אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

רק על ידי חוויית ניסיונות כאובים תוכלו להכיר את חביבותו של אלוהים

עד כמה אתם אוהבים את אלוהים כיום? ועד כמה אתם מודעים לכל מה שאלוהים עשה בכם? אלה הדברים שעליכם ללמוד. כשאלוהים הגיע אל פני האדמה, כל הדברים שהוא עשה באדם וכל הדברים שאפשרו לאדם לראות היו כדי שהאדם יאהב אותו. מבחינה מסוימת, העובדה שהאדם מסוגל לסבול למען אלוהים ושהוא הצליח להגיע עד היום, נובעת מאהבתו של אלוהים, ומבחינה מסוימת היא נובעת מהישועה של אלוהים. יתרה מזאת, היא נובעת מעבודת המשפט והייסורים שאלוהים ביצע באדם. אילו הייתם נעדרים את המשפט, הייסורים והניסיונות של אלוהים, ואילו אלוהים לא היה גורם לכם לסבול, הרי שלמען האמת, לא הייתם אוהבים את אלוהים באמת. ככל שעבודתו של אלוהים באדם רבה יותר, וככל שסבלו של האדם רב יותר, כך הדברים מסוגלים להוכיח עד כמה משמעותית עבודתו של אלוהים, וכך לבו של האדם מסוגל יותר לאהוב את אלוהים באמת. כיצד לומדים איך לאהוב את אלוהים? ללא עינויים וזיכוך, וללא ניסיונות כאובים – ויתרה מזאת, אילו אלוהים היה נותן לאדן רק חסד, אהבה ורחמים – האם הייתם מסוגלים להשיג את אהבת האמת של אלוהים? מצד אחד, במהלך הניסיונות של אלוהים, האדם מתוודע לפגמים שלו עצמו ומבין שהוא חסר משמעות, בזוי ועלוב – שהוא שום דבר ושאין לו שום דבר. מצד שני, במהלך ניסיונותיו, אלוהים יוצר סביבות שונות למען האדם כדי לגרום לאדם להיות מסוגל יותר לחוות את החביבות של אלוהים. על אף שהכאב רב, ושלפעמים לא ניתן להתגבר עליו – הוא אפילו מגיע לרמה של צער משתק – לאחר שהאדם חווה אותו, הוא מבין כמה חביבה עבודתו של אלוהים בו, ורק על היסוד הזה נולדת באדם אהבה אמיתית לאלוהים. כיום, האדם רואה שעם החסד, האהבה והרחמים של אלוהים לבדם, האדם לא מסוגל להכיר את עצמו באמת, ועל אחת כמה וכמה שהוא לא מסוגל לדעת מה מהותו של האדם. רק הן באמצעות זיכוך והן באמצעות המשפט של אלוהים, ורק במהלך זיכוך כזה, אתם יכולים להכיר את הפגמים שלכם ולדעת שאין לכם שום דבר. לפיכך, אהבתו של האדם לאלוהים מושתתת על היסודות של הזיכוך והמשפט של אלוהים. אם אתם נהנים רק מחסדו של אלוהים, עם חיי משפחה שלווים או ברכות חומריות, הרי שלא זכיתם באלוהים, ואמונתכם באלוהים נכשלה. אלוהים כבר ביצע שלב אחד מעבודת החסד כבשר ודם, והוא כבר העניק לאדם ברכות חומריות, אך האדם לא מסוגל להפוך למושלם באמצעות חסד, אהבה ורחמים בלבד. בחוויותיו של האדם, הוא פוגש בחלק מאהבתו של אלוהים, ורואה את האהבה והרחמים של אלוהים, אך לאחר חוויה של זמן מה, הוא מבין שחסדו של אלוהים, אהבתו ורחמיו לא מסוגלים להפוך את האדם למושלם, ושהם לא מסוגלים לגלות את הדברים המושחתים באדם, ושהם גם לא מסוגלים לפטור את האדם מטבעו המושחת או להפוך את אהבתו ואמונתו למושלמות. עבודת החסד של אלוהים הייתה העבודה של תקופה אחת, והאדם לא יכול להסתמך על הנאה מחסדו של אלוהים על מנת להכיר את אלוהים.

באמצעות מה אלוהים הופך את האדם למושלם? באמצעות טבעו הצודק של אלוהים. טבעו של אלוהים מורכב בעיקר מצדק, חרון אף, מלכותיות, משפט וקללה, והוא הופך את אלוהים למושלם בעיקר באמצעות משפט. יש כאלה שלא מבינים, ושואלים מדוע אלוהים מסוגל להפוך את האדם למושלם רק באמצעות משפט וקללה. הם אומרים, "אילו אלוהים היה מקלל את האדם, האדם היה מת, הלא כן? אילו אלוהים היה שופט את האדם, האדם היה מורשע, הלא כן? אם כן, איך ייתכן שהוא עדיין הופך למושלם?" אלה דבריהם של בני אדם שלא מכירים את עבודתו של אלוהים. מה שאלוהים מקלל הוא המרדנות של האדם, ומה שהוא שופט הוא חטאיו של האדם. על אף שהוא מדבר בחומרה וללא כל רגישות, הוא מגלה את כל מה שנמצא באדם, ובאמצעות הדברים הקשים האלה, הוא מגלה את הדברים המהותיים בתוך האדם. אולם באמצעות משפט כזה, הוא מספק לאדם ידע עמוק בנוגע למהות הבשר והדם, ולכן האדם מתמסר לציות בפני אלוהים. בשרו ודמו של האדם הם חטא, הם שייכים לשטן, הם מרדניים, והם מושא הייסורים של אלוהים – על כן, כדי לאפשר לאדם להכיר את עצמו, דברי השיפוט של אלוהים חייבים להכות בו, וצריך להיעשות שימוש בכל סוג של זיכוך. רק כך תוכל עבודתו של אלוהים לשאת פרי.

מהדברים שאלוהים אמר אפשר לראות שהוא כבר הרשיע את בשרו ודמו של האדם. אם כך, האם אלה מילות קללה? הדברים שאלוהים אומר מגלים את טיבו האמיתי של אלוהים, ואתם נשפטים באמצעות גילויים כאלה, וכשאתם רואים שאתם לא מסוגלים לְרַצות את רצונו של אלוהים, אתם חשים בתוככם צער וחרטה, אתם חשים שאתם חבים כל כך הרבה לאלוהים, ושאתם לא מספיקים לרצונו של אלוהים. יש זמנים שבהם רוח הקודש מטילה עליכם משמעת מתוככם, והמשמעת הזו נובעת מהשיפוט של אלוהים. יש זמנים שבהם אלוהים מוכיח אתכם ומסתיר את פניו מכם, שבהם הוא לא מתייחס אליכם כלל ולא עובד בתוככם, אלא ממיט עליכם ייסורים בדממה על מנת לזכך אתכם. עבודתו של אלוהים באדם נועדה בעיקר כדי להבהיר את טבעו הצודק של אלוהים. איזו עדות נושא האדם על אלוהים בסופו של דבר? הוא מעיד שאלוהים הוא אל צודק – שטבעו הוא צדק, חרון אף, ייסורים ומשפט. האדם מעיד על טבעו הצודק של אלוהים. אלוהים משתמש בשיפוט שלו כדי להפוך את האדם למושלם. הוא אוהב את האדם ומושיע את האדם – אך כמה טמון באהבתו של אלוהים? יש משפט, מלכותיות, חרון אף וקללה. על אף שאלוהים קילל את האדם בעבר, הוא לא השליך את האדם לחלוטין אל בור התהום, אלא השתמש באמצעי הזה כדי לזכך את אמונתו של האדם. הוא לא המית את האדם, אלא פעל על מנת להפוך את האדם למושלם. מהות הבשר היא מאפייניו של השטן – אלוהים תיאר זאת במדויק – אך העובדות שאלוהים מבצע לא תואמות לחלוטין את דבריו. הוא מקלל אתכם כדי שתאהבו אותו וכדי שתכירו את מהות הבשר והדם. הוא ממיט עליכם ייסורים כדי שתתעוררו, כדי לאפשר לכם להכיר את הפגמים שיש בכם ולהכיר את חוסר הערך הגמור של האדם. לפיכך, הקללות, המשפט, המלכותיות וחרון האף של אלוהים, כולם נועדים להפוך את האדם למושלם. כל מה שאלוהים עושה כיום וכל הטבע הצודק שהוא מבהיר בתוככם נועדו להפוך את האדם למושלם – כזו היא אהבתו של אלוהים.

לפי התפיסות המסורתיות של האדם, אהבתו של אלוהים היא חסדו, רחמיו והאהדה שהוא רוחש לחולשתו של האדם. על אף שהדברים האלה הם גם אהבתו של אלוהים, הם יותר מדי חד צדדיים ואינם האמצעים העיקריים שאלוהים משתמש בהם כדי להפוך את האדם למושלם. כשבני אדם מסוימים התחילו זה עתה להאמין באלוהים, הסיבה לכך היא חולי. החולי הזה הוא חסדו של אלוהים בכם. בלעדיו לא תאמינו באלוהים, ואילו לא הייתם מאמינים באלוהים, לא הייתם מגיעים עד הלום – על כן, אפילו החסד הזה הוא אהבתו של אלוהים. בעתות האמונה בישוע, בני האדם עשו דברים רבים שאלוהים לא אהב, משום שהם לא הבינו את האמת, אך יש לאלוהים אהבה ורחמים, והוא הביא את האדם עד הלום. ועל אף שהאדם לא מבין דבר, אלוהים בכל זאת מאפשר לאדם להיות חסיד שלו, ויתר על כן, הוא הוביל את האדם עד היום הזה. האין זו אהבתו של אלוהים? הדבר שמתבטא בטבעו של אלוהים הוא אהבתו של אלוהים – זה נכון בהחלט! כשבניית הכנסייה הגיעה לשיאה, אלוהים עשה את שלב העבודה של עושי השירות והשליך את האדם אל בור התהום. כל המילים שנאמרו בתקופה של עושי השירות היו דברי קללה: קללות הבשר והדם שלכם, קללות הטבע המושחת והשטני שלכם והקללות של הדברים שלכם שלא מגשימים את רצונו של אלוהים. העבודה שאלוהים עשה בשלב הזה התבטאה במלכותיותו, ומיד לאחר מכן, אלוהים ביצע את שלב העבודה של ייסורים, והגיע ניסיון המוות. בעבודה הזו, האדם ראה את חרון האף, המלכותיות, המשפט והייסורים של אלוהים, אך הוא גם ראה את חסדו של אלוהים, את אהבתו ואת הרחמים שלו. כל מה שאלוהים עשה וכל מה שהתגלם כטבעו היה אהבתו לאדם, וכל מה שאלוהים עשה הצליח למלא את צרכיו של האדם. הוא עשה זאת על מנת להפוך את האדם למושלם, והוא קיים אותו בהתאם לשיעור קומתו של האדם. אלמלא אלוהים עשה זאת, האדם לא היה מסוגל להתייצב בפני אלוהים, ולא הייתה לו שום דרך להכיר את פניו האמיתיים של אלוהים. מאז שהאדם החל לראשונה להאמין באלוהים ועד היום, אלוהים קיים את האדם בהדרגה בהתאם לשיעור קומתו של האדם, כדי שהאדם יכיר אותו בהדרגה באופן פנימי. רק משהאדם הגיע עד היום, הוא מבין עד כמה מופלא השיפוט של אלוהים. שלב העבודה של עושי השירות סימן את ההופעה הראשונה של עבודת הקללה מאז הבריאה ועד היום. האדם קולל והושלך אל בור התהום. אלמלא אלוהים עשה זאת, האדם לא היה מכיר את אלוהים באמת כיום. רק באמצעות הקללה של אלוהים, האדם פוגש באופן רשמי בטבעו של אלוהים. החוויות האלה הוכיחו לאדם שנאמנותו הייתה לא לעניין, ששיעור קומתו היה נמוך מדי, שהוא לא היה מסוגל לְרַצות את רצונו של אלוהים, ושטענותיו שלפיהן הוא מְרַצה את אלוהים בכל עת היו מילים ותו לא. אף על פי שבשלב העבודה של עושי השירות, אלוהים קילל את האדם, מנקודת המבט של היום, שלב העבודה הזה היה נפלא: הוא הביא עמו נקודת מפנה עבור האדם וגרם לשינוי אדיר בטבע חייו. לפני התקופה של עושי השירות, האדם לא הבין דבר לגבי העיסוק בחיפוש חיים, הוא לא ידע מה פירוש הדבר להאמין באלוהים, והוא לא תפס את החוכמה מאחורי עבודתו של אלוהים, ואף לא הבין שעבודתו של אלוהים יכולה לבחון את האדם. מאז התקופה של עושי השירות ועד היום, האדם רואה כמה מופלאה עבודתו של אלוהים. היא בלתי נתפסת עבור האדם, ובאמצעות מוחו, הוא לא מסוגל לדמיין איך אלוהים עובד, והוא גם רואה כמה שיעור קומתו של האדם עלוב ושחלקים רבים מדי ממנו מרדניים. כשאלוהים קילל את האדם, הוא עשה זאת על מנת להשיג תוצאה מסוימת, והוא לא המית את האדם. על אף שהוא קילל את האדם, הוא עשה זאת במילים, והקללות שלו לא באמת פגעו באדם, מכיוון שמה שאלוהים קיללה היה המרדנות של האדם, ולכן דברי הקללה שלו נועדו גם להפוך את האדם למושלם. בין שאלוהים שופט את האדם או מקלל אותו, שני הדברים הופכים את האדם למושלם: שניהם נועדו להביא לידי שלמות את הטומאה שבאדם. באמצעות האמצעי הזה, האדם זוכך, והלקויות שבאדם הפכו למושלמות באמצעות דבריו ועבודתו של אלוהים. כל שלב בעבודתו של אלוהים – בין שמדובר במילים חמורות, משפט או ייסורים – הופך את האדם למושלם, והוא ראוי לחלוטין. מעולם, לאורך העידנים, אלוהים לא עשה עבודה כזו. כיום, הוא עובד בתוככם כדי שתעריכו את חוכמתו. אף על פי שסבלתם כאב מסוים בתוככם, לבכם עדיין מרגישים איתנים ושלווים. העובדה שאתם מסוגלים ליהנות מהשלב הזה בעבודתו של אלוהים היא הברכה שלכם. בלי קשר למה שתהיו מסוגלים להשיג בעתיד, כל מה שאתם רואים מעבודתו של אלוהים כיום הוא אהבה. אם האדם לא יחווה את המשפט והזיכוך של אלוהים, מעשיו ומרצו של האדם תמיד יהיו בחוץ, וטבעו תמיד יישאר ללא שינוי. האם זה נחשב לנפילה בנחלתו של אלוהים? כיום, על אף שיש באדם דברים רבים בהם יהירים ושחצניים, טבעו של האדם הרבה יותר יציב מאשר בעבר. טיפולו של אלוהים בכם נועד להושיע אתכם, ועל אף שאתם אולי מרגישים מעט כאב כעת, יבוא יום שבו יתחולל שינוי בטבע שלכם. בעת הזו, תיזכרו בעבר ותבינו כמה חכמה עבודתו של אלוהים, וזה יהיה הזמן שבו תהיו מסוגלים להבין את רצונו של אלוהים באמת. כיום, יש בני אדם מסוימים שאומרים שהם מבינים את רצונו של אלוהים, אך זה לא מציאותי כלל – הם מדברים שטויות, משום שנכון להיום, הם עדיין לא מבינים אם רצונו של אלוהים הוא להושיע את האדם או לקלל את האדם. אולי אתם לא יכולים להבין זאת בבירור כעת, אך יבוא יום שבו תבינו שיום כבודו של אלוהים הגיע, ותבינו כמה משמעותית אהבתו של אלוהים, וכך תכירו את החיים האנושיים, ובשרכם ודמכם יחיו בעולם של אהבה לאלוהים, כך שרוחכם תשולח לחופשי, חייכם יהיו מלאים בשמחה, תמיד תהיו קרובים לאלוהים, ותמיד תביטו באלוהים. בעת הזו, תדעו באמת כמה רב ערכה של העבודה של אלוהים כיום.

בימינו, רוב בני האדם לא יודעים זאת. הם סבורים שאין לסבל כל ערך, העולם מגנה אותם, חיי המשפחה שלהם בצרות, אלוהים לא אוהב אותם, והסיכויים העתידיים שלהם עגומים. הסבל של בני אדם מסוימים מגיע לרמה מסוימת, והם מתחילים לחשוב על המוות. זו לא האהבה האמיתית של אלוהים. בני אדם כאלה הם פחדנים, אין להם כל התמדה, והם חלשים וחסרי אונים! אלוהים להוט שהאדם יאהב אותו, אך ככל שהאדם אוהב אותו יותר, כך האדם סובל יותר, וככל שהאדם אוהב אותו, כך רבים יותר ניסיונותיו של האדם. אם תאהבו את אלוהים, תחוו כל סוג של סבל; אם לא תאהבו אותו, אולי הכל יתקדם על מי מנוחות בחייכם, והכל יהיה שלו סביבכם. כשתאהבו את אלוהים, תרגישו שאתם מוקפים בדברים רבים שלא ניתן להתגבר עליהם, ומשום ששיעור קומתכם עלוב מדי, תעברו זיכוך, ואתם לא תהיו מסוגלים לְרַצות את אלוהים. אתם תרגישו שרצונו של אלוהים נשגב מדי ושהוא מעבר להישג ידו של האדם. משום כל זה, אתם תעברו זיכוך – משום שיש בכם חולשה רבה ושחלק רב מכם לא מסוגל לְרַצות את רצונו של אלוהים, ואתם תעברו זיכוך פנימי. אולם עליכם להבין בבירור שהטיהור מושג רק באמצעות זיכוך. לפיכך, במהלך אחרית הימים, אתם חייבים לשאת עדות על אלוהים. בלי קשר לגודל הסבל שלכם, עליכם להמשיך ממש עד הסוף, ואפילו בנשמת אפכם האחרונה, עליכם להיות נאמנים לאלוהים ובחסדו של אלוהים. רק זה נחשב אהבה אמיתית לאלוהים, ורק זה נחשב לעדות חזקה ומהדהדת. כשאתם חווים פיתוי, עליכם לומר: "לבי שייך לאלוהים, ואלוהים כבר זכה בי. אני לא יכול לְרַצות אותך – אני חייב להקדיש את כל כולי כדי לְרַצות את אלוהים." כעל שאתם רוצים לברך את אלוהים יותר, כך הוא מברך אתכם יותר, וכך תגדל עוצמת אהבתכם לאלוהים. בנוסף, כך יהיו לכם אמונה ונחישות, ותרגישו שדבר לא ראוי או משמעותי יותר מהקדשת חייכם לאהבה כלפי אלוהים. אפשר לומר שכל מה שעל האדם לעשות כדי להפסיק לחוש צער הוא לאהוב את אלוהים. על אף שיש זמנים שבהם בשרכם ודמכם חלשים ואתם חווים צרות רבות של ממש, במהלך הזמנים האלה, תסתמכו באמת על אלוהים, תזכו לנחמה ברוחכם, ותרגישו ודעות ושיש לכם דבר מה להיתלות בו. כך, תהיו מסוגלים להתגבר על הקשיים שמציבות סביבות רבות, ולכן לא תתלוננו על אלוהים, משום העינוי שתעברו. אתם תרצו לשיר, לרקוד, להתפלל, להיאסף ולשתף ולהקדיש מחשבה לאלוהים, ואתם תרגישו שכל בני האדם וכל העניינים והדברים מסביבכם שאותם אלוהים מסדיר הם ראויים. אם לא תאהבו את אלוהים, כל מה שתראו יהיה טורדני בעיניכם, דבר לא יהיה נעים לעיניכם, רוחכם לא תהיה חופשית אלא עשוקה, לבכם תמיד יתלונן על אלוהים, ורצונכם תמיד ירגיש שאתם סובלים כל כך הרבה עינויים, ושזה כל כך לא הוגן. אם תעסקו בחיפוש לא לשם האושר אלא על מנת לְרַצות את אלוהים וכדי שהשטן לא יאשים אתכם, עיסוק כזה יעניק לכם חוזקה אדירה לאהוב את אלוהים. האדם מסוגל לבצע את כל מה שאלוהים אומר, וכל מה שהאדם עושה מסוגל לְרַצות את אלוהים – זו פירושה של החזקה במציאות. עיסוק בשאיפה לריצוי מלא של אלוהים הוא שימוש באהבת האל כדי להנהיג את דבריו. בלי קשר לזמן – אפילו אם לאחרים לא יהיה כוח – בתוככם עדיין יהיה לב שאוהב את אלוהים, שמשתוקק אל אלוהים בכל מאודו ואשר מתגעגע לאלוהים. זה שיעור קומה אמיתי. השאלה כמה שיעור קומתכם גבוה תלויה בשאלות כמה רבה אהבתכם לאלוהים, אם תהיו מסוגלים לעמוד איתן כשתיבחנו, אם תיחלשו כשתיקלעו לסביבות מסוימות, ואם תוכלו לעמוד על שלכם כשאחיכם ואחיותיכם ידחו אתכם. בואן של העובדות יוכיח מה טיבה של אהבתכם לאלוהים. אפשר לראות מחלקים רבים בעבודתו של אלוהים שהוא באמת אוהב את האדם. העניין הוא שעיני רוחו של האדם טרם נפקחו לחלוטין, והוא לא מסוגל להבין חלקים רבים מעבודתו של אלוהים ומרצונו של אלוהים, ואת הדברים הרבים שחביבים באלוהים. האדם לא חש מספיק אהבה אמיתית כלפי אלוהים. אתם האמנתם באלוהים כל הזמן הזה, וכיום, אלוהים סגר את כל דרכי המילוט. מבחינה מציאותית, אין לכם ברירה אלא לעלות על דרך הישר – דרך הישר שהמשפט המחמיר והישועה העליונה של אלוהים הובילו אתכם בה. האדם יודע שאלוהים חביב רק אחרי שהוא חווה קשיים וזיכוך. לאחר שהאדם חווה חוויות עד היום, אפשר לומר שהוא כבר מכיר חלק מחביבותו של אלוהים, אך עדיין לא די בכך, משום שיותר מדי דברים חסרים לאדם. עליו לחוות יותר מעבודתו המופלאה של אלוהים, ויותר מכל זיכוך הסבל שאלוהים ממיט עליו. רק אז יכול טבעו של האדם להשתנות.

קודם:בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך

הבא:רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים

פוסט בנושא דומה

 • בנוגע לנוהג התפילה

  אתם לא מתייחסים לתפילה כלל בחיי היום-יום שלכם. בני האדם תמיד העלימו עין מהתפילה. בתפילתם בעבר, הם פשוט פעלו בלי רגש והשתעשעו, ואף אחד מעולם לא התפלל ל…

 • מלכות אלף השנים הגיעה

  האם ראיתם את עבודתו של אלוהים בקרב קבוצת בני האדם הזו? אלוהים אמר שגם במלכות אלף השנים בני האדם חייבים לפעול על פי אמירותיו, ושגם בעתיד אמירותיו של אל…

 • פרק 24

  אני מטיל את ייסוריי על כל בני האדם, אך הם גם מרוחקים מכל בני האדם. כל חייו של כל אדם מלאים באהבה ושנאה כלפיי, ואיש מעולם לא הכיר אותי. אם כן, גישתו של…

 • חיים רוחניים רגילים מובילים את בני האדם אל דרך הישר

  אתם צעדתם רק בחלק קטן מאוד מנתיב האמונה באלוהים, ועדיין לא עליתם על דרך הישר, ולכן אתם עדיין רחוקים מעמידה ברף של אלוהים. נכון להיום, שיעור הקומה שלכם…