אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים וצעדו בעקבות אלוהים

כעת עליכם לעסוק בשאיפה להפוך לאנשי האל, ואתם תתחילו את כלל העלייה על דרך הישר. להיות אנשי האל פירושו כניסה לעידן המלכות. כיום, אתם מתחילים להיווכח בהכשרה של המלכות, וחייכם העתידיים יפסיקו להיות רפים ורשלניים כפי שהם היו בעבר. חיים כאלה לא מסוגלים לעמוד ברף שאלוהים דורש. אם אתם לא מרגישים שום בהילות, הדבר מוכיח שאין להם כל שאיפה להשתפר, שהעיסוק שלהם מעורפל ומבולבל, ושאתם לא מסוגלים להגשים את רצונו של אלוהים. היווכחות בהכשרה של המלכות פירושה התחלת חייהם של אנשי האל – האם אתם מוכנים לקבל הכשרה כזו? האם אתם מוכנים להרגיש תחושת בהילות? האם אתם מוכנים לחיות תחת הטלת המשמעת של אלוהים? האם אתם מוכנים לחיות תחת הייסורים של אלוהים? כשדברי האל יבואו אליכם ויבחנו אתכם, כיצד תפעלו? ומה תעשו כשתצטרכו להתמודד עם עובדות שונות? בעבר, מיקודכם לא היה בחיים. כיום, עליכם להיווכח במציאות החיים, ועליכם לעסוק בשינוי טבע חייכם. זה מה שחייבים להשיג אנשי המלכות. כל מי ששייך לאנשי האל חייו להחזיק בחיים, ועל כולם לקבל את ההכשרה של המלכות ולעסוק בשינוי טבע חייהם. זה מה שאלוהים דורש מאנשי המלכות.

דרישותיו של אלוהים מאנשי המלכות הן כדלקמן:

1. עליהם לקבל את התפקידים שאלוהים מפקיד בידיהם, כלומר עליהם לקבל את כל הדברים שנאמרים בעבודתו של אלוהים באחרית הימים.

2. עליכם להיווכח בהכשרה של המלכות.

3. עליכם לעסוק בשאיפה שאלוהים ירגש את לבם. כשלבכם יפנה לחלוטין אל אלוהים, וכשיהיו לכם חיים רוחניים רגילים, אתם תחיו במישור החירות, כלומר תחיו תחת הטיפול וההגנה של אהבת האל. רק כשתחיו תחת הטיפול וההגנה של אלוהים, תהיו שייכים לאלוהים.

4. עליהם ליפול בנחלתו של אלוהים.

5. עליהם להפוך לביטוי של כבודו של אלוהים על פני האדמה.

חמש הנקודות האלה הן התפקידים שאני מפקיד בידיכם. דבריי נאמרים אל אנשי האל, ואם אתם לא מוכנים לקבל את התפקידים האלה, לא אכפה עליכם, אך אם באמת תקבלו אותם, תהיו מסוגלים להגשים את רצונו של אלוהים. כיום, אתם מתחילים לקבל את התפקידים שאלוהים מפקיד בידיכם ועוסקים בהפיכה לאנשי המלכות ובעמידה ברף הנדרש מאנשי המלכות. זה השלב הראשון של ההיווכחות. אם אתם רוצים להגשים לגמרי את רצונו של אלוהים, עליכם לקבל את חמשת התפקידים האלה, ואם תהיו מסוגלים למלא אותם, תהיו כלבבו של אלוהים ואלוהים ישתמש בכם היטב ללא ספק. הדבר החיוני היום הוא היווכחות בהכשרה של המלכות. ההיווכחות בהכשרה של המלכות נוגעת לחיים הרוחניים. בעבר, לא דובר בחיים הרוחניים, אך כיום, כשאתם מתחילים להיווכח בהכשרה של המלכות, אתם מתחילים להיווכח בחיים הרוחניים באופן רשמי.

אילו מין חיים הם החיים הרוחניים?

החיים הרוחניים הם חיים שבהם לבכם פונה לאלוהים לחלוטין, ושבהם בלבכם מסוגל להיות קשוב לאהבתו של אלוהים. אלה הם חיים שבהם אתם חיים בדברי האל, ושום דבר אחר לא מעסיק את לבכם, ושבהם אתם מסוגלים לתפוס את רצונו של אלוהים כיום, ואורה של רוח הקודש כיום מכוון אתכם על מנת שתוכלו למלא את חובתכם. חיים כאלה בין האדם ואלוהים הם חיים רוחניים.

אם אתם לא מסוגלים להתקדם בעקבות האור כיום, הרי שנוצר פער בקשר שלכם עם אלוהים – ייתכן שהוא אפילו ניתק – ואין לכם חיים רוחניים רגילים. קשר רגיל עם אלוהים מושתת על יסוד ההבנה את דברי האל כיום. האם יש לכם חיים רוחניים רגילים? האם יש לכם קשר רגיל עם אלוהים? האם אתם בני אדם שמתקדמים על פי עבודתה של רוח הקודש? אם אתם מסוגלים להתקדם בעקבות אורה של רוח הקודש כיום, ואם אתם יכולים לתפוס את רצונו של אלוהים בדבריו ולהיווכח בדברים האלה, הרי שאתם מתקדמים בזרם של רוח הקודש. אם אתם לא מתקדמים בזרם של רוח הקודש, אין ספק שאתם לא עוסקים בחיפוש האמת. לרוח הקודש אין הזדמנות לעבוד בבני האדם שלא מעוניינים להשתפר, וכתוצאה מכך, בני אדם כאלה לעולם לא מסוגלים לאזור כוחות, והם תמיד פסיביים. כיום, האם אתם מתקדמים בזרם של רוח הקודש? האם אתם בזרם של רוח הקודש? האם יצאתם ממצב פסיבי? כל מי שמאמין בדברי האל, שמשתמש בעבודתו של אלוהים כבסיס ומתקדם בעקבות אורה של רוח הקודש היום – כל בני האדם האלה נמצאים בזרם של רוח הקודש. אם אתם מאמינים שדברי האל הם אמת ונכונים בפירוש, ואם אתם מאמינים בדברי האל בלי קשר למה שהוא אומר, הרי שאתם עוסקים בהיווכחות בעבודתו של אלוהים, וכך אתם מגשימים את רצונו של אלוהים.

על מנת להיכנס לזרם של רוח הקודש, צריך להיות לכם קשר רגיל עם אלוהים, ועליכם להיפטר קודם כל מהמצב הפסיבי שלכם. יש כאלה שתמיד נוהים אחר הרוב, ואשר לבם התרחק יותר מדי מאלוהים. לבני אדם כאלה אין שום שאיפה להשתפר, והרף שהם שואפים אליו נמוך מדי. רק העיסוק ברחישת אהבה לאלוהים ובנפילה בנחלתו של אלוהים הוא רצונו של אלוהים. יש כאלה שרק משתמשים במצפונם כדי לאהוב את אלוהים בחזרה, אך לא די בכך למען רצונו של אלוהים. ככל שהרף שאתם שואפים לו גבוה יותר, כך אתם יותר מתאימים לרצונו של אלוהים. כבני אדם רגילים אשר עוסקים בחיפוש אהבה לאלוהים, הכניסה למלכות וההפיכה לאנשיו של אלוהים הן עתידכם האמיתי, ואלה הם חיים בעלי ערך וחשיבות עילאיים. איש לא מבורך כמוכם – מדוע אני אומר זאת? משום שמי שלא מאמין באלוהים חי למען הבשר והדם וחי למען השטן, אך כיום, אתם חיים למען אלוהים וחיים כדי להגשים את רצונו של אלוהים. זו הסיבה לכך שאני אומר שחייכם הם בעלי חשיבות עילאית. רק קבוצת בני האדם הזו שאלוהים בחר בה מסוגלת להביא לידי ביטוי חיים בעלי חשיבות עילאית: אף אחד אחר על פני האדמה לא מסוגל להביא לידי ביטוי חיים בעלי ערך ומשמעות כאלה. משום שאלוהים בחר בכם, ומשום שאלוהים רומם אתכם, ויתרה מזאת, משום שאלוהים אוהב אתכם, תפסתם את החיים האמיתיים, ואתם יודעים איך לחיות חיים בעלי ערך עילאי. הדבר לא נובע מכך שעיסוקכם טוב, אלא מחסדו של אלוהים. אלוהים הוא זה שפקח לרווחה את עיני רוחכם, ורוח האל היא זו שריגשה את לבכם והעניקה לכם את המזל הטוב לבוא בפניה. אילו רוח האל לא הפכה אתכם לנאורים, לא הייתם מסוגלים לראות מה חביב באלוהים, ולא הייתם יכולים לאהוב את אלוהים. פניתם אל אלוהים רק משום שרוח האל ריגשה את לבכם. לפעמים, כשאתם נהנים מדברי האל, רוחכם מתרגשת, ואתם לא יכולים שלא להרגיש שאתם אוהבים את אלוהים, שיש בכם עוצמה אדירה, ושאין דבר שאתם לא יכולים להניח בצד. אם אתם מרגישים כך, הרי שרוח האל ריגשה אתכם, לבכם פנה לגמרי אל אלוהים, ואתם תתפללו לאלוהים ותאמרו: "הו, אלוהים! אתה באמת הועדת אותנו ובחרת בנו. כבודך ממלא אותי בגאווה, ואני מרגיש כבוד רב להיות אחד מאנשיך. אשקיע כל מאמץ ואתן הכל כדי להגשים את רצונך, ואקדיש למענך את כל ימי חיי, וחיים שלמים של מאמצים." כשתתפללו כך, יהיו בלבכם אהבה אינסופית לאלוהים וצייתנות אמיתית לאלוהים. האם אי-פעם הייתה לכם חוויה כזו? אם רוח האל מרגשת את בני האדם לעתים קרובות, הם מוכנים במיוחד להקדיש את עצמם לאלוהים בתפילותיהם: "הו, אלוהים! אני רוצה לחזות ביום כבודך, ואני רוצה לחיות למענך – שום דבר לא ראוי יותר או בעל משמעות רבה יותר מאשר חיים למענך, ואין לי אפילו שמץ של רצון לחיות למען השטן ולמען הבשר והדם. אתה מרומם אותי בכך שאתה מאפשר לי לחיות למענך היום." כשתתפללו כך, אתם תרגישו שאתם לא יכולים לא להעניק את לבכם לאלוהים, שאתם חייבים לזכות באלוהים, ושהייתם שונאים למות מבלי לזכות באלוהים במהלך חייכם. לאחר שתשאו תפילה כזו, יהיה בכם כוח עד אין קץ, ולא תדעו מהיכן הוא בא. תהיה בתוככם עוצמה אינסופית, ותהיה לכם הרגשה אדירה שאלוהים חביב, ושהוא ראוי לאהבה. זה יהיה הרגע שבו אלוהים ירגש אתכם. אלוהים ריגש את כל מי שחווה חוויה כזו. עבור בני האדם שאלוהים מרגש אותם לעתים קרובות, שינויים מתחוללים בחייהם, הם מסוגלים לגמור בדעתם בנחישות והם מוכנים ליפול בנחלתו של אלוהים לחלוטין, האהבה שהם רוחשים לאלוהים בלבם חזקה יותר, לבם פנה לחלוטין לאלוהים, הם לא מתייחסים כלל למשפחה, לעולם, לתסבוכות או לעתידם, והם מוכנים להקדיש לאלוהים מאמצים של חיים שלמים. כל מי שרוח הקודש ריגשה אותו הוא אדם שמחפש אחר האמת, ואשר מקווה שאלוהים יהפוך אותו למושלם.

האם לבכם פנה לאלוהים? האם רוח האל ריגשה את לבכם? אם מעולם לא היו לכם חוויות כאלה, ואם מעולם לא התפללתם כך, הדבר מוכיח שאין לכם שום מקום לאלוהים בלבכם. כל בני האדם שרוח האל מכוונת אותם ואשר רוח האל ריגשה אותם ניחנים בעבודתו של אלוהים, מה שמוכיח שדברי האל ואהבתו הכו שורש בתוכם. יש כאלה שאומרים: "אני לא כן כמוכם בתפילותיי, ואלוהים לא מרגש אותי כל כך. לפעמים – כשאני מבצע מדיטציה ומתפלל – אני מרגיש שאלוהים חביב, ואלוהים מרגש את לבי." שום דבר לא חשוב יותר מלבו של האדם. כשלבכם יפנה לאלוהים, כל הווייתכם תפנה לאלוהים, ובאותה עת, רוח הקודש תרגש את לבכם. רובכם חווה חוויה כזו – העניין הוא רק שעומק החוויות שלכם שונה. יש כאלה שאומרים: "אני לא אומר מילות תפילה רבות – אני רק מאזין לשיתופם של אחרים והכוח גואה בתוכי." זה מוכיח שאלוהים ריגש אתכם בתוככם. בני האדם שאלוהים ריגש אותם בתוכם מקבלים השראה כשהם שומעים שיתופים של אחרים. אם לבו של אדם לא מתרגש כלל כשהוא שומע מילים מעוררות השראה, הדבר מוכיח שעבודתה של רוח הקודש לא שוכנת בתוכו. אין בו שום כמיהה, מה שמוכיח שאין בו שום נחישות, ולפיכך, הוא נעדר את עבודתה של רוח הקודש. אם אלוהים ריגש אדם, האדם הזה יגיב כשהוא ישמע את דברי האל. אם אלוהים לא ריגש אותו, פירוש הדבר הוא שהוא לא בא במגע עם דברי האל, הם לא קשורים אליו בשום דרך, והוא לא מסוגל להפוך לנאור. בני האדם ששמעו את דברי האל ולא מגיבים אליהם הם אלה שאלוהים לא ריגש אותם – הם בני אדם שחסרים את עבודתה של רוח הקודש. רוח הקודש ריגשה את כל מי שמסוגל לקבל את האור החדש, והוא מחזיק בעבודה של רוח הקודש.

מדדו את עצמכם:

1. האם אתם בעיצומה של העבודה הנוכחית של רוח הקודש?

2. האם לבכם פנה אל אלוהים? האם אלוהים ריגש אתכם?

3. האם דברי האל הכו שורש בתוככם?

4. האם הנוהג שלכם מושתת על דרישותיו של אלוהים?

5. האם אתם חיים תחת הכוונתו של האור הנוכחי של רוח הקודש?

6. האם תפיסות ישנות מושלות בלבכם, או שמא מושלים בו דברי האל כיום?

מה התגובה שלכם כשאתם שומעים את הדברים האלה? אחרי שהאמנתם כל השנים האלה, האם דברי האל משמשים לכם כחייכם? האם חל שינוי בטבע המושחת הקודם שלכם? האם אתם יודעים מה פירוש הדבר להחזיק בחיים בהתאם דברי האל כיום, והאם אתם יודעים בהתאם להם מה פירוש הדבר לא להחזיק בחיים? האם הדבר ברור לכם? ישנה חשיבות עקרונית לכך שבהיותכם חסידי אל, כל מעשיכם יהיו בהתאם לדברי האל כיום: בין שאתם עוסקים בהיווכחות בחיים או בהגשמת רצונו של אלוהים, הכל צריך להיות סביב דברי האל כיום. אם מה שאתם משתפים והדברים שאתם עוסקים בהם לא מתמקדים בדברי האל כיום, הרי שדברי האל זרים לכם, ואתם נעדרים לחלוטין את עבודתה של רוח הקודש. מה שאלוהים רוצה הוא בני אדם שצועדים בעקבותיו. בלי קשר לשאלה כמה מופלאה וטהורה הייתה הבנתכם בעבר, אלוהים לא רוצה בה, ואם אתם לא מסוגלים להניח בצד דברים כאלה, הם יהוו מכשול אדיר להיווכחותכם בעתיד. כל מי שמסוגל להתקדם בעקבות האור הנוכחי של רוח הקודש הוא מבורך. בני האדם מעידני העבר גם התקדמו בעקבות אלוהים, אך הם לא היו יכולים להמשיך להתקדם עד היום. זו הברכה שזוכים לה אנשי אחרית הימים. בני האדם שיכולים לעקוב אחר עבודתה הנוכחית של רוח הקודש, ואשר מסוגלים לצעוד בעקבות אלוהים, כך שהם יכולים להיות חסידי אל ולהתקדם לכל מקום שהוא מוביל אותם אליו – אלה בני אדם שאלוהים מברך. בני האדם שלא פועלים לפי עבודתה הנוכחית של רוח הקודש לא נוכחו בעבודה של דברי האל, וגם אם הם יעבדו רבות, גם אם הם יסבלו סבל רב, וגם אם הם יתרוצצו רבות, אלוהים לא מייחס חשיבות לאף אחד מהדברים האלה, והוא לא ישבח אותם. כיום, כל מי שפועל לפי דברי האל בהווה נמצא בזרם של רוח הקודש. בני האדם שלא מכירים את דברי האל בהווה נמצאים מחוץ לזרם של רוח הקודש, ואלוהים לא משבח בני אדם כאלה. שירות המנותק מהאמירות של רוח הקודש בהווה הוא שירות למען הבשר והדם ושירות המבוסס על תפיסות, והוא לא מסוגל להיות בהתאם לרצונו של אלוהים. אם בני האדם חיים בצל תפיסות דתיות, הם לא מסוגלים לעשות שום דבר שתואם לרצונו של אלוהים, ואפילו שהם משרתים את אלוהים, הם משרתים בצל הדמיון והתפיסות שלכם, והם לגמרי לא מסוגלים לשרת בהתאם לרצונו של אלוהים. מי שלא מסוגל לפעול לפי עבודתה של רוח הקודש לא מבין את רצונו של אלוהים, ומי שלא מבין את רצונו של אלוהים לא יכול לשרת את אלוהים. אלוהים רוצה שירות כלבבו. הוא לא רוצה שירות ששייך לתפיסות ולבשר והדם. אם בני האדם לא מסוגלים לפעול לפי שלבי עבודתה של רוח הקודש, הרי שהם חיים בצל תפיסות, והשירות של בני אדם כאלה מעורר הפרעות ופגמים. שירות כזה מנוגד לאלוהים, ולפיכך, מי שלא מסוגל לצעוד בעקבות אלוהים לא מסוגל לשרת את אלוהים. מי שלא מסוגל לצעוד בעקבות אלוהים מתנגד לאלוהים בוודאות, והוא לא מסוגל להיות תואם לאלוהים. "לפעול לפי עבודתה של רוח הקודש" פירושו להבין את רצונו של אלוהים כיום, להיות מסוגל לפעול בהתאם לדרישות הנוכחיות של אלוהים, להיות מסוגל להישמע לאלוהים ולהיות חסיד של אלוהים של היום, ולהיווכח בהתאם לאמירות האחרונות של אלוהים. רק מי שעושה את כל זאת פועל לפי עבודתה של רוח הקודש ומצוי בזרם של רוח הקודש. בני אדם כאלה לא רק מסוגלים לזכות בשבחים מאלוהים ומסוגלים לראות את אלוהים, אלא שהם גם יכולים להכיר את טבעו של אלוהים מהעבודה האחרונה של אלוהים, ויכולים להכיר את התפיסות של האדם ואת מרדנותו, את אופיו ואת מהותו, מעבודתו האחרונה של אלוהים. יתרה מזאת, בני האדם האלה מסוגלים להשיג שינוי הדרגתי בטבעם במהלך שירותם. רק בני אדם כאלה הם אלה שמסוגלים לזכות באלוהים, ואשר באמת ובתמים מצאו את הדרך האמיתית. אלה שעבודתה של רוח הקודש מסלקת אותם הם בני אדם שלא מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה של אלוהים, ואשר מתמרדים נגד העבודה האחרונה של אלוהים. העובדה שבני אדם כאלה מתנגדים לאלוהים בגלוי נובעת מכך שאלוהים עשה עבודה חדשה, ומשום שצלמו של אלוהים לא זהה לזה שבתפיסותיהם – כתוצאה מכך, הם מתנגדים לאלוהים בגלוי ומותחים על אלוהים ביקורת, מה שגורם לאלוהים לתעב אותם ולדחות אותם. לא קל להחזיק בידע בדבר העבודה האחרונה של אלוהים, אך אם בני האדם יוכלו להישמע לעבודתו של אלוהים במכוון ולחפש את עבודתו של אלוהים במכוון, יהיה להם סיכוי לראות את אלוהים, ויהיה להם סיכוי לזכות בהכוונה החדשה ביותר של רוח הקודש. בני האדם שמתנגדים במכוון לעבודתו של אלוהים לא יכולים לקבל את הענקת הנאורות של רוח הקודש או את ההכוונה של אלוהים. לפיכך, השאלה אם בני האדם יכולים לקבל את העבודה האחרונה של אלוהים תלויה בחסדו של אלוהים, בעיסוקם של בני האדם ובכוונותיהם.

כל מי שמסוגל להישמע לאמירות של רוח הקודש בהווה הוא מבורך. לא משנה מה היה טיבם בעבר, ולא משנה כיצד רוח הקודש עבדה בעבר בקרבם – בני האדם שזכו בעבודה האחרונה הם המבורכים ביותר, ואלה שלא מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה יסולקו. אלוהים רוצה את בני האדם שמסוגלים לקבל את האור החדש, והוא רוצה את אלה שמקבלים את עבודתו האחרונה ואשר מכירים אותה. מדוע נאמר שעליכם להיות בתולים טהורים? בתולה טהורה יכולה לחפש אחר עבודתה של רוח הקודש ולהבין את הדברים החדשים, ויתרה מזאת, היא מסוגלת להניח בצד את התפיסות הישנות ולהישמע לעבודתו של אלוהים כיום. לפני העידנים, אלוהים הועיד את קבוצת בני האדם הזו שמקבלים את העבודה החדשה של היום, ואלה הם בני האדם המבורכים ביותר. אתם שומעים את קולו של אלוהים ישירות, ואתם חוזים במראהו של אלוהים, ועל כן, בכל רחבי השמיים והארץ, ולכל אורך העידנים, איש מעולם לא היה מבורך כמוכם, כמו קבוצת בני האדם הזו. כל זה נובע מעבודתו של אלוהים, מההועדה והבחירה של אלוהים מראש, ומחסדו של אלוהים. אילו אלוהים לא דיבר וביטא את דבריו, האם ייתכן שהנסיבות שלכם היו כפי שהן היום? לפיכך, כל הכבוד וכל השבח לאלוהים, מכיוון שכל זה נובע מכך שאלוהים מרומם אתכם. בהתחשב בדברים האלה, האם אתם עדיין יכולים להיות פסיביים? האם חוזקכם עדיין לא מסוגל לעלות?

בראשית הזמן, אלוהים גזר מראש את העובדה שאתם מסוגלים לקבל את המשפט, הייסורים, ההכאה והזיכוכים של דברי האל, ויתרה מזאת, את העובדה שאתם מסוגלים לקבל את התפקידים שאלוהים מטיל עליכם. לפיכך, אסור לכם להתענות יותר מדי כשאלוהים מטיל עליכם ייסורים. איש לא יכול לקחת מכם את העבודה שנעשתה בכם ואת הברכות שהוענקו בתוככם, ואיש לא יכול לקחת מכם את מה שניתן לכם. אי-אפשר להשוות אליכם כלל את אנשי הדת. אתם לא מתאפיינים במומחיות רבה בענייני ספרי הקודש, ואתם לא מצוידים בתיאוריה דתית, אך משום שאלוהים עבד בקרבכם, זכיתם ביותר דברים מאשר כל אדם אחר לאורך העידנים – על כן, זו הברכה הגדולה ביותר שלכם. משום כך, עליכם להיות מסורים אף יותר לאלוהים, ונאמנים לאלוהים אף יותר. משום שאלוהים מרומם אתכם, עליכם להתאמץ עוד יותר, ועליכם להכין את שיעור קומתכם כדי לקבל את התפקידים שאלוהים מפקיד בידיכם. עליכם לעמוד איתן במקום שאלוהים נתן לכם, לעסוק בשאיפה להימנות על אנשי האל, לקבל את ההכשרה של המלכות, ליפול בנחלתו של אלוהים ולהפוך בסופו של דבר לעדות רבת כבוד על אלוהים. כמה מהדברים האלה גמרתם בדעתכם לעשות? אם גמרתם בדעתכם לעשות את הדברים האלה, בסופו של דבר, תיפלו בנחלתו של אלוהים ותהפכו לעדות רבת כבוד על אלוהים. עליכם להבין שהתפקיד העיקרי שלכם הוא ליפול בנחלתו של אלוהים ולהפוך לעדות רבת כבוד על אלוהים. זה רצונו של אלוהים.

הדברים שרוח הקודש אומרת כיום הם דינמיקת עבודתה של רוח הקודש, והעובדה שרוח הקודש הופכת את האדם ליותר ויותר נאור במהלך תקופת הזמן הזו היא מגמת עבודתה של רוח הקודש. ומה המגמה בעבודתה של רוח הקודש כיום? זוהי הובלת בני האדם אל תוך עבודתו של אלוהים כיום, ואל תוך חיים רוחניים רגילים. ישנם כמה שלבים להיווכחות בחיים רוחניים רגילים:

1. ראשית עליכם להקדיש את כל לבכם לדברי האל. אסור לכם לעסוק בחיפוש דברי האל בעבר, ואסור לכם לחקור אותם או להשוות אותם לדברים של היום. במקום זאת, אתם חייבים להקדיש את כל לבכם בדברי האל בהווה. אם יש בני אדם שעדיין רוצים לקרוא את דברי האל, לקרוא ספרים רוחניים או לקרוא תיעוד של הטפות מהעבר, ואשר לא פועלים לפי דבריה של רוח הקודש כיום, הרי שהם בני האדם האווילים ביותר. אלוהים מתעב בני אדם כאלה. אם אתם מוכנים לקבל את האור של רוח הקודש כיום, הקדישו את כל לבכם לאמירות של אלוהים כיום. זה הדבר הראשון שעליכם להשיג.

2. עליכם להתפלל על סמך הדברים שאלוהים אומר היום, להיווכח בדברי האל ולשתף עם אלוהים, ועליכם לגמור בדעתכם בנחישות בפני אלוהים, ולהגדיר את הרף שאתם רוצים לעמוד בו בהישגיכם.

3. עליכם לעסוק בשאיפה להיווכחות מעמיקה באמת על סמך עבודתה של רוח הקודש כיום. אל תיאחזו באמירות מיושנות ובתיאוריות מהעבר.

4. עליכם לשאוף שרוח הקודש תרגש אתכם, ועליכם לשאוף להיווכח בדברי האל.

5. עליכם לעסוק בשאיפה לעלות על הנתיב שרוח הקודש צועדת בו כיום.

וכיצד אתם שואפים שרוח הקודש תרגש אתכם? מה שחיוני הוא שתחיו בדברי האל בהווה ושתתפללו על בסיס דרישותיו של אלוהים. אם תתפללו כך, אין ספק שרוח הקודש תרגש אתכם. אם אתם לא עוסקים בחיפוש על בסיס הדברים שאלוהים אומר היום, מאמצכם לא יישאו פרי. עליכם להתפלל ולומר: "הו, אלוהים! אני מתנגד אליך, ואני חב לך כל כך הרבה. אני כל כך מרדן, ואני לעולם לא מסוגל לְרַצות אותך. הו, אלוהים, אני רוצה שתושיע אותי, אני רוצה לשרת אותך עד הסוף, אני רוצה למות למענך. אתה שופט אותי ומטיל עליי ייסורים, ואין לי שום תלונה. אני מתנגד אליך ומגיע לי למות, כדי שכל בני האדם יוכלו לחזות בטבע הצודק שלך במותי." כשתתפללו כך מעומק לבכם, אלוהים ישמע אתכם ויכוון אתכם. אם לא תתפללו על יסוד דבריה של רוח הקודש כיום, אין שום סיכוי שרוח הקודש תרגש אתכם. אם תתפללו לפי רצונו של אלוהים ובהתאם למה שאלוהים רוצה לעשות היום, אתם תאמרו: "הו, אלוהים! אני רוצה לקבל את התפקידים שאתה מטיל עליי ולמלא אותם נאמנה, ואני מוכן להקדיש את כל חיי לכבודך, כדי שכל מעשיי יוכלו לעמוד ברף המוצב לאנשי האל. מי ייתן ותרגש את לבי. אני רוצה שרוחך תהפוך אותי לנאור לעולמים, שהיא תגרום לכל מעשיי להמיט חרפה על השטן, ושהיא תגרום לכך שבסופו של דבר, אפול בנחלתך." אם תתפללו כך, סביב רצונו של אלוהים, רוח הקודש תעבוד בתוככם באופן בלתי נמנע. לא משנה כמה מילים יכללו תפילותיכם – מה שהכי חשוב הוא השאלה אם אתם תופסים את רצונו של אלוהים. ייתכן שיש לכולכם חוויה כזו: לפעמים, במהלך התפילה באסיפה, דינמיקת עבודתה של רוח הקודש מגיעה לשיאה, מה שגורם לעוצמתם של כולם להתגבר. יש כאלה שפורצים בבכי תמרורים ומזילים דמעות בעודם מתפללים – הם מתמלאים בחרטה בפני אלוהים. אחרים מפגינים את נחישותם ונודרים נדרים. כזו היא ההשפעה שמשיגה עבודתה של רוח הקודש. כיום חשוב באופן מכריע שכל בני האדם יקדישו את כל לבם בדברי האל. אל תתמקדו בדברים שנאמרו בעבר. אם עדיין תיאחזו במה שהיה בעבר, רוח הקודש לא תעבוד בקרבכם. האם אתם מבינים כמה זה חשוב?

האם אתם יודעים מהו הנתיב שרוח הקודש צועדת בו כיום? הנקודות הספורות לעיל הן מה שרוח הקודש משיגה כיום ומה שהיא תשיג בעתיד, הן הנתיב שרוח הקודש נוקטת, והן ההיווכחות שהאדם צריך לעסוק בשאיפה אליה. בהיווכחותכם בחיים, לכל הפחות, עליכם להקדיש את כל לבכם בדברי האל, ועליכם להיות מסוגלים לקבל את המשפט והייסורים של דברי האל. לבכם חייב להשתוקק לאלוהים, עליכם לעסוק בשאיפה להיווכחות עמוקה באמת, ועליכם לעסוק בהשגת היעדים שאלוהים דורש. כשיהיה לכם החוזק הזה, הדבר יוכיח שאלוהים ריגש את כולכם ושלבכם החל לפנות אל אלוהים.

השלב הראשון בהיווכחות בחיים הוא הקדשת כל לבכם לדברי האל, והשלב השני הוא קבלת הריגוש בידי רוח הקודש. מה מושג על ידי קבלת הריגוש בידי רוח הקודש? כך אתם מסוגלים להשתוקק לחפש אמת עמוקה יותר ולחקור אותה, וכך אתם מסוגלים לשתף פעולה עם אלוהים באופנים חיוביים. כיום, אתם משתפים פעולה עם אלוהים, כלומר יש יעד לעיסוקכם, לתפילותיכם ולשיתופכם את דברי האל, ואתם ממלאים את חובתכם בהתאם לדרישותיו של אלוהים – רק זה מהווה שיתוף פעולה עם אלוהים. אם אתם רק מדברים על הנחה לאלוהים לפעול, אך אתם לא נוקטים שום פעולה – לא מתפללים ולא עוסקים בחיפושים – האם אפשר לקרוא לכך שיתוף פעולה? אם אין בכם שום שיתוף פעולה, ואם אתם נעדרים הכשרה להיווכחות בעלת מטרה, אתם לא משתפים פעולה. יש כאלה שאומרים: "הכל תלוי בדברים שאלוהים גוזר מראש – אלוהים עצמו עושה את הכל. אם אלוהים לא עשה זאת, איך ייתכן שהאדם יוכל לעשות זאת?" עבודתו של אלוהים רגילה, והיא לא על-טבעית כהוא זה. רק בזכות העובדה שאתם עוסקים בחיפוש פעיל, רוח הקודש יכולה לעבוד, מכיוון שאלוהים לא כופה דבר על האדם – עליכם לספק לאלוהים את ההזדמנות לעבוד. אם אתם לא עוסקים בחיפוש או נוכחים בדבר, ואם אין בלבכם שום כמיהה, אין לאלוהים סיכוי לעבוד. באיזה נתיב אתם יכולים לשאוף שאלוהים ירגש אתכם? באמצעות תפילה ובאמצעות התקרבות לאלוהים. אולם חשוב שתזכרו: עליכם לפעול על סמך הדברים שאלוהים אמר. כשאלוהים מרגש אתכם לעתים קרובות, הבשר והדם לא הופכים אתכם לעבד: בעל, רעיה, ילדים וכסף – הם לא מסוגלים לכבול אתכם, ואתם רוצים לעסוק רק בחיפוש האמת ובחיים בפני אלוהים. ברגע הזה, תהיו בני אדם שחיים במישור החירות.

קודם:בנוגע לנוהג התפילה

הבא:בני האדם שטבעם השתנה הם אלה שנוכחו במציאות של דבר האל

פוסט בנושא דומה