התמקדו יותר במציאות

לכל אדם יש הזדמנות לכך שאלוהים יהפוך אותו למושלם, ולכן על כל אדם להבין איזה שירות לאלוהים מתאים ביותר לכוונותיו של אלוהים. רוב בני האדם אינם יודעים מה פירוש הדבר להאמין באלוהים, וגם אינם מבינים מדוע עליהם להאמין באלוהים. כלומר, רוב בני האדם אינם מבינים כלל את עבודתו של אלוהים או את מטרתה של תוכנית הניהול של אלוהים. רוב בני האדם עדיין חושבים שאמונה באלוהים פירושה להגיע לשמיים ולהושיע את נפשם. אין להם שום מושג בנוגע לחשיבותה המדויקת של האמונה באלוהים, ויתרה מזאת, הם אינם מבינים כלל את העבודה החשובה ביותר של אלוהים בתוכנית הניהול שלו. ממגוון סיבות משלהם, בני האדם פשוט אינם מתעניינים כלל בעבודתו של אלוהים ואינם מקדישים כל מחשבה לכוונותיו של אלוהים או לתוכנית הניהול שלו. כמי שמצוי בזרם הזה, כל אדם צריך לדעת מהי מטרתה של תוכנית הניהול של אלוהים בכללותה, מהן העובדות שאלוהים כבר הגשים, מדוע אלוהים בחר בקבוצת בני האדם הזו, מהי המטרה ומהי המשמעות של הבחירה בהם, ומה אלוהים רוצה להשיג באמצעות קבוצה זו. העובדה שאלוהים הצליח לרומם קבוצה כזו של בני אדם רגילים בארצו של התנין הגדול האדום כאש ושהוא ממשיך לעבוד עד היום הזה בניסיון להפוך את בני האדם האלה למושלמים בדרכים שונות, תוך אמירת אינספור מילים, ביצוע עבודה רבה ושליחת כלי שרת כה רבים – העובדה שאלוהים לבדו השלים עבודה כה אדירה – מעידה עד כמה עבודתו של אלוהים משמעותית. כרגע, אינכם מסוגלים להעריך אותה כראוי. לפיכך, אל תתייחסו אל העבודה שאלוהים עשה בכם כאל עניין של מה בכך. אין זה דבר פעוט. די גם בדברים שאלוהים מראה לכם כיום כדי שתנסו להבין ולדעת. רק אם תבינו אותם באמת ובאופן יסודי, תוכלו לחוות חוויות עמוקות יותר ולהתקדם בחייכם. כיום, בני האדם מבינים ועושים מעט מדי, והם אינם מסוגלים לְרַצות באופן מלא את כוונותיו של אלוהים. זהו חסרונו של האדם וכשלונו במילוי חובתו, ולכן הוא אינו מסוגל להשיג את התוצאות הרצויות. אין לרוח הקודש שום דרך לעבוד על בני אדם רבים, משום שהם ניחנים בהבנה כה רדודה של עבודתו של אלוהים, ומשום שהם אינם מוכנים להעריך את העבודה של בית האל כשהם מבצעים אותה. הם תמיד עושים דברים בלי רגש ורק כדי לצאת ידי חובה, נוהים אחר הרוב או רק עובדים כדי להרשים אחרים. כיום, על כל אחד בזרם הזה להרהר האם הוא עשה כל שביכולתו, והאם הוא הקדיש את מרב המאמצים שלו. בני האדם כשלו לגמרי במילוי חובתם, לא משום שרוח הקודש אינה עושה את עבודתה, אלא משום שבני האדם אינם עושים את עבודתם, ובכך אינם מאפשרים לרוח הקודש לעשות את עבודתה. אלוהים סיים לבטא את דבריו, אך בני האדם לא עמדו כלל בקצב. הם משתרכים מאחור, אינם מצליחים להישאר קרובים בכל צעד ושעל ואינם מסוגלים להיצמד לצעדיו של השה. הם לא צייתו לדברים שהיה עליהם לציית להם. הם לא הנהיגו את הדברים שהיה עליהם להנהיג. הם לא נשאו את התפילות שהיה עליהם לשאת. הם לא נפטרו מהדברים שהיה עליהם להיפטר מהם. הם לא עשו אף אחד מהדברים האלה. לפיכך, דיבור זה אודות הליכה למשתה הוא דברי סרק ללא כל משמעות, וכולו פרי דמיונם. ניתן לומר שנכון לרגע זה, בני האדם לא מילאו את חובתם כלל וכלל. הכול תלוי בכך שאלוהים יעשה ויאמר דברים בעצמו. תיפקודם של בני האדם היה מוגבל מדי. בני האדם הם אשפה חסרת תועלת ואינם מסוגלים לפעול בתיאום עם אלוהים. אלוהים אמר רבבות מילים, אך בני האדם לא הנהיגו אותן כלל – בין אם מדובר בזניחת הבשר, בהיפטרות מתפיסות, בהנהגת ציות לאלוהים בכל דבר ועניין, תוך פיתוח יכולת אבחנה ורכישת תובנות, במתן מקום בלבם לבני אדם אחרים, בהיפטרות מהאלילים שבלבם, במרידה בכוונות השגויות שלהם, באי פעולה על סמך רגשות, בעשיית דברים בהוגנות וללא משוא פנים, בהקדשת יותר מחשבה לענייניו של אלוהים ולהשפעתם על הזולת כאשר הם מדברים, בעשיית דברים נוספים שיועילו לעבודתו של אלוהים, בזכירה להיטיב עם בית האל בכל מעשיהם, במניעת רגשותיהם מלשלוט בהתנהגותם, בהשלכת הדברים שמענגים את בשרם מעליהם, בהיפטרות מתפיסות אנוכיות ישנות, וכן הלאה. למעשה, בני האדם מבינים אחדות מהדרישות שאלוהים דורש מבני האדם, אך הם פשוט אינם מוכנים להנהיג אותן. מה עוד יכול אלוהים לעשות, וכיצד עוד יכול אלוהים להניע אותם? כיצד בני אדם שאלוהים רואה בהם מורדים עדיין מעזים לרומם את דברי האל ולהתפעל מהם? כיצד הם מעזים לאכול את המזון של אלוהים? היכן המצפון של בני האדם? הם לא מילאו אפילו את החובות המינימליות שהיה עליהם למלא, על אחת כמה וכמה לא עשו כל שביכולתם. האין הם חולמים בהקיץ? אי-אפשר לדבר על מציאות ללא נוהג. זו עובדה ברורה כשמש!

עליכם ללמוד לקחים מציאותיים יותר. אין צורך בדברי רהב ריקים מתוכן שבני האדם מעריצים. כשמדובר בהפגנת ידע, כל אדם מדבר גבוהה יותר מקודמו, אך בכל זאת אין להם נתיב לנוהג. כמה אנשים הבינו את עקרונות הנוהג? כמה הפיקו לקחים של ממש? מי מסוגל לשתף בנוגע למציאות? היכולת לדבר על ידע של דברי האל אינה מעידה על שיעור קומתך אמיתי. היא רק מראה שנולדת חכם, שהנך כישרוני. אם אינך מסוגל להצביע על הדרך, אזי התוצאה תהיה בטלה ואתה תהיה אשפה חסרת תועלת! האם אינך מעמיד פנים אם אינך מסוגל לומר דבר על נתיב מעשי של נוהג? האם אינך מעמיד פנים אם אינך מסוגל להציע לאחרים את החוויות הממשיות שלך, ובכך ללמד אותם לקחים בעלי ערך, או נתיב לנוהג? האם אינך מזויף? איזה ערך יש לך? אדם כזה יכול רק לגלם את התפקיד של "ממציא תיאוריית הסוציאליזם", אך לא את התפקיד של "אדם התורם ליישום הסוציאליזם". היעדר מציאות פירושו היעדר אמת. היעדר מציאות פירושו להיות לא יוצלח. היעדר מציאות פירושו להיות מת מהלך. היעדר מציאות פירושו להיות "הוגה דעות מרקסיסטי-לניניסטי", ללא התייחסות לערכים. אני מפציר בכל אחד מכם לסכור את פיו בנוגע לתיאוריה ולדבר על משהו אמיתי, משהו ממשי ומוחשי. חקור קצת "אמנות מודרנית", אמור משהו מציאותי, תרום משהו ממשי והיה חדור רוח מסירות. התמודד עם המציאות בדבריך ואל תרבה בדיבורים לא מציאותיים ומוגזמים שנועדו לשמח אחרים או לגרום להם להזדקף ולשים לב אליך. איזה ערך יש בכך? מה הטעם לגרום לבני האדם להתייחס אליך בחום? היה "אמנותי" במקצת בדבריך, היה מעט יותר הוגן בהתנהלותך, היה מעט יותר הגיוני באופן שבו אתה מטפל בדברים, היה מעט יותר מעשי בדבריך, תן דעתך להפקת תועלת לבית האל בכל מעשה שלך, הקשב למצפונך כאשר אתה מוצף ברגש, אל תגמול לנדיבות בשנאה, אל תגמול על אדיבות בכפיות טובה, ואל תהיה צבוע, פן תשמש גורם השפעה שלילי. כאשר אתה אוכל ושותה את דברי האל, קשר אותם יותר למציאות, וכאשר אתה משתף, דבר יותר על דברים מציאותיים. אל תתנשא, בכך לא תגרום סיפוק לאלוהים. היה מעט יותר סבלני וסובלני במגעיך עם אחרים, נהג ביתר רוחב לב, ולמד לנהוג כמו אדם רם מעלה. כאשר עולות בראשך מחשבות שליליות, הנהג ביתר שאת נטישה של הבשר. כשאתה עובד, דבר יותר על נתיבים מציאותיים ואל תדבר גבוהה-גבוהה, אחרת דבריך לא יובנו. פחות הנאה ויותר תרומה – הפגן רוח מסירות. התחשבו יותר בכוונותיו של אלוהים, הקשיבו יותר למצפונכם, שימו לב יותר ואל תשכחו כיצד אלוהים מדבר אליכם בסבלנות וברצינות מדי יום. קראו את "ספר השנה הישן" לעתים תכופות יותר. התפללו יותר ושתפו לעתים תכופות יותר. הפסיקו להיות מבולבלים כל כך. הפגינו מעט היגיון וזכו במעט תובנות. כשיד החטא שלכם תושט, משכו אותה בחזרה אליכם ואל תניחו לה להרחיק לכת. אין בכל כל תועלת, ואלוהים רק יקלל אתכם, לכן הישמרו. הניחו ללבכם לרחם על הזולת ואל תכו תמיד עם כלי נשק בידכם. שתפו יותר לגבי ידע על האמת ודברו יותר על החיים, תוך שמירה על רוח של עזרה לזולת. עשו יותר ואמרו פחות. הנהיגו יותר והקדישו פחות למחקר ולניתוח. תנו לרוח הקודש לרגש אתכם יותר ותנו לאלוהים הזדמנויות רבות יותר להפוך אתכם למושלמים. סלקו יותר מרכיבים אנושיים. עדיין יש בכם יותר מדי דרכי פעולה אנושיות, וההתנהלות וההתנהגות השטחיות שלכם עדיין פוגעות באחרים. סלקו יותר מהן. מצבכם הפסיכולוגי עדיין בזוי. הקדישו יותר זמן לתקנו. אתם עדיין מתייחסים יותר מדי למעמדם של בני האדם. התייחסו יותר למעמדו של אלוהים ואל תהיו חסרי היגיון כל כך. ה"מקדש" היה תמיד שייך לאלוהים ואסור לבני האדם להשתלט עליו. בקיצור, התמקדו יותר בצדיקות ופחות ברגשות. מוטב להיפטר מהבשר. דברו יותר על המציאות ופחות על ידע, והטוב ביותר הוא שתסכרו את פיכם ולא תאמרו דבר. דברו יותר על הנתיב לנוהג והמעיטו בדברי רהב חסרי ערך. מוטב שתתחילו להנהיג זאת ברגע זה.

דרישותיו של אלוהים מבני האדם אינן גבוהות כל כך. אם בני האדם יקדישו אך מעט מאמץ, הם יזכו ב"ציון עובר". למעשה, ההבנה, הידיעה והתפיסה של האמת מורכבות יותר מאשר הנהגת האמת. הידיעה והתפיסה של האמת מגיעות לאחר הנהגת האמת. אלה השלבים והשיטה בעבודתה של רוח הקודש. כיצד אתה מסוגל לא להישמע לה? האם תוכל לקבל את עבודתה של רוח הקודש על ידי כך שתעשה דברים בדרכך? האם רוח הקודש עובדת בהתאם לרצונך או על-פי הפגמים שלך בהתאם לדברי האל? אין טעם בכך אם אינך יכול לראות זאת בבירור. מדוע מרבית בני האדם הקדישו מאמץ רב לקריאת דברי האל, אך ניחנים רק בידע ואינם מסוגלים לומר דבר אודות הנתיב האמיתי בהמשך? האם אתה חושב שידע שווה ערך לידיעת האמת? האין זו נקודת מבט מבולבלת? אתה מסוגל לבטא ידע רב כחול אשר על שפת הים, אך דבר ממנו אינו כולל נתיב אמיתי. האם בעשותך כן אינך מנסה להוליך אנשים שולל? האין אתה עושה הצגה ריקה מתוכן, שאין מאחוריה שום מהות? כל התנהגות כזו פוגעת בבני האדם! ככל שהתיאוריה נשגבת יותר וככל שהיא בלתי מציאותית יותר, כך היא מסוגלת פחות לגרום לבני האדם לראות את המציאות. ככל שהתיאוריה נשגבת יותר, כך היא גורמת לך יותר להתריס נגד אלוהים ולהתנגד אליו. אל תתייחס אל התיאוריות הנשגבות ביותר כאל אוצרות יקרי ערך. הן מזיקות וחסרות תכלית! ייתכן שבני אדם אחדים מסוגלים לדבר על התיאוריות הנשגבות ביותר, אך אין בהן דבר מהמציאות, מכיוון שאותם בני אדם לא חוו אותן באופן אישי, ולכן אין להם שום נתיב של נוהג. בני אדם כאלה אינם מסוגלים להעלות אחרים על הנתיב הנכון, והם רק יסיטו אותם ממנו. האין זו פגיעה בבני האדם? עליך, לכל הפחות, להיות מסוגל לפתור את הבעיות הנוכחיות של בני האדם ולאפשר להם להגיע להיווכחות. רק דבר זה נחשב כמסירות, ורק אז תהיה כשיר לעבוד למען אלוהים. אל תדבר תמיד במילים יומרניות ודימיוניות, ואל תשתמש באוסף של נוהגים בלתי ראויים על מנת לכפות על אחרים להישמע לך. למעשה כזה לא תהיה כל השפעה, והדבר רק יגביר את הבלבול שלהם. התנהגות כזו תיצור דוקטרינות רבות ותגרום לבני האדם לתעב אותך. זהו החיסרון של האדם, והוא באמת מביך. לפיכך, דבר יותר על בעיות ממשיות. אל תתייחס לחוויות הזולת כאל רכושך הפרטי ואל תציג אותן לראווה כדי שאחרים יעריצו אותן. עליך לחפש את המוצא האישי והפרטני שלך. זהו הדבר שכל אדם צריך להנהיג.

אם השיתוף שלך יכול להעניק לבני האדם נתיב לצעוד בו, פירוש הדבר שיש לך מציאות. בכל אשר תאמר, עליך לגרום לבני האדם להנהיג דברים ולספק להם נתיב שבו יוכלו לפסוע. אל תסתפק בהקניית ידע, אלא חשוב מכך שיהיה להם נתיב לצעוד בו. על מנת שבני האדם יאמינו באלוהים, עליהם לצעוד בנתיב שמובילה עבודתו של אלוהים. כלומר, תהליך האמונה באלוהים הוא תהליך הצעידה בנתיב שרוח הקודש מובילה. בהתאם לכך, חייב להיות לכם נתיב לצעוד בו ויהי מה, ועליכם לצעוד בנתיב של הפיכה למושלמים בידי אלוהים. אל תתמהמהו מאחור, ואל תהיו מוטרדים מדברים רבים מדי. רק אם תצעדו בנתיב שאלוהים מוביל בלי לגרום להפרעות, תוכלו לקבל את עבודתה של רוח הקודש ולהשיג נתיב של היווכחות. רק דברים אלה נחשבים להתאמה לכוונותיו של אלוהים ולמילוי החובה האנושית. כמי שמצוי בזרם הזה, על כל אדם למלא את חובתו כראוי, לעשות יותר מהנדרש מבני האדם, ולא לפעול בעיקשות. בני האדם שמבצעים עבודה חייבים לוודא שדבריהם ברורים, חסידים חייבים להתמקד יותר בעמידה בקשיים ובציות, וכולם חייבים להישאר במקומם ולא לחרוג מהשורה. על כל אדם להבהיר לעצמו בלבו כיצד עליו לנהוג ואיזו פונקציה עליו למלא. צעדו בנתיב שרוח הקודש מובילה. אל תסטו מהדרך או תשגו. עליכם להבין בבירור את העבודה של ימינו. ההיווכחות בשיטת העבודה של ימינו היא הדבר שעליכם להנהיג. זהו הדבר הראשון שעליכם להיווכח בו. אל תבזבזו עוד מילים על דברים אחרים. עשיית העבודה של בית האל היא באחריותכם, ההיווכחות בשיטת העבודה של ימינו היא חובתכם, והנהגת האמת של ימינו היא העול שלכם.

קודם: מה מצב הקשר שלכם עם אלוהים?

הבא: קיום הדברות והנהגת האמת

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

למי אתם נאמנים?

נכון להיום, כל יום שאתם עוברים חיוני וחשוב מאוד לייעודכם ולגורלכם, ולכן עליכם להוקיר את כל מה שיש לכם ולנצור בלבכם כל דקה שחולפת. עליכם...

על הרשעים להיענש

הבחינה אם אתם נוהגים בצדיקות בכל מעשיכם והבחינה אם אלוהים צופה אחר כל המעשים שלכם הם העקרונות ההתנהגותיים של אלה המאמינים באלוהים. תזכו...

עבודת האל ונוהגו של האדם

לא ניתן להפריד בין עבודת האל בקרב בני האדם לבין בני האדם, משום שהם מושא העבודה הזאת, והם ברואי האל היכולים להעיד על אלוהים. לא ניתן להפריד...

תעלומת ההתגלמות (4)

עליכם לדעת את הסיפור מאחורי ספרי הקודש ויצירתם. ידע זה אינו נחלתם של אלה שלא קיבלו את עבודתו החדשה של אלוהים. הם אינם יודעים. אילו הסברת...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה