135 עבודת האל חדשה תמיד ולעולם אינה ישנה

ישוע אמר שעבודתו של יהוה

היא מיושנת בעידן החסד.

עבודתו של ישוע התיישנה,

כפי שאני אומר היום.

אילו היה רק עידן החוק

ומעולם לא היה עידן החסד,

ישוע לא יכול היה להיצלב

ולא לגאול את האנושות.

אלוהים לא יחזור על אותה העבודה –

עבודתו משתנה תמיד,

כפי שאני אומר לכם דברים חדשים

ועושה עבודה חדשה מדי יום.

זו העבודה שאני עושה,

והמילים החשובות הן

"חדשה" ו"פלאית".

אילו היה רק עידן החוק,

האם בני האדם היו מתפתחים עד הלום?

ההיסטוריה לא נעצרת – היא מתקדמת.

האין זה חוק הטבע של עבודת האל?

האין זו תמונת ניהול האדם

בידי האל ברחבי תבל?

ורצון האל משתנה ללא הרף;

ההיסטוריה מתקדמת, וכך גם עבודת האל.

האל לא יעשה עבודה זהה ששת אלפים שנה;

עבודתו תמיד חדשה, לעולם אינה ישנה.

הוא נצלב פעם אחת,

האם יוכל להמשיך בעבודה זו לנצח נצחים?

להיצלב פעמיים?

רק אדם מגוחך יתפוס את זה כך.

אלוהים לא יחזור על אותה העבודה –

עבודתו משתנה תמיד,

כפי שאני אומר לכם דברים חדשים

ועושה עבודה חדשה מדי יום.

זו העבודה שאני עושה,

והמילים החשובות הן

"חדשה" ו"פלאית".

"אלוהים אינו משתנה ותמיד יהיה אלוהים";

זו אכן אמירה נכונה.

מהות האל אינה משתנה,

והוא לא יוכל להיות השטן.

אך זה לא מוכיח שעבודתו היא כמהותו –

קבועה ולא נתונה לשינוי.

כיצד תוכל להסביר שהוא תמיד חדש ולא ישן,

אם תאמר שאלוהים לא משתנה?

אלוהים לא יחזור על אותה העבודה –

עבודתו משתנה תמיד,

כפי שאני אומר לכם דברים חדשים

ועושה עבודה חדשה מדי יום.

זו העבודה שאני עושה,

והמילים החשובות הן

"חדשה" ו"פלאית".

עבודת האל מתפשטת ללא הפסק,

ועבודת האל תמיד משתנה.

רצון האל נמסר לבני האדם,

רצון האל תמיד נגלה בבירור.

עיבוד של "איך ייתכן שאדם שהגדיר את אלוהים בתפיסותיו יקבל את הגילויים של אלוהים?" בספר 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 131 אלוהים מתחיל עבודה חדשה בעידן החדש

הבא: 110 הסיפור מאחורי שלושת שלבי העבודה של אלוהים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 19

חובה על האנושות להשתמש בדבריי כתשתית להישרדותה. האדם חייב לבסס את חלקו האישי בכל חלק מדבריי – אחרת האדם יביא לאובדנו וימיט על עצמו קלון....

למען מי על האדם לחיות

מזמור למען מי על האדם לחיות עבור מי על האדם לחיות? כיום הנני ער.חייתי רק למען עצמי,עבור שם טוב ומעמד.בתפילתי אמרתי לאל מילים נאות,אך בחיי...

בנוגע לחוויות

במהלך חוויותיו של פטרוס, הוא עמד במאות ניסיונות. אף על פי שבני האדם מודעים כיום למונח "ניסיון", הם כלל מבולבלים באשר למשמעותו האמיתית או...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה