בנוגע להשקטת לבכם בפני אלוהים

אין שלב חיוני להיווכחות בדברי האל יותר מהשקטת לבכם בפני אלוהים. זה לקח שכל בני האדם בהווה חייבים להיווכח בו בדחיפות. דרכי ההיווכחות על מנת להשקיט את לבכם בפני אלוהים הן כדלקמן:

1. נתקו את לבכם מעניינים חיצוניים, היו שקטים בפני אלוהים והקדישו את מלוא תשומת לבכם לתפילה בפני אלוהים.

2. בלב שקט בפני אלוהים, אכלו, שתו ותיהנו מדברי האל.

3. הרהרו וחשבו בלבכם על אהבתו של אלוהים והגייה בלבכם בעבודתו של אלוהים.

קודם כל, התחילו מהיבט התפילה. התפללו בתשומת לב מלאה ובזמן קבוע. בלי קשר לשאלה כמה תהיו קצרים בזמן וכמה עמוסים תהיו בעבודתכם, או לשאלה מה יפקוד אתכם, התפללו מדי יום כרגיל ואכלו ושתו את דברי האל כרגיל. כל עוד תאכלו ותשתו את דברי האל, יהיו אשר יהיו נסיבות חייכם, תיהנו מאוד ברוחכם, ובני האדם, האירועים או הדברים בסביבתכם לא יפריעו לכם. כשאתם מהרהרים באלוהים בלבכם באופן רגיל, מה שקורה בחוץ לא יכול להטריד אתכם. זו הכוונה בשיעור קומה. התחילו בתפילה: תפילה שקטה בפני אלוהים נושאת הכי הרבה פירות. לאחר מכן, אכלו ושתו את דברי האל, חפשו את האור בדברי האל באמצעות הרהור בהם, מצאו את נתיב הנוהג, דעו מה המטרה שלשמה אלוהים אומר את דבריו והבינו אותם ללא סטייה. באופן שגרתי, אתם צריכים להיות מסוגלים באופן רגיל להתקרב לאלוהים בלבכם, להרהר באהבתו של אלוהים ולחשוב על דברי האל, מבלי שדברים חיצוניים יפריעו לכם. כשלבכם יהיה שלו במידה מסוימת, תהיו מסוגלים להרהר בשקט, ובתוך עצמכם, תוכלו להגות באהבתו של אלוהים ולהתקרב אליו באמת, בלי קשר לסביבה שלכם, עד שבסופו של דבר תגיעו לשלב שבו לבכם יתמלא בשבח. הדבר יהיה טוב יותר אפילו מתפילה. אז יהיה לכם שיעור קומה מסוים. אם תהיו מסוגלים להשיג את מצבי ההוויה המתוארים לעיל, הדבר יוכיח שלבכם באמת שלו בפני אלוהים. זה הלקח היסודי הראשון. רק לאחר שבני האדם מסוגלים להיות שלווים בפני אלוהים, רוח הקודש יכולה לרגש אותם, להאיר אותם ולהפוך אותם לנאורים, ורק אז הם מסוגלים באמת לשתף עם אלוהים וכן לתפוס את רצונו של אלוהים ואת הכוונתה של רוח הקודש. בשלב הזה הם עולים על דרך הישר בחייהם הרוחניים. כשאימונם לחיים בפני אלוהים מגיע לעומק מסוים, והם מסוגלים לזנוח את עצמם, לתעב את עצמם ולחיות בדברי האל, הרי שלבם באמת שלווים בפני אלוהים. היכולת לתיעוב עצמי, לקללה עצמית ולזניחה עצמית היא התוצאה שעבודתו של אלוהים משיגה, ובני האדם לא יכולים לעשות זאת לבדם. לפיכך, תרגול השקטת לבם בפני אלוהים הוא לקח שבני האדם צריכים להיווכח בו באופן מיידי. במקרה של בני אדם מסוימים, לא רק שאינם יכולים להיות שלווים בפני אלוהים בדרך כלל, אלא שהם לא יכולים להשקיט את לבם בפני אלוהים אפילו כשהם מתפללים. מצב כזה לא עומד ברף שאלוהים מציב! אם לבכם לא יכול להיות שלו בפני אלוהים, האם ייתכן שרוח הקודש תרגש אתכם? אם אתם לא יכולים להיות שלווים בפני אלוהים, דעתכם עלולה להיות מוסחת כשמישהו עובר או כשבני אדם מדברים, ויכול להיות שדעתכם מרחפת לה כשבני אדם עושים דברים, ולכן אתם לא חיים בנוכחותו של אלוהים. אם לבכם באמת יהיה שלו בפני אלוהים, שום דבר שמתרחש בעולם החיצוני לא יפריע לכם, ואף אדם, אירוע או דבר לא יעסיק אתכם. אם תיווכחו בכך, המצבים השליליים הללו וכל הדברים השליליים – תפיסות אנושיות, תורות חיים, מערכות יחסים חריגות בין בני אדם, ורעיונות ומחשבות וכן הלאה – ייעלמו באופן טבעי. מפני שאתם תמיד חושבים על דברי האל, ולבכם תמיד מתקרב לאלוהים ומתמיד עסוק בדברי האל בהווה, הדברים השליליים הללו מתמוססים בידיכם מבלי שאתם מבחינים בכך. כשדברים חדשים וחיוביים יעסיקו אתכם, לא יהיה עוד מקום לדברים שליליים ישנים. על כן, אל תתייחסו לדברים השליליים הללו. אתם לא צריכים להשקיע מאמצים בניסיון לשלוט בהם. עליכם להתמקד בשמירה על שלווה בפני אלוהים, באכילה ושתיייה של יותר מדברי האל ובהנאה מהם, ובשירת מזמורים רבים ככל האפשר המהללים את אלוהים. ותנו לאלוהים הזדמנות לעבוד עליכם, מפני שאלוהים בהווה רוצה להביא את האנושות לידי שלמות באופן אישי, והוא רוצה לזכות בלבכם. רוחו מרגשת את לבכם, ואם תחיו בנוכחותו של אלוהים בעקבות הכוונתה של רוח הקודש, אתם תְּרַצו את אלוהים. אם תקפידו לחיות בדברי האל ולעסוק יותר בשיתוף על האמת כדי לזכות בנאורות ובהארה של רוח הקודש, הרי שכל התפיסות הדתיות, הצדקנות, החשיבות העצמית שלכם ייעלמו, ותדעו איך להשקיע מעצמכם למען אלוהים, תדעו איך לאהוב את אלוהים ותדעו איך לְרַצות את אלוהים. ומבלי שתבינו זאת, הדברים המצויים מחוץ לאלוהים יתפוגגו לחלוטין מתודעתכם.

הרהור בדברי האל ותפילה בנוגע לדברי האל, תוך כדי אכילה ושתייה של דברי האל בהווה – זה השלב הראשון להשגת שלווה בפני אלוהים. אם תוכלו להיות שלווים באמת בפני אלוהים, הנאורות וההארה של רוח הקודש ישכנו בכם. כל חיים רוחניים מושגים על ידי השגת שלווה בפני אלוהים. בתפילותיכם, עליכם להיות שלווים בפני אלוהים, ורק אז רוח הקודש תוכל לרגש אתכם. כשהיו שלווים בפני אלוהים ותאכלו ותשתו את דברי האל, תוכלו לזכות בהארה ובנאורות ותהיו מסוגלים להבין את דברי האל באמת ובתמים. כשתהפכו לשלווים בנוכחותו של אלוהים במהלך פעילויות ההרהור והשיתוף השגרתיות שלכם ובעת התקרבות לאלוהים בלבכם, תוכלו ליהנות מקרבה אמיתית לאלוהים, להבין באמת את אהבתו של אלוהים ואת עבודתו ולהיות מתחשבים ואכפתיים באמת כלפי כוונותיו של אלוהים. ככל שתהיו מסוגלים יותר להיות שלווים באופן שגרתי בפני אלוהים, כך תוכלו לזכות בהארה, וכך תהיו יותר מסוגלים להבין את הטבע המושחת שלכם, את מה שחסר לכם, את הדברים שאתם צריכים להיווכח בהם, את התפקיד שעליכם למלא ואת טיב הפגמים שלכם. כל הדברים האלה מושגים באמצעות השגת שלווה בנוכחותו של אלוהים. אם תשיגו עומק מסוים בשלוותכם בפני אלוהים, תוכלו לתפוס תעלומות מסוימות שברוח; לתפוס מה אלוהים לבצע בכם בהווה; להשיג הבנה עמוקה יותר של דברי האל, של מהותם של דברי האל, של תוכנם של דברי האל, של הווייתם של דברי האל; ותוכלו לראות את נתיב הנוהג באופן ברור ומדויק יותר. אם לא תצליחו להשיג עומק מספק של שלווה ברוחכם, רוח הקודש תרגש אתכם רק במידה מעטה – אתם תרגישו בתוככם התחזקות והנאה מסוימת ושלווה מסוימת, אך לא תתפסו שום דבר עמוק מזה. אמרתי זאת בעבר: אם בני האדם לא ישתמש בכל כוחם, הם יתקשו לשמוע את קולי או לראות את פניי. האמירה הזו מתייחסת להשגת עומק בשמירה על שלווה בפני אלוהים, והיא לא מתייחסת למאמץ שטחיים. אדם שיכול באמת להיות שלו בנוכחותו של אלוהים, מסוגל להשתחרר מכל כבליו הארציים ולזכות ליפול בנחלתו של אלוהים. כל בני האדם שלא מסוגלים להיות שלווים בנוכחותו של אלוהים הם מופקרים וחסרי רסן ללא ספק. כל בני האדם שמסוגלים להיות שלווים בפני אלוהים הם חסודים בפני אלוהים ומשתוקקים לאלוהים. רק בני אדם ששלווים בפני אלוהים מעריכים את החיים, מעריכים שיתוף רוחני, צמאים לדברי האל ועוסקים בחיפוש האמת. כל בני האדם שלא מעריכים שלווה בפני אלוהים ואשר לא מנהיגים שלווה בפני אלוהים, הם אנשים שחצנים ושטחיים שדבקים בעולם, ואשר אין להם חיים כלל. אפילו אם הם אומרים שהם מאמינים באלוהים, הם רק משלמים מס שפתיים. אלה שאלוהים הופך למושלמים ומשלים בסופו של דבר הם בני אדם שיכולים להיות שלווים בנוכחותו של אלוהים. לפיכך, בני אדם ששלווים בפני אלוהים הם כאלה שזכו לברכות אדירות. בני האדם שבקושי מקדישים זמן לאכילה ולשתייה של דבר האל במהלך היום, אשר עסוקים בעניינים חיצוניים, ואשר לא מעריכים במיוחד את ההיווכחות בחיים – אלה כולם אנשים צבועים ללא כל סיכוי להתפתח בעתיד. אלה שיכולים להיות שלווים בפני אלוהים ולשתף עם אלוהים באמת ובתמים הם אנשי האל.

כדי להתייצב בפני אלוהים ולקבל את דבריו כחייכם, עליכם ראשית להיות שלווים בפני אלוהים. רק כשתהיו שלווים בפני אלוהים, אלוהים יהפוך אתכם לנאורים ויעניק לכם ידע. ככל שבני האדם שלווים יותר בפני אלוהים, כך הם יותר מסוגלים לקבל את הנאורות וההארה של אלוהים. כל הדברים האלה דורשים מבני האדם אדיקות ואמונה. רק כך הם יכולים להפוך למושלמים. הלקח היסודי להיווכחות בחיים רוחניים הוא להיות שלווים בנוכחותו של אלוהים. כל האימון הרוחני שלכם יישא פרי רק אם תהיו שלווים בנוכחותו של אלוהים. אם לא לבכם לא יהיה מסוגל להיות שלו בפני אלוהים, לא תוכלו לקבל את עבודתה של רוח הקודש. אם לבכם שלו בפני אלוהים בלי קשר למה שאתם עושים, הרי שאתם חיים בנוכחותו של אלוהים. אם לבכם שלו בפני אלוהים ומתקרב לאלוהים בלי קשר למה שאתם עושים, זו הוכחה לכך שאתם שלווים בפני אלוהים. כשאתם מדברים עם אחרים או כשאתם הולכים, אם אתם מסוגלים לומר, "לבי מתקרב לאלוהים, הוא לא ממוקד בדברים חיצוניים, ואני יכול להיות שלו בפני אלוהים," הרי שאתם שלווים בפני אלוהים. אל תבואו במגע עם שום דבר שיכול למשוך את לבכם אל עניינים חיצוניים, ואל תבואו במגע עם בני אדם שיכולים להפריד את לבכם מאלוהים. הניחו בצד כל דבר שיכול להסיח את דעתכם מקרבה לאלוהים או התרחקו מהדבר הזה. זה דבר המועיל יותר לחייכם. כעת בדיוק הזמן לעבודה הגדולה של רוח הקודש, הזמן שבו אלוהים הופך את בני האדם למושלמים באופן אישי. אם ברגע הזה, אתם לא יכולים להיות שקטים בפני אלוהים, הרי שאתם לא בני אדם שישובו אל כס מלכותו של אלוהים. אם אתם עוסקים בשאיפה לדברים אחרים מלבד אלוהים, אין תהיה לכם דרך להפוך למושלמים בידי אלוהים. אלה שיכולים לשמוע אמירות כאלה מאלוהים ובכל זאת לא מצליחים להיות שלווים בפניו כיום, הם בני אדם שלא אוהבים את האמת ולא אוהבים את אלוהים. אם לא תעלו את עצמכם כקורבן מנחה כעת, למה אתם מחכים? להעלות את עצמכם כקורבן מנחה פירושו להשקיט את לבכם בפני אלוהים. זה יהיה קורבן מנחה של ממש. מי שבאמת מעלה את לבו כקורבן מנחה לאלוהים כעת בהחלט יזכה לכך שאלוהים ישלים אותו. דבר לא יכול להטריד אתכם, יהיה אשר יהיה. בין שהדבר נועד לגזום אתכם או לטפל בכם, ובין שיפקדו אתכם תסכול או כישלון, לבכם צריך תמיד להיות שלו בפני אלוהים. בלי קשר לאופן שבו בני האדם מתייחסים אליכם, על לבכם תמיד להיות שלו בפני אלוהים. בלי קשר לנסיבות שאתם מתמודדים איתן – בין שאלה מצוקות, סבל, רדיפה או ניסיונות שונים – לבכם צריך תמיד להיות שלו בפני אלוהים. אלה הנתיבים שבאמצעותם ניתן להפוך למושלמים. רק כשבאמת תהיו שלווים בפני אלוהים, תבינו בבירור את דברי האל בהווה. בשלב הזה, תנהיגו באופן מדויק יותר את ההארה והנאורות של רוח הקודש ללא כל סטייה מהדרך, תתפסו בבירור רב יותר את כוונותיו של אלוהים, מה שיעניק לכם כיוון ברור יותר בשירותכם, תתפסו באופן מדויק יותר את הריגוש וההכוונה של רוח הקודש, ותזכו לבטח בחיים תחת הכוונתה של רוח הקודש. אלה התוצאות שמושגות כשבאמת משיגים שלווה בפני אלוהים. כשבני האדם לא מבינים בבירור את דברי האל, כשאין להם נתיב להנהיג, כשהם לא מצליחים לתפוס את כוונותיו של אלוהים או כשאין להם עקרונות של נוהג, הסיבה לכך היא שלבם לא שלו בפני אלוהים. המטרה של השגת שלווה בפני אלוהים היא להיות כנים ופרגמטיים, לשאוף לדיוק ושקיפות בדברי האל ולזכות בסופו של דבר להבין את האמת ולהכיר את אלוהים.

אם לבכם לא שלו לעתים קרובות בפני אלוהים, אין לאלוהים דרך להפוך אתכם למושלמים. אם אין לאדם רצון, הדבר שווה ערך להיעדר לב, ובני אדם ללא לב לא יכולים להיות שלווים בפני אלוהים. בני אדם כאלה לא יודעים כמה עבודה אלוהים עושה או כמה הוא אומר, והם גם לא יודעים איך לנהוג. האין אלה בני אדם חסרי לב? האם בני אדם ללא לב יכולים להיות שלווים בפני אלוהים? אין לאלוהים דרך להפוך בני אדם ללא לב למושלמים – אין הבדל בינם לבין חיות משא. אלוהים דיבר בבירור ובשקיפות כה רבים, אך עדיין לא ניתן לרגש את לבכם, ואתם עדיין לא יכולים להיות שלווים בפני אלוהים. האין אתם בהמה רפת שכל? יש כאלה שסוטים מהדרך בהנהגתם שלווה בנוכחותו של אלוהים. כשמגיע הזמן לבשל, הם לא מבשלים, וכשמגיע הזמן לבצע מטלות, הם לא מבצעים אותן, אלא רק ממשיכים להתפלל ולהרהר. השגת שלווה בפני אלוהים אין פירושה לא לבשל או לא לבצע מטלות, ואין פירושה לא לחיות את החיים – פירושה להיות מסוגלים להשקיט את לבכם בפני אלוהים בכל המצבים הרגילים ולשמור מקום לאלוהים בלב. כשאתם מתפללים, עליכם לכרוע ברך כראוי בפני אלוהים כדי להתפלל. כשאתם מבצעים מטלות או מבשלים, השקיטו את לבכם בפני אלוהים, הרהרו בדברי האל או שירו מזמורים. יהיה אשר תהיה המצב שתימצאו בו, עליכם לעשות את כל מה שביכולתכם כדי להתקרב לאלוהים, ועליכם לנסות ככל יכולתכם להשקיט את לבכם בפני אלוהים. כשהנסיבות מאפשרות זאת, התפללו באופן חדור מטרה, וכשהנסיבות לא מאפשרות זאת, התקרבו לאלוהים בלבכם תוך ביצוע המשימה שעל הפרק. כשתוכלו לאכול ולשתות את דברי האל, אכלו ושתו את דבריו; כשתוכלו להתפלל, התפללו; כשתוכלו להגות באלוהים, הגו באלוהים. במילים אחרות, עשו ככל יכולתכם כדי להתאמן לשם היווכחות על סמך הסביבה שלכם. יש כאלה שיכולים להיות שלווים בפני אלוהים כששום דבר לא קורה, אך ברגע שמשהו מתרחש, דעתם מרחפת. זה לא נקרא שמירה על שלווה בפני אלוהים. הדרך הנכונה לחוות חוויות היא זו: לבכם לא יעזוב את אלוהים בשום נסיבות, ואף אדם, אירוע או דבר חיצוני יפריע ללבכם. רק אז תהיו שלווים באמת אלוהים באמת. יש כאלה שאמורים שכאשר הם מתפללים באספות, לבם יכול להיות שלו בפני אלוהים, אך כשהם משתפים עם אחרים, הם לא מסוגלים להיות שלווים בפני אלוהים, ומחשבותיהם נודדות. זה לא נקרא שמירה על שלווה בפני אלוהים. כיום, רוב בני האדם מצויים במצב הזה, לבם לא מסוגל תמיד להיות שלו בפני אלוהים. על כן, אתם חייבים להשקיע מאמץ רב יותר כדי להתאמן בתחום הזה. עליכם לעלות צעד אחר צעד על דרך הישר של חוויות החיים, ועליכם לצאת לדרכם בנתיב של הפיכה למושלמים בידי אלוהים.

קודם: הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים ולכו בעקבותיו

הבא: מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי ב'

טבעו הצודק של אלוהיםעתה, לאחר שהאזנתם לשיתוף הקודם העוסק בסמכותו של אלוהים, אני בטוח שאתם מצויידים במגוון לא קטן של מילים בנושא. כמה...

פרק 23

כשקולי נישא ועיניי יורות אש, אני משגיח על כל פני האדמה ומשקיף על התבל כולה. האנושות כולה מתפללת אליי, נושאת עיניים אליי, מפצירה בי להפסיק...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה