פרק 85

אני משתמש בבני אדם שונים כדי להגשים את רצוני: הקללות שלי מתממשות בבני האדם שאני ממיט עליהם ייסורים, והברכות שלי מתממשות באהוביי. כעת, השאלה מי מכם יקבל את ברכותיי ומי יסבול מקללותיי תלויה במילה אחת שלי. הכול נקבע על פי אמירותיי. אתם יודעים שבני האדם שאני מאיר אליהם פנים כעת יזכו בברכותיי בכל עת (כלומר בני האדם שמכירים אותי בהדרגה ומשתכנעים לגביי בהדרגה, שזוכים באור החדש ובהתגלות ואשר יכולים לעמוד בקצב עבודתי). בני האדם שאני מתעב (זהו דבר בתוכי שבני האדם אינם יכולים לזהות מבחוץ) הם אלה שיסבלו את הקללות שלי ללא ספק, ואין ספק שהם נמנים על צאצאיו של התנין הגדול האדום כאש, ולכן הם יספגו חלק מהקללות שאני מטיל על התנין הגדול האדום כאש. אשר לבני האדם שאיני יכול לשאת את מראם ושאני רואה שאיכותם לקויה ואשר אינני יכול להפוך למושלמים או להשתמש בהם – בכל זאת תהיה להם הזדמנות לזכות בישועה, והם יימנו על בניי. אם אדם מסוים אינו ניחן באף תכונה שלי, אם הוא אינו מסוגל להבין עניינים רוחניים ואינו מכיר אותי, אך דפוס החשיבה שלו נלהב, אזי הוא ייועד להיות אחד מאנשיי. אני רואה בבני האדם שסופגים חלק מהקללות שלי כאלה שלא ניתן להושיע אותם, והם אלה שרוחות רעות דבקו בהם. אני להוט לסלק אותם. התנין הגדול האדום כאש הוליד אותם ואני מתעב אותם יותר מכול. מרגע זה ואילך, אינני זקוק לשירות שלהם – אני פשוט לא רוצה אותם עוד! אני לא רוצה אף אחד מהם! אפילו הבכי וחריקת השיניים שלהם בפניי אינם משפיעים עליי. אני לא מביט באף אחד מהם, אלא מסלק אותם. מה אתה חושב שאתה? האם אתה ראוי להתייצב בפניי? האם אתה ראוי? אתה עדיין מעמיד פנים שאתה אדם טוב ושאתה צנוע! אחרי שעשית אינספור דברים רעים, האם אוכל לחוס עליך? ואז, ברגע שאתה עומד על רגליך בפניי, אתה מתחיל להתריס נגדי שוב. מעולם לא היו לך כוונות טובות כלשהן. אתה רק רוצה לשטות בי! האם אתה באמת מסוגל להיות טוב אם אתה צאצא של התנין הגדול האדום כאש? זה בלתי אפשרי! כבר קיללתי אותך ושפטתי אותך בכל דרך אפשרית! שרת אותי בלב שלם, בכנות ובאופן ממושמע, ואז חזור לבור ללא התחתית שלך! האם אתה רוצה ליטול חלק במלכות שלי? אתה חולם! כמה מביש! אתה, עם גופך המטונף והמלוכלך, מושחת כל כך, אך אתה בכל זאת מעז להתייצב בפניי! פנה דרך! אם תעכב אותי עוד, אעניש אותך בחומרה! כל מי שעוסק במרמה והונאה בפניי חייב להיחשף. היכן תוכל להתחבא? היכן תוכל להסתתר? האם תוכל להימלט משליטתי כל כמה שתתחמק או תסתתר? אם לא תשרת אותי היטב, חייך יהיו קצרים עוד יותר. אתה תחוסל מיידית!

אני אומר לכם בבירור איזה סוג של בני אדם הם בניי הבכורים, ואני נותן לכם הוכחות מדויקות. אחרת, לא הייתם מסוגלים לתפוס את מקומכם ההולם והייתם מחליטים בעצמכם ללא אבחנה מה צריך להיות מקומכם. יש כאלה שהיו מצטנעים מדי ויש כאלה שהיו חסרי מעצורים. ואלה שאינם ניחנים באיכות שלי או שאיכותם לקויה מדי היו כולם רוצים להיות בניי הבכורים. מה מבטאים בניי הבכורים? ראשית, הם מתמקדים בתפיסת רצוני ומתחשבים ברצוני. יתר על כן, רוח הקודש פועלת עליהם, על כולם. שנית, הם שואפים בהתמדה ברוחם, הם מתרחקים משחיתות ונשארים בתוך הגבולות שלי בכל עת. הם בני אדם רגילים ביותר. יתר על כן, כאשר הם מתנהגים כך, הם אינם מחקים איש (מכיוון שהם מתמקדים בלחוש את עבודתה של רוח הקודש ומתחשבים באהבתי אליהם, הם זהירים תמיד, והם מפחדים מאוד שדפוס החשיבה שלהם יבגוד בי או יתריס נגדי). שלישית, הם פועלים למעני בלב שלם, הם מסוגלים להעלות כקורבן מנחה את כל הווייתם, והם כבר התנערו מכל רעיון הנוגע לסיכויים העתידיים שלהם, לחייהם, למזונם, למלבושם, לשימוש שלהם ולמקום מגוריהם. רביעית, תמיד הם תמיד רעבים וצמאים לצדק, והם סבורים שחסרים להם דברים רבים מדי וששיעור קומתם בוסרי מדי. חמישית, כפי שציינתי קודם לכן, יש להם שם טוב בעולם, אך בני האדם בעולם הזה השליכו אותם הצדה. הם ניחנים ביושרה מוסרית בקשריהם עם המין השני. כל אלה הן הוכחות, אך אינני יכול לגלות אותן לכם בשלמותן מכיוון שעבודתי עדיין לא הגיעה לשלב הזה. בניי הבכורים, זכרו! תחושות החיים בתוככם, היראה שלכם כלפיי, ההיכרות שלכם איתי, חיפושכם אחריי, האמונה שלכם – כל הדברים האלה מגלמים את אהבתי אליכם. הם כולם הוכחות שלי לכם כדי שתוכלו להפוך באמת ובתמים לבניי האהובים וכדי שתוכלו להיות זהים לי, לאכול, לחיות וליהנות מברכות לצידי, בתהילה שאין דומה לה.

אינני יכול לגלות חמלה כלפי שום אדם שרדף אותי, שלא הכיר אותי (ובכלל זה, לפני שנישאה עדות על שמי) אשר סבר שאני אנושי, או שחילל את קדושתי והשמיץ אותי בעבר. אפילו אם הוא יישא את העדות המהדהדת ביותר עליי ברגע זה, עדיין לא יהיה די בכך. רדיפתי בעבר הייתה דרך מסוימת ששירתה אותי, ואילו בני האדם האלה היו נושאים עליי עדות כיום, הם היו עדיין כלי המשחק שלי. רק בני האדם שבאמת ובתמים יהפכו למושלמים בידיי כיום יכולים לשמש אותי באופן כלשהו, מכיוון שאני האל הצודק עצמו ויצאתי מהבשר והדם והתנתקתי מכל הקשרים הארציים. אני אלוהים עצמו, וכל בני האדם, העניינים והדברים שהיו בסביבתי בעבר מצויים בידיי. אני חסר רגשות ואני מנהיג צדק בכל הדברים. אני ישר ואינני מוכתם אף בטיפת טינופת. האם אתם מבינים את המשמעות של דבריי? האם אתם יכולים גם להשיג זאת? בני האדם חושבים שגם לי יש אנושיות רגילה, משפחה ורגשות, אך האם אתם יודעים שאתם טועים לגמרי? אני אלוהים! האם שכחתם זאת? האם אתם מבולבלים? אתם עדיין לא מכירים אותי!

הצדק שלי התגלה לכם לחלוטין. כל דרך שבה אני מטפל בכל סוג של אדם מגלה את הצדק והמלכותיות שלי. משום שאני אלוהים עצמו שמביא איתו חרון אף, לא אוותר אפילו לאדם אחד שרדף אותי או השמיץ אותי. האם אתם מזהים זאת במסגרת הדרישה הנוקשה הזו? בני האדם שבחרתי בהם והועדתי אותם מראש הם כמו פנינים או אבני ברקת נדירות. מספרם זעום. זאת משום שמספרם של אלה שימלכו כמלכים חייב להיות קטן ממספרם של אלה שיהיו אנשיי, וזה מעיד על עוצמתי ועל מעשיי המופלאים. אני מרבה לומר שאגמול לכם ואעניק לכם כתרים, ושיש בי תהילה ללא קץ. למה כוונתי בגמול, בכתרים ובתהילה? בני האדם סבורים שגמול הינו דברים חומריים, כגון מזון, לבוש או דברים שימושיים, אך זו לחלוטין החשיבה המיושנת שלהם. זו איננה כוונתי במונחים האלה אלא זו הבנה שגויה. גמול הוא דבר שמתקבל ברגע זה והוא חלק מהחסד. אולם יש גם גמול שמתקשר להנאות הבשר, ובני האדם שמשרתים אותי אך לא יזכו בישועה יכולים לקבל גם הנאה חומרית מסוימת (על אף שגם אלה הם עדיין דברים חומריים שמשרתים אותי). כתר איננו סמל למשרה, כלומר, הוא לא דבר חומרי שאני נותן לכם להנאתכם. אלא זהו שם חדש שאני מעניק לכם, וכל מי שיהיה מסוגל להיות ראוי לשמו החדש יזכה בכתר, דהיינו, יזכה בברכותיי. גמול וכתרים הם חלק מברכות, אך בהשוואה לברכות, הם שונים, כמו ההבדל בין שמיים לארץ. התפיסות האנושיות פשוט לא מסוגלות לדמיין את התהילה, מפני שתהילה איננה דבר חומרי. עבור בני האדם, זהו דבר מופשט לחלוטין. אם כן, מהי בדיוק תהילה? מה פירוש הדבר שאתם תֵּרדו בתהילה יחד איתי? כל כולי – כלומר, מה שאני ומה שיש לי, רחמים ונדיבות (לבניי), וצדק, מלכותיות, משפט, חרון אף, קללה ובערה (לכל בני האדם) – דמותי היא תהילה. מדוע אני אומר שיש איתי תהילה ללא קץ? משום שיש איתי חוכמה ללא קץ ושפע שאין כמוהו. לפיכך, לרדת בתהילה איתי פירושו שכבר השלמתי אתכם, שיש לכם את מה שאני ואת מה שיש לי, שהפכתי אתכם למושלמים, שאתם מלאי יראה כלפיי ושאינכם מתנגדים אליי. אתם לבטח כבר מבינים זאת כעת!

המצב המתוח של כל האומות על פני האדמה הגיע לשיא, והן כולן נערכות בהתמדה כדי לשרת אותי ולקבל את השריפה שאביא עליהן. כשחרון אפי והבערה שלי יגיעו, לא יהיה לכך כל רמז מקדים. אולם, אני יודע מה אני עושה ואני אומר זאת באופן ברור ביותר. עליכם להיות ודאים לגבי דבריי ואתם חייבים להזדרז ולהכין את הכול. היו מוכנים לרעות את אלה שיבואו מחוץ לארץ על מנת לחפש. זכרו זאת! סין – כלומר כל אדם ומקום בתוככי סין – יספגו את הקללות שלי. האם אתם מבינים את המשמעות של דבריי?

קודם: פרק 84

הבא: פרק 86

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי י'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ד') היום נעסוק בנושא מיוחד. לכל מאמין, יש רק שני דברים עיקריים שעליו לדעת, לחוות ולהבין – ומהם שני הדברים...

מדוע אינך מוכן להיות ניגוד?

בני האדם שנכבשים הם ניגודים, ורק אחרי שבני האדם הופכים למושלמים, הם נהיים אות ומופת לעבודה של אחרית הימים. לפני שאלוהים משלים אותם, הם...

לגבי כתבי הקודש (4)

בני אדם רבים סבורים שהיכולת להבין ולפרש את כתבי הקודש כמוה כמציאת הדרך האמיתית, אך האם הדברים אכן פשוטים כל כך? איש לא מכיר את המציאות של...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה