3. באמונתכם באלוהים,עליכם לבנות קשר רגיל עם אלוהים

דברי אלוהים רלוונטיים:

באמונתכם באלוהים, עליכם לכל הפחות לגמור בדעתכם לקיים קשר רגיל עם אלוהים. ללא קשר רגיל עם אלוהים, אובדת המשמעות של האמונה באלוהים. ניתן בהחלט לכונן קשר רגיל עם אלוהים על ידי השקטת לבכם בנוכחותו של אלוהים. קשר רגיל עם אלוהים פירושו להיות מסוגלים לא לפקפק בשום עבודה של אלוהים ולא להתכחש לשום עבודה שלו, וכן להיות מסוגלים להישמע לעבודתו. פירוש הדבר הוא להחזיק בכוונות הנכונות בנוכחות אלוהים, לא לתכנן תוכניות לעצמכם, ולהתייחס בראש ובראשונה לאינטרסים של משפחתו של אלוהים בכל דבר ועניין. פירושו לקבל את חקירתו של אלוהים ולהישמע להסדריו. עליכם להיות מסוגלים להשקיט את לבכם בנוכחותו של אלוהים בכל מעשיכם. אפילו אם אינכם מבינים את רצונו של אלוהים, עליכם למלא את חובותיכם ואת אחריותכם כמיטב יכולתכם. כשרצונו של אלוהים מתגלה לכם, פעלו לפיו, ואז לא תאחרו את המועד. כאשר הקשר שלכם עם אלוהים יהפוך לרגיל, יהיה לכם קשר רגיל גם עם בני אדם. כל הדברים מושתתים על היסוד של דברי האל. שתו ואכלו את דברי האל ואחר כך הנהיגו בפועל את דרישות האל. תקנו את נקודות המבט שלכם ואל תעשו דברים שמתנגדים לאלוהים או מפריעים לכנסייה. אל תעשו דברים שאינם מועילים לחייהם של אחיכם ואחיותיכם, אל תאמרו דברים שאינם תורמים לאנשים אחרים ואל תעשו מעשים מבישים. היו הוגנים ומכובדים בכל מעשיכם ודאגו שכל מעשה שלכם יהיה ראוי להצגה בפני אלוהים. על אף שבשרכם חלש לפעמים, עליכם להיות מסוגלים להעדיף בראש ובראשונה את האינטרסים של משפחתו של אלוהים, בלי לחמוד רווח לעצמכם, ועליכם להיות מסוגלית לפעול ביושר. אם תהיו מסוגלים לנהוג כך, אזי הקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל.

קטע מתוך "מה מצב הקשר שלכם עם אלוהים?" ב'הדבר מופיע בבשר'

עליכם לבחון האם המניעים שלכם תקינים בכל מעשיכם. אם אתם מסוגלים לפעול בהתאם לדרישותיו של אלוהים, אזי הקשר שלכם עם אלוהים רגיל. אלה הסטנדרטים המינימליים. בחנו את המניעים שלכם, ואם תגלו שנעורו בכם כוונות שגויות, היו מסוגלים להפנות להן עורף ולפעול בהתאם לדברי האל. כך תהפכו לבני אדם ישרים בפני אלוהים, דבר שיהווה הוכחה לכך שהקשר שלכם עם אלוהים רגיל ושכל מעשיכם הם למען אלוהים ולא למען עצמכם. בכל מעשיכם ודבריכם, היו מסוגלים להסדיר את לבכם, להיות צדיקים במעשיכם, לא להיות מונחים על-ידי רגשותיכם ולא לפעול לפי הרצון האישי שלכם. אלה העקרונות שעל פיהם צריכים להתנהל המאמינים באלוהים. ניתן לגלות את המניעים של האדם ואת שיעור קומתו באמצעות דברים קטנים, ולפיכך, כדי שבני אדם יעלו על נתיב הפיכתם למושלמים בידי אלוהים, עליהם ראשית לתקן את הכוונות שלהם ואת הקשר שלהם עם אלוהים. רק כאשר הקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל, תהיו מסוגלים להפוך למושלמים בידי אלוהים, ורק אז יוכלו הטיפול, הגיזום, הטלת המשמעת והזיכוך של אלוהים להשיג את התוצאה הרצויה בכם. כלומר, אם בני האדם יהיו מסוגלים לנצור את אלוהים בלבם, לא ישאפו לתועלת אישית ולא יחשבו על הסיכויים שלהם (במובן של הבשר), אלא, תחת זאת, יישאו את העול של ההיווכחות בחיים, יעשו כל שביכולתם לחפש את האמת, ויישמעו לעבודתו של אלוהים – אם תוכלו לעשות זאת, אזי היעדים שאתם שואפים להשיג יהיו נכונים והקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל. ניתן לכנות את תיקון הקשר של האדם עם אלוהים השלב הראשון בהיווכחות במסע הרוחני שלו. אף על פי שגורלו של האדם נתון בידיו של אלוהים ונגזר מראש בידי אלוהים והאדם עצמו אינו יכול לשנותו, השאלה האם תוכלו להפוך למושלמים בידי אלוהים או ליפול בנחלתו של אלוהים תלויה בשאלה האם יש לכם קשר רגיל עם אלוהים. ייתכן שחלקים מסוימים בכם חלשים ומרדניים, אך כל עוד השקפותיכם וכוונותיכם נכונות וכל עוד הקשר שלכם עם אלוהים נכון ורגיל, תהיו כשירים להפוך למושלמים בידי אלוהים. אם לא יהיה לכם קשר נכון עם אלוהים ואם תפעלו למען הבשר או למען משפחתכם, אזי גם אם תעבדו קשה מאוד, המאמץ שלכם יהיה לשווא. אם יהיה לכם קשר רגיל עם אלוהים, אזי כל שאר הדברים יסתדרו. אלוהים אינו מסתכל על שום דבר אחר פרט לשאלה האם ההשקפות שלכם בנוגע לאמונה באלוהים נכונות: במי אתם מאמינים, למען מי אתם מאמינים, ומדוע אתם מאמינים. אם תהיו מסוגלים להבין את הדברים האלה בבירור ולהנהיג את ההשקפות שלכם באופן חיובי, אזי תתקדמו בחיים ואף תובטח לכם היווכחות בנתיב הנכון. אם הקשר שלכם עם אלוהים אינו רגיל ואם השקפותיכם בנוגע לאמונה באלוהים סוטות מהנתיב הנכון, אזי כל שאר הדברים יהיו לשווא, וככל שתאמינו, לא תקבלו דבר. רק אחרי שהקשר שלכם עם אלוהים יהיה רגיל, אלוהים ישבח אתכם – כאשר תזנחו את בשר, תתפללו, תסבלו, תשאו עול, תישמעו לאלוהים, תעזרו לאחיכם ואחיותיכם, תקדישו מאמצים רבים יותר לאלוהים, וכן הלאה.

קטע מתוך "מה מצב הקשר שלכם עם אלוהים?" ב'הדבר מופיע בבשר'

הדרך שבה בני האדם מאמינים באלוהים, אוהבים את אלוהים ומְרַצים את אלוהים היא באמצעות נגיעה ברוח האל בלבם, ועל ידי כך, הם מצליחים לְרַצות אותו, ובאמצעות מגע עם דברי האל בעזרת לבם, רוח האל מרגשת אותם. אם ברצונכם להשיג חיים רוחניים הולמים ולייסד קשר הולם עם אלוהים, עליכם ראשית להעניק לו את לבכם. רק אחרי שתשקיטו את לבכם בפניו ותשפכו את כל לבכם בפניו, תוכלו לפתח בהדרגה חיים רוחניים הולמים. אם בני האדם אינם מעניקים לאלוהים את לבם באמונתם בו, ואם לבם אינו נתון לו והם אינם מתייחסים אל העול שלו כאל העול שלהם, הרי שכל מה שהם עושים הוא מעשה רמייה כלפי אלוהים, מעשה אופייני לאנשים דתיים, והם לא יוכלו לזכות בשבחים מאלוהים. אלוהים לא יכול לזכות בדבר מבני אדם כאלה. בני אדם כאלה יכולים רק לשמש ניגוד לעבודתו של אלוהים, כמו קישוט בבית האלוהים – חפץ שטחי וחסר כל ערך. אלוהים אינו משתמש בבני אדם כאלה. לא זו בלבד שאין הזדמנות לעבודתה של רוח הקודש בבני אדם כאלה, אלא שמעבר לכך, אין כל ערך בהבאתם לידי שלמות. בני אדם מהטיפוס הזה הם, לאמיתו של דבר, מתים מהלכים. לאנשים כאלה אין דבר שיכול לשמש את רוח הקודש. נהפוך הוא, השטן ניכס לעצמו את כולם והשחית אותם עד היסוד. אלוהים יעקור אנשים אלה משורש. נכון להיום, לא זו בלבד שרוח הקודש משתמשת בבני אדם בכך שהיא מגייסת את המעלות שלהם כדי להוציא לפועל דברים, אלא שהיא גם הופכת את החסרונות שלהם למושלמים ומשנה אותם. אם תוכל לשפוך את לבך בפני אלוהים ולהשקיט אותו בפניו, הרי שיהיו לך ההזדמנות והכישורים לשמש את רוח הקודש, לקבל את הנאורות וההארה של רוח הקודש, ויתרה מזאת, תזכה בהזדמנות לכך שרוח הקודש תפצה על החסרונות שלך. כשתיתן לבך לאלוהים, תוכל להיווכח באופן מעמיק יותר בהיבט החיובי, ותימצא במישור נעלה יותר של תובנה. בהיבט השלילי, תהיה לך הבנה רבה יותר של הפגמים והחסרונות שלך, תהיה להוט יותר לשאוף לְהשביע את רצונו של אלוהים, ולא תהיה פסיבי, אלא תיווכח באופן פעיל. באופן זה, תהפוך לבן אדם נכון.

קטע מתוך "חשוב מאוד לייסד קשר הולם עם אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

אם ברצונך לקיים קשר הולם עם אלוהים, אזי לבך חייב לפנות אל אלוהים. על סמך זאת, יהיו לך גם קשרים הולמים עם אנשים אחרים. אם לא יהיה לך קשר הולם עם אלוהים, אזי אין זה משנה מה תעשה כדי לשמר את הקשרים שלך עם אחרים, ואין זה משנה עד כמה תעבוד קשה וכמה אנרגיה תשקיע, הכול עדיין יתייחס רק לפילוסופיית חיים אנושית. אתה משמר את מעמדך בקרב בני האדם באמצעות נקודת מבט אנושית ופילוסופיה אנושית כדי שהכול יהללו אותך, אולם אינך דבק בדברי האל כדי לכונן קשרים הולמים עם אנשים. אם לא תתמקד בקשרים שלך עם אנשים אבל תשמור על קשר הולם עם אלוהים, ואם תהיה נכון להעניק את לבך לאלוהים וללמוד להישמע לו, אזי קשריך עם כל האנשים יהפכו מטבע הדברים להולמים. באופן זה, הקשרים האלה לא יהיו מושתתים על הבשר אלא על יסוד אהבתו של אלוהים. אינטראקציות המבוססות על הבשר כמעט אינן קיימות, אבל ברוח ישנם שיתוף, אהבה הדדית, נוחות הדדית ואספקה הדדית. כל זה נעשה על בסיס של לב שמְרַצה את אלוהים. קשרים אלה אינם נשמרים על סמך פילוסופיית חיים אנושית, אלא נוצרים באופן טבעי מאוד באמצעות נשיאת עול למען אלוהים. לא נדרש מאמץ אנושי. עליך רק לנהוג על-פי העקרונות של דברי האל. האם אתה מוכן להתחשב ברצונו של אלוהים? האם אתה מוכן להיות אדם "חסר היגיון" בפני אלוהים? האם אתה מוכן להעניק את כל לבך לאלוהים ולהתעלם ממעמדך בקרב בני האדם? מבין כל האנשים שאתה בקשר איתם, עם מי יש לך את הקשר הטוב ביותר? עם מי יש לך את הקשר הגרוע ביותר? האם קשריך עם אנשים הולמים? האם אתה מתייחס באופן שוויוני אל כל בני האדם? האם קשריך עם אחרים מותאמים לפילוסופיית החיים שלך, או שהם מושתתים על אהבתו של אלוהים? כשהאדם אינו נותן את לבו לאלוהים, רוחו נעשית אטומה, קהה וחסרת הכרה. אדם כזה לעולם לא יבין את דברי האל ולעולם לא יהיה לו קשר הולם עם אלוהים. טבעו של אדם כזה לעולם לא ישתנה. שינוי טבעו של אדם הוא תהליך של נתינת כל לבו לאלוהים, ושל קבלת נאורות והארה מדברי אלוהים. עבודתו של אלוהים יכולה לאפשר לאדם היווכחות פעילה, וכן לאפשר לו להיטהר מההיבטים השליליים שלו אחרי שרכש ידע אודותם. כשתגיע לנקודה שבה אתה נותן את לבך לאלוהים, אזי תהיה מסוגל לתפוס כל תזוזה קלה ברוחך ותכיר כל נאורות והארה שתקבל מאלוהים. אם תיאחז בכך, אזי תעלה בהדרגה על הנתיב שבו רוח הקודש תהפוך אותך למושלם. ככל שלבך יהפוך לשקט יותר בפני אלוהים, כך תהיה רוחך רגישה ועדינה יותר, וכך תהיה רוחך מסוגלת יותר לתפוס את הריגוש שמעניקה לה רוח הקודש. או-אז יהפוך הקשר שלך עם אלוהים ליותר ויותר הולם. קשר הולם בין בני אדם מושתת על הענקת הלב לאלוהים, ולא על מאמץ אנושי. קשרים חברתיים בין בני אדם שאין אלוהים בלבם אינם אלא קשרי בשר. הם אינם הולמים, אלא הם התמסרות לתשוקה. אלה קשרים שאלוהים סולד מהם ומתעב אותם. אם אתה אומר שרוחך נרגשה, אולם אתה תמיד רוצה לשתף עם אנשים שאתה מחבב, עם אלה שאתה מעריך, ואם אדם אחר מחפש ואינך מחבב אותו או אפילו יש לך משוא פנים כלפיו ואינך מעוניין לבוא איתו במגע – זו הוכחה נוספת לכך שאתה נשלט על-ידי רגשותיך ושאין לך קשר הולם עם אלוהים כלל וכלל. אתה מנסה להוליך את אלוהים שולל ולחפות על הכיעור שלך. אפילו אם אתה מסוגל לחלוק הבנה מסוימת ועדיין כוונותיך שגויות, הרי שכל מה שתעשה יהיה טוב רק לפי אמות מידה אנושיות. אלוהים לא ישבח אותך – אתה פועל לפי הבשר ולא לפי העול של אלוהים. אם אתה מסוגל להשקיט את לבך בפני אלוהים ולקיים אינטראקציות הולמות עם כל בני האדם שאוהבים את אלוהים, רק אז הנך כשיר לשמש את אלוהים. כך, אין זה משנה כיצד תבוא במגע עם הזולת, מגע זה לא יהיה בהתאם לפילוסופיית חיים, אלא הוא יהיה בפני אלוהים והוא יהיה חיים המתחשבים בעול של אלוהים.

קטע מתוך "חשוב מאוד לייסד קשר הולם עם אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

קרא כל אמירה של אלוהים, הבן אותה ומיד אחר כך הנהג אותה. ייתכן שבעבר בשרך היה חלש, היית מרדני או התנגדת. הייתה התנהגותך בעבר אשר הייתה, אין לכך השלכות רבות והדבר אינו יכול למנוע מחייך להגיע לבגרות כיום. כל עוד אתה מסוגל לקיים קשר רגיל עם אלוהים כיום, יש תקווה. אם בכל פעם שאתה קורא את דברי האל, חל בך שינוי ואנשים אחרים רואים שהשתנית לטובה, הדבר מצביע על כך שהקשר שלך עם אלוהים הוסדר והוא רגיל כעת. אלוהים אינו מתייחס אל בני האדם על סמך העבירות שלהם. ברגע שתבין ותהיה מודע, כל עוד תהיה מסוגל לחדול להתמרד או להתנגד, אזי אלוהים עדיין ירחם עליך. כאשר יהיו לך הבנה ונחישות לשאוף להיעשות מושלם בידי אלוהים, אזי ייעשה מצבך בנוכחותו של אלוהים רגיל. בכל אשר תעשה, חשוב תוך כדי מעשה: מה אלוהים יחשוב אם אעשה זאת? האם הדבר יועיל לאחיי ולאחיותיי? האם הדבר יועיל לעבודה בבית האלוהים? בחן את כוונותיך בתפילה, בשיתוף, בדיבור, בעבודה או בקשר שלך עם אחרים, ובדוק אם יש לך קשר רגיל עם אלוהים. אם אינך מסוגל לזהות את הכוונות והמחשבות שלך, הרי שאין לך יכולת הבחנה, והדבר מוכיח שאינך מבין את האמת די הצורך. אם תהיה מסוגל להבין היטב את כל מעשיו של אלוהים ותוכל לראות דברים דרך העדשה של דברי האל, בעודך ניצב לצדו של אלוהים, אזי השקפותיך יהיו נכונות. לפיכך, ישנה חשיבות עליונה עבור כל מאמין באלוהים לכונן קשר טוב עם אלוהים. הכול צריכים להתייחס לכך כאל משימה בעלת חשיבות עליונה וכאל האירוע המשמעותי ביותר בחייהם. עליך לאמוד כל דבר שאתה עושה לפי השאלה, האם יש לך קשר רגיל עם אלוהים. אם הקשר שלך עם אלוהים רגיל ואם הכוונות שלך נכונות, פעל. על מנת לשמור על קשר רגיל עם אלוהים, אסור לך לפחד להפסיד בעניינים אישיים. אסור לך להניח לשטן לנצח. אסור לך להניח לשטן לקנות בך אחיזה, ואסור לך להניח לשטן לשים אותך ללעג ולקלס. כוונות כאלה הן סימן לכך שהקשר שלך עם אלוהים רגיל, לא למען הבשר אלא למען שלוות הרוח, למען זכייה בעבודתה של רוח הקודש ולמען סיפוק רצונו של אלוהים. על מנת להיווכח במצב הנכון, עליך לכונן קשר טוב עם אלוהים ולהסדיר את השקפותיך בנוגע לאמונה באלוהים. זאת כדי שתיפול בנחלתו של אלוהים וכדי שאלוהים יחשוף בך את הפירות שמניבים דבריו, יאיר אותך ויהפוך אותך לנאור אף יותר. כך תיווכח בהתנהגות הנכונה. המשך לאכול ולשתות מדברי האל הנוכחיים, היווכח באופן עבודתה הנוכחית של רוח הקודש, פעל בהתאם לדרישותיו הנוכחיות של אלוהים, אל תקיים נוהגי אמונה מיושנים, אל תיאחז בדרכי פעולה ישנות, והיווכח מהר ככל האפשר באופן העבודה של ימינו. כך יהפוך הקשר שלך עם אלוהים לרגיל לחלוטין ותעלה על הנתיב הנכון של אמונה באלוהים.

קטע מתוך "מה מצב הקשר שלכם עם אלוהים?" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 2. בחיפושכם אחר הדרך האמיתית,עליכם להתאפיין בהיגיון

הבא: 4. ההגינות הקדושה שמאמינים באלוהים צריכים להתאפיין בה

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

הקדמה

למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים מהי משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי להיות כלבבו של אלוהים. זאת משום שעל אף...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה