ב. הופעתו ודבריו של המשיח באחרית הימים והופעת דברי יהוה ודברי הרוח האחת

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות:

"וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר. אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים

לא יהיה לך אלֹהים אחרים על פנָי.

לא-תעשה לך פסל, וכל-תמונה, אשר בַּשָּׁמַיִם ממעל, ואשר בארץ מתחת – ואשר במים, מתחת לארץ.

לא-תשתחוֶה להם, ולא תעבדם: כי אנֹכי יהוה אלֹהיך, אל קַנָּא – פֹּקֵד עֲוֹן אבות על-בנים ועל- שִׁלֵּשִׁים ועל-רִבֵּעִים, לְשֹׂנְאָי.

וְעֹשֶׂה חסד, לַאֲלָפִים – לְאֹהֲבַי, וּלְשֹׁמְרֵי מצותו (מִצְוֹתָי).

לא תִשָּׂא את-שם-יהוה אלֹהיך, לשוא: כי לא ינקה יהוה, את אשר- יִשָּׂא את-שמו לשוא.

זָכוֹר את-יום השבת, לְקַדְּשׁוֹ.

ששת ימים תעבֹד, ועשיתָ כל-מלאכתך.

ויום, השביעי – שבת, ליהוה אלֹהיך: לא-תעשה כל-מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך וַאֲמָתְךָ ובהמתך, וְגֵרְךָ, אשר בִּשְׁעָרֶיךָ.

כי ששת-ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ, את-הים ואת-כל-אשר-בם, וַיָּנַח, ביום השביעי; על-כן, בֵּרַךְ יהוה את-יום השבת – ויקדשהו.

כבד את-אביך, ואת-אמֶּך – למען, יארכון ימיך, על האדמה, אשר-יהוה אלֹהיך נתן לך.

לא תרצח.

ולא תנאף.

ולא תנֹנב.

ולא-תענה ברעך בְרֵעֲךָ שוא.

לא תחמֹד, בית רעך; לא-תחמֹד אשת רֵעֶךָ, ועבדו וַאֲמָתוֹ ושורו וחמֹרו, וכל, אשר לְרֵעֶךָ" (שמות כ'1-13).

דברי אלוהים רלוונטיים:

אני מכריז כעת את הצווים המנהליים של מלכותי: כל הדברים נמצאים תחת השיפוט שלי, כל הדברים כלולים בצדק שלי, כל הדברים כלולים במלכותיות שלי, ואני מנהיג צדק לכולם. בני האדם שאומרים שהם מאמינים בי אך אשר סותרים אותי בלבם, או אלה שלבם נטש אותי, יסולקו, אך כל אחד יסולק בזמן המתאים לו. בני האדם שמדברים עליי בעוקצנות אך באופן שבני האדם לא מבחינים בו, ימותו מיד (הם ימותו ברוח, בגוף ובנפש). באשר לבני האדם שמדכאים את אהוביי או מפנים עורף לאהוביי, חרון אפי ישפוט אותם תכף ומיד. במילים אחרות, אני אתן לאהוביי לשפוט את בני האדם שיש להם לב שמקנא באהוביי וחושבים שאני לא צודק. כל בני האדם המחונכים, הפשוטים והכנים (לרבות אלה שחסרה להם חוכמה) וכל מי נחוש להיות ישר איתי, יישארו במלכותי. בני האדם שלא עברו אימונים, כלומר בני האדם הכנים שחסרים להם חוכמה ותובנה, יזכו לעוצמה במלכותי. אולם הם גם עברו טיפול ושבירה. לא נכון לומר שהם לא עברו אימון בשום אופן, אלא שבאמצעות הדברים האלה, אני אגלה לכולם את כול היכולת והחוכמה שלי. אני אסלק את בני האדם שעדיין מפקפקים בי כעת – אני לא רוצה אף אחד מהם (אני בז לבני האדם שעדיין מפקפקים בי בזמן כזה). באמצעות המעשים שאני עושה ברחבי התבל כולה, אני אגלה לבני אדם כנים את נפלאות פעולותיי, ובכך אפתח את החוכמה, התובנה וההבחנה שלהם, ואני אשמיד רמאים בן-רגע בזכות מעשיי המופלאים. כל הבנים הבכורים שהיו הראשונים לקבל את שמי (כלומר בני האדם הקדושים והכנים שאין בהם כל דופי) יהיו הראשונים להיכנס למלכות ולמשול בכל האומות ובכל העמים ביחד איתי, למלוך כמלכים במלכות ולשפוט ביחד את כל האומות ואת כל העמים (כלומר הבנים הבכורים של המלכות, ולא אף אחד אחר). אלה מבין כל האומות וכל העמים שנשפטו והכו על חטא ייכנסו למלכותי ויהפכו לאנשיי, ואילו בני האדם העקשנים שלא היכו על חטא יושלכו אל בור התהום (ויקמלו בו לעולמים). משפט המלכות יהיה המשפט האחרון, וכך אטהר את העולם באופן יסודי. לא יהיו עוד עוולות, צער, דמעות או אנחות, ויתרה מזאת, לא יהיה עוד עולם. הכל יהיה ביטוי של המשיח, והכל יהיה מלכות המשיח. כבוד כזה! כבוד כזה!

מתוך 'פרק 79' מתוך 'אמירותיו של המשיח בראשית'

כיום, הדבר שהאדם חייב לדבוק בו יותר מכל הוא זה: אסור לכם לרמות את האל לנגד עיניכם או להסתיר ממנו דבר. לא תאמר דברי זוהמה או דברי יוהרה בפני אלוהים שניצב בפניך. לא תרמה את אלוהים שלנגד עיניך במילים טובות ונאומים נאים, כדי לזכות באמונו. לא תנהג בזלזול בפני אלוהים. תישמע לכל מוצא פיו של אלוהים, ולא תתנגד, תחלוק על דבריו או תערער עליהם. לא תפרש כאוות נפשך את מוצא פיו של אלוהים. תנצור לשונך כדי למנוע ממנה לגרום לך ליפול טרף לתכסיסיהם הערמומיים של בני האדם הרשעים. היזהר בצעידה, כדי לא לחרוג מהגבולות שאלוהים הציב לך. אם תעשה כן, הדבר יגרום לך לומר דברים שאלוהים רואה כיהירים וגאוותניים, ולכן, אלוהים יתעב אותך. לא תחזור בחוסר זהירות על מוצא פיו של אלוהים, פן בני אדם אחרים יקניטו אותך והשדים ישימו אותך ללעג. תישמע לכל עבודתו של אלוהים של היום. אפילו אם לא תבין אותה, לא תעביר עליה ביקורת. מותר לך רק לחפש ולשתף. איש לא יפר את מקומו המקורי של אלוהים. אתה רק יכול לשרת את אלוהים של היום מעמדתו של האדם. אתה לא יכול ללמד את אלוהים של היום מעמדתו של האדם – זו טעות לעשות זאת. אסור לאף אחד לא להחליף את האדם שאלוהים מעיד עליו. בדבריך, במעשיך ובמחשבותיך העמוקות ביותר, אתה נמצא בעמדתו של האדם. יש להקפיד על כך. זו אחריותו של האדם. אסור לשנות זאת, משום שזו תהיה הפרה של הצווים המנהליים. כולם צריכים לזכור זאת.

מתוך 'דיברות העידן החדש'

עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות

1. אסור לאדם להעצים או לרומם את עצמו. עליו לעבוד ולרומם את אלוהים.

2. עליכם לעשות כל דבר שמועיל לעבודתו של אלוהים, ואסור לכם לעשות שום דבר שפוגם בתועלת של עבודתו של אלוהים. עליכם להגן על שמו של אלוהים, על עדותו של אלוהים ועל עבודתו של אלוהים.

3. הכסף, החפצים החומריים וכל הרכוש בביתו של אלוהים הם מנחות שעל האדם להעניק. רק לכומר ולאלוהים מותר ליהנות מהמנחות האלה, משום שהמנחות של האדם נועדו להנאתו של אלוהים, אלוהים חולק את המנחות הללו עם הכומר בלבד, ואף אדם אחר לא כשיר או זכאי ליהנות מהן כהוא זה. כל המנחות של האדם (לרבות כספים ודברים חומריים שניתן ליהנות מהם) ניתנות לאלוהים ולא לאדם. לפיכך, אסור לאדם ליהנות מהן – אילו האדם ייהנה מהם, הוא יגנוב את המנחות. כל מי שעושה זאת כמוהו כיהודה איש-קריות, כיוון שבנוסף להיותו בוגד, יהודה איש-קריות גם התכבד במה שהיה בקופה.

4. האדם הוא בעל טבע מושחת, ומלבד זאת הוא בעל רגשות. לכן, אסור בתכלית האיסור לגבר ואישה לעבוד ביחד בשירות האל. כל מי שיתגלה שעשה זאת יגורש, ללא יוצא מן הכלל – ואיש לא פטור מכך.

5. לא תמתחו ביקורת על אלוהים ולא תדונו כבדרך אגב בעניינים הקשורים לאלוהים. עליכם לפעול כפי שהאדם אמור לפעול ולדבר כפי שהאדם אמור לדבר ואסור לכם לחרוג מן המגבלות שלכם או לחצות את הגבולות שלכם. נצרו את לשונכם והיזהרו בצעדיכם. כל זאת ימנע מכם לעשות כל דבר שיפגע בטבעו של אלוהים.

6. עליכם לעשות את מה שעל האדם לעשות, ולמלא את ההתחייבויות שלכם, ולממש את האחריות שלכם, ולהקפיד על חובתכם. מכיוון שאתם מאמינים באלוהים, עליכם לתרום לעבודתו של אלוהים. אם לא תעשו זאת, לא תהיו ראויים לאכול ולשתות את דברי האל ולא תהיו כשירים לחיות בביתו של אלוהים.

7. בכל הקשור לעבודה ולענייני הכנסייה, מלבד הציות לאלוהים, עליכם לפעול בכל עניין על פי הוראות האדם שרוח הקודש משתמשת בו. אפילו העבירה הקלה ביותר לא תתקבל. עליכם לציית באופן מוחלט ואסור לכם לנתח מה נכון ומה לא נכון – למה שנכון ולא נכון אין שום קשר אליכם. ציות מוחלט הוא הדבר היחיד שעליכם לעסוק בו.

8. בני אדם שמאמינים באלוהים צריכים לשמוע לאלוהים ולעבוד אותו. אסור לכם לרומם או להעריץ אף אדם. אינכם צריכים לתת את המקום הראשון לאלוהים, את המקום השני לאנשים שאתם מעריצים ואת המקום השלישי לעצמכם. אף אדם לא אמור לתפוס מקום בלבכם, ואסור לכם להתייחס לבני אדם – במיוחד את אלו שאתם מעריצים – כאל בעלי מעמד זהה לאלוהים וכאל שווים לו. אלוהים לא יסבול זאת.

9. המחשבות שלכם צריכות להתמקד בעבודת הכנסייה. עליכם להניח בצד את עתידם של בשרם ודמכם, להיות החלטיים בענייני משפחה, להקדיש את עצמכם בלב שלם לעבודתו של אלוהים ולשים את עבודתו של אלוהים במקום הראשון ואת חייכם במקום השני. זוהי ההגינות של איש קדוש.

10. אסור לכפות על בני משפחה שלא נמנים על שורותינו (ילדיכם, בעלך או אשתך, אחיותיכם או הוריכם, וכן הלאה) להצטרף לכנסייה. לא חסרים חברים בבית האל ואין צורך להוסיף חברים חסרי תועלת. אסור להוביל בני אדם שאינם מאמינים בשמחה אל הכנסייה. צו זה מכוון לכל בני האדם. בנושא, עליכם לבדוק, לעקוב ולהזכיר זה לזה, ואסור לאיש להפר אותו. אפילו כשבני משפחה שלא נמנים על שורותינו נכנסים לכנסייה בעל כורכם, אסור לתת להם ספרים או שם חדש. בני אדם כאלה לא שייכים לבית האל ויש לשים קץ לכניסתם לכנסייה בכל דרך אפשרית. אם באות צרות על הכנסייה משום פלישת שדים, אתם בעצמכם תגורשו או שיוטלו עליכם הגבלות. בסיכומו של עניין, כולם נושאים באחריות בעניין זה, אך אסור לכם להיות פזיזים או להשתמש בכך כדי להשיג נקמות אישיות.

מתוך 'עשרת הצווים המנהליים שבני עמו הנבחר של אלוהים חייבים להישמע להם בעידן המלכות'

אתם חייבים לשמור בלבכם את מה שאני אומר לכם, ואתם חייבים להבין את לבי באמצעות דבריי ולגלות התחשבות בעול שלי. כך תתוודעו לכול היכולת שלי, וכך תראו את דמותי. זאת מכיוון שדבריי הם דברי חוכמה, ואף אחד לא יכול לתפוס את העקרונות או החוקים שבבסיס דבריי. בני האדם חושבים שאני מנהיג הונאה ורמאות, והם לא מכירים אותי דרך דבריי. נהפוך הוא: הם מחללים את קדושתי. הם כל כך עיוורים ונבערים! ואין להם שום יכולת הבחנה. כל משפט שאני אומר נושא סמכות ושיפוט, ואף אחד לא יכול לשנות אותו. לאחר שאני מבטא את דבריי, דברים מושגים בהתאם לדבריי, וזה הטבע שלי. דבריי הם סמכות, וכל מי שמשנה אותם פוגע בייסורים שאני ממיט, ואני חייב להכות אותו אפיים ארצה. במקרים חמורים, בני אדם כאלה ממיטים חורבן על חייהם שלהם והם נשלחים לשאול או אל בור התהום. זו הדרך היחידה שבה אני מתמודד עם האנושות, ואין לאדם שום דרך לשנות זאת – זה הצו המנהלי שלי. זכרו זאת! אך אחד לא מורשה להפר את הצו שלי. זה חייב להיעשות בהתאם לרצוני! בעבר, הקלתי עליכם יותר מדי, ונתקלתם רק בדבריי. דבריי בנוגע להכאת בני אדם אפיים ארצה עדיין לא התממשו. אולם החל מהיום, כל האסונות (אלה שקשורים לצווים המנהליים שלי) יתרחשו בזה אחר זה, כדי להעניש את כל בני האדם שלא תואמים את רצוני. העובדות חייבות לצאת לאור. אחרת, בני האדם לא יהיו מסוגלים לראות את חרון האף שלי, אלא יהיו מושחתים פעם אחר פעם. זה שלב בתוכנית הניהול שלי, וזה האופן שבו אני עושה את השלב הבא בעבודתי. אני אומר לכם את זה מראש, כדי שתוכלו להימנע מדבר עבירה ולהימנע מנצח בגיהינום. במילים אחרות, מהיום אגרום לכל בני האדם, למעט בניי הבכורים, לתפוס את מקומם הראוי בהתאם לרצוני, ואמיט עליהם ייסורים בזה אחר זה. לא אחוס על אף אחד מהם. נראה אתכם מעזים להיות שוב מושחתים! נראה אתכם מעזים להיות שוב מרדנים! אמרתי בעבר שאני צודק אל כולם, ללא שמץ של רגש, וזה מוכיח שאסור לפגוע בטבע שלי. זו הדמות שלי. איש לא יכול לשנות זאת. כל בני האדם שומעים את דבריי, וכל בני האדם רואים את ארשת פניי רבת הכבוד. כל בני האדם חייבים להישמע לי לחלוטין ובאופן גמור – זה הצו המנהלי שלי. כל בני האדם בקצוות תבל צריכים לשבח אותי ולהעניק לי כבוד, מכיוון שאני האל הייחודי עצמו, ומכיוון שאני דמותו של אלוהים. אך אחד לא יכול לשנות את דבריי, את האמירות שלי, את הדיבור שלי ואת ההתנהגות שלי, מכיוון שהם כולם עניינים שלי בלבד, והם דברים שיש לי מעולם ויתקיימו לנצח נצחים.

מתוך 'פרק 100' מתוך 'אמירותיו של המשיח בראשית'

כל אחד מכם צריך לזכות בתובנה בנוגע לצווים המנהליים שלי. אחרת, לא תפחדו כלל, תהיו רשלנים בפניי, ולא תדעו מה אני רוצה להפוך למושלם, מה אני רוצה להשלים, במה אני רוצה לזכות או לאיזה סוג אדם זקוקה המלכות שלי.

הצווים המנהליים שלי הם:

1. בלי קשר לזהותכם, אם תסתרו אותי בלבכם, אני אשפוט אתכם.

2. בנוגע לנבחרים שלי, אטיל עליהם משמעת תכף ומיד כתגובה לכל מחשבה שגויה.

3. הניח בצד את כל מי שלא מאמין בי. אני אניח לבני האדם האלה לדבר ולנהוג ברשלנות עד הסוף, ואז אעניש אותם ואמיין אותם.

4. בנוגע לבני האדם שמאמינים בי, אני אשגיח עליהם ואגן עליהם בכל עת. בכל עת, אני אספק להם חיים באמצעות דרך הישועה. בני האדם האלה יקבלו את אהבתי, ואין ספק שהם לא ייפלו או ילכו לאיבוד. כל חיסרון שלהם יהיה זמני, ואין ספק שלא אזכור את חסרונותיהם.

5. בנוגע לבני האדם שנדמה שהם מאמינים אך למעשה לא מאמינים – כלומר אלה שמאמינים שיש אלוהים אך לא מחפשים את המשיח, ואשר לא מתנגדים – בני אדם כאלה הם העלובים ביותר, ובאמצעות מעשיי, אגרום להם לראות בבירור. באמצעות מעשיי, אני אושיע בני אדם כאלה ואשיב אותם.

6. הבנים הבכורים שהיו הראשונים שקיבלו את שמי יבורכו! אין ספק שאעניק לכם את הברכות הטובות ביותר, ושתיהנו כאוות נפשכם. איש לא יעז לפגום בכך. הכל מוכן לכם לגמרי, מכיוון שזה הצו המנהלי שלי.

מתוך 'פרק 56' מתוך 'אמירותיו של המשיח בראשית'

משפטי חל על כולם, צוויי המנהליים נוגעים בכולם, ודבריי וישותי הפיסית מתגלים בפני כולם. זהו הזמן לעבודה הגדולה של רוחי, רוח הקודש (זו התקופה שבה ניתן להבחין בין אלה שיבורכו לאלה שמזלם יהיה רע). ברגע שדבריי יוצאים מפי, אני מבדיל בין אלה שיתברכו לבין אלה שמזלם יהיה רע. כל זה ברור כשמש, ואני רואה זאת במבט אחד. (הדברים נאמרים ביחס לאנושיותי, ולכן הדברים אינם סותרים את הייעוד-מראש ואת הבחירה האלוהית, אותם עשיתי בעבר.) אני משוטט בהרים ובנהרות ובכל הדברים, במרחבי היקום, צופה בכל מקום ומטהר כל מקום, כדי שאותם מקומות טמאים ואותן ארצות מופקרות יחדלו כולם מלהתקיים ויישרפו עד כלות בשל דבריי. עבורי הכול קל. אם עכשיו היה המועד שבו קבעתי מראש שאשמיד את העולם, הייתי יכול לבלוע את כולו במילה אחת – אך זה איננו המועד. הכול חייב להיות מוכן לפני שאעשה את העבודה הזאת, כדי שלא להפריע לתוכניתי או לקטוע את ניהולי. אני יודע כיצד לעשות זאת באופן סביר: יש לי את חוכמתי ואת הסדריי. אסור לבני האדם להזיז אצבע אחת – הישמרו פן אמית אתכם בידי; הדבר נוגע כבר בצוויי המנהליים. מכאן ניתן לראות את חומרתם של צוויי המנהליים ואת העקרונות שביסודם, ובכך כלולים שני היבטים: מחד, אני הורג את כל אלה שאינם מתואמים עם רצוני ומפרים את צוויי המנהליים; מאידך, בזעמי אני מקלל את כל אלה שמפרים את צוויי המנהליים. שני ההיבטים האלה הם חיוניים – אלה הם עקרונות הביצוע של צוויי המנהליים. כל אחד מטופל על פי שני העקרונות האלה ללא כל רגש, ולא חשוב עד כמה הוא נאמן. די בכך כדי להראות את צדקי, את מלכותי ואת חרון אפי, אשר ישרפו את כל הדברים הארציים, את כל הדברים הגשמיים ואת כל הדברים שאינם תואמים את רצוני. בדבריי חבויות תעלומות ובדבריי גם נחשפות תעלומות, ומכאן שלפי התפיסה האנושית, לפי דעתם של בני האדם, דבריי וליבי אינם ניתנים להבנה לנצח. במילים אחרות, עליי למגר את מחשבתם והשקפתם של בני האדם. זהו הפריט החשוב ביותר בתוכנית הניהול שלי. עליי לעשות זאת כך כדי לזכות בבניי הבכורים ולהגשים את הדברים שברצוני לעשות.

מתוך 'פרק 103' מתוך 'אמירותיו של המשיח בראשית'

אולם כל עוד העולם הישן ממשיך להתקיים, אשלח את זעמי על אומותיו, ואכריז בגלוי על הצווים המנהליים שלי בכל רחבי תבל, ואמיט ייסורים על כל מי שיפר אותם:

כשאני מפנה את פניי אל התבל כדי לשאת דברים, האנושות כולה שומעת את קולי, וכתוצאה מכך היא רואה את כל העבודות שביצעתי בכל רחבי תבל. אטיל ייסורים ואפיל ארצה כל מי שפועל בניגוד לרצוני, כלומר כל מי שמתנגד לי במעשי אדם. אקח את הכוכבים הרבים שבשמיים ואחדש אותם, והודות לי, השמש והירח יתחדשו – הרקיע כבר לא יהיה כפי שהיה. שפע הדברים על הארץ יתחדשו. הכל יושלם באמצעות דבריי. האומות הרבות שבתבל יחולקו מחדש והאומה שלי תתפוס את מקומן, כך שהאומות שעל פני האדמה ייעלמו לנצח ויהפכו לאומה שתעבוד אותי. כל אומות העולם יושמדו ויפסיקו להתקיים. מבין כל בני האנוש שבתבל, כל בני האדם השייכים לשטן יחוסלו. האש הבוערת תשטח את כל מי שעובד את השטן – כלומר, חוץ ממי שמצוי כעת בזרם, כל האחרים ייהפכו לאפר. כשאמיט ייסורים על העמים הרבים, בני האדם בעולם הדתי ישובו למלכותי במידה כזו או אחרת, לאחר שעבודותיי כבשו אותם, מפני שהם יראו את ביאת אלוהים הקדוש, הרוכב על ענן לבן. כל בני האנוש ילכו איש איש אחר סוגו, ואני אמיט עליהם ייסורים שונים בהתאם למעשיהם. כל מי שקם עליי יושמד. באשר לבני האדם שמעשיהם על פני האדמה לא היו קשורים אליי, בזכות האופן שבו הם ניקו את עצמם מאשמה, הם ימשיכו להתקיים על פני האדמה תחת פיקוחם של בניי ועמי. אתגלה לשפע העמים ולשפע האומות, אשמיע את קולי על פני האדמה ואכריז על השלמת עבודתי הגדולה שהאנושות כולה תוכל לראות במו עיניה.

מתוך 'פרק 26' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

קודם: 2. השוואת טקסטים: טבעו הצודק של אלוהים

הבא: 4. השוואת טקסטים: דרישותיו של אלוהים מהאדם ודברי התוכחה של אלוהים לאדם בכל עידן

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

פרק 23

כשקולי נישא ועיניי יורות אש, אני משגיח על כל פני האדמה ומשקיף על התבל כולה. האנושות כולה מתפללת אליי, נושאת עיניים אליי, מפצירה בי להפסיק...

פרק 14

במהלך העידנים, אף בן אנוש לא נכנס למלכות, ולכן איש לא זכה בחסד של עידן המלכות, ואיש לא ראה את מלך המלכות. על אף שתחת הארתה של רוחי, בני אדם...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה