16 משכן האל בא לעולם

כשהאל ישוב בשנית,

האומות כבר יהיו מחולקות

לפי הגבולות שהוא קובע בלהבות.

הוא יופיע כשמש, כאחד הקדוש,

הוא ילך בין אומות כמו יהוה ביהודה.

הוא ינחה את חיי האדם בעמוד ענן.

הם יחזו בכבודו כשיופיע.

הם יחזו ביום צדק האל,

כשהאל ימשול בעולם ויביא את בניו לכבוד.

בני אדם ישתחוו ארצה,

משכן האל בקרבם,

מושתת על העבודה שעושה האל היום.

האל יבנה מזבח חדש.

האדם יעבדו במקדש.

כבשים ייערמו על המזבח.

אתם תחזו ביום כבוד האל,

כשיחריב את המקדש ויבנה חדש.

אתם תראו את משכנו בא לעולם.

כמו שהאדם יראה את ירידתו מהשמיים.

האל יקבץ מחדש את האומות לאחר החרבתן,

הוא יבנה את מקדשו ויכונן את מזבחו,

כדי שכולם יוכלו להקריב קורבנות ולשרתו,

להתמסר לעבודתו בקרב אומות הגויים.

הם יהיו כמו בני ישראל של הימים האלה,

הלבושים גלימות וכתרי כהונה,

ואשר כבוד האל נמצא בקרבם.

מלכותיותו מרחפת מעל,

מלווה אותם, מלווה אותם.

בני אדם ישתחוו ארצה,

משכן האל בקרבם,

מושתת על העבודה שעושה האל היום.

האל יבנה מזבח חדש.

האדם יעבדו במקדש.

כבשים ייערמו על המזבח.

אתם תחזו ביום כבוד האל,

כשיחריב את המקדש ויבנה חדש.

אתם תראו את משכנו בא לעולם.

כמו שהאדם יראה את ירידתו מהשמיים.

האל יעבוד בקרב אומות הגויים

כפי שהוא עבד בארץ ישראל.

משום שהוא ירחיב את עבודתו בישראל

ויפיץ אותה אל אומות הגויים.

בני אדם ישתחוו ארצה,

משכן האל בקרבם,

מושתת על העבודה שעושה האל היום.

האל יבנה מזבח חדש.

האדם יעבדו במקדש.

כבשים ייערמו על המזבח.

אתם תחזו ביום כבוד האל,

כשיחריב את המקדש ויבנה חדש.

אתם תראו את משכנו בא לעולם.

כמו שהאדם יראה את ירידתו מהשמיים,

מהשמיים, מהשמיים.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 18 כשנשמעת התרועה למלכות

הבא: 14 אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

עבודה והיווכחות (3)

אלוהים הטיל דברים כה רבים על בני האנוש וכן התייחס להיווכחותם בדרכים רבות מספור. אולם מפני שאיכותם של בני האדם ירודה באופן ניכר, רבים מדברי...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה