בנוגע לשימושו של אלוהים באדם

איש אינו מסוגל לחיות באופן עצמאי מלבד בני האדם שמקבלים הכוונה והדרכה מיוחדות מרוח הקודש, מכיוון שעבורם נדרשות הכהונה והרעייה שמקבלים בני האדם שאלוהים משתמש בהם. לפיכך, בכל עידן, אלוהים מרומם בני אדם אחרים, אשר ממהרים ומתרוצצים לרעות את הכנסיות למען עבודתו של אלוהים. פירוש הדבר הוא שעבודתו של אלוהים חייבת להתבצע באמצעות אותם בני אדם שנושאים חן בעיניו ושמהם הוא מרוצה. על מנת לעבוד, רוח הקודש חייבת להשתמש לצורך עבודתה באותו חלק בתוכם שראוי לשימוש, ואלוהים מכשיר אותם לשימוש על ידי כך שרוח הקודש הופכת אותם למושלמים. מאחר שיכולת ההבנה של האדם לקויה מדי, אותם אנשים שאלוהים משתמש בהם צריכים לרעות אותו. כך בדיוק היה כאשר אלוהים השתמש במשה, שבו הוא מצא הרבה דברים ראויים לשימוש באותה עת, ואשר בהם הוא השתמש כדי לעשות את עבודתו של אלוהים במהלך השלב ההוא. בשלב הנוכחי, אלוהים משתמש באדם וגם מנצל את אותו חלק באדם שרוח הקודש יכולה להשתמש בו לעבודתה, ורוח הקודש מכוונת את האדם, ובו-בזמן גם הופכת למושלמת את השארית שלו, שאינה ראויה לשימוש.

מטרת העבודה שמבצע האדם שאלוהים משתמש בו היא לשתף פעולה עם העבודה של המשיח או של רוח הקודש. אלוהים מרומם את האדם הזה מקרב כל בני האדם, הוא נועד להוביל את כל אנשיו הנבחרים של האל, ואלוהים מרומם אותו גם כדי לעשות את עבודת שיתוף הפעולה האנושי. באמצעות אדם כזה, שמסוגל לעשות את שיתוף הפעולה האנושי, ניתן להשיג דרישות רבות יותר מאלה שאלוהים מציב בפני האדם וחלק גדול יותר מהעבודה שרוח הקודש חייבת לעשות בקרב בני האדם. אפשר לנסח זאת גם אחרת: כוונתו של אלוהים כאשר הוא משתמש באדם זה היא שכל חסידי האל ייטיבו להבין את רצונו של אלוהים, ושהם יוכלו לעמוד בדרישות רבות יותר שאלוהים מציב בפניהם. מאחר שבני האדם אינם מסוגלים להבין ישירות את דברי האל או את רצונו, אלוהים רומם אדם שמשמש אותו לביצוע עבודה כזו. ניתן לתאר את האדם הזה שמשמש את אלוהים גם כמדיום, שדרכו אלוהים מנחה את בני האדם, וכ"מתרגם", שמתקשר בין אלוהים לבין בני האדם. לפיכך, אדם כזה שונה מכל בני האדם שעובדים בביתו של אלוהים או מהשליחים שלו. כמוהם, אפשר לומר שהוא משרת את אלוהים, אך מהות עבודתו והרקע לשימוש שאלוהים עושה בו שונים מאוד מאלה של עובדים ושליחים אחרים. אלוהים מרומם את האדם שהוא משתמש בו מבחינת מהות העבודה של אותו אדם והרקע של השימוש בו, ואלוהים מכין אותו לעבודת האל, ואדם זה משתף פעולה בעבודה של אלוהים עצמו. איש לא יוכל אי פעם לעשות עבודה זו במקומו – זהו שיתוף פעולה אנושי חיוני, לצד העבודה האלוהית. לעומת זאת, העבודה שמבצעים עובדים או שליחים אחרים היא רק ההעברה והיישום של ההיבטים הרבים של ההסדרים עבור הכנסיות במהלך כל תקופה, או שזו עבודה של אספקת חיים פשוטה כלשהי לשם קיומם של חיי הכנסייה. אלוהים אינו ממנה את העובדים והשליחים האלה, ועל אחת כמה וכמה שלא ניתן לכנותם ככאלה שרוח הקודש משתמשת בהם. הם נבחרים מקרב הכנסיות, ולאחר שהם הוכשרו וטופחו במשך פרק זמן מסוים, הכשירים נשמרים, ואילו הבלתי כשירים מוחזרים למקום מוצאם. מאחר שאנשים אלה נבחרים מקרב הכנסיות, מקצתם חושפים את פרצופם האמיתי לאחר שהם הופכים למנהיגים, ומקצתם אף עושים מעשים רעים רבים ומסולקים בסופו של דבר. לעומת זאת, האדם שאלוהים משתמש בו הוא אדם שאלוהים הכין אותו ואשר ניחן באיכות מסוימת ובאנושיות. רוח הקודש הכינה אותו והפכה אותו למושלם מראש, והיא מובילה אותו לחלוטין, מכוונת אותו ופוקדת עליו, בייחוד בכל הנוגע לעבודתו. כתוצאה מכך, אין כל סטייה בנתיב של הובלת אנשיו הנבחרים של האל, מכיוון שאין ספק שאלוהים נושא באחריות על עבודתו שלו, ואלוהים עושה את עבודתו שלו בכל עת.

קודם: אלוהים הופך למושלמים את בני האדם שהם כלבבו

הבא: מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

חזון עבודתו של אלוהים (3)

הפעם הראשונה שאלוהים התגלם כבשר ודם הייתה באמצעות עיבור מרוח הקודש, ודבר זה התקשר לעבודה שהוא התכוון לעשות. עידן החסד החל עם שמו של ישוע....

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה