאב הכרוך בלידה, מוות, מחלות וזקנה – אותן תופעות שקיימות לכל אורך חיי האדם? מה גרם לאנשים לחוות את הדברים הללו? בני האדם לא סבלו מהתופעות הללו כשהם נבראו, נכון? אז מאין באו הדברים הללו? כאבו של הגוף הגשמי, ייסוריו והריקנות הכרוכה בקיומו וכן העליבות הקיצונית של העולם האנושי החלו אחרי שבני האדם הושחתו על ידי השטן, ומאז שהוא התחיל לענותם, וזו התנוונה.

2 כתוצאה מכך הם התנוונו אז יותר ויותר. מחלותיהם של בני האדם החמירו יותר ויותר, וסבלם נעשה קשה יותר ויותר. בני האדם חשו במידה גוברת את הריקנות ואת הטרגדיה שבעולם; הם חשו שאי אפשר להמשיך ולחיות בו, ונותרה בהם פחות ופחות תקווה עבור העולם. כל זה קרה לאחר השחתת השטן. אם כן, השטן הוא זה שהמיט על בני האדם את הסבל הזה, והדבר קרה רק לאחר שהשטן השחית את האנושות, וזו התנוונה. השטן עדיין מושל בסבל הזה – זו חולשה קטלנית של האדם. השטן עדיין מסוגל להשתמש בדברים האלה שהוא השחית ורמס – אלה הם כלי נשק שהשטן יכול להשתמש בהם כנגד האדם.

3 היות שכך, אלוהים בהתגלמותו פתח בשלב העבודה השני. הוא סבל במקום בני האדם ובתוך כך הוא עשה את עבודת הכיבוש. בכך שההתגלמות משלמת את מחיר הסבל, החולשה הקטלנית של בני האדם תיפתר ולא תתקיים עוד. לאחר שבני האדם יושבו בעקבות ההתנסות בכאב העולם, לשטן לא תהיה עוד כל אחיזה בבני האדם, ואלה יפנו אל אלוהים בצורה מלאה. רק כך ניתן יהיה לומר שבני האדם שייכים לגמרי לאלוהים. ההתגלמות חווה את כאב העולם במקום בני האדם, וזה אינו דבר שניתן להסתדר בלעדיו – זה דבר חיוני לחלוטין.

עיבוד של "אלוהים חווה את כאב העולם – מהי משמעות הדבר?" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 881 האל סובל כאב רב כדי להושיע את האדם

הבא: 877 אלוהים סובל השפלה אדירה כדי להושיע את בני האנוש

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים

קראתי לרבים בעולם להיות לי לחסידים. בין כל החסידים נמנים אלה שמשרתים ככמרים, אלה שמובילים, אלה שהם הבנים, אלה שמהווים את העם ואלה שמשרתים....

בנוגע לתארים וזהות

אם אתם רוצים להיות ראויים לשימושו של אלוהים, עליכם להכיר את עבודתו של אלוהים, עליכם להכיר את העבודה שהוא עשה בעבר (בתנ"ך ובברית החדשה),...

המושיע כבר חזר על "ענן לבן"

במשך כמה אלפי שנים, האדם השתוקק לחזות בבואו של המושיע. האדם השתוקק לראות את ישוע המושיע על ענן לבן כשהוא יורד באופן אישי אל קרבם של בני...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה