967 מהותו של אלוהים קדושה

אין בָּאֵל שום רמאות, אין בו שום כזב.

יש בו רק כנות גמורה ומהימנות.

האדם לא רואה שום זֵכֶר לטבעו המושחת של השטן.

הרוע של השטן לא נחשף באלוהים כלל.

מהות האל קדושה היא.

הוא נקי משחיתות האדם.

מהות האל קדושה היא.

אין לו טבע מושחת כטבעו של האדם.

מהות האל קדושה היא.

מהותו לא מושחתת כמהות השטן.

מהות האל קדושה היא,

האל קדוש הוא.

כל מעשיו של אלוהים נועדו לקיים את האדם.

כל גילוייו הם יעילים ומועילים.

הם מלאי חיים, הם מעניקים לאדם

נתיב, נתיב לצעוד בו,

וכיוון להתקדם בו.

מהות האל קדושה היא.

הוא נקי משחיתות האדם.

מהות האל קדושה היא.

אין לו טבע מושחת כטבעו של האדם.

מהות האל קדושה היא.

מהותו לא מושחתת כמהות השטן.

מהות האל קדושה היא,

האל קדוש הוא.

הכירו את מהותו הקדושה.

אין באלוהים שום טבע מושחת.

הכירו את מהות האל הקדושה.

כל מהות האל לגמרי חיובית.

ניכר כך מעבודתו באדם.

הן כל פירות עבודתו חיוביים.

הכירו את מהות האל הקדושה.

הכירוה משני ההיבטים.

מהות האל קדושה היא.

הוא נקי משחיתות האדם.

מהות האל קדושה היא.

אין לו טבע מושחת כטבעו של האדם.

מהות האל קדושה היא.

מהותו לא מושחתת כמהות השטן.

מהות האל קדושה היא,

האל קדוש הוא.

האל לא חושף שחיתות כלל,

האל חושף מהותו.

האל לא חושף שחיתות כלל,

האל חושף מהותו.

התגלות מהותו בעבודתו מוכיחה

שהאל עצמו הוא קדוש.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 887 אלוהים דואג בשקט לכל אחד

הבא: 857 חמלתו של אלוהים כלפי האנושות מעולם לא פסקה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הנתיב... (2)

ייתכן שאחינו ואחיותינו יודעים משהו על רצף העניינים, השלבים והשיטות שמאפיינים את עבודתו של אלוהים בסין היבשתית, אך אני עדיין סבור שמוטב...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה