55 אלוהים שופט ומטהר את האדם באמצעות דבריו באחרית הימים

העבודה באחרית הימים היא דיבור.

המילים יוצרות שינויים גדולים באדם,

ואלו שמקבלים אותן עוברים שינוי גדול,

גדול יותר משל אלו שקיבלו

אותות ומופתים בעידן החסד.

בעידן ההוא, השדים סולקו

באמצעות הנחת ידיים ותפילה,

אך שחיתות האדם נותרה בעינה,

אך שחיתות האדם נותרה בעינה,

אך שחיתות האדם נותרה בעינה.

האדם הבריא, נמחלו לו חטאיו,

אך טרם הושלמה העבודה

שתוכל לטהר אותו מטבעו השטני.

האדם נושע בזכות אמונתו,

אך אופיו החוטא נותר בעינו.

בזכות האל בהתגלמותו,

חטאי האדם נמחלו.

אך החטא לא סר מהאדם,

החטא לא סר מהאדם,

החטא לא סר מהאדם.

אחרי שהושלם שלב העבודה ההוא,

עדיין נותרה עבודת השיפוט.

דבר האל מטהר את האדם

ומעניק לו נתיב בשלב הזה.

באמצעות קורבן החטאת,

נמחלו כל חטאי האדם,

שכן עבודת הצליבה כבר באה לקצה.

אלוהים גבר על השטן,

גבר על השטן,

גבר על השטן.

אך טבעו המושחת של האדם נותר בעינו.

האדם עדיין חוטא ומתנגד לאלוהים,

וכך עוד לא נפל בנחלת האל.

לכן בשלב הזה האל משתמש בדבריו

כדי לחשוף את שחיתות האדם,

ולכוון אותו בנתיב הנכון.

השלב הזה משמעותי ופורה יותר,

כי עכשיו המילה מספקת לאדם חיים,

ומאפשרת לו להתחדש.

זהו שלב אינטנסיבי בעבודה.

התגלמות האל באחרית הימים

משלימה את משמעות ההתגלמות

ואת תוכנית האל לישועת האדם.

המילה מטהרת את האדם.

המילה מטהרת את האדם.

המילה מטהרת את האדם.

המילה מטהרת את האדם.

המילה מטהרת את האדם.

המילה מטהרת את האדם.

עיבוד של 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 64 המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש

הבא: 120 חשיבותה של עבודת האל באחרית הימים באומת התנין הגדול האדום כאש

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 20

השפע בביתי רב מספור ובלתי-נתפס, אך האדם מעולם לא בא אליי כדי ליהנות ממנו. הוא לא מסוגל ליהנות ממנו לבדו וגם לא מסוגל להתגונן בכוחות עצמו....

אלוהים עצמו, הייחודי ט'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ג')במהלך תקופה זו, דיברנו על דברים רבים הקשורים להכרת אלוהים, ולאחרונה דיברנו על דבר חשוב מאוד בנושא זה. מהו...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה