רק על ידי ניסיונות כאובים תוכלו להכיר את חביבותו של אלוהים

עד כמה בדיוק אתה אוהב את אלוהים כיום? ועד כמה בדיוק אתה מודע לכל מה שאלוהים עשה בך? אלה הדברים שעליך ללמוד. כשאלוהים הגיע אל פני האדמה, כל מה שהוא עשה באדם וכל מה שהוא אפשר לאדם לראות נועדו לכך שהאדם יאהב אותו ויכיר אותו באמת. מבחינה מסוימת, העובדה שהאדם מסוגל לסבול למען אלוהים ושהוא הצליח להגיע עד הלום, נובעת מאהבתו של אלוהים, ומבחינה אחרת היא נובעת מהישועה של אלוהים. יתרה מזאת, היא נובעת מעבודת המשפט והייסורים שאלוהים ביצע באדם. אם אין לכם את המשפט, הייסורים והניסיונות של אלוהים, ואם אלוהים לא גרם לכם לסבול, הרי שלמען האמת, אינכם אוהבים את אלוהים באמת. ככל שעבודתו של אלוהים באדם רבה יותר, וככל שסבלו של האדם רב יותר, כך ברור יותר עד כמה עבודתו של אלוהים משמעותית, וכך לבו של האדם מסוגל יותר לאהוב את אלוהים באמת ובתמים. כיצד לומדים את האופן שבו יש לאהוב את אלוהים? ללא עינויים וזיכוך, ללא ניסיונות כאובים – ויתרה מזאת, אילו אלוהים היה נותן לאדם רק חסד, אהבה ורחמים – האם הייתם מסוגלים להגיע למצב שבו אתם אוהבים את אלוהים באמת ובתמים? מצד אחד, במהלך הניסיונות של אלוהים, האדם מתוודע לפגמים שלו ומבין שהוא חסר משמעות, בזוי ועלוב – שאין לו דבר ושהוא לא כלום. מצד שני, במהלך הניסיונות, אלוהים יוצר סביבות שונות למען האדם כדי שהאדם יהיה מסוגל יותר לחוות את החביבות של אלוהים. על אף שהכאב רב, ולעיתים בלתי נסבל – ואפילו מגיע לרמה של יגון משתק – לאחר שהאדם חווה אותו, הוא מבין עד כמה חביבה עבודתו של אלוהים בו, ורק על היסוד הזה נולדת באדם אהבה אמיתית לאלוהים. כיום, האדם רואה שעם החסד, האהבה והרחמים של אלוהים לבדם, האדם אינו מסוגל להכיר את עצמו באמת, ועל אחת כמה וכמה שהוא אינו מסוגל להכיר את מהותו שלו. רק באמצעות זיכוך ומשפט של אלוהים גם יחד, ובמהלך תהליך הזיכוך עצמו, האדם יכול להכיר את הפגמים שלו ולדעת שאין לו דבר. כך, אהבתו של האדם לאלוהים מושתתת על היסודות של הזיכוך והמשפט של אלוהים. אם אתם נהנים רק מחסדו של אלוהים, מחיי משפחה שלווים או מברכות חומריות, הרי שלא נפלתם בנחלתו של אלוהים, ואמונתכם באלוהים לא יכולה להיחשב למוצלחת. אלוהים כבר ביצע שלב אחד בעבודת החסד כבשר ודם, וכבר העניק לאדם ברכות חומריות, אך האדם אינו מסוגל להפוך למושלם באמצעות חסד, אהבה ורחמים בלבד. בחוויותיו של האדם, הוא פוגש בחלק מאהבתו של אלוהים, ורואה את האהבה והרחמים של אלוהים, אך לאחר שחווה זאת זמן מה, הוא מבין שחסדו של אלוהים, אהבתו ורחמיו אינם יכולים להפוך את האדם למושלם, ושהם אינם יכולים לגלות את הדברים המושחתים באדם, ואינם יכולים לפטור את האדם מטבעו המושחת או להפוך את אהבתו ואמונתו למושלמות. עבודת החסד של אלוהים הייתה העבודה של תקופה אחת, והאדם אינו יכול להסתמך על הנאה מחסדו של אלוהים על מנת להכיר את אלוהים.

באילו אמצעים מושגת הפיכתו של האדם למושלם בידי אלוהים? היא מושגת באמצעות טבעו הצודק של אלוהים. טבעו של אלוהים מורכב בעיקר מצדק, חרון אף, מלכותיות, משפט וקללה, ואלוהים הופך את האדם למושלם בעיקר באמצעות המשפט שלו. יש כאלה שאינם מבינים, והם שואלים מדוע אלוהים מסוגל להפוך את האדם למושלם רק באמצעות משפט וקללה. הם אומרים, "אילו אלוהים היה מקלל את האדם, האדם היה מת, הלא כן? אילו אלוהים היה שופט את האדם, האדם היה מורשע, הלא כן? אם כן, איך ייתכן שהאדם עדיין הופך למושלם?" אלה דבריהם של בני אדם שאינם מכירים את עבודתו של אלוהים. הדבר שאלוהים מקלל הוא מרדנותו של האדם, והדברים שאלוהים שופט הם חטאיו של האדם. למרות שאלוהים מדבר בחומרה וללא רחמים, הוא חושף את כל מה שנמצא באדם, ובאמצעות הדברים הקשים האלה, הוא מגלה את הדברים המהותיים בתוך האדם. אולם באמצעות משפט כזה, הוא מספק לאדם ידע עמוק בנוגע למהות הבשר, וכך האדם מתמסר לאלוהים. בשרו של האדם חוטא, והוא שייך לשטן, הוא מרדני, והוא מושא לייסורים מצד אלוהים – על כן, על מנת לאפשר לאדם להכיר את עצמו, דברי השיפוט של אלוהים חייבים להתרחש בו, ויש לעשות שימוש בכל סוג של זיכוך. רק כך תוכל עבודתו של אלוהים להיות יעילה.

ניתן לראות מהדברים שאלוהים אמר שהוא כבר הרשיע את בשרו של האדם. אם כך, האין אלה מילות קללה? הדברים שאלוהים אומר מגלים את טיבו האמיתי של האדם, והוא נשפט באמצעות גילויים כאלה. כשהוא רואה שהוא אינו מסוגל לְרַצות את אלוהים, הוא חש בתוכו צער וחרטה, הוא חש שהוא חב כל כך הרבה לאלוהים, ושהוא לא משביע את רצונו של אלוהים. יש זמנים שבהם רוח הקודש מטילה עליכם משמעת מתוככם, והמשמעת הזו נובעת מהשיפוט של אלוהים. יש זמנים שבהם אלוהים מוכיח אתכם ומסתיר את פניו ממכם, זמנים שבהם הוא אינו מתייחס אליכם כלל ולא עובד בתוככם, אלא ממיט עליכם ייסורים בדממה על מנת לזכך אתכם. עבודתו של אלוהים באדם נועדה בעיקר כדי להבהיר את טבעו הצודק של אלוהים. איזו עדות נושא האדם על אלוהים בסופו של דבר? הוא מעיד שאלוהים הוא אל צודק – שטבעו הוא צדק, חרון אף, ייסורים ומשפט. האדם מעיד על טבעו הצודק של אלוהים. אלוהים משתמש בשיפוט שלו כדי להפוך את האדם למושלם. הוא אוהב את האדם והוא הושיע את האדם – אך מה טמון באהבתו של אלוהים? יש משפט, מלכותיות, חרון אף וקללה. על אף שאלוהים קילל את האדם בעבר, הוא לא השליך את האדם לחלוטין אל הבור ללא התחתית, אלא השתמש באמצעי הזה כדי לזכך את אמונתו של האדם. הוא לא המית את האדם, אלא פעל על מנת להפוך את האדם למושלם. מהות הבשר היא של השטן – אלוהים תיאר זאת במדויק – אך העובדות שאלוהים מבצע לא מתבצעות לפי דבריו. הוא מקלל אתכם כדי שתאהבו אותו וכדי שתכירו את מהותו של הבשר. הוא ממיט עליכם ייסורים כדי שתתעוררו, כדי לאפשר לכם להכיר את הפגמים שקיימים בכם ולהכיר את חוסר הערך המוחלט של האדם. לפיכך, הקללות, המשפט, המלכותיות וחרון האף של אלוהים – כולם נועדו להפוך את האדם למושלם. כל מה שאלוהים עושה כיום וכל הטבע הצודק שהוא מגלה בתוככם נועדו להפוך את האדם למושלם – כזו היא אהבתו של אלוהים.

האדם מאמין, על-פי התפיסות המסורתיות שלו, שאהבתו של אלוהים היא חסדו, רחמיו והאהדה שהוא רוחש לחולשתו של האדם. על אף שהדברים האלה הם גם אהבתו של אלוהים, הם יותר מדי חד צדדיים ואינם האמצעים העיקריים שבעזרתם אלוהים הופך את האדם למושלם. בני אדם אחדים התחילו להאמין באלוהים בשל מחלה. מחלה זו היא חסדו של אלוהים בעבורכם. בלעדיה לא הייתם מאמינים באלוהים, ואילו לא האמנתם באלוהים, לא הייתם מגיעים עד הלום – על כן, אפילו החסד הזה הוא אהבתו של אלוהים. בעתות האמונה בישוע, בני האדם עשו דברים רבים שאלוהים לא אהב, משום שהם לא הבינו את האמת, אבל אלוהים ניחן באהבה וברחמים, והוא הביא את האדם עד הלום. ועל אף שהאדם אינו מבין דבר, אלוהים בכל זאת מאפשר לאדם להיות חסיד שלו, ויתר על כן, הוא הוביל את האדם עד היום הזה. האין זו אהבתו של אלוהים? הדבר שמתבטא בטבעו של אלוהים הוא אהבתו של אלוהים – זה נכון בהחלט! כשבניית הכנסייה הגיעה לשיאה, אלוהים עשה את שלב העבודה של נותני השירות והשליך את האדם אל הבור ללא התחתית. כל המילים שנאמרו בתקופה של נותני השירות היו קללות: קללות הבשר שלכם, קללות הטבע המושחת והשטני שלכם וקללות של אותם דברים בכם שאינם משביעים את רצונו של אלוהים. העבודה שאלוהים עשה בשלב הזה התבטאה במלכותיות, זמן קצר לאחר מכן, אלוהים ביצע את שלב העבודה של ייסורים, ואז הגיע ניסיון המוות. בעבודה כזו, האדם ראה את חרון האף, את המלכותיות, את המשפט ואת הייסורים של אלוהים, אך הוא גם ראה את חסדו של אלוהים, את אהבתו ואת הרחמים שלו. כל מה שאלוהים עשה וכל מה שהתבטא בטבעו היה אהבתו לאדם, וכל מה שאלוהים עשה הצליח למלא את צרכיו של האדם. הוא עשה זאת על מנת להפוך את האדם למושלם, והוא קיים את האדם בהתאם לשיעור קומתו. אלמלא אלוהים עשה זאת, האדם לא היה מסוגל להתייצב בפני אלוהים, ולא הייתה לו שום דרך להכיר את פניו האמיתיות של אלוהים. מאז שהאדם החל לראשונה להאמין באלוהים ועד היום, אלוהים קיים את האדם בהדרגה בהתאם לשיעור קומתו של האדם, כך שהאדם הכיר אותו בהדרגה באופן פנימי. רק משהגיע האדם עד הלום, הוא מבין עד כמה מופלא השיפוט של אלוהים. שלב העבודה של נותני השירות היה המקרה הראשון של עבודת הקללה מתקופת הבריאה ועד ימינו. האדם קולל והושלך אל הבור ללא התחתית. אלמלא אלוהים עשה זאת, לא היה לאדם כיום ידע אמיתי על אלוהים. רק באמצעות הקללה של אלוהים, האדם הכיר באופן רשמי את טבעו של אלוהים. האדם נחשף באמצעות הניסיון של נותני השירות. הוא ראה שנאמנותו אינה מקובלת, ששיעור קומתו נמוך מדי, שהוא אינו מסוגל לְרַצות את אלוהים, ושטענותיו שלפיהן הוא מְרַצה את אלוהים בכל עת הן מילים ותו לא. אף על פי שבשלב העבודה של נותני השירות, אלוהים קילל את האדם, הרי שבמבט לאחור, שלב העבודה הזה של אלוהים היה נפלא: הוא הביא עמו נקודת מפנה אדירה עבור האדם וגרם לשינוי אדיר בטבע חייו. לפני התקופה של נותני השירות, האדם לא הבין דבר לגבי העיסוק בחיפוש חיים, מה פירוש הדבר להאמין באלוהים או מהי החוכמה מאחורי עבודתו של אלוהים, והוא אף לא הבין שעבודתו של אלוהים יכולה לבחון את האדם. מאז התקופה של נותני השירות ועד היום, האדם רואה כמה מופלאה עבודתו של אלוהים – היא בלתי נתפסת עבור האדם. האדם אינו מסוגל לדמיין, בעזרת מוחו, איך אלוהים עובד, והוא גם רואה עד כמה שיעור קומתו נמוך ושחלקים רבים מדי ממנו מרדניים. כשאלוהים קילל את האדם, הוא עשה זאת על מנת להשיג תוצאה מסוימת, והוא לא המית את האדם. על אף שהוא קילל את האדם, הוא עשה זאת באמצעות מילים, והקללות שלו לא באמת אירעו לאדם, מכיוון שהדבר אותו קילל אלוהים היה המרדנות של האדם, ולכן דברי הקללה שלו נאמרו גם כדי להפוך את האדם למושלם. בין אם אלוהים שופט את האדם או מקלל אותו, שני הדברים הופכים את האדם למושלם: שניהם נועדו להביא את הטומאה שבאדם לידי שלמות. באופן זה, האדם עובר זיכוך, והלקויות שבאדם הופכות למושלמות באמצעות דבריו ועבודתו של אלוהים. בין שמדובר במילים חמורות, במשפט או בייסורים, כל שלב בעבודתו של אלוהים ראוי לחלוטין והופך את האדם למושלם. לאורך העידנים, אלוהים מעולם לא עשה עבודה כזו. כיום, הוא עובד בתוככם כדי שתעריכו את חוכמתו. אף על פי שסבלתם כאב מסוים בתוככם, התחושה בלבכם איתנה ושלווה. בורכתם בכך שאתם מסוגלים ליהנות מהשלב הזה בעבודתו של אלוהים. בלי קשר למה שתהיו מסוגלים להשיג בעתיד, כל מה שאתם רואים מעבודתו של אלוהים בכם כיום הוא אהבה. אם האדם לא יחווה את המשפט והזיכוך של אלוהים, מעשיו ומרצו של האדם תמיד יישארו ברמה שטחית וטבעו תמיד יישאר ללא שינוי. האם זה נחשב לנפילה בנחלתו של אלוהים? כיום, על אף שיש באדם עדיין דברים יהירים ושחצניים רבים, טבעו של האדם יציב הרבה יותר מאשר בעבר. הטיפול של אלוהים בכם נועד להושיע אתכם, ועל אף שאתם אולי חשים מעט כאב כשזה קורה, יבוא יום שבו יתחולל שינוי בטבעכם. בעת ההיא, תיזכרו ותבינו עד כמה עבודתו של אלוהים חכמה, ובעת ההיא תהיו מסוגלים להבין באמת ובתמים את רצונו של אלוהים. ישנם כיום בני אדם מסוימים שאומרים שהם מבינים את רצונו של אלוהים, אך זה לא מציאותי כלל. למעשה, הם מדברים דברי שקר, משום שכרגע הם עוד לא הבינו אם רצונו של אלוהים הוא להושיע את האדם או לקלל אותו. אולי אינכם יכולים להבין זאת בבירור כעת, אך יבוא יום שבו תבינו שיום תהילתו של אלוהים הגיע, ותבינו עד כמה אהבה כלפי אלוהים היא משמעותית, וכך תכירו את החיים האנושיים, ובשרכם יחיה בעולם של אהבה לאלוהים, כך שרוחכם תשולח לחופשי, חייכם יתמלאו בשמחה ותמיד תהיו קרובים לאלוהים ותתבוננו באלוהים. בעת ההיא, תדעו באמת מה רב ערכה של עבודתו של אלוהים כיום.

כיום, אין למרבית בני האדם את הידע הזה. הם סבורים שאין לסבל כל ערך, העולם מגנה אותם, חיי המשפחה שלהם בצרות, אלוהים לא אוהב אותם, והסיכויים העתידיים שלהם עגומים. הסבל של בני אדם מסוימים מגיע לקיצוניות והם מתחילים לחשוב על המוות. זו איננה אהבה אמיתית לאלוהים. בני אדם כאלה הם מוגי לב, אין להם יכולת התמדה, הם חלשים וחסרי אונים! אלוהים להוט לכך שהאדם יאהב אותו, אך ככל שהאדם אוהב אותו יותר, כך האדם סובל יותר, וככל שהאדם אוהב אותו, כך מתרבים ניסיונותיו של האדם. אם תאהבו את אלוהים, תחוו כל סוג של סבל, ואם לא תאהבו את אלוהים, אזי אולי הכול יתקדם על מי מנוחות עבורכם והכול יהיה שלו סביבכם. כשתאהבו את אלוהים, תרגישו שאתם מוקפים בדברים רבים שלא ניתן להתגבר עליהם, ומאחר ששיעור קומתכם נמוך מדי, תעברו זיכוך. יתרה מכך, לא תהיו מסוגלים לְרַצות את אלוהים, ותמיד תחושו שרצונו של אלוהים נשגב מדי ושהוא מעבר ליכולתו של האדם. משום כל זה, אתם תעברו זיכוך – משום שיש בכם חולשה רבה ומשום שחלק רב מכם לא מסוגל לְרַצות את אלוהים, תעברו זיכוך פנימי. אולם עליכם להבין בבירור שהטיהור מושג רק באמצעות זיכוך. לפיכך, במהלך אחרית הימים, אתם חייבים לשאת עדות על אלוהים. אין זה משנה עד כמה תסבלו, עליכם להמשיך לצעוד עד הסוף, ואפילו בנשמת אפכם האחרונה, עליכם להיות נאמנים לאלוהים ולהיות נתונים לחסדו של אלוהים. רק זו אהבה אמיתית לאלוהים, ורק זו עדות חזקה ומהדהדת. כשהשטן מפתה אתכם, עליכם לומר: "לבי שייך לאלוהים, ואלוהים כבר זכה בי. אני לא יכול לְרַצות אותך – אני חייב להקדיש את כל כולי כדי לְרַצות את אלוהים." ככל שאתם מרַצים את אלוהים יותר, כך הוא מברך אתכם יותר, וכך תגדל עוצמת אהבתכם לאלוהים. כך יהיו לך, בנוסף, גם אמונה ונחישות, ותרגיש שדבר אינו ראוי או משמעותי יותר מחיים של אהבה כלפי אלוהים. אפשר לומר שדי בכך שהאדם יאהב את אלוהים על מנת שיפסיק לחוש צער. על אף שלעיתים בשרכם חלש ואתם אפופים צרות רבות של ממש, בזמנים האלה, תסתמכו באמת על אלוהים ותזכו לנחמה בתוככי רוחכם, ותחושו ודאות ותחושה שיש לכם על מה להסתמך. כך, תהיו מסוגלים להתגבר על סביבות רבות, וכך לא תתלוננו על אלוהים בשל סבלכם. במקום זאת, תרצו לשיר, לרקוד, להתפלל, להתכנס ולשתף, ולהקדיש מחשבה לאלוהים, ותחושו שכל בני האדם וכל העניינים והדברים סביבכם שאותם אלוהים מסדיר הם ראויים. אם לא תאהבו את אלוהים, כל מה שתראו יטריד אתכם ודבר לא יהיה נאה בעיניכם. רוחכם לא תהיה חופשית אלא מדוכאת, לבכם תמיד יתלונן על אלוהים, ותמיד תרגישו שאתם סובלים עינויים רבים כל כך ושאין זה צודק. אם לא תעסקו בחיפוש לשם האושר אלא על מנת לְרַצות את אלוהים וכדי שהשטן לא יאשים אתכם, אזי עיסוק כזה יעניק לכם כוחות אדירים לאהוב את אלוהים. האדם מסוגל לבצע את כל מה שאלוהים אומר, ולכל מעשיו של האדם יש יכולת לְרַצות את אלוהים – זו פירושה של אחיזה במציאות. עיסוק בשאיפה לרַצות את אלוהים הוא שימוש באהבה כלפי האל כדי להנהיג את דבריו. בלי קשר לזמן – אפילו כאשר לאחרים לא יהיה כוח – בתוככם ישנו עדיין לב שאוהב את אלוהים, שמשתוקק אל אלוהים בכל מאודו ומתגעגע לאלוהים. זהו שיעור קומה אמיתי. הקביעה כמה רם שיעור קומתכם תלויה בעוצמת אהבתכם לאלוהים, ביכולתכם לעמוד איתן בשעת מבחן, בשאלה אם תיחלשו כשתיקלעו לסביבה מסוימת, ואם תוכלו לעמוד על שלכם כשאחיכם ואחיותיכם ידחו אתכם. בואן של העובדות יוכיח מה טיבה של אהבתכם לאלוהים. ניתן לראות באמצעות חלקים רבים בעבודתו של אלוהים שהוא באמת ובתמים אוהב את האדם, למרות שעיני רוחו של האדם טרם נפקחו לחלוטין, והוא אינו מסוגל להבין לאשורם חלקים רבים מעבודתו ומרצונו של אלוהים, ואף לא את הדברים הרבים שחביבים באלוהים. האדם אינו חש מספיק אהבה אמיתית כלפי אלוהים. האמנתם באלוהים כל הזמן הזה, וכיום, אלוהים ניתק את כל דרכי המילוט. מבחינה מציאותית, אין לכם ברירה אלא לעלות על דרך הישר – דרך הישר שהמשפט המחמיר והישועה העליונה של אלוהים הובילו אתכם אליה. האדם יודע שאלוהים חביב רק אחרי שהוא חווה קשיים וזיכוך. לאחר שהאדם חווה חוויות עד היום הזה, ניתן לומר שהוא כבר מכיר חלק מחביבותו של אלוהים, אך עדיין לא די בכך, משום שיותר מדי דברים חסרים לאדם. עליו לחוות יותר מעבודתו המופלאה של אלוהים, ויותר מכול את זיכוך הסבל שאלוהים מסדיר עבורו. רק אז יכול טבע חייו של האדם להשתנות.

קודם: בני האדם שיהפכו למושלמים חייבים לעבור זיכוך

הבא: רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 11

על כל מי שנמנה על האנושות לקבל את בחינתה של רוחי, לבדוק בקפידה כל מילה ומעשה שלו, ויתרה מזו, עליו להתבונן במעשיי המופלאים. איך אתם מרגישים...

פרק 17

קולי מהדהד כרעם ומאיר את ארבע כנפות העולם ואת העולם כולו, ובעיצומם של הרעם והברק, האנושות מוכה אפיים ארצה. אף אדם לא עמד איתן בעיצומם של...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה