723 הקריטריונים לציות האדם לאלוהים

1 הדרך העיקרית לברר אם אנשים מסוגלים להישמע לאלוהים היא לבדוק אם הם רוצים דברים ראוותניים מאלוהים, ואם יש להם כוונות מסוגים אחרים. אם בני האדם תמיד מציבים דרישות לאלוהים, הדבר מוכיח שהם לא נשמעו לו עד כה. בלי קשר למה שקורה לכם, אם אתם לא יכולים לקבל דברים מאלוהים, אם אתם לא יכולים לחפש את האמת, ואם אתם תמיד מדברים מההיגיון הסובייקטיבי שלכם ותמיד מרגישים שרק אתם צודקים, אתם עדיין מסוגלים אפילו לפקפק באלוהים, הרי שתיקלעו לבעיה. בני אדם כאלה הם היהירים והמרדנים ביותר כלפי אלוהים. בני אדם שתמיד מציבים דרישות לאלוהים לעולם לא יכולים להישמע לו באמת. אם אתם מציבים דרישות לאלוהים, הדבר מוכיח שאתם עושים עסקה עם אלוהים, שאתם בוחרים את מחשבותיכם שלכם ושאתם פועלים לפי מחשבותיכם שלכם. בכך אתם בוגדים באלוהים ולא קיים בכם יסוד ההישמעות. זה לא הגיוני לבוא בדרישות לאלוהים; אם אתם באמת מאמינים שהוא אלוהים, לא תעזו לבוא אליו בדרישות וגם לא תהיו ראויים לבוא אליו בדרישות, ולא משנה אם הן סבירות או לא. אם יש לכם אמונת אמת, ואתם מאמינים שהוא אלוהים, לא תהיה לכם ברירה אלא לעבוד אותו ולהישמע לו.

2 לא זו בלבד שלבני האדם כיום יש אפשרות בחירה, אלא שהם דורשים שאלוהים ינהג בהתאם למחשבות שלהם, הם בוחרים את מחשבותיהם ואז דורשים מאלוהים לנהוג לפיהן, והם לא דורשים מעצמם לנהוג בהתאם לכוונתו של אלוהים. לפיכך, אין בהם אמונה אמיתית, ואין בהם מהמהות הכלולה באמונה זו. כשתהיו מסוגלים להציב לאלוהים פחות דרישות, אמונתכם וציותכם האמיתיים יגברו, וההיגיון שלכם יהפוך גם הוא לרגיל באופן יחסי. כשתהיו מסוגלים להישמע לאלוהים באמת, תוכלו להיות חסידי-אל בלב שלם, בלי קשר לשאלה אם הוא ישתמש בכם. תהיו מסוגלים להשקיע מאמצים למענו, בין שיהיה לכם מעמד ובין שלא. רק אז יהיה לכם היגיון ותהיו בני אדם הנשמעים לאלוהים.

עיבוד של "בני אדם באים בדרישות רבות מדי לאלוהים" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 733 ההיגיון של בני האנוש לקוי מאוד

הבא: 734 סביר שאתם מתריסים נגד אלוהים כשאתם מציבים לו דרישות

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

29. לאחר אבדן מעמדי

הומין עיר ג'יאזו, מחוז חנאןבכל פעם שראיתי או שמעתי על מישהו שהוחלף כמנהיג קהילה וחש דכדוך, חולשה או רגזנות, בזתי לו. חשבתי שאין כאן דבר...

עבודה והיווכחות (6)

עבודה והיווכחות הן מעשיות מטבען והן מתייחסות לעבודה של אלוהים ולהיווכחות של האדם. חוסר יכולתו המוחלט של האדם להבין לעומק את פניו האמיתיים...

עבודה והיווכחות (1)

מאז שבני האדם עלו על דרך הישר של החיים, נותרו דברים רבים שהם עדיין לא מבינים. הם עדיין מבולבלים לגמרי לגבי עבודתו של אלוהים, ובנוגע לשאלה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה