אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

התמקדו יותר במציאות

לכל אדם יש ההזדמנות שאלוהים יהפוך אותו למושלם, ולכן כולם צריכים להבין איזה שירות לאלוהים הכי מתאים לכוונותיו של אלוהים. רוב בני האדם לא יודעים מה פירוש הדבר להאמין באלוהים, ואין להם מושג מדוע עליהם להאמין באלוהים. כלומר רוב בני האדם לא מבינים כלל את עבודתו של אלוהים או את מטרתה של תוכנית הניהול של אלוהים. עד לרגע זה, רוב בני האדם עדיין חושבים שהאמונה באלוהים נובעת מהצורך להגיע לשמיים מהרצון שנפשם תזכה בישועה. עדיין אין להם שום מושג בנוגע לחשיבות המיוחדת של האמונה באלוהים, ויתרה מזאת, הם לא מבינים בשום אופן את העבודה החשובה ביותר של אלוהים בתוכנית הניהול שלו. מסיבות אישיות רבות, בני האדם פשוט לא מתעניינים כלל בעבודתו של אלוהים ולא מקדישים שום מחשבה לכוונותיו של אלוהים או לתוכנית הניהול של אלוהים. כמי שמצוי בזרם הזה לבדו, כל אדם צריך לדעת מה מטרתה של כלל תוכנית הניהול של אלוהים, להכיר בעובדות שאלוהים כבר הגשים, להבין מדוע אלוהים בחר בקבוצת בני האדם הזו, להכיר את המטרות והחשיבות של הקבוצה הזו ולתפוס מה אלוהים רוצה להשיג בקבוצה הזו. בארצו של התנין הגדול האדום כאש, אלוהים הצליח לרומם קבוצה כזו של בני אדם לא בולטים, והוא ממשיך לעבוד עד היום, בניסיון להפוך את בני האדם האלה למושלמים בכל מיני דרכים, תוך אמירת אינספור מילים, ובביצוע עבודה רבה ושליחת כלי שרת כה רבים. מכך שאלוהים משלים עבודה כה אדירה, אפשר להבין שחשיבותה של עבודתו של אלוהים כה רבה. עדיין אי-אפשר לראות אותה במלואה. לפיכך, אל תתייחסו אל העבודה שאלוהים עשה בכם כאל עניין פשוט. זה לא דבר פעוט. די לכם להרהר במה שאלוהים הראה לכם כיום כדי להבין. רק אם תבינו זאת באמת ובאופן יסודי, תוכלו לחוות חוויות עמוקות יותר ולהתקדם בחייכם. בני האדם מבינים מעט מאוד ועושים באמת מעט מאוד כעת, והם לא יכולים לְרַצות את כוונותיו של אלוהים. זה חוסר הכשירות של האדם וזו אי הצלחתו למלא את חובתו. זו הסיבה לכך שלא הושגו התוצאות הנחוצות. אין לרוח הקודש שום דרך לעבוד על בני אדם רבים משום שיש להם הבנה כה רדודה של עבודתו של אלוהים, ומשום שהם לא מוכנים להתייחס לעבודה של בית האל כאל דבר רב ערך כשהם עושים אותה. הם תמיד עושים דברים בלי רגש רק כדי לצאת ידי חובה, נוהים אחר הרוב או רק עובדים כלפי חוץ. כיום, כל אחד מכם בזרם הזה ייזכר אם הוא עשה כל מה שהוא יכול היה לעשות, ואם הוא הקדיש את כל המאמצים שלו. בני האדם לא מילאו את חובתם כלל וכלל. העניין הוא לא שרוח הקודש לא עושה את עבודתה, אלא שבני האדם לא עושים את העבודה שלהם, מה שמונע מרוח הקודש לעשות את עבודתה. אלוהים סיים לבטא את דבריו, אך בני האדם לא עמדו בקצב כלל – הם משתרכים מאחור ולא מצליחים להישאר קרובים בכל צעד ושעל. הם לא מסוגלים להיצמד לשה בצעידתו קדימה. הם לא צייתו לדברים שעליהם לציית להם; הם לא הנהיגו את הדברים שהיה עליהם להנהיג; הם לא נשאו את התפילות שהיה עליהם לשאת; הם לא נפטרו מהדברים שהיה עליהם להיפטר מהם. הם לא עשו אף אחד מהדברים האלה. לפיכך, הדיבור הזה על הליכה למשתה הוא דברי סרק ללא כל משמעות. זה חלק מהדמיון של בני האדם. אפשר לומר שנכון לרגע זה, בני האדם לא מילאו את חובתם כלל וכלל. הכל תלוי בכך שאלוהים יעשה ויאמר דברים בעצמו, ואילו תפקידם של בני האדם באמת היה קטן מדי. הם כולם פיסות אשפה חסרות תועלת שלא יודעות כיצד לפעול בתיאום עם אלוהים. אלוהים אמר רבבות מילים, אך בני האדם לא הנהיגו אותן כלל – הם לא זונחים את בשרם ודמם, לא זונחים תפיסות, לא מנהיגים ציות לאלוהים בכל הדברים תוך פיתוח יכולת אבחנה, לא נמנעים מלתת מקום לבני אדם בלבם, לא נפטרים מהאלילים שלהם שמעסיקים את לבם, לא מתמרדים נגד כוונות אישיות שגויות, לא פועלים על סמך רגשותיכם, לא עושים דברים בהוגנות וללא דעות קדומות, לא חושבים יותר על ענייניו של אלוהים ועל השפעתם על הזולת כשהם מדברים, לא עושים דברים נוספים שיועילו לעבודתו של אלוהים, לא נותנים דעתם להטבה עם בית האל בכל מעשה ומעשה שלכם, לא נמנעים מהתנהגות המונעת על ידי רגשותיהם, לא משליכים מעליהם את הדברים שמענגים את בשרם ודמם שלהם, לא נפטרים מהתפיסות האנוכיות הישנות וכן האלה. למעשה, בני האדם מבינים כמה דברים בכל המילים האלה שאלוהים דורש בהם, אך הם פשוט לא מוכנים להנהיג אותן. כיצד אלוהים יכול לעבוד ולהניע אותם אם לא כך? איך ייתכן שבני אדם שאלוהים רואה בהם מורדים בכל זאת מעזים להרים את דברי האל ולהתפעל מהם? איך הם מעזים לאכול את המזון של אלוהים? איפה המצפון של בני האדם? הם לא מילאו אפילו מעט מהחובות שהיה עליהם למלא, ולכן אין כל טעם לדבר על "עשיית כל שביכולתם". האין הם חולמים? אי-אפשר לדבר על מציאות ללא נוהג. זו עובדה פשוטה!

עליכם ללמוד לקחים מציאותיים יותר כעת. אין צורך בדברים הריקים מתוכן והיומרניים האלה שבני האדם מעריצים. כשמדובר בידע, הידע של כל אדם רם מזה של קודמו, אך בכל זאת אין להם נתיב לנוהג. כמה מהם הבינו את עקרונות הנוהג? כמה מהם למדו לקחים של ממש? כמה מהם יכולים לשתף בנוגע למציאות? היכולת לדבר על ידע של דברי האל לא מעידה על שיעור קומה אמיתי. היא רק מוכיחה שנולדתם חכמים וכישרוניים. זה עדיין חסר טעם אם אתם לא יכולים למצוא את הדרך ואתם רק אשפה חסרת תועלת! אתם רק מעמידים פנים אם אתם אומרים שאתם לא יכולים לומר דבר על נתיב אמיתי של נוהג, הלא כן? אתם רק מרמים אם אתם לא מסוגלים להציע לאחרים את החוויות הממשיות שלכם, ובכך ללמד אותם לקחים שהם יכולים ללמוד מכך או להעניק להם נתיב לנוהג, הלא כן? אתם רק מזויפים, הלא כן? איזה ערך יש לכם? אדם כזה יכול רק לגלם את התפקיד של "ממציא תיאוריית הסוציאליזם", אך לא את התפקיד של "אדם התורם להחלת הסוציאליזם". היעדר מציאות פירושו היעדר אמת. היעדר מציאות פירושו להיות לא יוצלחים. היעדר מציאות פירושו להיות מתים מהלכים. היעדר מציאות פירושו להיות "הוגה דעות מרקסיסטי-לניניסטי" ללא ערך כהתייחסות. אני מפציר בכל בני האדם לשתוק בנוגע לתיאוריה ולדבר על משהו אמיתי, משהו ממשי ומוחשי, לחקור "אמנות מודרנית", לדבר על משהו מציאותי, לתרום קצת מציאות, ולהיות חדורי רוח של מסירות. התמודדו עם המציאות בדבריכם ואל תשגו בדיבור לא מציאותי ומוגזם שנועד לשמח אחרים או לגרום להם לחשוב עליכם אחרת. איזה ערך יש בזה? מה הטעם לגרום לבני האדם להתייחס אליהם בחום? היו קצת "אמנותיים" בדבריכם, היו קצת יותר הוגנים בהתנהלותכם, היו קצת יותר הגיוניים בעבודתכם, היו מציאותיים בהתמודדות עם בני אדם, תנו דעתכם להפקת תועלת לבית האל בכל מעשה שלכם, הניחו למצפון שלכם לכוון את רגשותיכם, אל תגיבו לאדיבות בשנאה, אל תהיו כפויי טובה לאדיבות, ואל תהיו צבועים, פן תהוו גורם השפעה שלילי. כשתאכלו ותשתו את דברי האל, קשרו אותם למציאות, וכשתשתפו, דברו יותר על דברים מציאותיים ואל תהיו מתנשאים – זה לא יספק את אלוהים. באינטראקציות שלכם עם אחרים, היו קצת יותר סבלניים וסובלניים, נהגו ויתור רב יותר, היו קצת יותר נדיבים ופתוחים עם אחרים ולמדו מ"רוחו של ראש הממשלה".[א] כשיש לכם מחשבות לא טובות, נהגו זניחה רבה יותר של הבשר והדם. כשאתם עובדים, דברו על נתיבים מציאותיים יותר ואל תדברו באופן נשגב מדי, פן דבריכם יהיו מחוץ להישג ידם של בני האדם. פחות הנאה ויותר תרומה – הפגינו את רוח המסירות חסרת האנוכיות שלכם. התחשבו יותר בכוונותיו של אלוהים, הקשיבו יותר למצפונכם, שימו יותר לב ואל תשכחו שאלוהים מוכיח אתכם מדי יום מתוך הדאגה שהוא חש כלפיכם. קראו את "ספר העיון הישן" לעתים תכופות יותר. התפללו יותר ושתפו לעתים תכופות יותר. אל תמשיכו להיות כל כך מבולבלים, אלא הפגינו יותר היגיון וזכו בתובנה מעט רבה יותר. כשיד החטא שלכם מושטת, משכו אותה בחזרה אליכם ואל תושיטו אותה כל כך רחוק. היא חסרת ערך! תשיגו מאלוהים אך ורק קללות – היזהרו. תנו ללבכם לרחם על הזולת ואל תכו תמיד עם כלי נשק ביד. שתפו יותר לגבי ידע על האמת ודברו יותר על החיים, כשאתם שומרים על רוח של עזרה לזולת. עשו יותר ואמרו פחות. הנהיגו יותר והקדישו פחות מאמצים למחקר ולניתוח. תנו לרוח הקודש לרגש אתכם יותר ותנו לאלוהים הזדמנויות רבות יותר להפוך אתכם למושלמים. סלקו יותר מרכיבים אנושיים – עדיין יש יותר מדי דרכים אנושיות לעשות דברים. התנהלות והתנהגות שטחיות הן עדיין מתועבות. סלקו יותר מהן. מצבכם הנפשי עדיין בזוי מדי. תקנו אותו יותר. המעמד שבני האדם תופסים בלבכם עדיין גבוה מדי. תנו מעמד רב יותר לאלוהים ואל תהיו כל כך בלתי סבירים. ה"מקדש" הוא של אלוהים מלכתחילה והוא לא צריך להיות מאוכלס בבני אדם. לסיכום, התמקדו יותר בצדיקות ופחות ברגשות, ומוטב להיפטר מהבשר והדם. דברו יותר על מציאות ופחות על ידע, ומוטב להיות שקטים. דברו יותר על הנתיב לנוהג וקיימו פחות דברים חסרי ערך ומנופחים, ומוטב להתחיל לנהוג החל מרגע זה.

דרישותיו של אלוהים מבני האדם לא נשגבות. אם בני האדם יקדישו מעט מאמץ, הם יהיו מסוגלים לזכות ב"ציון עובר". למעשה, הבנה, ידיעה ותפיסה של האמת הן דבר מורכב יותר מאשר הנהגת האמת. ידיעה ותפיסה של האמת מגיעות לאחר הנהגת האמת בפעם הראשונה. זה השלב ודרך העבודה של רוח הקודש. האם אתם מסוגלים שלא להישמע לה? האם תהיו מסוגלים להחזיק בעבודתה של רוח הקודש על ידי כך שתעשו דברים בדרככם? האם רוח הקודש עובדת בהתאם לרצונכם או בהתבסס על הפגמים שלכם לפי דברי האל? אין טעם אם אתם לא יכולים להבין זאת בבירור. מדוע רוב בני האדם מקדישים יותר מדי מאמצים לקריאת דברי האל, אך יש לכם רק ידע והם לא מסוגלים לומר שום דבר בנוגע לנתיב האמיתי קדימה? האם אתם חושבים שידע שווה ערך לידיעת האמת? האין זו השקפה מבולבלת? אתם מסוגלים לבטא ידע כחול אשר על שפת הים, אך דבר מכך לא מכיל שום נתיב אמיתי. בכך אתם מוליכים בני אדם שולל, הלא כן? אתם עושים הצגה ריקה מתוכן, שאין בבסיסה שום מהות, הלא כן? כל התנהגות כזו פוגעת בבני האדם! ככל שהתיאוריה יותר מרוממת, כך היא יותר בלתי מציאותית, וכך היא פחות מסוגלת לגרום לבני האדם לראות את המציאות; ככל שהתיאוריה יותר מרוממת, כך היא יותר גורמת לכם להתריס נגד אלוהים ולהתנגד אליו. אל תתייחסו אל התיאוריות הנשגבות ביותר כאל אוצרות יקרי ערך – הן קטלניות וחסרות תועלת! אולי רוב בני האדם מסוגלים לדבר על רוב התיאוריות הנשגבות ביותר, אך התיאוריות האלה לא מכילות דבר מהמציאות, מכיוון שבני האדם האלה לא חוו אותן באופן אישי, ולכן אין בהן שום נתיב של נוהג. בני אדם כאלה לא מסוגלים להעלות את האדם על דרך המלך, והם רק יורידו את בני האדם מדרך הישר. זה פוגע בבני האדם, הלא כן? לכל הפחות, עליכם להיות מסוגלים לפתור את הבעיות הנוכחיות ולאפשר לבני האדם להשיג היווכחות. רק זה נחשב כמסירות, ורק כך תהיו כשירים לעבוד למען אלוהים. אל תאמרו תמיד מילים יומרניות וגחמניות, ואל תכפו דברים על בני האדם ותגרמו להם להישמע לכם ולנהגים הרבים הלא ראויים שלכם. לא תהיה לכך כל השפעה, וזה יוכל רק להגביר את הבלבול של בני האדם. הובלת בני האדם כך תיצור הסדרה רבה, מה שיגרום לבני האדם לתעב אתכם. זה החיסרון של האדם, והוא באמת מזוויע. לפיכך, דברו יותר על בעיות שקיימות כעת. אל תתייחסו לחוויות של הזולת כאל רכוש פרטי והוציאו אותן לאור כדי שאחרים יוכלו להעריך אותן. עליכם לחפש מוצא באופן עצמאי. זה מה שכל אדם צריך להנהיג.

אם מה שאתם משתפים יכול להעניק לבני האדם נתיב לצעוד בו, פירוש הדבר שיש לכם מציאות. בלי קשר לדבריכם, עליכם לגרום לבני האדם להנהיג דברים ועליכם לספק להם נתיב שבו הם יכולים לפסוע. המטרה היא לא שיהיה לבני האדם ידע, אלא חשוב מכך, שיהיה להם נתיב לצעוד בו. על מנת שבני האדם יאמינו באלוהים, עליהם לצעוד בנתיב שמובילה עבודתו של אלוהים. כלומר תהליך האמונה באלוהים הוא תהליך הצעידה בנתיב שרוח הקודש מובילה. בהתאם לכך, חייב להיות לכם נתיב לצעוד בו ויהי מה, ואתם חייבים לצעד בנתיב של הפיכה למושלמים בידי אלוהים. אל תישארו יותר מדי מאחור, ואל תתערבו יותר מדי. רק אם תצעדו בנתיב שאלוהים מוביל מבלי לגרום להפרעות, תוכלו לקבל את עבודתה של רוח הקודש ולהשיג נתיב של היווכחות. רק זה נחשב להתאמה לכוונותיו של אלוהים ומילוי חובתו של האדם. כמי שמצוי בזרם הזה, על כל אדם למלא את חובתו כראוי, לעשות יותר ממה שבני האדם צריכים לעשות, ולא לפעול בזדון. בני האדם שמבצעים עבודה חייבים לוודא שדבריהם ברורים, חסידים חייבים להתמקד יותר בעמידה במצוקה ובציות, וכל אדם חייב להישאר במקומו ולא לעבור את הגבול. צריך להיות ברור בלבו של כל אדם כיצד עליו לנהוג ואיזו פונקציה עליו למלא. צעדו בנתיב שרוח הקודש מובילה, ואל תרדו מהדרך או תשגו. עליכם להבין בבירור את העבודה של היום. ההיווכחות בשיטת העבודה של היום היא הדבר שעליכם להנהיג. זה הדבר הראשון שעליכם להיווכח בו. אל תבזבזו עוד מילים על דברים אחרים. עשיית העבודה של בית האל היא אחריותכם, ההיווכחות בשיטת העבודה של היום היא חובתכם, והנהגת האמת של היום היא העול שלכם.

הערות שוליים:

א. רוחו של ראש הממשלה: אמרה סינית קלאסית המשתמשת לתיאור אדם רחב אופקים ונדיב.

קודם:מה מצב הקשר שלכם עם אלוהים?

הבא:קיום הדברות והנהגת האמת

פוסט בנושא דומה

 • חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים

  ישנם דברים רבים שאני מקווה שתשיגו. אולם מעשיכם וכל חייכם לא עומדים באופן מלא בדרישותיי, ולכן אין לי ברירה אלא להיות ישיר ולהסביר לכם את רצוני. מפני שי…

 • פרק 10

  אחרי הכל, עידן המלכות שונה מתקופות העבר. עניינו אינו מה האדם עושה. במקום זאת, אני מבצע את עבודתי באופן אישי לאחר שאני יורד ארצה – עבודה שבני אנוש לא מ…

 • המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת

  עבודת אחרית הימים היא להפריד את כל הדברים לסוגים ולהשלים את תוכנית הניהול של אלוהים, מפני שהזמן קרב, ויומו של אלוהים הגיע. אלוהים מביא את כל מי שבא אל…

 • הקדמה

  למרות שבני אדם רבים מאמינים באלוהים, מעטים מבינים את משמעותה של אמונה באלוהים ומה עליהם לעשות כדי למלא את רצונו של אלוהים. זאת משום שעל אף שבני האדם מ…