בני האדם שטבעם השתנה הם אלה שנוכחו במציאות של דבר האל

הנתיב שבו רוח האל מובילה את בני האדם הוא קודם כול להסיט את לבם מאנשים, אירועים ודברים ולהפנות אותו לדברי האל, ולגרום ללבם של בני האדם להאמין שדברי האל אינם מוטלים בספק ואמיתיים לחלוטין. אם אתה מאמין באלוהים, עליך להאמין בדבריו. אם אחרי שנים רבות של אמונה באלוהים עדיין אינך מכיר את הנתיב שבו רוח הקודש מתקדמת, האם אתה באמת מאמין? כדי להשיג חיי אנוש רגילים, חיי אנוש רגילים עם קשר תקין עם אלוהים, עליך להאמין תחילה בדבריו. אם לא השלמת את שלב העבודה הראשון שרוח הקודש עושה בבני האדם, אין לך כל יסוד. אם אין לך אפילו את העיקרון הבסיסי ביותר, איך תצעד בנתיב שלפניך? עלייה על דרך הישר, שבה אלוהים הופך את האדם למושלם, פירושה עלייה על דרך הישר של העבודה הנוכחית של רוח הקודש. זוהי גם עלייה על הנתיב שבו צועדת רוח הקודש. ברגע זה, הנתיב שרוח הקודש צועדת בו הוא דבריו הנוכחיים של אלוהים. על כן, כדי לצעוד בנתיב של רוח הקודש, יש להישמע לאלוהים, לאכול ולשתות את דברי האל הנוכחיים בהתגלמותו כבשר ודם. עבודתו של אלוהים היא עבודת המילים. הכול מתחיל מדבריו, וכל דבר מבוסס על דבריו, על דבריו הנוכחיים. כל אדם צריך להקדיש יותר מאמץ לדברי האל, בין אם הוא בטוח לגבי אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ובין שלא, ובין שהוא מכיר אותו ובין שלא. אחרת, בני האדם לא יוכלו להשיג דבר, והם יישארו ללא כלום. רק על ידי הסתמכות על הבסיס של אכילה ושתייה של דברי האל, ועל ידי כך התוודעות אל האל, יוכל האדם לייסד בהדרגה קשר תקין עם אלוהים. אכילה ושתייה של דברי האל והנהגת דבריו הם שיתוף הפעולה הטוב ביותר של האדם עם אלוהים. באמצעות נוהג זה יוכל האדם לשאת את העדות הטובה ביותר של אנשי האל. כשהאדם מבין את המהות של דברי האל העכשוויים, פירוש הדבר שאדם זה חי בנתיב שמובילה רוח הקודש ושהוא עלה על דרך הישר שבה אלוהים הופך את האדם למושלם. בעבר, בני האדם חיפשו חסד או שלווה ושמחה, ואז הם היו מסוגלים לזכות בעבודתו של אלוהים, אבל המצב שונה כעת. ללא דברי האל בהתגלמותו כבשר ודם, ללא המציאות של דברי האל, בני האדם לא יוכלו לזכות באישור מאלוהים, ואלוהים יסלק אותם. כדי להשיג חיים רוחניים ראויים, על בני האדם לאכול ולשתות תחילה את דברי האל ולהנהיג אותם, ואחר כך, על היסוד הזה, לכונן קשר ראוי בין האדם ואלוהים. כיצד אתה משתף פעולה? כיצד אתה נושא עדות איתנה של אנשי האל? כיצד אתה מייסד קשר ראוי עם אלוהים?

כיצד תבחן האם יש לך קשר ראוי עם אלוהים בחיי היום-יום:

1. האם אתה מאמין בעדותו של אלוהים עצמו?

2. האם אתה מאמין בלבך שדברי האל נכונים וחסינים מטעויות?

3. האם אתה מנהיג את דברי האל?

4. האם אתה מסור לתפקיד שהוא מפקיד בידיך? מה אתה עושה על מנת להיות מסור לתפקיד זה?

5. האם כל מעשיך נועדו לְרַצות את אלוהים וכדי להיות נאמן לו?

באמצעות הדברים שפורטו לעיל, תוכל לברר האם יש לך קשר ראוי עם אלוהים בשלב הנוכחי.

אם אתה מסוגל לקבל את התפקיד שאלוהים מפקיד בידיך, לקבל את הבטחתו ולצעוד בנתיב של רוח הקודש, פירוש הדבר שאתה מגשים את רצונו של אלוהים. האם הנתיב של רוח הקודש ברור לך בפנימיותו? האם מעשיך בהווה תואמים את הנתיב של רוח הקודש? האם לבך מתקרב לאלוהים? האם אתה מייחל לעמוד בקצב של האור החדש ביותר של רוח הקודש? האם אתה מייחל ליפול בנחלתו של אלוהים? האם אתם מייחל להפוך לביטוי של כבודו של אלוהים על פני האדמה? האם אתה נחוש בדעתך להשיג את מה שאלוהים דורש ממך? אם כאשר אלוהים מדבר יש בך נחישות לשתף פעולה ולְרַצות אותו, ואם זו הגישה שלך לחיים, פירוש הדבר שדברי האל נשאו פרי בלבך. אם אין לך נחישות כזו ואין לך יעדים בעיסוקיך, פירוש הדבר שאלוהים עדיין לא ריגש את לבך.

ברגע שבני האדם נוכחים באופן רשמי בהכשרה של המלכות, הדרישות שאלוהים מציב להם עולות לרמה גבוהה יותר. מאיזה היבט ניתן לראות את הדרישות הגבוהות יותר האלה? בעבר, נאמר שלבני אדם אלה אין חיים. כיום, הם חפצי חיים, הם שואפים להימנות על אנשי האל, ושואפים שאלוהים יזכה בהם ויהפוך אותם למושלמים. האין זו רמה גבוהה יותר? למעשה, הדרישות שאלוהים מציב לבני האדם פשוטות יותר מבעבר. בני האדם אינם נדרשים להיות עושי שירות או למות – כל שנדרש מהם הוא להימנות על אנשי האל. האין זה פשוט יותר? כל שעליך לעשות הוא להעלות את לבך לאלוהים כקורבן מנחה ולהישמע להכוונתו, והכול יישא פרי. מדוע אתה חש שזה קשה כל כך? ההיווכחות בחיים שבה מדובר כיום ברורה יותר מאשר בעבר. בעבר, בני האדם היו מבולבלים ולא הבינו מהי המציאות של האמת. למעשה, כל בני האדם שמגיבים למשמע דברי האל, בני האדם שרוח הקודש האירה אותם והפכה אותם לנאורים ובני האדם שזכו שאלוהים יהפוך אותם למושלמים ושטבעם השתנה בפני אלוהים – לכל בני האדם האלה יש חיים. אלוהים רוצה יצורים חיים, לא דברים מתים. אם אתה מת, אין לך חיים ואלוהים לא ידבר אליך, וודאי שלא ירומם אותך כאחד מאנשיו. מאחר שאלוהים רומם אתכם ומאחר שקיבלתם ממנו ברכה כה אדירה, פירוש הדבר שלכולכם יש חיים, ואנשים שיש להם חיים מגיעים מאלוהים.

נתיב הנוהג פשוט עבור בני אדם השואפים לשינוי בטבע חייהם. אם תהיה מסוגל לפעול לפי דבריה הנוכחיים של רוח הקודש בחוויות המעשיות שלך ולהתנסות בעבודתו של האל, אזי טבעך יוכל להשתנות. אם אתה פועל לפי כל דבריה של רוח הקודש ותמיד מחפש את דבריה, הרי שאתה נשמע לה, ויחול שינוי בטבעך. טבעו של האדם משתנה עם דבריה הנוכחיים של רוח הקודש. אם תמיד תדבוק בחוויות ובכללים הישנים שלך מהעבר, אזי טבעך לא יוכל להשתנות. אם דבריה של רוח הקודש כיום מבקשים שכל בני האדם יווכחו בחיים של אנושיות רגילה, ואילו אתה ממשיך להתמקד בחיצוניות והנך מבולבל בנוגע למציאות ואינך מתייחס לכך ברצינות, הרי שאינך עומד בקצב עבודתה של רוח הקודש ולא עלית על הנתיב שמובילה רוח הקודש. השאלה האם טבעך יכול להשתנות תלויה בעמידתך בקצב של דבריה הנוכחיים של רוח הקודש ובהבנתך האמיתית אותם. אין זה דומה למה שהבנתם בעבר. בעבר הבנת ששינוי בטבעך פירושו שאתה, שממהר למתוח ביקורת, חדל לדבר מתוך חוסר מחשבה באמצעות המשמעת של אלוהים, אך זה רק היבט אחד של השינוי. כרגע, העניין הקריטי ביותר הוא לפעול לפי הנחיותיה של רוח הקודש: פעלו לפי כל דברי אלוהים והישמעו לכל דבריו. בני האדם אינם יכולים לשנות את טבעם בעצמם. הם חייבים לעבור את המשפט, הייסורים, הסבל והזיכוך של דברי האל, או שדברי האל חייבים לטפל בהם, להטיל עליהם משמעת ולגזום אותם. רק לאחר מכן, הם יכולים להצליח להישמע לאלוהים ולהיות נאמנים לו, ולא להתייחס אל אלוהים בשוויון נפש. טבעם של בני האדם משתנה באמצעות הזיכוך של דברי האל. רק מי שיעבור את החשיפה, השיפוט, הטלת המשמעת והטיפול של דברי האל לא יעז עוד לעשות דברים בפזיזות, ותחת זאת יהפוך לרגוע ולמחושב. העניין החשוב ביותר הוא שהוא יהיה מסוגל להישמע לדברי האל הנוכחיים ולעבודתו של אלוהים, ואפילו אם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם התפיסות האנושיות. הוא יוכל להניח את התפיסות האלה בצד ולהישמע לאלוהים ברצון. כשדובר בעבר על שינוי הטבע של האדם, הדבר נגע בעיקר ליכולת לזנוח את עצמך, להתיר לבשר לסבול, להטיל משמעת על הגוף ולהיפטר מההעדפות של הבשר – שזה סוג אחד של שינוי בטבע של האדם. כיום, בני האדם יודעים שהביטוי האמיתי של שינוי בטבע הוא ציות לדברי האל הנוכחיים והבנה אמיתית של עבודתו החדשה של אלוהים. כך, בני האדם יהיו מסוגלים להיפטר מההבנה הקודמת שלהם ביחס לאלוהים, אשר הושפעה מהתפיסות הקודמות שלהם, ולהשיג הבנה אמיתית של אלוהים וציות לו. רק זה נחשב כביטוי אמיתי של שינוי בטבע האדם.

שאיפתם של בני האדם להיווכח בחיים מבוססת על דברי האל. נאמר בעבר שכל מה שמושג נובע מדברי האל, אך איש לא הבין את העובדה הזאת. אם תיווכח בהתנסות בשלב הזה, הכול יתברר לך, ותבנה תשתית טובה לניסיונות עתידיים. יהיו דברי אלוהים אשר יהיו, התמקד רק בהיווכחות בדבריו. כשאלוהים אומר שהוא יתחיל להטיל ייסורים על בני האדם, קבל את הייסורים שאלוהים מטיל. כשאלוהים מבקש מבני האדם למות, קבל את הניסיון הזה. אם תמיד תחיה בתוך אמירותיו החדשות ביותר של אלוהים, בסופו של דבר, דברי האל יהפכו אותך למושלם. ככל שתיווכח יותר בדברי האל, כך תהפוך מהר יותר למושלם. מדוע אני משתף איתכם שוב ושוב ומבקש מכם להבין את דברי האל ולהיווכח בהם? רק אם תשאף להשיג את דברי האל, תחווה אותם ותיווכח במציאות שלהם, תהיה לרוח הקודש ההזדמנות לעבוד בקרבך. על כן, כולכם משתתפים בכל שיטה בעבודתו של אלוהים, ותהא מידת הסבל שלכם אשר תהא, בסופו של דבר כולכם תקבלו "מזכרת". על מנת להגיע למושלמות הסופית שלכם, עליכם להיווכח בכל דברי האל. רוח הקודש אינה הופכת בני אדם למושלמים באופן חד-צדדי. היא דורשת את שיתוף הפעולה של בני האדם. היא צריכה שכולם ישתפו איתה פעולה באופן מודע. בלי קשר למה שאלוהים יאמר, התמקדו רק בהיווכחות בדבריו – הדבר יועיל יותר לחייכם. הכול נעשה על מנת להשיג שינוי בטבעכם. כשתיווכח בדברי האל, אלוהים ירגש את לבך, ותהיה מסוגל להבין את כל מה שאלוהים רוצה להשיג את בשלב זה של עבודתו, ותהיה לך הנחישות להשיג זאת. בעתות הייסורים, היו שהאמינו שזו שיטת עבודה, והם לא האמינו בדברי האל. כתוצאה מכך, הם לא עברו זיכוך, ולאחר עתות הייסורים, הם לא זכו בדבר ולא הבינו דבר. היו כאלה שבאמת נוכחו בדברים האלה, ללא שמץ של ספק, והם אמרו שדברי האל חסינים מטעויות ושעל האנושות לחוות ייסורים. הם נאבקו בכך לזמן מה והרפו מהעתיד והגורל שלהם, וברגע שהם יצאו מכך, טבעם השתנה במידת מה, והם הבינו את אלוהים יותר לעומק. כל בני האדם שסיימו לחוות את הייסורים חשו בחביבותו של אלוהים והבינו שהשלב הזה בעבודתו של אלוהים היה ביטוי לאהבתו הגדולה אשר יורדת אליהם – שהיו אלה הכיבוש והישועה של אהבתו של אלוהים. הם גם אמרו שמחשבותיו של אלוהים תמיד טובות, ושכל מעשיו של אלוהים באדם נובעים מאהבה ולא משנאה. בני האדם שלא האמינו בדברי האל ולא התייחסו אליהם לא עברו זיכוך בעתות הייסורים, וכתוצאה מכך, רוח הקודש לא ליוותה אותם והם לא זכו בדבר. אלה שנוכחו בעתות הייסורים, על אף שלא עברו זיכוך, רוח הקודש עבדה בקרבם בסתר, וכתוצאה מכך חל שינוי בטבע חייהם. היו כאלה שנראו חיוביים מאוד כלפי חוץ. תמיד עליזים, אך הם לא נוכחו במצב הזיכוך של דברי האל, ולכן הם לא השתנו כלל – זאת עקב חוסר אמונתם בדברי האל. אם אינך מאמין בדברי האל, אזי רוח הקודש לא תעבוד בקרבך. אלוהים מופיע בפני כל מי שמאמין בדבריו, מי שמאמין בדבריו ומקבל אותם יזכה באהבתו!

על מנת להיווכח במציאות של דברי האל, עליכם למצוא את הנתיב לנוהג ולדעת כיצד להנהיג את דברי אלוהים בפועל. רק כך יחול שינוי בטבע חייכם. רק כך אלוהים יוכל להפוך אתכם למושלמים, ורק בני אדם שאלוהים הפך למושלמים באופן זה יוכלו להיות תואמים לרצונו. על מנת לקבל אור חדש, עליכם לחיות בתוך דבריו. אין די בכך שרוח הקודש תרגש אתכם פעם אחת בלבד – עליכם להעמיק יותר. אלה שהתרגשו פעם אחת בלבד חוו התעוררות של הקנאות הדתית שלהם והשתוקקו לחפש, אך דבר זה לא יוכל להימשך לאורך זמן. עליהם לחוש התרגשות תמידית מצד רוח הקודש. פעמים רבות בעבר הבעתי תקווה שרוחו של האל תרגש את רוחם של בני האדם, כך שהם ישאפו לשנות את טבע חייהם, ובשעה שהם ישאפו לכך שאלוהים ירגש אותם, הם יבינו את הליקויים שלהם, ושבתהליך ההתנסות בדברי האל, הם ייפטרו מהדברים הטמאים בקרבם (צדקנות, יהירות, תפיסות, וכן הלאה). אל תחשבו שדי בקבלה פעילה של אור חדש – עליכם גם להיפטר מכל השלילי. מצד אחד, עליכם להיווכח מהיבט חיובי, ומצד שני, עליכם להיפטר מכל מה שטמא בהיבט השלילי. עליך לבחון את עצמך ללא-הרף ולראות אילו דברים טמאים עדיין קיימים בקרבך. התפיסות הדתיות של האנושות, הכוונות, התקוות, הצדקנות והיהירות הם כולם דברים טמאים. התבונן פנימה לתוך עצמך והשווה את עצמך לכל דברי ההתגלות של אלוהים על מנת לראות באילו תפיסות דתיות אתה מחזיק. רק אם תזהה אותן באמת, תוכל להיפטר מהן. יש שאומרים: "כיום מספיק לעקוב אחר האור של עבודתה הנוכחית של רוח הקודש. אין צורך לטרוח בשום דבר אחר." אולם כיצד תיפטר מהתפיסות הדתיות שלך כאשר אלה יצוצו? האם אתה חושב שפשוט כל כך כיום לציית לדברי האל? אם אתה אדם דתי, עלולות לצוץ הפרעות כתוצאה מהאמונות הדתיות שלך ומהתיאוריות התאולוגיות שבלבך, וכשדברים אלה יצוצו, הם יפגעו ביכולתך לקבל דברים חדשים. כל אלה הן בעיות אמיתיות. אם תעסוק רק בחיפוש דבריה הנוכחיים של רוח הקודש, לא תוכל לְרַצות את אלוהים. בעודך עוסק בחיפוש האור הנוכחי של רוח הקודש, עליך לזהות באילו תפיסות וכוונות אתה מחזיק איזו צדקנות אנושית קיימת בתוכך ואילו התנהגויות שלך ממרות את פיו של אלוהים. ואחרי שתזהה את כל הדברים האלה, עליך להיפטר מהם. נטישת המעשים וההתנהגויות הקודמים שלך נועדה לגמרי כדי שתוכל לפעול לפי דבריה הנוכחיים של רוח הקודש. שינוי בטבע האדם ניתן לביצוע, מצד אחד, באמצעות דברי האל, ומצד שני הדבר דורש שיתוף פעולה מצד האנושות. ישנה העבודה של אלוהים וישנו הנוהג של בני האדם, ושני הדברים חיוניים.

בנתיב השירות העתידי שלכם, כיצד תוכלו למלא את רצונו של אלוהים? נקודה חיונית אחת היא לשאוף להיווכח בחיים, לשאוף לשינוי בטבע ולשאוף להיווכח באמת באופן מעמיק יותר – זהו הנתיב להפוך למושלמים ולנפילה בנחלתו של אלוהים. כולכם עתידים לקבל תפקידים מאלוהים, אולם אילו תפקידים? הדבר מתייחס לשלב הבא בעבודה. השלב הבא בעבודה יהיה עבודה אדירה יותר שתתבצע בכל רחבי תבל. על כן, כעת עליכם לשאוף לשנות את טבע חייכם, כדי שבעתיד תהפכו באמת ובתמים להוכחה לכך שאלוהים זכה בתהילה באמצעות עבודתו, ותהפכו לאות ומופת לעבודתו העתידית. השאיפה כיום מוקדשת כולה להנחת היסודות לעבודה העתידית, כדי שתוכלו לשמש את אלוהים ולשאת עליו עדות. אם זו תהיה מטרת השאיפה שלך, תהיה מסוגל לזכות בנוכחותה של רוח הקודש. ככל שמטרת השאיפה שלך תהיה נעלה יותר, כך תגדל יכולתך להפוך למושלם. ככל שתחפש יותר את האמת, כך רוח הקודש תעבוד יותר. ככל שתקדיש יותר מרץ לחיפוש שלך, כך תזכה בדברים רבים יותר. רוח הקודש הופכת את בני האדם למושלמים על פי מצבם הפנימי. יש שאומרים שהם אינם מוכנים שאלוהים ישתמש בהם או יהפוך אותם למושלמים, שהם פשוט רוצים שבשרם יישאר בטוח ושלא יקרה להם שום אסון. יש כאלה שאינם מוכנים להיכנס למלכות, אך מוכנים לרדת אל בור ללא תחתית. במקרה זה, אלוהים יגשים גם כן את משאלתך. יהיה הדבר שתחפש אשר יהיה, אלוהים יגשים זאת. אם כן, מה אתה מחפש כעת? האם להפוך למושלם? האם המעשים וההתנהגויות הנוכחיים שלך נועדו לאפשר לאלוהים להפוך אותך למושלם ולגרום לך ליפול בנחלתו? עליך למדוד את עצמך כך ללא-הרף בחיי היום-יום שלך. אם תמקד את לבך כולו בשאיפה למטרה אחת, אלוהים בהחלט יהפוך אותך למושלם. כזהו הנתיב של רוח הקודש. הנתיב שבו רוח הקודש מובילה את בני האדם מושג באמצעות החיפוש שלהם. ככל שתשתוקק יותר להפוך למושלם וליפול בנחלתו של אלוהים, כך רוח הקודש תעבוד יותר בתוכך. ככל שתימנע יותר מלחפש וככל שתהיה יותר שלילי ותיסוג יותר לאחור, כך תשלול יותר מרוח הקודש את ההזדמנויות לעבוד. רוח הקודש תנטוש אותך אט-אט. האם אתה מעוניין שאלוהים יהפוך אותך למושלם? האם אתה מעוניין ליפול בנחלתו של אלוהים? האם אתה מעוניין שאלוהים ישתמש בך? עליכם לשאוף לעשות הכול כדי שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים, יזכה בכם וישתמש בכם, על מנת שהתבל כולה תחזה במעשיו של אלוהים כפי שהם מתגלים בכם. אתם האדונים בקרב הדברים כולם, ובין כל מה שיש, אתם תאפשרו לאלוהים ליהנות מעדות ומתהילה באמצעותכם – זו הוכחה לכך שאתם הדור המבורך ביותר!

קודם: הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים ולכו בעקבותיו

הבא: בנוגע להשקטת לבכם בפני אלוהים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 13

בדבריי ובאמירותיי נסתרות כמה מכוונותיי, אך בני האדם אינם מכירים או מבינים אף אחת מהן. הם ממשיכים לקבל את דבריי מהחוץ ולציית להם מהחוץ,...

אחרית דבר

על אף שהדברים האלה אינם כלל הביטויים של אלוהים, די בהן כדי לאפשר לבני האדם להשיג את המטרות של הכרת האל ושינוי טבעם. ייתכן שיש כאלה שחושבים,...

בנוגע לתארים וזהות

אם אתם רוצים להיות ראויים לשימושו של אלוהים, עליכם להכיר את עבודתו של אלוהים, עליכם להכיר את העבודה שהוא עשה בעבר (בתנ"ך ובברית החדשה),...

פרק 41

בעבר, פתחתי במיזם אדיר בקרב בני האדם, אך הם לא הבחינו בכך, ולכן היה עליי להשתמש בדבריי כדי לגלות להם את המיזם, שלב אחר שלב. עם זאת, האדם...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה