פרק 14

הזמן בהחלט דוחק כעת. רוח הקודש נוקטת שיטות רבות ושונות כדי להוביל אותנו אל דברי האל. צריכה להיות לכם האמת, עליכם להיות מקודשים, קרובים אליי באמת ועם שייכות אמיתית אליי. אסור שיהיה לכם מרחב לבחירה. עבודתה של רוח הקודש חסרת רגש, והיא לא מתייחסת לסוג בני האדם שהינכם. כל עוד אתם מוכנים לחפש ולהישמע לה – לא לתרץ תירוצים, לא להתווכח על הרווח וההפסד עבורכם, אלא לחפש מתוך רעב וצמא לצדק – אהפוך אתכם לנאורים. אני לא מייחס חשיבות לרמת הטיפשות והבורות שלכם. אני רוצה לראות עד כמה קשה אתם עובדים מהבחינה החיובית. אם אתם עדיין לא מרפים מתפיסת ה"עצמי" והולכים סחור-סחור בעולם הקטן שלך, אני חושב שאתם בסכנה. מה היא הילקחות? מה פירוש הדבר שאטוש אתכם? כיצד עליכם לחיות בפני אלוהים כיום? כיצד עליכם לשתף איתי פעולה באופן פעיל? היפטרו מהתפיסות שלכם, נתחו את עצמכם, הורידו את המסכות, התוודעו לדמותכם האמיתית, תעבו את עצמכם, דאגו שלבכם יחפש צדק מתוך רעב וצמא, האמינו שאתם באמת לא שווים כלום, היו מוכנים לוותר על עצמכם, להיות מסוגלים לחדול מכל דרכי הפעולה הרגילים שלכם, להשתתק בפניי, להתפלל יותר, להסתמך עליי באמת ובתמים, להעריך אותי, ואל תפסיקו להתקרב אליי ולשתף איתי – זה מה שחשוב. לעתים קרובות, בני האדם מרוכזים בעצמם ולא מתייצבים בפני אלוהים.

בני האדם בהחלט מתקשים להעלות בדעתם את עבודתה הנוכחית של רוח הקודש, שכולה נוכחת במציאות. באמת אי-אפשר שתהיו חסרי התחשבות. אם לבכם ודעתכם לא תקינים, הרי שאין לכם דרך מוצא. מההתחלה ועד הסוף, עליכם להיות דרוכים בכל עת, ועליכם לעמוד על המשמר כדי למנוע רשלנות. אשרי בני האדם הדרוכים והממתינים ללא-הרף, ואשר שומרים על שקט בפניי! אשרי בני האדם שמעריכים אותי ללא-הרף בלבם, המקפידים להאזין היטב לקולי, הקשובים למעשיי ומנהיגים את דבריי! הזמן לא סובל דיחוי. מכות מכל מיני סוגים יתפרצו וישתוללו, והן יפערו את פיהן האכזרי והזב מדם כדי לטרוף את כולכם כמו מבול. בניי! הגיע הרגע! אין עוד מקום להרהורים. המוצא היחיד שיבטיח לכם את הגנתי הוא חזרה אליי. חייב להיות לכם אופי חזק כמו זה של הבן הזכר. אל תהיו חלשים ואל תאמרו נואש. אתם חייבים לעמוד בקצב צעדיי. אל תדחו את האור החדש. באשר לאכילה ולשתייה, עליכם לציית ולאכול ולשתות כראוי. האם עדיין יש זמן לריב או להתווכח כעת בינכם לבין עצמכם ללא שליטה? האם אתם יכולים לצאת למלחמה אם לא תאכלו לשובע ואם לא תצטיידו במלוא האמת? אם אתם רוצים להתגבר על הדת, אתם חייבים להצטייד במלוא האמת. אכלו ושתו יותר מדבריי והרהרו יותר בדבריי. אתם חייבים לאכול ולשתות את דבריי באופן עצמאי ולהתחיל על ידי התקרבות לאלוהים. ראו זאת כאזהרה! אתם חייבים להקשיב! אם אתם חכמים, עליכם להתעורר מהר ולהבין את האמת! הרפו מכל הדברים שאתם לא מוכנים להיפרד מהם. אני אומֵר לכם שוב שהדברים האלה באמת מזיקים לחייכם ולא מועילים לכם כלל! אני מקווה שתוכלו להסתמך עליי במעשיכם. אחרת, הנתיב היחיד קדימה יהיה נתיב המוות. אם כך יהיה, לאן תפנו כדי לחפש את נתיב החיים? סלקו את לבכם שאוהב להתעסק בדברים חיצוניים! סלקו את לבכם שמתמרד בזולת! אם חייכם לא יוכלו להבשיל ותיזָּנחו, אתם תהיו אלה שהכשילו את עצמם, הלא כן? עבודתה של רוח הקודש כעת שונה ממה שאתם מעלים בדעתכם. אם לא תוכלו להרפות מהתפיסות שלכם, אתם תסבלו אובדן גדול. אם העבודה הייתה תואמת את התפיסות האנושיות, האם האופי הישן והתפיסות הישנות שלכם היו יכולות להיחשף? האם הייתם מסוגלים להכיר את עצמכם? אולי אתם עדיין חושבים שאין לכם תפיסות, אך הפעם, כל ההיבטים המכוערים השונים שלכם יֵצאו לאור בבירור. שאלו את עצמכם בקפידה:

האם אתם נשמעים לי?

האם אתם מוכנים ומזומנים להרפות מהעצמי שלכם ולהיות חסידיי?

האם אתם מחפשים את פניי בלב טהור?

האם אתם יודעים איך להתקרב אליי ולשתף איתי?

האם אתם יכולים להשקיט את עצמכם בפניי ולחפש את רצוני?

האם אתם מנהיגים את הדברים שאני מגלה לכם?

האם אתם יכולים לשמור על מצב רגיל בפניי?

האם אתם מסוגלים לזהות את המזימות הערמומיות של השטן? האם אתם מעזים לחשוף אותן?

איך אתם מתחשבים בעול של אלוהים?

האם אתם מתחשבים בעול של אלוהים?

איך אתם תופסים את עבודתה של רוח הקודש?

איך אתם משרתים בתיאום בתוך משפחתו של אלוהים?

איך אתם נושאים עדות חזקה עליי?

איך אתם לוקחים חלק במלחמה הצודקת על האמת?

עליכם להקדיש זמן כדי להרהר באמיתות האלה באופן יסודי. די בעובדות כדי להוכיח שהמועד קרוב. אני חייב להשלים אתכם לפני האסונות – זה עניין חשוב ביותר שיש לפתור בהקדם! אני רוצה להשלים אתכם, אך אני רואה שאתם אכן משולחי רסן במידת מה. יש לכם תעוזה, אך אתם לא משתמשים בה באופן מיטבי, וטרם תפסתם את הדברים החשובים ביותר. במקום זאת, אתם תופסים רק זוטות. מה הטעם בהרהור בדברים כאלה? זה בזבוז זמן, הלא כן? אני מגלה לכם כך נדיבות, אך אתם לא מגלים שום הערכה, אלא רק נאבקים זה בזה. אם כן, כל המאמצים הקפדניים שלי היו לחינם, הלא כן? אם תמשיכו כך, לא אקדיש זמן לעודד אתכם להתקדם בדרך! אני אומֵר לכם: אם לא תתעוררו ותבינו את האמת, עבודתה של רוח הקודש תיעקר מקרבכם! לא תקבלו עוד דברים למאכל, ותוכלו להאמין כראות עינכם. אמרתי את דבריי בשפע. אתם יכולים להאזין להם או לא – ההחלטה תלויה בכם. כשתבוא עת שבה תהיו מבולבלים ולא תהיה לכם דרך להתקדם, ולא תוכלו לראות את האור האמיתי, האם תאשימו אותי? איזו בורות! מה צריכות להיות ההשלכות אם תיצמדו באופן הדוק לעצמי שלכם ותסרבו להרפות? במקרה זה, הרי שהעבודה שלכם תתברר כפעולה עקרה, הלא כן? כמה מצער יהיה שתושלכו הצדה עם פריצת האסונות!

השלב הנוכחי הוא שלב מכריע בבניית הכנסייה. אם לא תוכלו לשתף איתי פעולה, לנקוט יוזמה ולהעלות את עצמכם כקורבן למעני בלב שלם, ואם לא תוכלו לזנוח הכול, הרי שתחוו אובדן. האם ייתכן שעדיין יש לכם כוונות אחרות? הקלתי עליכם כך, והמתנתי עד שתכו על חטא ותפתחו דף חדש. אולם הזמן באמת לא מאפשר זאת כעת, ואני חייב להביא בחשבון את התמונה הרחבה. למען מטרת תוכנית הניהול של אלוהים, הכול מתקדם, וצעדיי מתקדמים הלאה מדי יום, מדי שעה, מדי רגע. מי שלא יוכל לעמוד בקצב יינטש. בכל יום, יש אור חדש; ובכל יום, מעשים חדשים נעשים; יש דברים חדשים בכל יום; ומי שלא יכול לראות את האור הוא עיוור! מי שלא יהיה חסיד אל יסולק...

קודם: פרק 13

הבא: פרק 15

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 11

על כל מי שנמנה על האנושות לקבל את בחינתה של רוחי, לבדוק בקפידה כל מילה ומעשה שלו, ויתרה מזו, עליו להתבונן במעשיי המופלאים. איך אתם מרגישים...

פרק 16

יש דברים כה רבים שאני רוצה לומר לאדם, דברים כה רבים שעליי לומר לו. אולם יכולות הקבלה של האדם דלות מדי: הוא לא מסוגל להבין את דבריי בשלמותם,...

אלוהים עצמו, הייחודי ז'

מבט כללי על סמכותו של אלוהים, טבעו הצודק של אלוהים וקדושתו של אלוהיםאחרי שסיימתם להתפלל, האם לבכם רגוע בנוכחות האל? (כן.) אם לבו של אדם...

פרק 26

מי ציית בביתי? מי קם על רגליו למעני? מי סבל בשמי? מי נדר נדר בפניי? מי היה חסיד שלי עד היום אך לא הפך לאדיש? מדוע כל בני האנוש קרים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה