(א) אודות חשיפת משמעות האמונה באלוהים

331. למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים את משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי למלא את רצונו של אלוהים. זאת משום שעל אף שבני האדם מכירים את המילה "אלוהים" ומכירים צירופים כמו "עבודתו של אלוהים", הם לא מכירים את אלוהים, קל וחומר שאינם מכירים את עבודתו. לכן, אין פלא שכל אלו שאינם מכירים את אלוהים אוחזים באמונה מבולבלת. בני האדם לא מתייחסים ברצינות לאמונה באלוהים, והסיבה לכך היא אך ורק משום שהאמונה באלוהים זרה ומוזרה מדי עבורם. לפיכך הם לא עומדים בדרישותיו של אלוהים. במילים אחרות, אם בני האדם לא מכירים את אלוהים ולא מכירים את עבודתו, הם לא מתאימים לשימושו של אלוהים, קל וחומר שהם לא יכולים למלא את רצונו של אלוהים. "אמונה באלוהים" פירושה להאמין שיש אלוהים. זו התפיסה הפשוטה ביותר של אמונה באלוהים. מעבר לכך, האמונה שיש אלוהים אינה זהה לאמונה אמיתית באלוהים. במקום זאת, זוהי מעין אמונה פשוטה הצבועה בגוונים דתיים חזקים. אמונה אמיתית באלוהים פירושה חוויה של דבריו ועבודתו של אלוהים על פי האמונה שאלוהים הוא ריבון הכול. כך תוכלו להשתחרר מטבעכם המושחת, תמלאו את רצונו של אלוהים ותכירו את אלוהים. רק מסע כזהיכול להיקרא "אמונה באלוהים". אולם בני האדם לרוב רואים באמונה באלוהים דבר מאוד פשוט וקל דעת. בני אדם שכזו אמונתם באלוהים איבדו את פשר האמונה באלוהים, וגם אם ימשיכו באמונתם זו עד הסוף, אלוהים לעולם לא יאשר אותה, מפני שהם פוסעים בנתיב הלא נכון. כיום, עדיין יש כאלה שמאמינים באלוהים לפי האות הכתובה ולפי דוקטרינות נבובות. הם לא מודעים לכך שאמונתם באלוהים ריקה מתוכן ושאלוהים לא יאשר אותה, והם בכל זאת מתפללים לברכות של שלום וחסד מאלוהים. עלינו לעצור, להשקיט את לבנו ולשאול את עצמנו: האם האמונה באלוהים באמת יכולה להיות הדבר הכי פשוט בעולם? האם פירושה של האמונה באלוהים אינו אלא קבלת חסד רב מאלוהים? האם בני אדם שמאמינים באלוהים אך לא מכירים אותו, ומאמינים באלוהים אך מתנגדים אליו באמת ממלאים את רצונו של אלוהים?

קטע מתוך הקדמה ל'הדבר מופיע בבשר'

332. מהי אמונה אמיתית באלוהים כיום? זוהי קבלה של דבר האל כמציאות חייכם והכרה של אלוהים על פי דברו במטרה לרחוש אליו אהבת אמת. לשם הבהרה: האמונה באלוהים היא במטרה להישמע לו, לאהוב אותו ולמלא את חובתו של כל ברוא אל. זוהי מטרת האמונה באלוהים. עליכם להכיר את חביבותו של אלוהים, להבין כמה אלוהים ראוי ליראה, ולגלות כיצד אלוהים עושה את עבודת הישועה בברואיו והופך אותם למושלמים – זה המינימום שצריך להיות לכם באמונתכם באלוהים. אמונה באלוהים היא בעיקר מעבר מחיים של בשר ודם לחיים של רחישת אהבה לאלוהים, מחיים במצב של שחיתות לחיים בתוך דברי אלוהים; היא היציאה מתחומו של השטן והחיים במסגרת דאגתו והגנתו של אלוהים, היכולת להישמע לאלוהים ולא לבשר והדם, מתן האפשרות לאלוהים לזכות בכל לבכם ולהפוך אתכם למושלמים, וההשתחררות מהטבע השטני המושחת. אמונה באלוהים נועדה בעיקר על מנת שעוצמתו וכבודו של אלוהים יוכלו להתבטא בכם, כדי שתוכלו להגשים רצונו של אלוהים, לממש את תוכניתו של אלוהים, ולהיות מסוגלים לשאת עדות על אלוהים בפני השטן. האמונה באלוהים לא צריכה להיות למען ראיית אותות ומופתים או למען בשרכם ודמכם. עליה להיות למען העיסוק בשאיפה להכיר את אלוהים, להישמע לאלוהים, ולהישמע לו עד המוות כמו פטרוס. זה מה שיש להשיג בעיקר. אכילה ושתייה של דבר האל נועדו כדי להכיר את אלוהים ולהשביע את רצונו. אכילה ושתייה של דבר האל מאפשרת לכם להכיר טוב יותר את אלוהים, ורק לאחר מכן תוכלו להישמע לאלוהים. רק בעזרת ידע אודות אלוהים, תוכלו לאהוב אותו, וזו המטרה שצריכה להיות לאדם באמונתו באלוהים. אם באמונתכם באלוהים, אתם מנסים תמיד לחזות באותות ומופתים, נקודת המבט של האמונה הזו באלוהים היא שגויה. אמונה באלוהים היא בעיקר קבלה של דבר האל כמציאות חייכם. רק הנהגת הדברים שנאמרו מפי אלוהים וביצועם בתוככם נחשבים להשגת מטרתו של אלוהים. באמונה באלוהים, על האדם לשאוף לכך שאלוהים יהפוך אותו מושלם, לשאוף ליכולת להישמע לאלוהים ולהתאפיין בציות גמור לאלוהים. אם תוכלו להישמע לאלוהים ללא תלונות, לשים לב לרצונותיו של אלוהים, להגיע לשיעור קומתו של פטרוס ולהתאפיין בסגנון של פטרוס שאלוהים דיבר עליו, תשיגו הצלחה באמונתכם באלוהים, והדבר יעיד על כך שאלוהים זכה בכם.

קטע מתוך "דבר האל משיג הכל" ב'הדבר מופיע בבשר'

333. מכיוון שאתם מאמינים באלוהים, עליכם לאכול ולשתות מדברו, לחוות את דברו ולהביא לידי ביטוי את דברו. רק זו אמונה באלוהים! אם אתם אומרים שאתם מאמינים באלוהים אך אתם לא יכולים לחזור על אף אחד מדבריו, או להנהיג אותם, אתם לא נחשבים למאמינים באלוהים. הדבר הוא בבחינת "חיפוש לחם כדי להשביע את רעבונכם". דיבור רק על עדות של מה בכך, עניינים חסרי תועלת ועניינים שטחיים, והיעדר כל מציאות שהיא לא נחשבים לאמונה באלוהים. כמו כן, לא תפסתם את הדרך הנכונה להאמין באלוהים. מדוע עליכם לאכול ולשתות יותר מדברי האל? האם הדבר נחשב לאמונה אם אתם לא אוכלים ושותים מדבריו, ומנסים רק לעלות השמיימה? מהו השלב הראשון למי שמאמין באלוהים? באיזו דרך אלוהים הופך את האדם למושלם? האם ייתכן שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים מבלי שתאכלו ותשתו מדברו? האם תוכלו להיחשב לבני אדם השייכים למלכות מבלי שדבר האל יהיה המציאות שלכם? מהי בדיוק אמונה באלוהים? מאמינים באלוהים צריכים להיות בעלי התנהגות טובה כלפי חוץ, לכל הפחות, והדבר החשוב ביותר הוא שיהיה להם דבר האל. בכל מצב שהוא, אסור לכם להפנות עורך לדברו לעולם. האופן שבו אתם מכירים את אלוהים ומגשימים את רצונו יושג כולו באמצעות דברו. בעתיד, כל אומה, זרם, דת ומגזר ייכבשו באמצעות דברו. אלוהים ידבר ישירות, וכל בני האדם יחזיקו את דבר האל בידיהם. כך אלוהים יהפוך את בני האדם למושלמים. דבר האל מחלחל לכל מקום: בני אדם מדברים על דבר האל ונוהגים לפי דבר האל, תוך שהם עדיין מחזיקים בחובם את דבר האל. בפנים ובחוץ, הם ספוגים בדבר האל, ולכן אלוהים הופך אותם למושלמים. בני האדם שמגשימים את רצון האל ומסוגלים לשאת עליו עדות הם אלה שדבר האל הוא המציאות שלהם.

קטע מתוך "עידן המלכות הוא עידן הדבר" ב'הדבר מופיע בבשר'

334. היום, עליכם לעלות על דרך המלך משום שאתם מאמינים באל המעשי. באמונתכם באלוהים, אינכם צריכים לשאוף רק לברכתו אלא לשאוף לאהבת אלוהים ולהכרת אלוהים. באמצעות הנאורות שבאה ממנו ועיסוקכם שלכם, אתם יכולים לאכול ולשתות את דברו, לפתח הבנה אמיתית של אלוהים ולהחזיק באהבת אמת לאלוהים שנובעת מלבכם. במילים אחרות, אהבתכם לאלוהים אמיתית מאוד, כך שאיש לא יוכל להשמיד את האהבה שאתם רוחשים לו או להפריע לה. אז אתם מצויים על דרך המלך של האמונה באלוהים. זוהי הוכחה לכך שאתם שייכים לאלוהים, שכן לבכם בידיו של אלוהים ולכן דבר אחר לא יכול לכבוש אתכם. משום החוויה שלכם, המחיר ששילמתם ועבודת אלוהים, אתם מסוגלים לפתח אהבה טבעית לאלוהים. מאותו רגע ואילך, אתם נחלצים מהשפעת השטן וחיים באורו של דבר אלוהים. רק משתחלצו מהשפעת החושך, תוכלו להיחשב כמי שנפלו בנחלת אלוהים. באמונתכם באלוהים, עליכם לשאוף למטרה זו. זוהי חובתו של כל אחד מכם. אסור לאיש להיות שאנן בנוגע לדברים כהווייתם. אסור לכם להיות חצויים בדעתכם באשר לעבודתו של אלוהים ואל לכם להתייחס אליה בקלות ראש. עליכם לחשוב על אלוהים בכל המובנים ובכל רגע ולעשות כל דבר עבורו. וכשאתם מדברים או עושים דברים, עליכם להציב את ענייני בית אלוהים בראש סדר העדיפויות שלכם. רק כך תפעלו בהתאם לרצון אלוהים.

קטע מתוך "עליכם לחיות למען האמת משום שאתם מאמינים באלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

335. אתה עשוי לחשוב שהאמונה באלוהים משמעה סבל או עשיית דברים רבים למענו. אתה עשוי לחשוב שמטרת האמונה באלוהים היא שבשרך יידע שלווה, או כדי שכל פרט בחייך יתנהל באופן חלק, או כדי שיהיה לך נוח ושתהיה רגוע בכל דבר ועניין. אולם, אף אחד מהדברים האלה אינו מהווה מטרה שראוי לשייכה לאמונה באלוהים. אם אתה מאמין למען המטרות האלה, אזי נקודת המבט שלך שגויה, ופשוט אין זה אפשרי להפוך אותך למושלם. פעולותיו של אלוהים, טבעו הצודק של אלוהים, חוכמתו, דבריו ומופלאותו והיותו בלתי נתפס הם כולם דברים שבני האדם צריכים להבין. השתמש בהבנה זו כדי לסלק מלבך את כל הדרישות, התקוות והתפיסות האישיות שלך. רק על-ידי סילוק הדברים האלה תוכלו לעמוד בתנאים שאלוהים דורש, ורק על ידי כך יוכלו להיות לך חיים ותוכל לְרַצות את אלוהים. אמונה באלוהים נועדה לְרַצות אותו וכדי להביא לידי ביטוי את הטבע שהוא דורש, כדי שפעולותיו ותהילתו יוכלו להתבטא באמצעות קבוצה זו של בני אדם בלתי ראויים. זו נקודת ההשקפה הנכונה לאמונה באלוהים, וזה גם היעד שעליך לשאוף אליו. עליך להחזיק בהשקפה הנכונה לגבי האמונה באלוהים ועליך לשאוף לזכות בדברי האל. עליך לאכול ולשתות את דברי האל ולהיות מסוגל להביא לידי ביטוי את האמת, ובפרט, לראות את פעולותיו המעשיות, את מעשיו המופלאים בכל רחבי תבל, וכן את העבודה המעשית שהוא עושה כבשר ודם. באמצעות חוויותיהם המעשיות של בני האדם, הם יכולים להעריך כיצד אלוהים עושה את עבודתו עליהם ומה רצונו מהם. כל זה נועד להיפטר מטבעם השטני והמושחת של בני האדם. לאחר שתשליך החוצה את כל הטומאה והרשע שבתוכך, ולאחר שתשליך ממך את כוונותיך השגויות, ולאחר שתפתח אמונת אמת באלוהים - רק באמצעות אמונת אמת תוכל לאהוב את אלוהים באמת ובתמים. אתם יכול לאהוב את אלוהים באמת ובתמים רק על יסוד האמונה בו. האם אתה יכול להשיג אהבה לאלוהים בלי להאמין בו? מכיוון שאתה מאמין באלוהים, אסור לך להיות מבולבל בנוגע לכך. יש בני אדם שנמלאים מרץ ברגע שהם רואים שאמונה באלוהים תביא להם ברכה. אבל אז הם מאבדים את כל האנרגיה שלהם ברגע שהם רואים שעליהם לסבול מזיכוך. האם זו אמונה באלוהים? בסופו של דבר, עליך להשיג ציות מלא ומוחלט לאלוהים באמונתך. אתה מאמין באלוהים, אך עדיין יש לך דרישות ממנו, יש לך תפיסות דתיות רבות שאינך יכול לוותר עליהן, ועניינים אישיים רבים שאינך יכול להרפות מהם, ואתה עדיין שואף לזכות בברכה עבור הבשר ועדיין רוצה שאלוהים יציל את בשרך ויושיע את נשמתך – כל אלה התנהגויות של בני אדם בעלי נקודת השקפה שגויה. על אף שבני אדם עם אמונות דתיות מאמינים באלוהים, הם אינם שואפים לשינוי טבעם ואינם עוסקים בשאיפה להכיר את אלוהים, אלא מבקשים, תחת זאת, רק את האינטרסים של בשרם. לרבים מכם יש אמונות ששייכות לקטגוריה של אמונות דתיות. זו איננה אמונה אמיתית באלוהים. כדי להאמין באלוהים, צריך להיות לבני האדם לב שמוכן לסבול למען אלוהים ורצון לוותר על עצמם. אם בני האדם אינם עומדים בשני התנאים האלה, אמונתם באלוהים איננה תקפה, והם לא יהיו מסוגלים להשיג שינוי בטבעם. רק בני אדם שבאמת ובתמים עוסקים בחיפוש האמת, שואפים להכיר את אלוהים ועוסקים בחיפוש חיים הם בני אדם שבאמת ובתמים מאמינים באלוהים.

קטע מתוך "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" ב'הדבר מופיע בבשר'

336. במשך שנים רבות, פגשתי בני אדם רבים שמאמינים באלוהים. איך מתבטאת האמונה הזו? יש בני אדם שמאמינים באלוהים כאילו הוא אוויר. לבני האדם האלה אין תשובות לשאלות הנוגעות לקיומו של אלוהים משום שהם לא יכולים להרגיש את נוכחותו או את היעדרו של אלוהים ולהיות מודעים אליהן, ועל אחת כמה וכמה הם לא יכולים לראות או להבין אותן בבירור. באופן לא מודע, בני האדם האלה חושבים שאלוהים לא קיים. יש אחרים שמאמינים באלוהים כאילו הוא אדם. בני האדם האלה מאמינים שאלוהים לא מסוגל לעשות את כל הדברים שהם לא מסוגלים לעשות, ושאלוהים צריך לחשוב בדיוק כמו שהם חושבים. הגדרתו של אלוהים על פי בני האדם האלה היא: "אדם בלתי נראה שאי-אפשר לגעת בו." יש גם קבוצה של בני אדם שמאמינה באלוהים כאילו הוא בובה. בני האדם האלה מאמינים שאין לאלוהים רגשות. הם חושבים שאלוהים הוא פסל חימר ושכאשר אלוהים ניצב מול סוגייה, אין לו גישה, השקפה או רעיונות. הוא נתון לחסדו של האדם. בני האדם פשוט מאמינים במה שהם רוצים להאמין בו. אם הם הופכים אותו לגדול, הוא גדול; אם הם הופכים אותו לקטן, הוא קטן. כשבני האדם חוטאים וזקוקים לרחמיו של אלוהים, לסובלנותו של אלוהים ולאהבתו של אלוהים, אלוהים צריך להעניק מרחמיו. בני האדם האלה מדמיינים אלוהים במחשבותיהם, וגורמים לאלוהים הזה לעמוד בדרישותיהם ולספק את כל רצונותיהם. על פי כל מקום וזמן, ועל פי מעשיהם, בני האדם האלה משנים את יחסם לאלוהים ואת אמונתם באלוהים. יש אפילו כאלה שמאמינים שאלוהים יכול להושיע אותם לאחר שהם פגעו בטבעו של אלוהים. זאת משום שהם מאמינים שאהבתו של אלוהים לא יודעת גבול, שאלוהים צודק בטבעו, ושכאשר בני האדם פוגעים באלוהים, אלוהים לא זוכר מכך דבר. מכיוון שפגמיו של האדם, הסגות הגבול של האדם ומרדנותו של האדם הם ביטויים רגעיים של טבעו של האדם הזה, אלוהים ייתן הזדמנויות לבני האדם ויהיה סובלני וסבלן כלפיהם. אלוהים ימשיך לאהוב אותם כמו בעבר. לכן התקווה לישועתם עדיין רבה. למעשה, ללא קשר למידה שבה מישהו מאמין באלוהים, כל עוד הוא לא עוסק בחיפוש האמת, אלוהים נוקט יחס שלילית כלפיו. זאת משום שכאשר אתם מאמינים באלוהים, אתם אולי נוצרים בלבכם ספר מסוים של דבר האל, לומדים ממנו מדי יום, קוראים בו מדי יום, אך אתם זונחים את אלוהים האמיתי, מתייחסים אליו כאל אוויר, מתייחסים אליו כאל אדם, וכמה מכם למעשה מתייחסים אליו כאל בובה. מדוע אני מנסח זאת כך? משום שמנקודת המבט שלי, כשאתם מתמודדים עם עניין מסוים או נתקלים במצב מסוים, אין קשר בין הדברים שקיימים בדעתכם באופן לא מודע, שמתפתחים בקרבכם, לבין דבר האל או עיסוק בחיפוש האמת. אתם רק יודעים מה אתם עצמכם חושבים ומה ההשקפות שלכם עצמכם, ואז אתם כופים את הרעיונות שלכם והדעות שלכם על אלוהים. במחשבתכם, אלה הופכים להשקפות של אלוהים ואתם משתמשים בהשקפות אלו כסטנדרטים שעליכם לעמוד בהם ללא עוררין. עם הזמן, התנהלות כזו מרחיקה אתכם יותר ויותר מאלוהים.

קטע מתוך "כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו" ב'הדבר מופיע בבשר'

337. מדוע אתם מאמינים באלוהים? שאלה זו מבלבלת את רוב בני האדם. יש להם תמיד שתי השקפות שונות לגמרי לגבי האל המעשי ולגבי אלוהים שבשמיים, דבר המעיד על כך שהם מאמינים באלוהים לא כדי להישמע לו אלא כדי לזכות בטובות הנאה מסוימות או כדי לברוח מייסורים שמקורם באסון. רק משום כך הם נשמעים לו במידת מה. הציות שלהם מותנה – הם נשמעים לו למען עתידם האישי ובעל כורחם. אם כך, מדוע אתם מאמינים באלוהים? אם אתם מאמינים רק למען עתידכם וגורלכם האישי, מוטב שלא תאמינו כלל. אמונה כזו היא הונאה עצמית, הרגעה עצמית והערצה עצמית. אם אמונתכם לא מושתתת על יסוד הציות לאלוהים, סופכם להיענש על התנגדותכם לאלוהים. כל מי שלא מחפש ציות לאלוהים באמונתו מתנגד לאלוהים. אלוהים דורש מבני האדם שיחפשו את האמת, שישתוקקו לדברי האל, שישתו ויאכלו את דברי האל ושינהיגו אותם כדי שיוכלו להגיע לציות לאלוהים. אם אלו מניעיכם האמיתיים, אלוהים ודאי ירומם אתכם וודאי יַטֶּה לכם חסד. אין ספק בכך ואיש לא יכול לשנות זאת. אם המניעים שלכם אינם למען הציות לאלוהים ואם יש לכם כוונות אחרות, כל מה שתאמרו ותעשו – תפילותיכם בפני אלוהים ואפילו כל מעשה שלכם – יהיה מנוגד לאלוהים. ייתכן שאתם מנומסים ומדברים ברוך, שכל מעשיכם וכל מוצא פיכם נראים נכונים, שחזותכם היא כשל בני אדם שנשמעים לאלוהים, אך בכל הנוגע למניעים ולהשקפות שלכם באשר לאמונה באלוהים, כל מה שאתם עושים מרושע ומנוגד לאלוהים. בני אדם שנראים צייתנים ככבשים אך לבם מלא כוונות מרושעות אינם אלא זאב בעור של כבש. הם פוגעים באלוהים ישירות ואלוהים לא יחוס על אף אחד מהם. רוח הקודש תחשוף כל אחד מהם כדי שכולם יוכלו לראות שרוח הקודש מתעבת ודוחה כל אחד מהם שהוא צבוע. אל דאגה: אלוהים יטפל בכל אחד מהם בתורו וייפטר מכל אחד מהם בתורו.

קטע מתוך "באמונתכם באלוהים עליכם להישמע לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

338. החיסרון הגדול ביותר של האדם באמונתו באלוהים הוא שאמונתו עשויה מילים בלבד, ואלוהים אינו קיים כלל בחייו המעשיים. כל בני האדם אמנם מאמינים בקיומו של אלוהים, אך אלוהים אינו חלק מחיי היום-יום שלהם. תפילות רבות לאלוהים באות מפי האדם, אך יש לאדם מקום מועט בלבד לאלוהים בלבו, ולכן אלוהים בוחן את האדם שוב ושוב. מכיוון שהאדם אינו טהור, לאלוהים אין מנוס מלבחון את האדם כדי שיחוש בושה וילמד להכיר את עצמו במהלך המבחנים. אחרת, יהפכו כל בני האדם לילדי הארכי-מלאך ויהפכו למושחתים יותר ויותר. במהלך אמונתו של האדם באלוהים, מניעים ויעדים אישיים רבים מושלכים הצידה כשאלוהים מנקה אותו ללא הרף. אחרת, אף בן אדם לא יוכל לשמש את אלוהים, ולאלוהים לא תהיה דרך לעשות באדם את העבודה שצריכה להיעשות. ראשית מנקה אלוהים את האדם. בתהליך זה, האדם עשוי ללמוד להכיר את עצמו ואלוהים עשוי לשנות את האדם. רק לאחר מכן יכול אלוהים להכניס את חייו באדם, ורק כך יכול לבו של האדם להיות מופנה לחלוטין לאלוהים. לכן, אמונה באלוהים אינה פשוטה כפי שהאדם עשוי לומר. כפי שאלוהים רואה זאת, אם יש לכם רק ידע אך אינכם חיים את חייכם על פי דברו; אם אתם מוגבלים רק לידע שלכם אך אינכם מסוגלים לנהוג לפי האמת או להביא לידי ביטוי את דבר אלוהים, הרי שזו הוכחה שאין בלבכם אהבה לאלוהים, וכי לבכם אינו שייך לאלוהים. הכרת אלוהים על ידי אמונה בו; זו המטרה הסופית שעל האדם לשאוף אליה. עליכם להקדיש מאמצים להביא לידי ביטוי את דברי אלוהים כדי שהם יתממשו בנוהגכם. אם יש לכם ידע רק באשר לדוקטרינה, הרי שאמונתכם באלוהים תעלה חרס. רק אם גם תנהגו לפי דברו וגם תביאו אותו לידי ביטוי, תיחשב אמונתכם לשלמה ועל פי רצון אלוהים.

קטע מתוך "עליכם לחיות למען האמת משום שאתם מאמינים באלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

339. אתם חסידים של אלוהים ואתם מאמינים באלוהים, ולכן אתם חייבים לאהוב את אלוהים בלבכם. עליכם להשליך מעליכם את הטבע המושחת שלכם, עליכם לשאוף למלא את רצונו של אלוהים, ועליכם למלא את חובתכם כברוא אל. מכיוון שאתם חסידים של אלוהים ושאתם מאמינים באלוהים, עליכם להקריב הכול למענו, אסור לכם לקבל החלטות אישיות או להציב לו דרישות, ועליכם להצליח למלא את רצונו של אלוהים במלואו. מכיוון שנבראתם, עליכם להישמע לאלוהים שברא אתכם, משום שמעצם מהותכם, אין לכם ריבונות על עצמכם, ואין לכם יכולת לשלוט בגורלכם. מכיוון שאתם מאמינים באלוהים, עליכם לחפש קדושה ושינוי. מכיוון שאתם ברואי אל, עליכם לדבוק בחובתכם ולדעת את מקומכם, ואסור לכם לחרוג מחובתכם. הדרישות האלה לא נועדו להגביל אתכם או לדכא אתכם באמצעות דוקטרינה, אלא הן הדרך שבה אתם יכולים למלא את חובתכם – אותה דרך שכל בני האדם הצדיקים יכולים וצריכים לעלות עליה.

קטע מתוך "הדרך שבה האדם צועד קובעת את הצלחתו או כשלונו" ב'הדבר מופיע בבשר'

340. הדרישה הבסיסית ביותר מאמונת האדם באלוהים היא שיהיה לו לב ישר, ושהוא יתמסר ויישמע לאלוהים באמת ובתמים. הדבר שהאדם מתקשה לעשות יותר מכל הוא לתת את כל חייו בתמורה לאמונה אמיתית, שבאמצעותה יוכל לזכות באמת המלאה ולמלא את חובתו כברוא אל. זאת לא משיג האדם שנכשל, ועל אחת כמה וכמה לא משיג זאת מי שלא יכול למצוא את המשיח. משום שהאדם נכשל בהתמסרות מלאה לאלוהים, משום שהאדם לא מוכן למלא את חובתו לבורא, משום שהאדם רואה את האמת אך נמנע ממנה וצועד בדרך משלו, משום שהאדם תמיד צועד בחיפושיו בעקבות מי שנכשל, ומשום שהאדם תמיד מתריס נגד שמיים, האדם תמיד נכשל, תמיד הולך שולל אחרי התכסיסים של השטן ונופל ברשת שלו עצמו. משום שהאדם לא מכיר את המשיח, משום שהאדם לא מיומן בהבנת האמת ובחוויית האמת, משום שהאדם מעריץ את פאולוס יתר על המידה וחומד את השמיים יתר על המידה, ומשום שהאדם תמיד דורש שהמשיח יישמע לו ופוקד על אלוהים, האישים הדגולים האלה ובני האדם שחוו את תהפוכות העולם הם בכל זאת בני תמותה, והם בכל זאת מתים במהלך הייסורים שאלוהים ממיט עליהם. כל שאני יכול לומר על בני האדם האלה שהוא שהם מתים מוות טרגי, ושיש הצדקה לסופם, כלומר למותם. האין כישלונם אף יותר בלתי נסבל לדין השמיים? האמת באה מעולמו של האדם, אך המשיח הוא זה שמוסר את האמת לאדם. מקורה במשיח, כלומר מאלוהים עצמו, והאדם לא יכול להשיג אותה. אולם המשיח מספק את האמת בלבד – הוא לא בא כדי להחליט אם האדם יצליח בעיסוקו בחיפוש האמת. מכאן, ההצלחה או הכישלון באמת תלויים רק בחיפושו של האדם. ההצלחה או הכישלון של האדם באמת מעולם לא היו קשורים למשיח, אלא שהם נקבעים על פי חיפושו של האדם. לא ניתן לתלות באלוהים את ייעודו של האדם ואת הצלחתו או כישלונו, כך שאלוהים יישא באחריות לגביהם. זאת משום שזה לא עניין הנוגע לאלוהים עצמו אלא עניין המתקשר באופן ישיר לחובה שברוא אל חייב למלא. רוב בני האדם יודעים קצת על עיסוקם וייעודם של פאולוס ופטרוס, אך בני האדם לא מכירים דבר מלבד סופם של פטרוס ופאולוס, והם לא יודעים דבר על סוד הצלחתו של פטרוס, או על הליקויים שהובילו לכישלונו של פאולוס. על כן, אם אתם כלל לא מסוגלים להבין את מהותה העמוקה של עיסוקם, הרי שהעיסוק של רובכם עדיין ייכשל; ואפילו אם מעטים מכם יצליחו, הם עדיין לא ישתוו לפטרוס. אם דרך העיסוק שלכם היא הדרך הנכונה, יש לכם סיכוי להצליח. אם הדרך שבה אתם פוסעים בעיסוקכם בחיפוש האמת היא לא הדרך הנכונה, לעולם לא תהיו מסוגלים להצליח, וסופכם יהיה דומה לסופו של פאולוס.

קטע מתוך "הדרך שבה האדם צועד קובעת את הצלחתו או כשלונו" ב'הדבר מופיע בבשר'

341. אם אתה מאמין באלוהים, עליך להישמע לאלוהים, להנהיג את האמת ולמלא את כל חובותיך. בנוסף, עליך להבין את הדברים שאתה חייב לחוות. אם אתה רק חווה טיפול, משמעת ומשפט, ואם אתה רק מסוגל ליהנות מאלוהים, אך אינך מסוגל לחוש כשאלוהים מטיל עליך משמעת או מטפל בך, הרי שאין זה מקובל. אולי במקרה זה של זיכוך, אתה מסוגל לעמוד על שלך, אבל עדיין לא די בכך. עדיין עליך להמשיך לצעוד קדימה. הלקח של האהבה לאלוהים אינו פוסק לעולם והוא אינסופי, ולעולם אין לו סוף. בני האדם תופסים את האמונה באלוהים כדבר פשוט ביותר, אך ברגע שהם זוכים בניסיון מעשי מסוים, הם מבינים שאמונה באלוהים איננה כה פשוטה כפי שבני האדם מתארים לעצמם. כשאלוהים עובד כדי לזכך את האדם, האדם סובל. ככל שזיכוכו של האדם רב יותר, כך אהבתו לאלוהים מתגברת וחלק רב יותר מעוצמתו של אלוהים נגלית בו. ובאופן הפוך, ככל שהאדם מקבל פחות זיכוך, כך אהבתו לאלוהים מעטה יותר, וכך פחות מעוצמתו של אלוהים נגלית בו. ככל שהזיכוך והכאב שלו רבים יותר וככל שהוא מיוסר יותר, כך תגבר אהבתו לאלוהים, כך תיעשה אמונתו באלוהים אמיתית יותר, וכך תעמיק הכרתו את אלוהים. במהלך התנסויותיך, אתה תראה בני אדם שסובלים מאוד בזיכוך שלהם, שעוברים טיפול ומשמעת קשים, ותראה שלאנשים אלה יש אהבה עמוקה לאלוהים והכרה מעמיקה וחודרת יותר של אלוהים. לבני האדם שלא חוו טיפול יש היכרות שטחית בלבד עם אלוהים, והם רק יכולים לומר: "אלוהים טוב כל כך, הוא מעניק חסד לבני האדם כדי שהם יוכלו ליהנות ממנו." אם בני האדם חוו טיפול ומשמעת, הם יהיו מסוגלים לבטא הכרה אמיתית של אלוהים. אם כן, ככל שעבודתו של אלוהים על האדם מופלאה יותר, כך ערכה וחשיבותה רבות יותר. ככל שהיא יותר בלתי חדירה בעיניך וככל שהיא חורגת יותר מתפיסותיך, כך עבודתו של אלוהים מסוגלת יותר לכבוש אותך, לזכות בך ולהפוך אותך למושלם. כה אדירה חשיבותה של עבודת האל! אלמלא אלוהים זיכך את האדם באופן זה ואלמלא הוא עבד לפי שיטה זו, אזי עבודתו הייתה חסרת השפעה וחסרת חשיבות. נאמר בעבר שאלוהים יבחר את הקבוצה הזו ויזכה בה, ויהפוך את בני האדם בה למושלמים באחרית הימים. לדבר זה יש חשיבות יוצאת דופן. ככל שהעבודה שהוא מבצע בקרבכם רבה יותר, כך אהבתכם לאלוהים עמוקה וטהורה יותר. ככל שהעבודה של אלוהים רבה יותר, כך האדם מסוגל יותר לתפוס מעט מחוכמתו של אלוהים, וכך האדם מכיר את אלוהים באופן מעמיק יותר.

קטע מתוך "בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך" ב'הדבר מופיע בבשר'

342. אמונה באלוהים דורשת ציות לאלוהים והתנסות בעבודתו. אלוהים עשה עבודה כה רבה – ניתן לומר שבעיני בני האדם, הכול הוא הבאה לידי שלמות, זיכוך, ויותר מכך, ייסורים. לא היה אפילו שלב אחד בעבודתו של אלוהים שעלה בקנה אחד עם התפיסות האנושיות. בני האדם נהנו מדבריו החמורים של אלוהים. כשאלוהים יגיע, בני האדם צריכים ליהנות מהמלכותיות שלו ומחרון אפו, אך יהיו דבריו חמורים ככל שיהיו, הוא בא כדי להושיע את האנושות וכדי להפוך אותה למושלמת. כברואים, על בני האדם למלא את החובות המוטלות עליהם ולשאת עדות על אלוהים בעיצומו של הזיכוך. בכל ניסיון, עליהם לשמר את העדות שעליהם לשאת, ועליהם לעשות כן בקול רם למען אלוהים. מי שעושה זאת הוא מתגבר. אין זה משנה כיצד אלוהים מזכך אותך, אתה נשאר מלא אמון ולעולם לא מאבד את אמונך באלוהים. אתה עושה את מה שעל האדם לעשות. זה מה שאלוהים דורש מהאדם, ולבו של האדם צריך להיות מסוגל לשוב לאלוהים באופן מלא ולפנות אליו בכל רגע ורגע. זהו מתגבר. בני האדם שאלוהים מתייחס אליהם כאל "מתגברים" הם אלה שעדיין מסוגלים לשאת עדות, לשמר את האמון שלהם ואת מסירותם לאלוהים כשהם נתונים להשפעתו של השטן ומצויים תחת מצור של השטן, כלומר, כשהם מוצאים עצמם בתוך כוחות החושך. אם הנך מסוגל עדיין לשמור על לב טהור בפני אלוהים ולקיים את אהבתך האמיתית לאלוהים, בלי קשר לנסיבות, אזי הנך נושא עדות בפני אלוהים, וזהו הדבר שאלוהים מכנה להיות "מתגבר". אם עיסוקך בחיפוש מצוין כשאלוהים מברך אותך, אך אתה נסוג ללא ברכותיו, האם זהו טוהר? מאחר שאתם בטוחים שהדרך הזו נכונה, עליכם לצעוד בה עד הסוף. עליכם לשמר את מסירותכם לאלוהים. מאחר שראית שאלוהים עצמו בא אל פני האדמה כדי להפוך אותך למושלם, עליך להעניק לו את לבך בשלמותו. אם תוכל להמשיך להיות חסיד אל בלי קשר למה שאלוהים יעשה, אפילו אם הוא יועיד לך תוצאה שלילית בסוף, יהיה זה שימור הטוהר שלך בפני אלוהים. העלאת קורבן קודש רוחני ועלמה טהורה לאלוהים פירושם שמירה על לב כן בפני אלוהים. מבחינת האנושות, כנות היא טוהר, והיכולת להיות כנים בפני אלוהים היא שמירה על טוהר. זה מה שעליך להנהיג. כשעליך להתפלל, אתה מתפלל. כשעליך להתכנס יחד ולשתף, אתה עושה זאת. כשעליך לשיר מזמורים, אתה שר מזמורים. כשעליך לזנוח את הבשר, אתה זונח את הבשר. כשאתה ממלא את חובתך, אינך מתבלבל. כשאתה ניצב בפני ניסיונות, אתה עומד איתן. זוהי מסירות לאלוהים.

קטע מתוך "עליכם לשמר את מסירותכם לאלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

343. כאשר משה היכה בסלע, והמים שיהוה העניק פרצו מתוכו, היה זה משום אמונתו. כאשר דוד ניגן בנבל כדי לשבח אותי, יהוה – בלב מלא שמחה – היה זה משום אמונתו. כאשר איוב איבד את המקנה שלו, שהתפזר בהרים, ועימו איבד רכוש משפחתי עצום, וכשגופו כוסה בשחין, היה זה משום אמונתו. כאשר הוא שמע את קולי, קול יהוה, וראה את תהילתי, תהילת יהוה, היה זה משום אמונתו. יכולתו של פטרוס ללכת בעקבות ישוע המשיח נבעה מאמונתו. יכולתו להיצלב למעני ולשאת עדות מהוללת גם היא נבעה מאמונתו. כאשר יוחנן ראה את דמותו המהוללת של בר האנוש, הדבר נבע מאמונתו. כשהוא ראה את חזון אחרית הימים, הדבר נבע, קל וחומר, מאמונתו. הסיבה לכך שאלה המכונים "המוני אומות הגויים" קיבלו את ההתגלות שלי וגילו שחזרתי כבשר ודם כדי לעשות את עבודתי בקרב בני האדם, הנה גם כן משום אמונתם. כל אלה שדבריי החמורים מכים בהם, ובכל זאת הם מתנחמים בהם וזוכים לישועה, האם הם לא נהגו כך משום אמונתם? בני האדם קיבלו דברים רבים כל כך משום אמונתם, ואין זו תמיד ברכה. ייתכן שהם לא יזכו באושר מהסוג שדוד חש, או במים מיהוה כמו שמשה זכה. לדוגמה, יהוה בירך את איוב משום אמונתו, אולם הוא גם סבל מפורענות. בין אם תזכו בברכה או תסבלו מפורענות, שניהם אירועים מבורכים. ללא האמונה, לא היית מסוגל לקבל את עבודת הכיבוש הזו, ועל אחת כמה וכמה לא היית יכול לראות את מעשיו של יהוה מתגשמים לנגד עיניך כיום. לא היית מסוגל לראות זאת, ויותר מכך, לא היית מסוגל לקבל זאת. הפורענויות האלה, האסונות האלה וכל המשפטים – לולא הם פקדו אותך, האם היית מסוגל לראות את מעשיו של יהוה כיום? כיום, האמונה היא שמאפשרת לך להיכבש, והכיבוש הוא שמאפשר לך להאמין בכל מעשיו של יהוה. רק בזכות האמונה, אתה מקבל ייסורים ומשפט כאלה. באמצעות הייסורים והמשפט האלה, אתה נכבש והופך למושלם. ללא הייסורים והמשפט מהסוג שאתה מקבל כיום, אמונתך הייתה לשווא, מכיוון שלא היית מכיר את אלוהים. אין זה משנה עד כמה היית מאמין באלוהים, אמונתך הייתה נשארת רק כביטוי ריק מתוכן שאינו מעוגן במציאות. רק לאחר שתקבל את עבודת הכיבוש הזו, עבודה שהופכת אותך לצייתני לחלוטין, אמונתך תהיה אמיתית ומהימנה, ולבך יפנה אל אלוהים. אפילו אם תישפט לחומרה או תקולל בשל המילה הזו, "אמונה", עדיין תהיה לך אמונת אמת, ותקבל את הדבר האמיתי, הממשי והיקר ביותר. זאת משום שרק במהלך המשפט תוכל לראות את היעד הסופי של יצירתו של האל. במשפט זה אתה רואה שיש לאהוב את הבורא. בעבודת כיבוש כזו, אתה חוזה בנחת זרועו של אלוהים. בכיבוש זה אתה מבין את החיים האנושיים לאשורם. בכיבוש זה אתה זוכה בנתיב הנכון לחיים האנושיים והנך מבין את המשמעות האמיתית של המילה "אדם". רק בכיבוש זה אתה רואה את טבעו הצודק של האל הכול יכול ואת פניו היפהפיים ורבי התהילה. בעבודת הכיבוש הזו אתה לומד על מקור האדם ומבין את כל "ההיסטוריה בת האלמוות" של האנושות. בכיבוש זה אתה מתחיל להבין את אבות האנושות ואת המקור לשחיתותה של האנושות. בכיבוש זה אתה מקבל שמחה ונחמה, וכן ייסורים, משמעת ודברי תוכחה אין-סופיים מהבורא לאנושות שהוא ברא. בעבודת הכיבוש הזו אתה מקבל ברכות, וגם את האסונות המגיעים לאדם... האין כל זה נובע מהאמונה המועטה שלך? והאם אמונתך לא גדלה לאחר שזכית בדברים האלה? זכית בכמות עצומה, הלא כן?

קטע מתוך "האמת הפנימית של עבודת הכיבוש (1)" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: י. דברי אלוהים אודות האופן שבו ניתן להיווכח במציאות האמת של האמונה באלוהים

הבא: (ב) אודות הנהגת האמת, הבנת האמת והיווכחות במציאות

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

(ב) אודות טבעו הצודק של אלוהים

554. בעבודתו האחרונה של סיום העידן, טבעו של אלוהים הוא טבע של ייסורים ומשפט, ובו הוא מגלה את כל הדברים המרושעים, על מנת לשפוט בפרהסיה את כל...

נוהג (8)

עדיין אינכם מבינים את ההיבטים השונים של האמת, ועדיין יש לא מעט שגיאות וסטיות בנוהג שלכם. בתחומים רבים אתם חיים לפי התפיסות והדמיונות שלכם,...

פרק 20

השפע בביתי רב מספור ובלתי-נתפס, אך האדם מעולם לא בא אליי כדי ליהנות ממנו. הוא לא מסוגל ליהנות ממנו לבדו וגם לא מסוגל להתגונן בכוחות עצמו....

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה