אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

אחרית דבר

על אף שלא כל המילים האלה הן ביטויים של אלוהים, די בהן כדי לאפשר לבני האדם להשיג את המטרות של הכרת האל ושינוי טבעם. ייתכן שיש כאלה שחושבים שהעובדה שעבודתו של אלוהים בסין היבשתית הסתיימה מוכיחה שהוא סיים לבטא את הדברים שהוא צריך לבטא, ושלא ייתכן שיש לו אמירות חדשות כלשהן, משום שאלה כל הדברים שאלוהים יכול לומר. יתרה מזאת, יש בני אדם שמאמינים ש"הדבר מופיע בבשר" מכיל את כל הביטויים של אלוהים בעידן המלכות, ושקבלת הספר הזה שווה ערך לקבלת כל כולו של אלוהים, או שהספר הזה יוביל את האנושות בעתיד כפי שעשו ספרי הקודש. אני בטוח שבני האדם שמחזיקים בהשקפות האלה אינם מיעוט, משום שבני האדם תמיד אוהבים לכפות הגבלות על אלוהים. על אף שכל בני האדם מכריזים שאלוהים כול יכול ומקיף, אופיים עדיין מקל עליהם לתחום את אלוהים לטווח מסוים. בו בזמן שכל אדם מכיר את אלוהים, הוא גם מתנגד לו ותוחם אותו.

עבודתו של אלוהים בעידן המלכות רק החלה. כל אמירותיו של אלוהים בספר הזה מכוונות לבני האדם שהיו חסידיו באותה עת, הן רק חלק מהדברים שאלוהים ביטא בהתגלמותו הנוכחית, והן לא מייצגות את כל כולו של אלוהים. יתרה מזאת, אי-אפשר לומר שזו כל העבודה שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם יעשה בפעם הזאת. אלוהים יכוון את דבריו אל בני אדם ממוצאים שונים ומרקעים שונים, והוא יכבוש את כל האנושות ויסיים את התקופה הישנה. אם כן, איך ייתכן שהוא יחתום אותה לאחר שהוא ביטא חלק כזה קטן מדבריו? העניין הוא שעבודתו של אלוהים מתחלקת לכמה תקופות זמן שונות ולכמה שלבים שונים. הוא עובד על פי תוכניתו ומבטא את דבריו על פי שלביו. איך ייתכן שהאדם יעלה בדעתו את כול יכולתו של אלוהים ואת חוכמתו? העובדה שאני מסביר כאן היא זו: מה שאלוהים הינו הוא דבר בלתי נדלה ובלתי מוגבל עד אין קץ. אלוהים הוא מקור החיים וכל הדברים. אף יציר נברא לא יכול להעלות את אלוהים על הדעת. והדבר האחרון שעליי להזכיר לכולם הוא זה: אל תתחמו את אלוהים שוב בספרים, במילים או באמירותיו מן העבר. יש רק מילה אחת המאפיינת את עבודתו של אלוהים – חדשה. הוא לא אוהב לצעוד באותם נתיבים או לחזור על עבודתו, ויתרה מזאת, הוא לא רוצה שבני האדם יעבדו אותו בכך שהם יתחמו אותו לטווח מסוים. זה טבעו של אלוהים.

קודם:התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו