906 לא ניתן למדוד את סמכות האל

סמכות האל

לא מהבהבת,

סמכות האל לא באה והולכת,

ואיש לא יכול למדוד

את עוצמת סמכותו .

את עוצמת סמכותו של האל.

כשאלוהים מבטיח,

תעשו את שתעשו,

תגורו היכן שתגורו, יהיה הרקע כשיהיה,

לפני כן ואחרי כן,

הוא מכיר את הכל. הוא מכיר את הכל.

גם אם חייכם משתנים מן הקצה,

מן הקצה אל הקצה.

אלוהים יודע ,אלוהים יודע,

אלוהים יודע מה קורה.

כשאלוהים מברך אדם

הזמן יכול לחלוף,

אך הברכה תמיד תישאר

וכוחה המתמשך של הברכה

הוא שנושא עדות

על סמכות האל –

על סמכותו האדירה.

הדבר מאפשר לאנושות לראות

את שובו של כוח החיים של הבורא,

הבלתי נגמר, הנשגב,

פעם אחר פעם.

פעם אחר פעם.

יהיה אשר יהיה

הזמן שחלף מאז שאלוהים אמר דבר מה,

נדמה שזה קרה, שזה קרה, זה עתה,

כן, כך נדמה לאל,

גם כשחולף זמן רב.

בעוצמה ובסמכות,

האל עוקב אחר הכל,

מקיים כל הבטחה

שהוא מבטיח לאדם.

כן, הוא שומר, כן, הוא שומר,

כן, הוא שומר על שליטה.

תהיה ההבטחה אשר תהיה,

יהיה אשר יהיה הזמן עד להגשמתה

יהיה אשר יהיה היקף ההבטחה,

היא תמיד תתגשם,

היא תמיד תושג.

הבטחתו של אלוהים תתגשם,

הדבר לא דורש ממנו שום מאמץ. שום מאמץ.

כשאלוהים מברך אדם

הזמן יכול לחלוף,

אך הברכה תמיד תישאר

וכוחה המתמשך של הברכה

הוא שנושא עדות

על סמכות האל –

על סמכותו האדירה.

הדבר מאפשר לאנושות לראות

את שובו של כוח החיים של הבורא,

הבלתי נגמר, הנשגב,

פעם אחר פעם.

פעם אחר פעם.

אלוהים יגשים הבטחתו,

תהיה אשר תהיה.

הכל יושג, הכל יוגשם,

הוא עושה זאת בנקל.

וזה מוכיח שכל עוצמתו, סמכותו,

שולטות בתבל כולה, בתבל כולה, באנושות כולה.

כשאלוהים מברך אדם

הזמן יכול לחלוף,

אך הברכה תמיד תישאר

וכוחה המתמשך של הברכה

הוא שנושא עדות

על סמכות האל –

על סמכותו האדירה.

הדבר מאפשר לאנושות לראות

את שובו של כוח החיים של הבורא,

הבלתי נגמר, הנשגב,

פעם אחר פעם.

פעם אחר פעם.

פעם אחר פעם.

פעם אחר פעם.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 1011 אלוהים קובע את סופם של בני האדם בהתאם למהותם

הבא: 908 סמכותו של אלוהים נמצאת בכל מקום

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עבודה והיווכחות (5)

כיום, כולכם יודעים שאלוהים מוביל את בני האדם אל דרך הישר של החיים, שהוא מוביל את האדם לקחת עוד צעד אל תוך עידן חדש, שהוא מוביל את האדם...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה