אלוהים עצמו, הייחודי ו'

קדושתו של אלוהים (ג')

שיתופנו הקודם היא בנושא קדושתו של אלוהים. לאיזה היבט של אלוהים עצמו נוגעת קדושתו של אלוהים? האם היא נוגעת למהות האל? (כן.) אם כן, מהו הנושא הנוגע למהות האל בשיתוף שלנו? האם זוהי קדושתו של אלוהים? קדושתו של אלוהים: זו מהותו הייחודית של אלוהים. מה היה הנושא הכללי העיקרי של שיתופנו הקודם? (זיהוי רוע השטן, כלומר האופן שבו השטן משחית את האנושות. הוא משתמש בידע, מדע, תרבות מסורתית, אמונות תפלות ומגמות חברתיות כדי להשחית את האדם.) זה היה הנושא העיקרי שדנו בו בפעם הקודמת. השטן משתמש בידע, מדע, תרבות מסורתית, אמונות תפלות ומגמות חברתיות כדי להשחית את האדם. אלה הדרכים שבהן השטן משחית את האדם. אלה חמש דרכים בסך הכל. במה אתם חושבים שהשטן משתמש יותר מכל כדי להשחית את האדם? מה הדבר שמשחית אותו באופן המעמיק ביותר? (תרבות מסורתית. זאת משום שהפילוסופיות של השטן כמו הדוקטרינות של קונפוציוס ומנציוס נטועות עמוק בדעתנו) ישנם אחים ואחיות שחושבים שמדובר בתרבות מסורתית. עוד מישהו? (ידע. ידע לעולם לא יכול לאפשר לנו לעבוד את אלוהים. הוא מתכחש לקיומו של אלוהים ומתכחש לשלטונו של אלוהים. כלומר, השטן אומר לנו ללמוד מגיל צעיר, ושרק באמצעות לימוד ורכישת ידע מובטחים העתיד והגורל שלנו.) השטן משתמש בידע כדי לשלוט בעתיד ובגורל שלכם, ואז הוא מושך אתכם באף. זה האופן שבו אתם סבורים שהשטן משחית את האדם באופן המעמיק ביותר. אם כן, רובכם חושבים שהשטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם באופן המעמיק ביותר. יש עוד מישהו? מה לגבי מדע או מגמות חברתיות למשל? האם מישהו מסכים עם אחד מאלה? (כן.) היום אשתף שוב על חמש הדרכים שבהן השטן משחית את האדם, וכשאסיים, אשאל אתכם כמה שאלות כדי לראות בדיוק באיזה היבט השטן משחית את האדם באופן המעמיק ביותר. 

מבין חמש הדרכים שבהן השטן משחית את האדם, הדרך הראשונה שהזכרנו היא ידע, אז ראשית, בואו ניקח את הידע כנושא לשיתוף. השטן משתמש בידע כפיתיון. הקשיבו היטב: זהו רק סוג של פיתיון. בני האדם מתפתים "להשקיע בלימודים ולהשתפר מדי יום," להתחמש בידע כאילו היה כלי נשק, ואז להשתמש בידע כדי לפתוח את הדלת למדע. במילים אחרות, ככל שתרכשו יותר ידע, כך תבינו יותר. השטן אומר לבני האדם את כל זה. השטן גם אומר לבני האדם לפתח אידאלים נשגבים במקביל ללמידת ידע, אומר להם להחזיק בשאיפות ובאידאלים. מבלי שבני האדם מודעים לכך, השטן מעביר מסרים רבים כאלה, ובכך הוא גורם לבני האדם לחוש באופן לא מודע שהדברים האלה נכונים או מיטיבים עמם. בלא-יודעין, בני אדם צועדים בדרך זו ומובלים קדימה בלא-יודעין על ידי האידאלים והשאיפות שלהם עצמם. צעד אחר צעד, בני אדם לומדים בלא-יודעין מהידע שהשטן מקנה להם את דרכי החשיבה של אישים דגולים או מפורסמים. הם גם לומדים דברים אחדים ממעשיהם של אנשים שנחשבים לגיבורים. מה השטן מקדם עבור האדם במעשיהם של הגיבורים האלה? מה הדברים שהוא רוצה להטמיע באדם? על האדם להיות פטריוטי, בעל הגינות לאומית וללא חת. מה האדם לומד מחלק מהסיפורים ההיסטוריים או מחלק מהביוגרפיות של גיבורים? להיות בעל תחושה של נאמנות אישית או לעשות הכל למען חבר או ידיד. במסגרת הידע הזה של השטן, האדם לומד דברים רבים בלא-יודעין ולומד דברים שאינם חיוביים. בעיצומה של חוסר המודעות, הזרעים שהשטן הכין עבורו ניטעים בדעתו הבוסרית. הזרעים האלה גורמים לבני האדם להרגיש שהם אמורים להיות אנשים דגולים, להיות מפורסמים, להיות גיבורים, להיות פטריוטים, להיות אנשים שאוהבים את משפחותיהם, או להיות בני אדם בעלי תחושת נאמנות אישית שיעשו הכל בשביל חבר. משום שהשטן מפתה אותם, הם הולכים בלא-יודעין בדרך שהוא הכין עבורם. כשהם הולכים בדרך זו, הם מקבלים בעל-כורחם את חוקי החיים של השטן. בלא-יודעין וללא כל מודעות, הם מפתחים כללי חיים משלהם, אך אלה אינם אלא כללי השטן שהוטמעו בהם בעל-כורחם. במהלך תהליך הלמידה, השטן גורם להם לפתח מטרות משלהם ולקבוע מטרות משלהם לחיים, כללי חיים וכיוון בחיים. וכל אותה עת, הוא מטמיע בהם את דברי השטן, באמצעות סיפורים, באמצעות ביוגרפיות, באמצעות כל אמצעי אפשרי, כדי לגרום לבני אדם לבלוע את הפיתיון, טיפין טיפין. כך במהלך הלמידה שלהם, ישנם אנשים שמתחילים לאהוב ספרות, יש שמתחילים לאהוב כלכלה, יש שמתחילים לאהוב אסטרונומיה או גיאוגרפיה. לעומת זאת, יש שמתחילים לאהוב פוליטיקה, יש שמתחילים לאהוב פיזיקה, יש שמתחילים לאהוב כימיה ויש שאפילו מתחילים לאהוב תיאולוגיה. כל אלה הם חלק מהידע. כל אחד מכם יודע בלבו מה קורה עם דברים כאלה; כל אחד בא איתם במגע בעבר. בנוגע לסוגים האלה של ידע, כל אחד יכול לדבר ללא סוף על כל אחד מהם. אם כן, מובן עד כמה הידע הזה חלחל אל דעת האדם. הדבר גם מעיד על מעמד הידע הזה בדעת האדם ועל עומק השפעתו על האדם. ברגע שמישהו אוהב פן כלשהו של ידע, כשאדם מתאהב עמוקות בפן כזה בלבו, הוא מתחיל בלא-יודעין לפתח אידאלים: יש בני אדם שרוצים להיות סופרים, יש שרוצים להיות כותבים, יש שרוצים לפתח קריירה פוליטית ויש שרוצים לקחת חלק בכלכלה ולהפוך לאנשי עסקים. בנוסף, יש קבוצה של בני אדם שרוצים להיות גיבורים, דגולים או מפורסמים. בלי קשר לשאלה איזה סוג אדם רוצה מישהו להיות, מטרתו היא לקחת את השיטה הזו ללמידת ידע ולהשתמש בה למטרותיו שלו, כדי להגשים את הרצונות שלו עצמו או את האידאלים שלו עצמו. בלי קשר לשאלה כמה טוב זה נשמע – הוא רוצה להגשים את חלומותיו, לא לחיות את החיים האלה לשווא, או שהוא רוצה לפתח קריירה – הוא מפתח את האידאלים ואת השאיפות הנעלים הללו אך בעיקרו של עניין, מה הטעם בכל זאת? האם חשבתם על כך בעבר? מדוע השטן רוצה לעשות זאת? מה מטרתו של השטן בהטמעת הדברים האלה באדם? התשובה לשאלה הזו חייבת להיות ברורה בלבכם.

כעת, בואו נדבר על האופן שבו השטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם. תחילה עלינו לרכוש הבנה ברורה של הדברים האלה: מה השטן רוצה לתת לבני האדם? מה הוא רוצה לעשות לאדם בעזרת הידע? באיזה סוג של דרך הוא מוליך את האדם? (דרך ההתנגדות לאלוהים.) זו בהחלט הדרך של התנגדות לאלוהים. זו ההשלכה שאתם יכולים לראות אצל בני אדם שלומדים ידע – התנגדות לאלוהים. אם כן, מה המניעים המרושעים של השטן? לא ברור לכם, נכון? במהלך התהליך שבו האדם לומד ידע, השטן ינצל כל שיטה – בין אם דרך פירוש סיפורים או שפשוט יעניק להם פיסת ידע, או שיאפשר להם לספק את תאוותיהם שלהם עצמם ולהגשים את האידאלים שלהם עצמם. לאיזו דרך השטן רוצה להוביל אתכם? בני אדם חושבים שאין כל פסול בלמידת ידע, שזהו הסדר הטבעי. בניסוח עדין: טיפוח אידאלים נעלים או החזקה בשאיפות משמעותו להיות בעל שאפתנות, וזהו הנתיב הנכון שבו צריכים בני האדם לצעוד בחייהם. אם בני אדם יכולים להגשים את האידאלים שלהם עצמם, או לנסות לפתח קריירה בחייהם – האין זה נפלא יותר לחיות כך? לא רק לכבד כך את אבותיכם, אלא גם אולי להותיר חותם על דפי ההיסטוריה – האין זה דבר טוב? זהו דבר טוב בעיניהם של אנשי העולם הגדול, ומבחינתם זה צריך להיות ראוי וחיובי. אולם האם השטן בעל המניעים המרושעים פשוט לוקח בני אדם לדרך כזו ואז מחליט שהדבר גמור? בשום אופן לא. למעשה, ללא קשר לנעלותם של האידאלים של האדם ולמציאותיות של רצונותיו של האדם או כמה הן הולמות, כל מה שהאדם רוצה להשיג, כל מה שהאדם מחפש קשור הדוקות לשתי מילים. שתי המילים האלה חשובות מהותית לחייו של כל אדם, ואלה דברים שהשטן מתכוון להטמיע באדם. מהן שתי המילים האלה? הן "פרסום" ו"רווח". השטן משתמש בדרך מעודנת מאוד, דרך שהולמת ביותר את תפיסותיהם של בני האדם; זו לא דרך קיצונית כלל. בעיצומה של חוסר המודעות, בני אדם מתחילים לקבל את דרך החיים של השטן, כללי החיים שלו, קובעים מטרות חיים ואת הכיוון שלהם בחיים, ובכך הם גם מפתחים בלא-יודעין אידאלים בחיים. גם אם האידאלים האלה בחיים נשמעים נשגבים, הם רק אמתלה הקשורה הדוקות לפרסום ורווח. עבור כל אדם דגול או מפורסם, למעשה עבור כל בני האדם, כל דבר שהם הולכים אחריו בחייהם קשור רק לשתי המילים האלה: "פרסום" ו"רווח." בני אדם חושבים שברגע שיש להם פרסום ורווח, הם יכולים להפיק מהם תועלת כדי ליהנות ממעמד גבוה ועושר רב וכדי ליהנות מהחיים. ברגע שיש להם פרסום ורווח, הם יכולים להפיק מהם תועלת בהנאות הבשר והדם הנהנתניות וחסרות המצפון שלהם. אמנם בלא-יודעין, אך ברצון, בני אדם לוקחים את גופם, את דעתם, את כל מה שיש להם, את עתידם וגורלם, ומוסרים אותם לידי השטן כדי לזכות בפרסום והרווח שבהם הם חושקים. בני האדם פשוט עושים זאת ללא כל היסוס וללא כל מודעות לצורך להחזיר את הכל. האם בכל זאת יכולה להיות לבני האדם שליטה כלשהי על עצמם מרגע שהם מוצאים מקלט אצל השטן והופכים כך לנאמנים לו? בשום אופן לא. השטן שולט בהם לחלוטין. הם גם גם לחלוטין שקעו בביצה ואינם מסוגלים להיחלץ ממנה. ברגע שמישהו שוקע בפרסום ורווח, הוא כבר לא מחפש את האור והצדק או את הדברים היפים והטובים. זאת מכיוון שהכוח המפתה שיש לפרסום והרווח על בני האדם הוא חזק מדי, והם הופכים לדברים שבני האדם עוסקים בחיפושם לכל אורך חייהם ואפילו לנצח וללא סוף. האין זה נכון? יש בני אדם שיאמרו שלמידת ידע אינה אלא קריאת ספרים או למידת מספר דברים שהם עדיין לא יודעים, אלא כדי לא לפגר מאחור ביחס לתקופה או לעולם. ידע נלמד רק כדי שיהיה להם מה לאכול, למען עתידם או צרכיהם הבסיסיים. האם ישנו אדם שיעמוד בעשור של לימודים מפרכים רק למען צרכיו הבסיסיים, רק כדי לפתור את בעיית המזון? אין בני אדם כאלה. אם כן, לשם מה הוא סובל את המצוקות האלה וסובל כל השנים האלה? התשובה היא למען פרסום ורווח: פרסום ורווח ממתינים לו בהמשך הדרך, קוראים לו, והוא מאמין שרק באמצעות שקדנותו, מצוקותיו ומאבקיו שלו הוא יכול ללכת בדרך הזו, ובכך לזכות בפרסום ורווח. עליו לסבול את המצוקות האלה למען דרכו העתידית, למען הנאתו העתידית ולמען חיים טובים יותר. מהו לכל הרוחות הידע הזה – האם תוכלו לומר לי? האין אלה כללי חיים שהשטן מטמיע בבני האדם, שהשטן מלמד אותם במהלך למידת הידע שלהם? האין אלה האידאלים הנעלים שהשטן מטמיע באדם? קחו לדוגמה את הרעיונות של בני אדם דגולים, את היושר של בני אדם מפורסמים, או את עוז לבם של גיבורים, או את האצילות וטוב הלב של הדמויות הראשיות והלוחמים ברומנים על אמנויות לחימה. (כן, זה כך.) הרעיונות האלה משפיעים על דור אחרי דור ובסופו של דבר, אנשי כל דור מקבלים את הרעיונות האלה, חיים למען הרעיונות האלה ועוסקים בחיפושם ללא סוף. אלה הדרך והערוץ שבהם השטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם. אם כן, לאחר שהשטן הוביל בני אדם לדרך זו, האם הם עדיין יכולים לעבוד את אלוהים? האם הידע והמחשבה שהשטן מטמיע באדם מכילים משהו על עבודת האל? האם יש בהם משהו השייך לאמת? (לא.) האם הם מכילים משהו מיראת האל והסתלקות מרע? נדמה שאתם מדברים בחוסר ביטחון מסוים, אך אין דבר. כל עוד אתם מזהים ש"פרסום" ו"רווח" הן שתי מילות מפתח שבהן השטן משתמש כדי לפתות אנשים אל נתיב הרשע – זה מספיק. 

בואו נסכם את הדברים שוב: במה משתמש השטן כדי לכלוא את האדם ולשלוט בו? (פרסום ורווח.) אם כן, השטן משתמש בפרסום ורווח כדי לשלוט במחשבות האדם עד שהאדם יכול לחשוב אך ורק על פרסום ורווח. בני האדם נלחמים על פרסום ורווח, חווים מצוקות למען הפרסום והרווח, מושפלים למען הפרסום והרווח, והם יקבלו כל החלטה וקביעה למען פרסום ורווח וגם כדי לזכות בהם. כך השטן כובל את האדם בשלשלאות בלתי נראות. בני האדם נושאים את השלשלאות האלה על עצמם ואין להם הכוח או האומץ להשליכן מעליהם. לכן בני אדם מדשדשים הלאה בקושי רב, משום שהם נושאים בלא-יודעין את השלשלאות האלה. למען הפרסום והרווח האלה, האנושות דוחה את אלוהים ובוגדת בו, והיא נעשית מרושעת יותר ויותר. כך, בדרך זו, הפרסום והרווח של השטן מחריבים דור אחר דור. הביטו כעת במעשי השטן – האם מניעיו הזדוניים נתעבים? אולי כיום אתם עדיין לא יכולים לראות מבעד למניעיו הזדוניים של השטן מכיוון שאתם חושבים שאין חיים ללא פרסום ורווח. אתם חושבים שאם בני אדם מותירים את הפרסום והרווח מאחור, הם לא יכולים עוד לראות את הדרך שלפניהם, לא יכולים עוד לראות את מטרותיהם ועתידם הופך לאפל, קודר ועגמומי. אולם, אט-אט, כולכם תכירו יום אחד בכך שהפרסום והרווח הם שלשלאות אימתניות שהשטן משתמש בהן כדי לכבול את האדם. עד היום שבו תכירו בכך, אתם תתנגדו לחלוטין לשליטת השטן ותתנגדו לחלוטין לשלשלאות שהשטן מביא כדי לכבול אתכם. כשיבוא היום שבו תרצו להשליך מעליכם את כל הדברים שהשטן הטמיע בכם, תתנתקו מהשטן כליל וגם תתעבו באמת את כל מה שהשטן הביא לכם. רק אז יהיו לכם אהבה וכמיהה אמיתיות לאלוהים.

זה עתה דנו באופן שבו השטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם. על כן בואו נשתף כעת על האופן שבו השטן משתמש במדע כדי להשחית את האדם. ראשית, השטן משתמש בשם המדע כדי לתת מענה לסקרנותו של האדם, ובכך הוא מספק את רצונו של האדם לחקור את המדע ולגשש בפתרון תעלומות. גם בשם המדע, השטן מספק את צרכיו החומריים של האדם ואת דרישתו של האדם לשפר את איכות חייו באופן מתמשך. לפיכך, השטן משתמש בשם זאת בדרך המדע כדי להשחית את האדם. האם השטן משחית רק את חשיבתו או את דעתו של האדם באמצעות דרך המדע הזו? בקרב בני האדם, האירועים והדברים שאנחנו יכולים לראות בסביבתנו ושאנחנו באים איתם במגע, מה עוד משחית השטן באמצעות מדע? (את הסביבה הטבעית.) אתם צודקים. נראה שנפגעתם מכך עמוקות, ושאתם גם מושפעים מכך עמוקות. לצד השימוש בכל הממצאים והמסקנות המדעיים השונים כדי לרמות את האדם, השטן גם משתמש במדע כאמצעי להרס וניצול משולחי רסן של סביבת החיים שאלוהים העניק לאדם. הוא עושה זאת תחת האמתלה שאם האדם יבצע מחקרים מדעיים, סביבת החיים של האדם תשתפר עוד ועוד ותנאי חייו ישתבחו בהדרגה, ויתר על כן, שפיתוח מדעי מתבצע כדי לענות על צרכיו החומריים הגוברים והולכים של האדם ועל צרכו להמשיך וללשפר את איכות חייו. זה הבסיס התיאורטי של השטן לפיתוח המדע. אולם מה הביא המדע לאנושות? ממה מורכבת סביבתנו הקרובה? האם האוויר שהאנושות נושמת לא זוהם? האם המים שאנחנו שותים עדיין טהורים באמת? (לא.) האם המזון שאנחנו אוכלים הוא טבעי? רובו מגודל באמצעות דשן ומעובד באמצעות הנדסה גנטית, וישנן גם מוטציות המושגות באמצעות שיטות מדעיות שונות. אפילו הפירות והירקות שאנחנו אוכלים כבר לא טבעיים. בני האדם מתקשים למצוא ביצה טבעית למאכל. ואפילו טעמן של הביצים השתנה, משום שה"מדע" של השטן עיבד אותן. אם נביט בתמונה הגדולה, האטמוספירה כולה נהרסה וזוהמה; "הישגים" מדעיים החריבו הרים, אגמים, יערות, נהרות, אוקיינוסים וכל דבר על פני האדמה או מתחתיה. במילים אחרות, ה"מדע" הרס והחריב את המערכת האקולוגית כולה, את כל הסביבה החיה שאלוהים העניק לאנושות. על אף שישנם בני אדם רבים שהשיגו את איכות החיים שהם רוצים ובכך סיפקו את תאוותיהם ואת בשרם ודמם, ה"הישגים" השונים של המדע הרסו והחריבו הלכה למעשה את הסביבה שהאדם חי בה. כעת, כבר אין לנו זכות לנשום נשימה אחת של אוויר נקי. האם זהו צערה של האנושות? האם האדם עדיין מפיק אושר כלשהו מהחיים במרחב המחייה הזה? האדם חי במרחב המחייה הזה וכבר מבראשית, אלוהים ברא את סביבת המחייה הזו עבור האדם. המים שבני האדם שותים, האוויר שבני האדם נושמים, המזון שבני האדם אוכלים, צמחים, עצים והאוקיינוסים – אלוהים העניק לאדם את כל סביבת המחייה הזו. היא טבעית ופועלת בהתאם לחוק הטבעי שקבע אלוהים. אם לא היה מדע, אנשים היו מאושרים ויכלו ליהנות מכל דבר במצבו הבתולי בהתאם לדרך האך ולפי מה שאלוהים העניק להם כדי שיהינו. עם זאת, השטן השמיד והחריב את כל זה. מרחב המחייה היסודי של האדם כבר לא מצוי במצבו הבתולי. אולם איש לא מסוגל לזהות מה גרם להשלכות הללו או מדוע הדבר קרה, ויתרה מזאת, אפילו יותר בני אדם מבינים את המדע וניגשים אליו בשימוש ברעיונות שהשטן הטמיע בהם. האין הדבר נתעב ועלוב? כעת, מאחר שהשטן לקח את המרחב שבו קיימת האנושות ואת סביבת המחייה שלה והשחית אותם עד למצב הזה, וכשהאנושות ממשיכה להתפתח כך, האם יש כל צורך שיד האל תשמיד את האנושות? אם האנושות תמשיך להתפתח בדרך הזו, באיזה כיוון היא תפנה? (היא תושמד). כיצד היא תושמד? בנוסף לחיפושו תאב הבצע של האדם אחר הפרסום והרווח, הוא ממשיך לחקור מדעית ולקיים מחקרים מעמיקים, ולאחר מכן הוא מספק את צרכיו ותאוותיו החומריים עד אין קץ. אם כן, מה ההשלכות על האדם? ראשית, כבר אין שום שיווי משקל אקולוגי, ובד בבד, הסביבה הזו מזהמת ופוגמת את גוף האדם וכל מיני מחלות זיהומיות ומגיפות מתפשטים בכל מקום. זה מצב שהאדם כבר לא שולט בו כלל, הלא כן? עכשיו שאתם מבינים זאת, אם האנושות לא תלך בעקבות אלוהים, אלא תמיד תלך כך בעקבות השטן – תוך שימוש בידע כדי להעשיר את עצמה ללא הרף, תוך שימוש במדע כדי לחקור ללא הפסק את עתיד חיי האדם, תוך שימוש בשיטות כאלה כדי להמשיך לחיות – האם אתם מסוגלים לזהות מה יהיה סופה הטבעי של האנושות? (חורבן.) היא תהיה חורבן: התקדמות לקראת חורבן, צעד אחר צעד. התקדמות לקראת חורבן, צעד אחר צעד! נראה כעת שהמדע הוא מעין שיקוי קסמים שהשטן הכין לאדם, כדי שתהיו אפופים בערפל כשתנסו להבחין בדברים – גם אם תאמצו את עיניכם בכל מאודכם, לא תוכלו לראות את הדברים בבירור, וגם אם תתאמצו בכל מאודכם, לא תוכלו להבין אותם. לעומת זאת, השטן עדיין משתמש בשם המדע כדי לעורר בכם תיאבון ולהוביל אתכם באף, עקב בצד אגודל, אל התהום ואל המוות. האם לא כך הדבר? (כן.) זו הדרך השנייה.

הדרך השלישית היא האופן שבו השטן משתמש בתרבות מסורתית כדי להשחית את האדם. ישנו דמיון רב בין תרבות מסורתית ואמונות תפלות, אלא שבתרבות המסורתית ישנם סיפורים, אלוזיות ומקורות מסוימים. השטן בדה והמציא סיפורי עם רבים וסיפורים רבים בספרי היסטוריה והותיר בבני האדם רשמים עמוקים של תרבות מסורתית או דמויות של אמונות תפלות. קחו לדוגמה את האגדות הסיניות על שמונת בני האלמוות החוצים את הים, המסע אל המערב, קיסר אבן הירקן, נז'ה כובש את מלך הדרקונים והסמכת האלים. האם הסיפורים האלה לא הכו שורשים עמוקים בדעתו של האדם? אפילו אם חלק מכם לא מכירים את כל הפרטים, אתם עדיין מכירים את הסיפורים באופן כללי, וזה התוכן הכללי שדבק בלבכם ודבק בדעתכם ולא תוכלו לשכוח אותו. אלה מיני רעיונות או אגדות שהשטן הכין לאדם זה מכבר ואשר הופצו בזמנים שונים. הדברים האלה פוגעים ישירות בנפשות בני האדם ושוחקים אותן, ומטילים כישוף אחר כישוף על בני האדם. כלומר, מרגע שקיבלתם תרבות מסורתית, סיפורים או אמונות תפלות שכאלה, מרגע שהדברים הללו מתקבעים בדעתכם ומרגע שהם נתקעים בלבכם, זה כאילו אתם תחת כישוף – התרבויות הללו, הרעיונות הללו והסיפורים המסורתיים לוכדים אתכם ומשפיעים עליכם. הם משפיעים על חייכם, על נקודת המבט שלכם על החיים, והם גם משפיעים על האופן שבו אתם בוחנים דברים. מעבר לכך, הם משפיעים על עיסוקכם בחיפוש דרך החיים האמיתית: זהו אכן כישוף! אתם מנסים אך אתם לא יכולים להתנער מהם. אתם מקצצים אותם אך לא יכולים לגדוע אותם; אתם חובטים בהם אך לא יכולים להכניע אותם. יתרה מזאת, לאחר שהאדם מכושף בלא-יודעין בכישוף שכזה, הוא מתחיל בלא-יודעין לעבוד את השטן ולטפח את צלם השטן בלבו. במילים אחרות, בני האדם הופכים את השטן לאליל שלהם, למושא לעבודה והערצה, ואפילו רואים בו אלוהים. בלא-יודעין, הדברים הללו מצויים בלבם של בני האדם ושולטים בדבריהם ובמעשיהם. בנוסף, אתם תחילה מחשיבים את סיפורים והאגדות הללו כשקריים, ואז, בלא-יודעין, אתם מכירים בקיומם של הסיפורים האלה, עושים מהם דמויות אמיתיות, הופכים אותם לחפצים אמיתיים וקיימים. ללא מודעותכם, הלא מודע שלכם מקבל את הרעיונות האלה ואת קיומם של הדברים האלה. אתם גם מקבלים באופן לא מודע שדים, אלילים ואת השטן אל ביתכם ואל לבכם – זהו אכן כישוף! האם גם אתם סבורים כך? (כן.) האם יש בקרבכם כאלה ששרפו קטורת ועבדו את בודהה? (כן.) אם כן, מה הייתה מטרת שריפת הקטורת ועבודת בודהה? (תפילה לשלום.) כשאתם חושבים על זה כעת, האם זה מגוחך להתפלל לשטן לשלום? האם השטן מביא שלום? (לא.) האם הייתם בורים בזמן ההוא? התנהגות כזו היא מגוחכת, נבערת ונאיבית, הלא כן? השטן לא יכול להביא עליכם שלום. מדוע? השטן רק מהרהר בדרכים להשחית אתכם והוא לא יכול להביא עליכם שלום – הוא יכול רק לתת לכם הפוגה זמנית. אך עליכם לנדור נדר, ואם תפרו את הבטחתכם או תפרו את נדרכם לשטן, תראו כיצד הוא מענה אתכם. בכך שהוא כופה עליכם לנדור נדר, הוא למעשה רוצה לשלוט בכם. כשהתפללתם לשלום, האם זכיתם בשלום? (לא.) לא זכיתם בשלום, אלא להיפך, הוא הביא עליכם פורענות, אסונות לאין קץ – ממש ים אינסופי של מרירות. השלום לא מצוי בתחומו של השטן, וזו האמת. אלה ההשלכות עבור האנושות של תרבות מסורתית ואמונות תפלות פיאודליות.

הנושא האחרון הוא האופן שבו השטן משתמש במגמות חברתיות כדי להשחית את האדם. המגמות החברתיות הללו כוללות דברים רבים. יש בני אדם שאומרים: "האם הכוונה לאופנות האחרונות, לקוסמטיקה, לעיצוב שיער ולמזון גורמה?" האם הן נוגעות לדברים הללו? כל אלה הם חלק מהמגמות, אך אנחנו לא מעוניינים לדון בהם כאן. ברצוננו לדון רק ברעיונות שמגמות חברתיות מעוררות בבני האדם, באופן שבו הן גורמות לבני אדם להתנהל בעולם ובמטרות החיים וההשקפות שהן מעוררות בבני אדם. הדברים האלה חשובים מאוד – הם יכולים לשלוט בהלך המחשבה של האדם ולהשפיע עליו. בזו אחר זו, המגמות האלה הן בעלות השפעה מרושעת שמנוונת את האדם ללא הרף, שגורמות לו להמשיך ולאבד מצפון, אנושיות והיגיון, ושמחלישות את המוסר ואת האופי שלו עוד ועוד, עד כדי כך שאפשר אפילו לומר שכיום מרבית בני האדם נעדרים יושר ואנושיות וגם נעדרים כל מצפון ואף היגיון כלשהו. אם כן, מהן המגמות האלה? אתם לא יכולים לראות את המגמות הללו בעין בלתי מזוינת. כשרוח המגמה נושבת, ייתכן שרק מספר מצומצם של בני האדם יהפכו למובילי המגמה. הם מתחילים בעשיית דבר מסוים, בקבלת רעיון מסוים או נקודת מבט מסוים. עם זאת, המגמה המסוימת בכל זאת תדביק, תטמיע ותמשוך את רוב בני האדם באופן לא מודע, עד שבלא-יודעין ושלא מרצון הם יקבלו את המגמה, ישקעו בה ויישלטו על ידה. בזו אחר זו, מגמות כאלה גורמות לבני אדם שנפשם וגופם אינם בריאים, שאינם יודעים מהי האמת ושאינם יכולים להבדיל בין דברים חיוביים ושליליים לקבל אותן בשמחה, כמו גם את השקפת החיים ואת הערכים האלה שבאים מהשטן. הם מקבלים את מה שהשטן אומר להם על האופן שבו יש לגשת לחיים ומקבלים את האופן שבו יש לחיות שהשטן "מעניק" להם, ואין להם הכוח או היכולת להתנגד, וקל וחומר שאין להם המודעות להתנגד. אם כן, מה הן המגמות האלה? בחרתי דוגמה פשוטה שאולי תוכלו להבין. לדוגמה, בני אדם בעבר ניהלו את העסקים שלהם באופן שלא רימה לא זקנים ולא צעירים ומכרו פריטים במחיר שווה לכל נפש. האין בכך שמץ של מצפון ואנושיות? כשבני האדם השתמשו בסוג כזה של "אני מאמין" בעסקים שלהם, זה מראה שבאותה עת עדיין היה להם מצפון כלשהו ואנושיות כלשהי. אך ככל שהאדם דרש יותר ויותר כספים, בני האדם החלו יותר ויותר לאהוב כסף, לאהוב רווח ולאהוב הנאה בלא-יודעין. אם כן, האם בני האדם החלו לחשוב על כסף כחשוב יותר? כשבני האדם רואים בכסף חשוב יותר, הם מזניחים בלא-יודעין את המוניטין שלהם, את שמם הטוב, את יוקרתם ואת יושרם, הלא כן? כשאתם לוקחים חלק בעסקים, אתם רואים מישהו אחר משתמש באמצעים שונים כדי לרמות בני אדם ולהתעשר. על אף שהוא הרוויח את כספו שלא ביושר, הוא מתעשר יותר ויותר. הם לוקחים חלק באותם עסקים כמותכם, אך כל משפחתם נהנית מהחיים יותר מכם ואתם מרגישים רע ואומרים: "מדוע אין באפשרותי לעשות את זה? מדוע אין באפשרותי להרוויח את הכמויות שהם מרוויחים? עליי לחשוב על דרך להשיג עוד כסף, לגרום לעסק שלי לשגשג. "ואז אתם עושים את המרב כדי לחשוב איך להרוויח הרבה כסף. על פי השיטה הרגילה להרוויח כסף, למכור דברים במחיר שווה לכל נפש מבלי לרמות זקנים או צעירים, אתם מרוויחים את כספכם ביושר, אך הוא לא יכול לגרום לכם להתעשר במהירות. עם זאת, בגלל הדחף להרוויח, חשיבתכם עוברת שינוי הדרגתי. במהלך השינוי הזה, עקרונות ההתנהלות שלכם מתחילים גם הם להשתנות. כשאתם מוליכים מישהו שולל בפעם הראשונה, יש לכם הסתייגויות – אתם אומרים "זו הפעם האחרונה שאני מרמה מישהו ולא אעשה זאת שוב. אסור לי לרמות בני אדם. אם ארמה בני אדם, הדבר יגרור נקמה וימיט עליי חורבן!" בפעם הראשונה שאתם מוליכים מישהו שולל,יש לכם נקיפות מצפון; זהו תפקידו של המצפון האנושי – לעורר בכם נקיפות מצפון ולנזוף בכם כדי שתרגישו תחושה לא טבעית כשאתם מרמים מישהו. אולם לאחר שהוניתם מישהו בהצלחה, אתם רואים שיש לכם כעת יותר כסף משהיה לכם קודם, ואתם חושבים שהשיטה הזו יכולה להועיל לכם מאוד. חרף הכאב העמום בלבכם, אתם עדיין מרגישים רצון לברך את עצמכם על ההצלחה שלכם ואתם חשים שבעי רצון במידת מה. בפעם הראשונה, אתם מרוצים מההתנהגות שלכם ומהרמאות שלכם. לאחר מכן, מרגע שהאדם נדבק ברמאות הזו, הוא כמו אדם שמהמר ואז והופך למהמר. בחוסר המודעות שלך, אתה מאשר לעצמך את ההתנהגות הרמאית שלך ומקבל אותה. בחוסר המודעות שלך, אתה מתייחס לרמאות כאל התנהגות מסחרית לגיטימית ובתור האמצעי היעיל ביותר להישרדותך ולמחייתך. אתה חושב שבכך תוכל להתעשר במהירות. זה תהליך: בתחילה, בני אדם לא יכולים לקבל התנהגות כזו. הם בזים להתנהגות הזו ובאופן ההתנהלות הזה, אז הם מתנסים בהתנהגות זו באופן אישי, מנסים אותה בדרכם, ולבותיהם מתחילים להשתנות בהדרגה. אם כן, מהו השינוי הזה? זהו האישור והקבלה של המגמה הזו, קבלה ואישור של רעיון כזה שהמגמה החברתית הטמיעה בכם. בלי שתהיה מודע לכך, אם אינך מרמה אנשים בעסקים, תחוש שמצבך הורע. אם לא תרמה אנשים, תרגיש כאילו הפסדת דבר מה. בלא-יודעין, הרמאות הזו הופכת ממש לנשמתך, ללב-לבך ולסוג התנהגות חיוני שנהיה לעיקרון בחייך. לאחר שהאדם מקבל את ההתנהגות הזו ואת החשיבה זו, האם לבו של האדם משתנה? לבכם השתנה, אז האם היושר שלכם השתנה? האם אנושיותכם השתנתה? (כן.) האם מצפונכם השתנה? (כן.) כלל איכותו של האדם משתנה, החל בלבו וכלה במחשבותיו, עד כדי כך שהוא משתנה מהפנים אל החוץ. השינוי הזה מרחיק אתכם יותר ויותר מאלוהים ואתם נעשים תואמים יותר ויותר לשטן ויותר ויותר דומים לו.

מהתבוננות במגמות החברתיות הללו, האם הייתם אומרים שיש להן השפעה רבה על בני האדם? האם יש למגמות החברתיות הללו השפעה מזיקה מאוד על בני אדם? (כן.) השפעה מזיקה מאוד על בני אדם. אילו תכונות של האדם משחית השטן באמצעות מגמות חברתיות כאלה, בזו אחר זו? (מצפון, היגיון, אנושיות, מוסר והשקפת החיים של האדם.) האם הן גורמות להתנוונות הדרגתית בבני אדם? (כן.) השטן משתמש במגמות החברתיות האלה כדי לפתות בני אדם אל קן הרוע, עקב בצד אגודל. זאת כדי שבני אדם השקועים במגמות חברתיות ידגלו בלא-יודעין בכסף וברצונות חומריים, וכן ידגלו ברשעות ובאלימות. מרגע שהדברים הללו חודרים אל לב האדם, למה האדם הופך? האדם הופך לשטן המזיק! אילו נטיות פסיכולוגיות בלב האדם גורמות לכך? במה האדם דוגל? האדם מתחיל לאהוב רשעות ואלימות. הוא לא אוהב יופי או טוב, וקל וחומר שהוא לא אוהב שלום. בני אדם לא מוכנים לחיות את החיים הפשוטים של האנושיות הרגילה. במקום זאת, הם רוצים ליהנות ממעמד רם ועושר רב, להתהולל בהנאות הבשר והדם כדי לספק את בשרם ודמם כיד המלך, ללא הגבלות, ללא כבלים שירסנו אותם – במילים אחרות, לעשות כל מה שעולה על רוחם. אם כן, כשהאדם שוקע במגמות כאלה, האם הידע שרכשתם יכול לעזור לכם להשתחרר? האם התרבות המסורתית והאמונות התפלות שאתם מכירים יכולות לעזור לכם להשליך מעליכם את המצב הנואש הזה? האם המוסר המסורתי והטקסים המסורתיים שהאדם מבין יכולים לעזור לו להיות מאופק? קחו למשל את קלאסיקת שלוש האותיות. האם היא יכולה לעזור לבני אדם למשוך את רגליהם מהחול הטובעני של המגמות הללו? (לא.) כך האדם נעשה יותר ויותר רשע, יהיר, מתנשא, אנוכי ומרושע. אין עוד כל חיבה בין בני האדם, אין עוד כל אהבה בין בני משפחה, אין עוד כל הבנה בקרב קרובים וחברים. קשרים אנושיים התמלאו אלימות. כל אדם רוצה להשתמש בשיטות אלימות כדי לחיות בקרב בני האדם. בני האדם תופסים את מחייתם שלהם דרך אלימות; הם זוכים במעמדם ומשיגים את רווחיהם באמצעות אלימות והם עושים ככל העולה על רוחם בדרכים אלימות ומרושעות. האין האנושות הזו מבעיתה? (כן.) לאחר ששמעתם את כל הדברים שדיברתי עליהם כעת, האם אינכם חושבים שמבעית לחיות בסביבה זו, בעולם ובקרב אנשים כאלה, במקום שבו השטן משחית את האנושות? (כן.) אם כן, האם אי-פעם חשתם שאתם עלובים? אתם ודאי חשים כך מעט עכשיו, נכון? (כן.) לפי נימת קולכם, נדמה שאתם חושבים "השטן משתמש בדרכים כה רבות להשחית את האדם. הוא מזנק על כל הזדמנות ונמצא בכל מקום שאליו נפנה. האדם האדם יכול להיוושע?" האם יש עוד תקווה לאנושות? האם בני האדם יכולים להושיע את עצמם? (לא.) האם קיסר אבן הירקן יכול להושיע את האדם? האם קונפוציוס יכול להושיע את האדם? האם גואן-יין בודהיסטווה יכולה להושיע את האדם? (לא.) אם כן, מי יכול להושיע את האדם? (אלוהים.) עם זאת, ישנם בני אדם שיעלו בלבם שאלות כגון: "השטן פוגע בנו בפראות כזו, בטירוף כזה, שאין לנו כל סיכוי לחיות ולא כל ביטחון בחיים. כולנו חיים בלב השחיתות וכל אדם מתנגד לאלוהים בכל מקרה, ועתה הלב של כולנו שקע למצולות העמוקות ביותר. אם כן, בזמן שהשטן משחית אותנו, איפה אלוהים? מה אלוהים עושה? ללא קשר לשאלה מה אלוהים עושה למעננו, אנחנו לעולם לא חשים זאת!" באופן בלתי נמנע, ישנם בני אדם שחשים יאוש ודכדוך מסוים, נכון? עבורכם, ההרגשה הזו היא עמוקה מאוד, מפני שכל מה שאני אומר נועד לגרום לבני אדם להבין אט-אט ולהרגיש יותר ויותר שאין להם סיכוי, להרגיש יותר ויותר שאלוהים זנח אותם. אך אל תדאגו. נושא השיתוף שלנו להיום, "רוע השטן," הוא לא הנושא הכללי האמיתי שלנו. אולם כדי לדבר על המהות של קדושתו של אלוהים, עלינו לדבר ראשית על האופן שבו השטן משחית את האדם ועל רוע השטן, כדי להבהיר לבני האדם באיזה מצב נמצא כעת האדם. מטרה אחת של הדיון בכך היא לאפשר לבני האדם להכיר את רוע השטן, ואילו המטרה השנייה היא לאפשר לבני האדם להבין באופן מעמיק יותר מהי קדושה אמיתית. 

האם הדברים האלה שדנתי בהם זה עתה מפורטים בהרבה מהפעם האחרונה? (כן.) אם כן, האם הבנתכם מעט עמוקה יותר כעת? (כן.) אני יודע שרבים כעת מצפים ממני לומר בדיוק מהי קדושתו של אלוהים, אך כשאדבר על קדושתו של אלוהים אדבר תחילה על המעשים שאלוהים עושה. על כולכם להאזין בקשב רב, ואז אשאל אתכם מהי בדיוק קדושתו של אלוהים. לא אומר לכם ישירות, אלא אניח לכם לנסות לפענח זאת – אתן לכם מקום לפענח זאת. מה דעתכם על שיטה זו? (היא טובה.) אם כן, הקשיבו היטב.

בכל פעם שהשטן משחית את האדם או מסב נזק ללא מעצורים, אלוהים לא עומד מנגד, והוא לא זונח את נבחריו או מפנה אליהם גבו. כל מה שהשטן עושה ברור לחלוטין לאלוהים ומובן לו. ללא קשר לשאלה מה השטן עושה, ללא קשר לשאלה איזו מגמה הוא מעורר, אלוהים יודע את כל מה שהשטן מנסה לעשות, ואלוהים לא מוותר על נבחריו. במקום זאת, מבלי למשוך תשומת לב, בחשאי וחרישית, אלוהים עושה את כל הדרוש. כשהוא מתחיל לעבוד על מישהו, כשהוא בוחר במישהו, הוא לא מכריז על כך בפני איש ולא מכריז על כך בפני השטן, וקל וחומר שהוא לא מבצע איזו מחווה אדירה. הוא פשוט עושה בשקט רב ובטבעיות רבה את הדרוש. ראשית, הוא בוחר עבורכם משפחה. איזה רקע יש למשפחה הזו, מיהם הוריכם, מיהם אבותיכם – אלוהים כבר קבע כל זאת. במילים אחרות, אלה לא היו החלטות של רגע, אלא עבודה שהוא החל לפני זמן רב. מרגע שאלוהים בחר עבורכם משפחה, הוא גם בוחר את התאריך שבו תיוולדו. לאחר מכן, אלוהים צופה בכם מגיחים לאוויר העולם בבכי, צופה בלידתכם, צופה בכם אומרים את מילותיכם הראשונות, צופה בכם מהדסים, צועדים את צעדיכם הראשונים ולומדים ללכת. ראשית אתם פוסעים צעד אחד ואז עוד אחד... כעת אתם יכולים לרוץ, כעת אתם יכולים לקפוץ, כעת אתם יכולים לדבר, כעת אתם יכולים להביע את רגשותיכם. בעוד בני האדם גדלים, מבטו של השטן נעוץ בכל אחד מהם, כמו טיגריס המשקיף על טרפו. אולם בביצוע עבודתו, אלוהים מעולם לא סבל מכל מגבלה מצד בני האדם, אירועים או דברים – ממגבלות של מרחב או זמן. הוא עושה את מה שכדאי שיעשה ואת מה שעליו לעשות. בתהליך ההתבגרות, ייתכן שתתקלו בדברים רבים שלא יהיו לטעמכם ותחוו מחלות ותסכולים. אך בהיותכם בדרך זו, אלוהים משגיח בקפידה על חייכם ועתידכם. אלוהים נותן לכם ערובה אמיתית לכל חייכם, מפני שהוא נמצא לצדכם, שומר עליכם ומשגיח עליכם. אתם מתבגריים ללא מודעות לכך. אתם מתחילים לבוא במגע עם דברים חדשים ומתחילים להכיר את העולם הזה ואת האנושות הזו. הכל טרי וחדש בעיניכם. אתם אוהבים לעשות את מה שאתם רוצים. אתם חיים בתוך האנושיות שלכם, אתם חיים בתוך מרחב המחייה שלכם ואין לכם כל מושג על קיומו של אלוהים. אך אלוהים צופה בכם בכל צעד ושעל במהלך התבגרותכם, וצופה בכם בכל צעד שאתם פוסעים קדימה. אפילו כשאתם לומדים ידע או מדע, אלוהים לא עוזב אתכם אפילו לצעד אחד. אתם זהים לשאר בני האדם בכך שבעודכם מתוודעים לעולם ובאים עמו במגע, קבעתם אידאלים משלכם. יש לכם תחביבים משלכם ואינטרסים משלכם ואף פיתחתם שאיפות נעלות. לעתים קרובות אתם מהרהרים בעתידכם, לעתים קרובות אתם משרטטים קווים לדמותו הרצויה של עתידכם. אך יקרה מה שיקרה לאורך הדרך, אלוהים רואה הכל בבירור. אולי אתם עצמכם שכחתם את עברכם שלכם, אך עבור אלוהים, איש לא יכול להבין אתכם יותר טוב ממנו. אתם חיים תחת עינו הפקוחה של אלוהים, גדלים, מתבגרים. במהלך התקופה הזו, מטלתו החשובה ביותר של אלוהים היא דבר שאיש לעולם לא תופס, דבר שאיש לא יודע. אלוהים בהחלט לא מספר לכם על כך. אז מה הדבר החיוני כל כך? אפשר לומר שמובטח שאלוהים יושיע בן אדם. פירוש הדבר הוא שאלוהים רוצה להושיע את בן האדם הזה, ולכן עליו לעשות זאת, והמטלה הזו חשובה ביותר הן לאדם והן לאלוהים. האם אתם יודעים מהי? נדמה שאין לכם כל תחושה בנוגע לכך, או כל תפיסה של הדבר, ולכן אספר לכם. מרגע לידתכם ועד עכשיו, אלוהים ביצע בכם עבודה רבה, אך הוא לא נתן לכם תיאור מדויק של כל מה שעשה. אלוהים לא התיר לכם לדעת, והוא לא סיפר לכם. אולם, מבחינת האדם, כל דבר שאלוהים עושה הוא חשוב. עבור אלוהים, זהו דבר שעליו לעשות. בלבו, ישנו דבר חשוב שעליו לעשות והוא מתעלה על כל האחרים. כלומר, מרגע לידתם של בני האדם ועד עכשיו, על אלוהים להבטיח את ביטחונם. לאחר שאתם שומעים דברים אלה, יכול להיות שאתם מרגישים שאתם לא מבינים לחלוטין, ושאתם אומרים "האם הביטחון הזה כל כך חשוב?" אם כן, מה הפירוש המילולי של "ביטחון"? אולי אתם מפרשים זאת כשלום, או אולי אתם מבינים מכך שלעולם לא תחוו אסון או פורענות, ותחיו חיים טובים ורגילים. אולם בלבכם אתם ודאי יודעים שהדבר לא כל כך פשוט. אם כן, מהו הדבר הזה שדיברתי עליו שעל אלוהים לעשות לכל הרוחות? מה פירוש ה"ביטחון" עבור אלוהים? האם זו באמת הבטחת ביטחונכם? לא. אם כן, מה אלוהים עושה? הביטחון הזה פירושו שהשטן לא יבלע אתכם. האם זה חשוב? השטן לא בולע אתכם, אז האם הדבר נוגע לביטחונכם או לא? הדבר אכן נוגע לביטחונכם האישי ואין דבר חשוב מכך. ברגע שהשטן בולע אתכם, הן נשמתכם והן בשרכם ודמכם לא שייכים עוד לאלוהים. אלוהים לא יושיע אתכם עוד. אלוהים זונח נשמות כאלה ובני אדם כאלה. לכן אני אומר שהדבר החשוב ביותר שיש לאלוהים לעשות הוא להבטיח את ביטחונכם, להבטיח שהשטן לא יבלע אתכם. זה די חשוב, הלא כן? אם כן, מדוע אתם לא יכולים לענות? נראה שאתם לא יכולים להרגיש את טוב לבו הרב של אלוהים!

אלוהים עושה הרבה מעבר להבטחת ביטחונם של בני האדם, כלומר שהשטן לא יבלע אותם – הוא גם עושה עבודה רבה כהכנה לבחירת בן אדם מסוים ולהושעתו. ראשית, איזה אופי יש לכם, לאיזו משפחה תיוולדו, מי הם הוריכם, כמה אחים ואחיות יש לכם ומה המצב המשפחתי, והכלכלי והתנאים של המשפחה שאליה תיוולדו – אלוהים מסדיר את כל הפרטים האלה בקפידה עבורכם. האם אתם יודעים לאיזה מין משפחה נולדים מרבית נבחרי האל לדעת רוב בני האדם? האם אלה משפחות נכבדות? אנחנו לא יכולים לומר בוודאות שאין כאלה, אולי יש כמה, אך הן מעטות. האם אלה משפחות אמידות במיוחד, כגון מיליארדרים או מולטימיליונרים? כמעט לעולם לא מדובר במשפחות כאלה. אם כן, איזה מין משפחות אלוהים מארגן לבני אדם אלה? (משפחות רגילות.) ואילו משפחות הן משפחות רגילות? הן כוללות משפחות עובדות, דהיינו, משפחות שנסמכות על משכורת למחייתן ויכולות להרשות לעצמן את צרכיהן הבסיסיים. מצבן הכלכלי אינו טוב מדי. הן כוללות גם משפחות חקלאים. חקלאים מסתמכים על זריעת גידולי שדה למזונם, יש להם דגנים לאכול ובגדים ללבוש והן אינן רעבות ללחם או קופאות מקור. לעומת זאת, יש משפחות שמנהלות עסק קטן, ויש משפחות שבהן ההורים הם אינטלקטואלים, וגם אלה יכולות להיחשב למשפחות רגילות. ישנם גם הורים שעובדים במשרדים או כפקידי ממשל זוטרים לכל היותר, שגם אותם אי-אפשר להחשיב כמשפחות נכבדות. יותר בני אדם נולדים למשפחות רגילות, ואלוהים הוא שמסדיר את כל זה. כלומר, קודם כל, הסביבה הזו שאתם חיים בה היא לא המשפחה האמידה שאתם מדמיינים, אלא משפחה שאלוהים בוחר לכם, ומרבית בני האדם יחיו במסגרת המגבלות של משפחה כזו. ומה לגבי מעמד חברתי? התנאים הכלכליים של רוב ההורים הם ממוצעים ואין להם מעמד חברתי גבוה – מבחינתם, עצם העובדה שיש להם עבודה היא דבר טוב. האם יש בקרבם מושלים? האם יש בקרבם נשיאים? (לא.) לכל היותר אלה הם בני אדם כגון מנהלי עסקים קטנים או מנהלים זוטרים. מעמדם החברתי הוא ממוצע, והם חיים בתנאים כלכליים ממוצעים. גורם נוסף הוא סביבת המחייה של המשפחה. ראשית, אין הורים שישפיעו על ילדיהם מפורשות ללכת בדרך של חיזוי וגילוי עתידות. גם אלה מעטים ביותר. מרבית ההורים רגילים למדי. אלוהים מארגן לבני האדם אווירה כזו במקביל לבחירה בהם, והדבר מועיל מאוד עם עבודתו להושעת בני אדם. מבחוץ, נראה שאלוהים לא עשה דבר רב ערך למען האדם – הוא פשוט עושה הכל בסוד, בענווה ובדממה. אך למעשה, כל מה שאלוהים עושה נעשה כדי להניח יסודות לישועתכם, כדי להכין את הדרך שלפניכם וכדי להכין את כל התנאים הדרושים לישועתכם. בהמשך, אלוהים מביא את כל בני האדם שוב בפניו, כל אחד במועד מדויק: באותה עת אתה שומע את קול האל. זה המועד שבו אתה בא בפניו. כשהדבר קורה, יש בני אדם שכבר הפכו בעצמם להורים, בעוד שאחרים הם רק ילדים של מישהו. במילים אחרות, יש בני אדם שכבר התחתנו והולידו ילדים ואילו אחרים עדיין רווקים וטרם הקימו משפחה משלהם. אולם יהיה אשר יהיה מצבם של בני האדם, אלוהים כבר קבע את המועדים שבהם אתם תיבחרו ואשר בהם בשורתו ודבריו יגיעו אליכם. אלוהים קבע את הנסיבות – החליט על בן אדם מסוים או הקשר מסוים שבאמצעותם הבשורה תועבר אליכם כדי שתוכלו לשמוע את דברי האל. אלוהים כבר הכין עבורכם את כל התנאים הנחוצים כדי שבלא-יודעין, תבואו בפניו ותוחזרו אל חיק משפחתו של אלוהים. בלא-יודעין אתם גם הולכים בעקבות אלוהים ונוכחים בעבודתו, הנעשית צעד אחר צעד, וכך אתם נוכחים בכל שלב של דרך העבודה של אלוהים שהוא הכין עבור האדם. בה בעת, אילו דרכים אלוהים נוקט שעה שהוא עושה דברים למען האדם? תחילה, המינימום הוא הדאגה וההגנה שהאדם נהנה מהןמעבר לכך, אלוהים מסדר בני אדם שונים, אירועים ודברים שונים כדי שהאדם יוכל לראות את קיומו של אלוהים ואת מעשיו בקרבו. לדוגמה, ישנם בני אדם המאמינים באלוהים משום שמישהו במשפחתם חולה. כשאנשים אחרים מטיפים להם את הבשורה, הם מתחילים להאמין באלוהים, והאמונה הזו באלוהים נובעת מהמצב. אם כן, מי ארגן את המצב הזה? (אלוהים.) באמצעות חולי, ישנן משפחות שבהן כל בני המשפחה מאמינים, בין שהם צעירים ובין שהם זקנים, ואילו במשפחות אחרות האמונה היא דבר אישי. לכאורה, מישהו במשפחתכם חולה, אך למעשה אלוהים מעניק לכם את התנאי הזה כדי שתבואו בפניו – זהו טוב לבו של אלוהים. מכיוון שחיי המשפחה של בני אדם מסוימים קשים והם לא מוצאים נחת, נקרית הזדמנות שבה מישהו יעביר את הבשורה ויאמר "האמן בישוע אדוננו ותמצא נחת." באופן לא מודע, בן האדם הזה מתחיל להאמין באלוהים בנסיבות טבעיות ביותר. על כן, האין זה מעין תנאי? והעובדה שמשפחתו לא מוצאת נחת היא חסד שאלוהים מעניק לו, הלא כן? ישנם גם כאלה שמתחילים להאמין באלוהים מסיבות אחרות. ישנן סיבות אחרות ודרכי אמונה שונות, אך יהיו אשר יהיו הסיבות הגורמות לכם להאמין בו, אלוהים למעשה מסדיר ומכוון את הכול. תחילה, אלוהים משתמש בדרכים שונות כדי לבחור בהם ולהביאכם אל חיק משפחתו. זהו החסד שאלוהים העניק לכל אדם ואדם.

כעת, במהלך עבודתו של אלוהים באחרית הימים, הוא כבר לא רק מעניק חסד וברכות לאדם כפי שעשה בעבר, וגם לא משדל בני אדם להתקדם. במהלך שלב עבודה זה, מה ראה האדם מכל ההיבטים של עבודת האל שהוא חווה? הוא ראה את אהבת האל, וגם את משפטו וייסורו של אלוהים. בעת הזו, אלוהים ממשיך לקיים את האדם, לתמוך בו, להאיר אותו ולהנחות אותו, כדי שהוא יתחיל בהדרגה להכיר את כוונותיו של אלוהים, את הדברים שהוא אומר ואת האמת שהוא מעניק לאדם. כשהאדם יהיה חלש, כשתיפול רוחו וכשלא יהיה לו לאן לפנות, אלוהים ישתמש בדבריו כדי לנחם, לייעץ ולעודד את האדם, כדי שבני אדם ששיעור קומתם ירוד יוכלו למצוא בהדרגה את כוחם, לקום על רגליהם באופן חיובי ולהפוך למוכנים לשתף פעולה עם אלוהים. אך כשהאדם ממרה את פיו של אלוהים או מתנגד לו, או שהוא חושף את שחיתותו שלו, אלוהים הוכיח את האדם ויטיל עליו משמעת ללא רחמים. אולם, כלפי אווילותו, בערותו, חולשתו וילדותיותו של האדם, אלוהים יפגין סובלנות וסבלנות. כך באמצעות כל העבודה שאלוהים עושה למען האדם, האדם מתבגר, גדל ומתחיל בהדרגה להכיר את כוונות האל, לדעת אמת מסוימת, לדעת מהם דברים חיוביים ומהם דברים שליליים, לדעת מהו רוע ומהו חושך. אלוהים לא תמיד מוכיח את האדם ומטיל עליו משמעת, אך גם לא תמיד מפגין סובלנות וסבלנות. במקום זאת, הוא מקיים כל אדם באופן שונה, על פי השלב שבו הוא נמצא ובהתאם לאיכותו ולשיעור קומתו. הוא עושה דברים רבים למען האדם והוא עושה זאת במחיר כבד. האדם כלל לא תופס את המחיר הזה או את הדברים הללו שאלוהים עושה, אך כל מה שאלוהים עושה מתבצע במציאות על כל אדם. אהבת האל היא אמיתית: בזכות חסדו של אלוהים, האדם נמנע מאסון אחר אסון, בעוד שאלוהים מפגין את סובלנותו כלפי חולשתו של האדם פעם אחר פעם. המשפט והייסורים של אלוהים מאפשרים לבני האדם להכיר בהדרגה במהותה השטנית של האנושות. הדברים שאלוהים מספק, האופן שבו הוא הופך את האדם לנאור ומנחה אותו מאפשרים לאנושות להכיר יותר ויותר את מהות האמת. כל אלה מאפשרים לאנושות לדעת יותר ויותר מה בני אדם צריכים, באיזו דרך עליהם ללכת, לשם מה הם חיים, מה הערך והמשמעות של חייהם וכיצד עליהם ללכת בדרך שלפניהם. כל הדברים הללו שאלוהים עושה בלתי נפרדים ממטרתו המקורית היחידה. אם כן, מהי המטרה הזו? מדוע אלוהים משתמש בדרכים האלה כדי לבצע את עבודתו על האדם? איזו תוצאה הוא רוצה להשיג? במילים אחרות, מה הוא רוצה לראות באדם ומה הוא רוצה להשיג ממנו? מה שאלוהים רוצה לראות הוא שאפשר להחיות את לב האדם. הדרכים האלה שבהן הוא משתמש לעבוד על האדם נועדו לעורר ללא הרף את לב האדם ואת רוחו של האדם, ליידע אותו מהיכן הגיע, מי מנחה אותו, תומך בו ומקיים אותו, ומי אפשר לאדם לחיות עד עתה. הן נועדו לידע את האדם מיהו הבורא, את מי עליו לעבוד, באיזו דרך עליו ללכת ובאיזו דרך על האדם לבוא בפני אלוהים. הן משמשות כדי להחיות בהדרגה את לב האדם כדי שהאדם יכיר את לב האל, יבין את לב האל ויתפוס את הדאגה הרבה ואת המחשבה שמאחורי עבודת האל להושעת האדם. כשלב האדם קם לתחייה, הוא לא רוצה עוד לחיות חיים של טבע מושחת ומנוון, אלא רוצה לעסוק בחיפוש של האמת וריצוי האל. כשלב האדם מתעורר, הוא מסוגל להתנתק לחלוטין מהשטן והשטן כבר לא פוגע בו, שולט בו או מוליך אותו שולל. במקום זאת, האדם יכול לשתף פעולה באופן פרואקטיבי עם עבודת האל ועם דבריו כדי לרצות את לבו של אלוהים, ובכך לזכות ביראת אל והסתלקות מרע. זו התכלית המקורית של עבודתו של אלוהים.

הדיון זה עתה ברוע השטן גרם לכולם להרגיש כאילו בני אדם חיים באומללות רבה ושחיי האדם מאופיינים בפורענות. אולם איך אתם מרגישים עכשיו, אחרי שדנתי בקדושתו של אלוהים ובעבודה שהוא מבצע על האדם? (שמחים מאוד.) אנחנו יכולים לראות כעת שכל מה שאלוהים עושה וכל מה שהוא מסדר בקפידה עבור האדם הוא ללא רבב. כל מה שאלוהים עושה הוא חסר שגיאות, כלומר שאין בו טעויות, ואיש לא צריך לתקן אותו, לתת עצות או לשנות אותו בשום אופן. כל מה שאלוהים עושה למען כל אדם הוא ללא צל של ספק. הוא מוביל את כולם ביד, משגיח עליכם בכל רגע והוא מעולם לא עזב אתכם. מכיוון שבני האדם גדלים בסביבה כזו וגדלים עם רקע כזה, האם אפשר לומר שבני האדם למעשה גדלים בכף ידו של אלוהים? (כן.) אם כן, האם אתם חשים עדיין תחושת אובדן כעת? האם מישהו מכם עדיין מרגיש מיואש? האם מישהו מכם עדיין מרגיש שאלוהים זנח את האנושות? (לא.) אם כן, מה אלוהים עשה לכל הרוחות? (הוא שומר על האנושות.) המחשבה והדאגה הרבות המתבטאות בכל מעשה של אלוהים הן מעבר לכל ספק. יתר על כן, במהלך ביצוע עבודתו, אלוהים מעולם לא הציב לאף אחד מכם תנאי או דרישה לדעת מה המחיר שהוא משלם למענכם, כדי שתכירו לו תודה עמוקה. האם אלוהים עשה דבר כזה בעבר? (לא.) לאורך חייכם, הלכה למעשה, כל אדם נתקל במצבים מסוכנים רבים ועמד בפיתויים רבים. זאת מכיוון שהשטן ניצב ממש לצדכם ועיניו נעוצות בכם כל העת. הוא אוהב שאסונות פוקדים אתכם, שאתם מוכים בפורענות ושהכל מתקלקל לכם, והוא אוהב שאתם נלכדים ברשתו של השטן. לעומת זאת, אלוהים מגן עליכם ללא הרף, שומר עליכם בזה אחר זה מאומללות ומאסון. זו הסיבה שאני אומר שכל מה שיש לאדם – שלום ושמחה, ברכות וביטחון אישי – נמצאים למעשה בשליטת האל, ושהוא מכוון וקובע את הגורל של כל אדם. אך האם יש לאלוהים תפיסה מוגזמת של מעמדו, כפי שאומרים בני אדם מסוימים? כשהוא אומר לכם "אני הגדול מכולם, אני הוא זה ששולט בכם, על כולכם להתחנן לרחמיי ומרדנות תוענש במוות." האם אלוהים אי-פעם איים כך על האנושות? (לא.) האם הוא אי-פעם אמר, "האנושות כה מושחתת שלא משנה כיצד אטפל בה – די בכל טיפול שרירותי. אין צורך שאסדיר את הדברים היטב למענה." האם אלוהים חושב כך? האם אלוהים פעל כך? (לא.) נהפוך הוא – טיפולו של אלוהים בכל אדם הוא כן ואחראי ואפילו יותר אחראי מהאופן שאתם מטפלים בעצמכם. האם לא כך הדבר? אלוהים לא מדבר דברי סרק, וגם לא מתנשא ומרומם את עצמו או מסתפק בהולכת בני אדם שולל. במקום זאת, הוא עושה בכנות ובשקט את הדברים שהוא עצמו צריך לעשות. הדברים הללו מביאים לאדם ברכות, שלום ואושר. הם מביאים את האדם בשלום ובשמחה אל אלוהים ואל חיק משפחתו. ואז הוא חי בפני אלוהים ומקבל את ישועתו של אלוהים בהיגיון ובחשיבה רגילים. האם אלוהים נהג באדם אי-פעם בדו-פרצופיות בעבודתו? האם הוא אי-פעם הראה מצג שווא של טוב לב, שיטה באדם בכמה מילות נימוס ואז הפנה לאדם את גבו? (לא.) האם אלוהים אי-פעם אמר דבר אחד ועשה דבר אחר? האם אלוהים אי-פעם הבטיח הבטחות שווא והתרברב שהוא יכול לעשות עבורכם דבר כזה או אחר או לסייע לכם בדבר כזה או אחר, ואז נעלם? (לא.) אין באלוהים שום הונאה ושום רמאות. אלוהים נאמן וכל מה שהוא עושה הוא ממשי. הוא הדבר היחיד שבני האדם יכולים לסמוך עליו והאל שבני אדם יכולים להפקיד בידיו את חייהם ואת כל כולם. מכיוון שאין באלוהים שום הונאה, האם אפשר לומר שאלוהים הוא הישר ביותר? (כן.) מובן שכן, נכון? על אף שכשאנחנו מדברים על המילה הזו כעת ומשתמשים בה ביחס לאלוהים, היא חלושה מדי ואנושית מדי, אנחנו לא יכולים לעשות דבר בנידון, משום שאלה המגבלות של השפה האנושית. מעט לא ראוי כאן לקרוא לאלוהים ישר, אך נשתמש במילה הזו לעת עתה. אלוהים נאמן וישר. אם כן, למה כוונתנו כשאנחנו מדברים על ההיבטים האלה? האם כוונתנו להבדלים בין אלוהים לבין האדם ולהבדלים בין אלוהים לבין השטן? אפשר לומר. זאת מפני שהאדם לא יכול לראות באלוהים אפילו שמץ של טבעו המושחת של השטן. האם אני צודק בכך? אפשר לקבל אמן על זה? (אמן!) שום דבר מרוע השטן לא נגלה לנו באלוהים. כל מה שאלוהים עושה ומגלה מיטיב עם האדם ומועיל לו לחלוטין, נעשה לחלוטין כדי לקיים את האדם, והוא מלא חיים ונותן לאדם דרך וכיוון לצעוד בהם. אלוהים לא מושחת, ויתרה מזאת, כשאנחנו מביטים כעת בכל מה שאלוהים עושה, האם אנחנו יכולים לומר שאלוהים קדוש? (כן.) מכיוון שלאלוהים אין דבר דומה או זהה לטבעה המושחת של האנושות או למהות השטן, מנקודת המבט הזו אנחנו יכולים לומר שאלוהים קדוש. אלוהים לא מגלה כל שחיתות, והגילוי של מהותו שלו בעבודתו הוא האישור היחיד שאנחנו זקוקים לו לקדושתו של אלוהים עצמו. האם אתם רואים זאת? כעת, כדי להכיר את מהותו הקדושה של אלוהים, לעת עתה בואו נסתכל בשני ההיבטים האלה: 1) אין לאלוהים כל טבע מושחת; 2) מהות העבודה של אלוהים על האדם מאפשרת לאדם לראות את מהותו של אלוהים והמהות הזו היא חיובית לחלוטין. הרי הדברים שכל חלק בעבודתו של אלוהים מביא לאדם הם כולם חיוביים. ראשית, אלוהים דורש מהאדם להיות כן – האין זה חיובי? אלוהים נותן לאדם חוכמה – האין זה חיובי? אלוהים מאפשר לאדם להבחין בין טוב ורע – האין זה חיובי? הוא מאפשר לאדם להבין את המשמעות והערך של חיי אדם – האין זה חיובי? הוא מאפשר לאדם לראות אל תוך המהות של בני האדם, אירועים ודברים בהתאמה לאמת – האין זה חיובי? (כן, זה כך) והתוצאה של כל זה היא שהשטן כבר לא יוליך את האדם שולל, שהשטן יפסיק לפגוע באדם ולשלוט בו. במילים אחרות, הדברים הלאה מאפשרים לבני האדם להשתחרר לחלוטין משחיתות השטן, ולפיכך ללכת בהדרגה בדרך של יראת אל והסתלקות מרע. כמה רחוק הלכתם בדרך הזו עד כה? קשה לומר, הלא כן? אך לכל הפחות, האם אתם מבינים באופן ראשוני את האופן שבו השטן משחית את האדם והאם אתם מבינים אילו דברים הם רעים ואילו דברים הם שליליים? אתם לכל הפחות הולכים כעת בדרך הנכונה. האם נוכל לומר זאת? (כן.)

כעת נסיים לדבר על קדושתו של אלוהים, ומי מבינכם יכול לומר מהי קדושתו של אלוהים לפי כל מה ששמעתם וקיבלתם? למה מתייחסת קדושתו של אלוהים שדיברתי עליה? חשבו על כך שנייה אחת. האם יושר לבו של אלוהים הוא קדושתו? האם נאמנותו של אלוהים היא קדושתו? האם חוסר אנוכיותו של אלוהים היא קדושתו? האם ענוותו של אלוהים היא קדושתו? האם אהבתו של אלוהים כלפי האדם היא קדושתו? האם האופן שבו אלוהים מעניק לאדם אמת וחיים ללא מגבלה הוא קדושתו? (כן.) כל מה שאלוהים מגלה הוא ייחודי. היא לא קיימת באנושות המושחתת והיא לא יכולה להיראות בה. אף שמץ ממנה לא יכול להיראות במהלך התהליך שבו השטן משחית את האדם, ולא בטבע המושחת של השטן ולא במהות או באופי של השטן. כל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו הוא ייחודי ורק לאלוהים עצמו יש מהות כזו – רק אלוהים עצמו הוא בעל מהות כזו. לאחר שדנו בכך, האם מישהו מכם ראה אדם כה קדוש בקרב האנושות? (לא.) אם כן, האם יש אדם כה קדוש בקרב בני האדם המפורסמים, בני האדם הדגולים והאלילים שאתם מעריצים באנושות? (לא.) על כן נאמר עתה שקדושתו של אלוהים היא ייחודית. האם הוא יכול לגלם זאת באופן מילולי וכן באופן אמיתי? (כן, הוא יכול.) יתר על כן, ישנו גם הצד המעשי. האם יש חוסר התאמה כלשהו בין הקדושה שאני מדבר עליה כעת לבין הקדושה שהבנתם ושדמיינתם בעבר? (כן.) אם כן, כמה גדול חוסר ההתאמה הזה? (גדול מאוד!) למה אנשים לעתים מתכוונים כשהם מדברים על קדושה? (התנהגות חיצונית כלשהי.) כשאנשים אומרים שהתנהגות או דבר אחר כלשהו הם קדושים, הם אומרים זאת רק משום שהם רואים אותם כטהורים או כנעימים לחושים. אולם, בדברים אלה תמיד אין מהות אמיתית של קדושה – זהו ההיבט של הדוקטרינה. פרט לכך, למה הכוונה בהיבט המעשי של "קדושה" שאנשים מעלים אותו בדעתם? האם זו בעיקר הקדושה לפי דמיונם או קביעתם? לדוגמה, ישנם בודהיסטים שנפטרים בעודם מבצעים טקס דתי, נפרדים מהחיים בעודם יושבים שם, ישנים. יש בני אדם שאומרים שהם הפכו לקדושים ועלו לשמיים. גם זה סוג של דמיון. ישנם גם כאלה שחושבים שפייה שיורדת משמיים היא קדושה. למעשה, תפיסתם של בני האדם את המילה "קדוש" תמיד הייתה רק מין דמיון נבוב ותיאוריה בלתי מהותית וחסרת כל קשר למהות הקדושה. מהות הקדושה היא אהבת אמת, אך יותר מכך היא מהות האמת, הצדק והאור. המילה "קדוש" ראויה לשימוש רק ביחס לאלוהים. אין דבר בכל הבריאה שראוי להיקרא קדוש. על האדם להבין זאת. מעתה והלאה, עלינו להשתמש במילה "קדושה" רק ביחס לאלוהים. האם זה ראוי? (כן, זה ראוי.)

בואו נחזור לדון באמצעים שבהם השטן משתמש כדי להשחית את האדם. בדיוק דיברנו על הדרכים השונות שבהן אלוהים עובד על האדם, ושכל אחד מכם יכול לחוות בעצמו. לכן לא אפרט על כך יותר מדי. אולם בלבכם אתם אולי לא מבינים לגמרי את האמצעים שבהם השטן משתמש כדי להשחית את האדם. לכל הפחות, חסרים לכם פרטים. האם יועיל לכם שאדון בזה שוב? (כן.) האם אתם רוצים להבין זאת? אולי חלקכם ישאל: "למה לדבר שוב על השטן? ברגע שהשטן מוזכר, אנו מתרגזים, וכאשר אנו שומעים את שמו אנו מרגישים אי-נוחות בכל מקום." לא משנה כמה אי-נוחות זה מסב לכם, עליכם להתעמת עם העובדות, ויש לדון בדברים אלה בגלוי ולהבהירם בשביל שתבינו זאת. אחרת לא תוכלו להתנתק באמת מהשפעת השטן.

דנו בעבר בחמש הדרכים שבהן השטן משחית את האדם. בתוך חמש הדרכים האלה מצויים האמצעים שהוא משתמש בהם.הדרכים שבהן השטן משחית את האדם הן רק מסווה. האמצעים המסתתרים מאחורי החזות הזו הם הערמומיים ביותר, והוא רוצה להשתמש באמצעים הללו כדי להשיג את מטרותיו. מהם האמצעים הללו? סכמו אותם עבורי. (הוא מרמה, מפתה ומאיים.) ככל שאתם מונים יותר, כך אתם מתקרבים יותר. נראה שנפגעתם מכך עמוקות ויש לכם תחושות עזות בנושא. (הוא משתמש גם בדברי חנופה, הוא משפיע, וכובש בכוח.) כובש בכוח – הדבר מותיר רושם עמוק ביותר. בני האדם מפחדים מהכיבוש הכוחני של השטן, נכון? מישהו אחר? (הוא פוגע בבני אדם באלימות, משתמש באיומים ובתמריצים והוא משקר.) שקרים הם מהות מעשיו והוא משקר כדי לרמות אתכם. מהו אופי השקרנות? האם שקרנות לא זהה לרמאות? מטרת השקרים היא למעשה לרמות אתכם. האם יש תחבולות אחרות כלשהן? ספרו לי על כל התחבולות של השטן שאתם מכירים. (הוא משכנע, פוגע, מעוור ומוליך שולל.) רובכם מרגישים אותו הדבר באשר להונאה הזו, הלא כן? (הוא שולט באדם, תופס את האדם, מטיל אימה על האדם ומונע מהאדם להאמין באלוהים.) אני יודע פחות או יותר למה אתם מתכוונים וכולם טובים באופן דומה. כולכם יודעים על כך משהו, ולכן בואו נסכם אותם כעת.

ישנם שישה אמצעים עיקריים שבהם השטן משתמש כדי להשחית את האדם.

הראשון הוא שליטה וכפייה. כלומר, השטן יעשה כל שביכולתו כדי להשתלט על לבכם. מה פירושה של "כפייה"? פירושה שימוש באיומים וטקטיקות כוחניות כדי לגרום לכם להישמע לדבריו, גורם לכם לחשוב על ההשלכות של חוסר ציות. אתם מפחדים ולא מעזים להמרות את פיו. לכן לא נותרת לכם ברירה אלא להישמע לו.

השני הוא רמאות ותכסיסים. מה כלול ב"רמאות ותכסיסים"? השטן ממציא סיפורים ושקרים, מרמה אתכם וגורם לכם להאמין להם. הוא לעולם לא אומר לכם שאלוהים ברא את האדם, אך גם לא אומר ישירות שאלוהים לא ברא אתכם. הוא לא משתמש במילה "אלוהים" כלל, אלא משתמש בדבר אחר כתחליף, ומשתמש בדבר הזה כדי להונות אתכם כדי שלא יהיה לכם שום מושג על קיומו של אלוהים. התכסיסים האלה כמובן כוללים היבטים רבים, ולא רק את ההיבט הזה.

השלישי הוא אינדוקטרינציה בכוח. אינדוקטרינציה בכוח של מה? האם האדם עצמו בוחר לעבור אינדוקטרינציה בכוח? האם היא נעשית בהסכמתו? (לא.) לא משנה אם אתם לא מסכימים. ללא מודעותכם, היא מחלחלת בקרבכם ומטמיעה בכם את חשיבתו של השטן, את חוקי החיים שלו ואת מהותו.

הרביעי הוא איומים ותמריצים. כלומר, השטן משתמש באמצעים שונים כדי שתקבלו אותו, תלכו בעקבותיו ותעבדו בשירותו. הוא לא בוחל באמצעים כדי להשיג את מטרותיו. לעתים הוא מעניק לכם טובות קטנות, אך עדיין מפתה אתכם לעשיית חטאים. אם לא תלכו בעקבותיו, הוא יגרום לכם לסבל ויעניש אתכם, והוא ישתמש בדרכים שונות לתקוף אתכם וללכוד אתכם.

החמישי הוא הונאה ושיתוק. "הונאה ושיתוק" מתארים את האופן שבו השטן ממציא הצהרות ורעיונות ערבים לאוזן שתואמים את תפיסותיהם של בני אדם כדי ליצור מראית עין שהוא מתחשב בבשרם ודמם של בני אדם או חושב על חייהם ועתידם, כשלמעשה הכל נועד רק לשטות בכם. בשלב הזה, הוא משתק אתכם כך שאתם לא יודעים מה טוב ומה רע, כדי שתפלו לתסיסיו בלא-יודעין וכך הוא מתחיל לשלוט בכם.

השישי הוא השמדת הנפש והגוף. מה השטן משמיד לאדם? (את דעתו, את כל הווייתו.) השטן משמיד את דעתכם וכך הוא מותיר אתכם ללא יכולת התנגדות. לכן לבכם פונה אל השטן אט-אט בעל כורחכם. הוא מטמיע בכם את הדברים האלה בכל יום, ומשתמש ברעיונות ובתרבויות האלה בכל יום כדי להשפיע עליכם ולטפח אתכם. כך הוא הורס את רצונכם אט-אט, גורם לכם לא לרצות להיות עוד בני אדם טובים, גורם לכם לא לרצות עוד לדבוק במה שאתם קוראים לו צדיקות. בלא-יודעין, כבר אין לכם כוח הרצון לשחות נגד הזרם, ובמקום זאת אתם זורמים איתו. "השמדה" פירושה שהשטן מענה בני אדם כל כך עד שהם נעשים צל של עצמם, לא עוד אנושיים. באותו רגע, השטן מכה בהם, לוכד אותם ובולע אותם.

כל אחד מהאמצעים האלה שהשטן משתמש בהם כדי להשחית את האדם יכול להותיר את האדם ללא כל יכולת להתנגד. כל אחד מהם יכול להיות קטלני לבני האדם. במילים אחרות, כל דבר שהשטן עושה וכל אמצעי שהוא משתמש בו יכולים לגרום לכם להתנוון, יכולים לאפשר לשטן לשלוט בכם ולגרום לכם לשקוע בביצה של רוע. אלה האמצעים שהשטן משתמש בהם כדי להשחית את האדם.

אפשר לומר שהשטן רשע, אך כדי לאשש זאת עדיין עלינו להביט בהשלכות של האופן שבו השטן משחית את האדם ובטבע והמהות שהוא מביא לאדם. כולכם יודעים משהו על כך, אז דברו. מהן ההשלכות של ההשחתה של השטן את בני האדם? איזה טבע מושחת הן מבטאות וחושפות? (יהיר ושחצן, אנוכי ונתעב, מושחת וערמומי, חתרני וזדוני וחסר אנושיות.) ככלל, אפשר לומר שאין לבני אדם כאלה אנושיות. כעת, אפשרו לאחים ואחיות אחרים לדבר. (מרגע שהשטן משחית את האדם, האדם בדרך כלל יהיר וצדקני, מלא בחשיבות עצמית ושחצן, תאב בצע ואנוכי. אלה הדברים החמורים ביותר.) (לאחר שהשטן משחית את האדם, האדם לא בוחל באמצעים כדי להשיג עושר וחפצים חומריים. בשלב הזה הוא נעשה עוין כלפי אלוהים, מתנגד לאלוהים, ממרה את פיו של אלוהים ומאבד את המצפון וההיגיון שאמור להיות לאדם.) כל הדברים שאמרתם הם הלכה למעשה אותו הדבר, עם הבדלים שוליים בלבד. חלקכם מוטרדים יותר מהפרטים השוליים. לסיכום, הדברים הבולטים ביותר בקשר לאנושות המושחתת הם יהירות, רמאות, רוע ואנוכיות. אולם, כולכם החמצתם את אותו הדבר. בני אדם ללא מצפון שאיבדו כל היגיון והם חסרי אנושיות – יש עדיין דבר מה חשוב באותה מידה שאיש מכם לא אמר. זוהי בגידה. ההשלכה הסופית של הטבע הזה שקיים בכל אדם מרגע שהשטן השחית אותו, היא בגידתו באלוהים. בלי קשר למה שאלוהים אומר לאדם או לטיב העבודה שהוא עושה בו, האדם לא נשמע לדברים שהוא יודע שהם האמת; כלומר, הוא כבר אינו מכיר באלוהים והוא בוגד בו: זו ההשלכה של האופן שבו השטן משחית את האדם. הדבר נכון לגבי כל טבע מושחת של האדם. מבין הדרכים שהשטן משתמש בהן כדי להשחית את האדם – הידע שהאדם לומד, המדע שהוא יודע, האמונות התפלות, התרבויות המסורתיות והמגמות החברתיות שהוא תופס – האם האדם יכול להשתמש בדבר מה כדי להבחין בין צדיקות לבין רשע? האם יש משהו שיכול לעזור לאדם לדעת מה קדוש ומה מרושע? האם יש תקנים? (לא.) אין אף תקן או יסוד שיכולים לעזור לאדם. אפילו אם בני האדם מכירים את המילה "קדוש," אין איש שיודע באמת מה קדוש. אם כך, האם הדברים האלה שהשטן מביא לאדם מאפשרים לו לדעת את האמת? האם הם יכולים לאפשר לאדם לחיות באנושיות הולכת וגוברת? האם הם יכולים לאפשר לאדם לנהל חיים שבהם הוא מסוגל יותר ויותר לעבוד את אלוהים? (לא.) הם מן הסתם לא יכולים לאפשר לאדם לעבוד את אלוהים, להבין את האמת, או לאפשר לו לדעת מהם קדושה ורוע. נהפוך הוא – האדם נעשה יותר ויותר מנוון, יותר ויותר מרוחק מאלוהים. זו הסיבה לכך שאנחנו אומרים שהשטן רשע. לאחר שניתחנו כה רבות מתכונותיו המרושעות של השטן, האם ראיתם בשטן מרכיב כלשהו של קדושה בתכונותיו או בהבנתכם את מהותו? (לא.) זה בטוח. אם כן, האם ראיתם מהות כלשהי של השטן הדומה כהוא זה למהותו של אלוהים? (לא.) האם ביטוי כלשהו של השטן דומה כהוא זה לאלוהים? (לא.) אם כן, כעת אני רוצה לשאול אתכם: במילים שלכם, מהי בדיוק קדושתו של אלוהים? קודם כל, באיזה הקשר מדובר בקדושתו של אלוהים? האם מדובר בה בהקשר של מהות האל? לחלופין, האם מדובר בה בהקשר של היבט כלשהו של טבעו של אלוהים? (מדובר בה בהקשר של מהות האל.) עלינו להשיג דריסת רגל ברורה בנושא הרצוי שלנו. מדובר בה בהקשר של מהות האל. ראשית, השתמשנו ברוע השטן כניגוד למהות האל. אם כך, האם ראיתם משהו ממהות השטן באלוהים? מה לגבי מהות האנושות? (לא, לא ראינו. אלוהים לא יהיר ולא אנוכי והוא לא בוגד, ובהיבט זה גם מתגלה מהותו הקדושה של אלוהים.) מישהו אחר רוצה להוסיף? (באלוהים אין שמץ מהטבע המושחת של השטן. מה שיש לשטן הוא שלילי לחלוטין, ואילו מה שיש לאלוהים הוא חיובי בלבד. אנחנו יכולים לראות שאלוהים תמיד היה לצדנו, השגיח עלינו והגן עלינו מאז שהיינו קטנים מאוד, במשך כל חיינו ועד היום הזה, ובייחוד כשהיינו מבולבלים ואיבדנו את דרכנו. אין שום ערמומיות או הונאה באלוהים. הוא מדבר בבירור ובפשטות וזוהי גם המהות האמיתית של אלוהים.) טוב מאוד! (אנחנו לא יכולים לראות אף שמץ של הטבע המושחת של השטן באלוהים, שום דו-פרצופיות, שום רברבנות, שום הבטחות שווא ושום הונאה. אלוהים הוא הדבר היחיד שהאדם יכול להאמין בו ואלוהים נאמן וכן. מעבודתו של אלוהים ניתן לראות את אלוהים אומר לבני האדם להיות כנים, חכמים, להיות מסוגלים להבדיל בין טוב ורע ולהבחין בין אנשים, אירועים ודברים שונים. בכך אנחנו יכולים לראות את קדושתו של אלוהים.) סיימתם? האם אתם מרוצים ממה שאמרתם? כמה הבנה על אלוהים יש בלבכם? ועד כמה אתם תופסים את קדושתו של אלוהים? אני יודע שלכל אחד מכם יש בלבו הבנה תפיסתית כלשהי, מפני שכל אדם יכול להרגיש את עבודת האל עליו, וזוכה בדברים רבים מאלוהים, במידה כזו או אחרת – הוא זוכה בחסד ובברכות, הוא זוכה בהארה ובנאורות, והוא מקבל את משפטו וייסורו של אלוהים, כך שייתכן שלאדם יש הבנה פשוטה כלשהי של מהות האל.

על אף שייתכן שקדושתו של אלוהים שאנחנו דנים בה היום נראית מוזרה לרוב בני האדם, בלי קשר למראה שלה, התחלנו את הנושא הזה ואתם תפתחו הבנה עמוקה יותר ככל שתתקדמו בדרך שלפניכם. הדבר מחייב אתכם להתחיל להרגיש ולהבין בהדרגה מתוך חוויותיכם שלכם. נכון לעכשיו, הבנתכם התפיסתית את מהות האל עדיין מצריכה פרק זמן ארוך כדי ללמוד, לאשש, לחוש ולחוות זאת. יום אחד תכירו בלב לבכם בכך שקדושתו של אלוהים היא המהות המושלמת של אלוהים ואהבת האל חסרת האנוכיות, שכל שאלוהים נותן לאדם הוא חסר אנוכיות, וביום הזה אתם תכירו בכך שקדושתו של אלוהים היא ללא רבב וללא דופי. המהויות האלה של אלוהים הן לא רק מילים שהוא משתמש בהן כדי להציג את זהותו – הן גם משמשות את אלוהים לטיפול בכל אדם בשקט ובכנות. במילים אחרות, מהות האל היא לא ריקה מתוכן והיא לא תיאורה או דוקטרינה, והיא בהחלט לא סוג של ידע. היא לא סוג של חינוך עבור האדם, כי אם הגילוי האמיתי של מעשי האל עצמו. היא מהות הנחשפת של מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. על האדם להכיר במהות הזו ולהבין אותה, מפני שכל מה שאלוהים עושה וכל מילה שהוא אומר הם בעלי ערך רב וחשיבות רבה עבור כל אדם. כשתתפסו את קדושתו של אלוהים, תוכלו באמת להאמין באלוהים. כשתתפסו את קדושתו של אלוהים, תוכלו באמת להבין את המשמעות האמיתית של הדברים "אלוהים עצמו, הייחודי." תפסיקו לדמיין שאתם יכולים לבחור ללכת בדרכים אחרות ותפסיקו להיות מוכנים לבגוד בכל מה שאלוהים הסדיר עבורכם. מכיוון שמהות האל קדושה, פירוש הדבר הוא שרק באמצעות אלוהים תוכלו ללכת בדרך הנכונה והמוארת בחיים. רק באמצעות אלוהים תוכלו לדעת מהי משמעות החיים, רק באמצעות אלוהים תוכלו להביא לידי ביטוי אנושיות אמיתית, להחזיק באמת ולדעת את האמת, ורק באמצעות אלוהים תוכלו לזכות בחיים מהאמת. רק אלוהים עצמו יכול לעזור לכם לסור מרע ולהושיע אתכם מהפגיעה והשליטה של השטן. מלבד אלוהים, אף אחד ושום דבר לא יכולים להושיע אתכם מים הייסורים כדי שלא תסבלו עוד: מהות האל היא שקובעת זאת. רק אלוהים עצמו מושיע אתכם בחוסר אנוכיות כזו, רק אלוהים אחראי לעתידכם, לגורלכם ולחייכם והוא מסדיר את הכל למענכם. זהו דבר שאף יציר נברא או ישות שלא נבראה יכולים להשיג. מכיוון שאף יציר נברא או ישות שלא נבראה לא יכולים להיות בעלי מהות אלוהית כזו, לאף אחד ולשום דבר אין היכולת להושיע אתכם או להוביל אתכם. זו החשיבות של מהות האל עבור האדם. אולי אתם מרגישים שהדברים האלה שאמרתי אכן יכולים לעזור קצת באופן עקרוני. אולם אם אתם עוסקים בחיפוש אחר האמת ואם אתם אוהבים את האמת, בחוויותיכם מכאן והלאה, הדברים האלה לא רק ישנו את גורלכם. יתרה מזאת, הם יביאו אתכם לדרך הנכונה בחיים. אתם מבינים זאת, נכון? אם כך, האם יש לכם עכשיו עניין מסוים להכיר במהות האל? (כן.) טוב להיות מעוניינים. נסיים כאן את הדיון בנושא שלנו להיום על הכרת קדושתו של אלוהים.

ברצוני לדבר איתכם על דבר מה שעשיתם שהפתיע אותי בתחילת ההתכנסות שלנו היום. יכול להיות שחלקכם הרגשתם זה עתה הכרת תודה, ורציתם להביע באופן גשמי את מה שחשבתם. זוהי לא נזיפה וזה לא עניין של נכון או לא נכון. אולם, אני רוצה שתבינו משהו. במה מדובר? ראשית, אני רוצה לשאול אתכם על מה שעשיתם זה עתה. האם הייתה זו השתחוות או כריעה של עבודת אל? מישהו יכול לומר לי? (אנחנו מאמינים שזו הייתה השתחוות.) אתם מאמינים שזו הייתה השתחוות. אם כן, מהי המשמעות של השתחוות? (עבודת אל.) אם כן, מהי כריעה לשם עבודת האל? לפני כן לא שיתפתי אתכם בנושא, אך היום אני מרגיש שזה הכרחי לשתף אתכם בנושא הזה. האם אתם משתחווים בהתכנסויות הרגילות שלכם? (לא.) האם אתם משתחווים בעת תפילה? (כן.) האם אתם משתחווים בכל פעם שאתם מתפללים, כשהדבר אפשרי? (כן.) זה נהדר. אולם הדבר שאני רוצה שתבינו היום הוא שיש שני סוגי בני האדם שאלוהים מקבל את קידתם. אנחנו לא צריכים לעיין בכתבי הקודש או בהתנהגויות של דמויות רוחניות כלשהן, ואני אומר לכם משהו אמיתי כאן ועכשיו. ראשית, השתחוות וכריעה לשם עבודת האל הן לא אותו הדבר. מדוע אלוהים מקבל את השתחוותם של אלה אשר משתחווים? הסיבה היא שאלוהים קורא למישהו אליו ומזמן את האדם הזה לקבל תפקיד מאלוהים, ולכן הוא משתחווה בפני אלוהים. זהו הסוג הראשון של בני האדם. הסוג השני הוא הכריעה לשם עבודת האל של מי שירא את אלוהים וסר מרע. ישנם רק שני הסוגים האלה של בני אדם. אם כן, לאיזה סוג אתם שייכים? האם אתם יכולים לדעת? זוהי אמת עובדתית, אך היא עלולה קצת לפגוע ברגשותיכם. אין מה לומר על קידתם של בני אדם בעת תפילה – זה דבר נכון וכך צריך להיות, משום שכאשר בני אדם מתפללים, זוהי לרוב תפילה למען דבר מסוים, פתיחת לבם לאלוהים והתייצבות מולו פנים אל פנים. מדובר בתקשורת וחילופי דברים לב אל לב עם אלוהים. אם אתם עושים זאת מתוך פורמליות גרידא, לא כך זה צריך להיעשות. אני לא מתכוון לנזוף בכם על מה שעשיתם היום. אתם יודעים שאני רק רוצה להבהיר את העניין כדי שתבינו את העיקרון הזה, נכון? (אנחנו יודעים.) כדי שלא תמשיכו לעשות זאת. אם כך, האם יש לבני האדם הזדמנות להשתחוות ולכרוע בפני אלוהים? תמיד תהיה הזדמנות. במוקדם או במאוחר, יבוא יום, אך המועד הזה הוא לא עכשיו. האם אתם מבינים? האם הדבר מעציב אתכם? (לא.) יפה. אולי הדברים האלה יניעו אתכם או יתנו לכם השראה כדי שתוכלו לדעת בלבכם את המצוקה הנוכחית בין אלוהים והאדם, ותוכלו לדעת בלבכם איזה מין קשר קיים כעת ביניהם. על אף שלאחרונה דיברנו הרבה והחלפנו דברים רבים, הבנת האדם את אלוהים עדיין ממש לא מספקת. לאדם נותר עוד מרחק רב ללכת בדרך זו כדי לחפש את הבנת האל. אני לא מתכוון לגרום לכם לעשות זאת בבהילות, או לדחוק בכם להביע שאיפות או תחושות כאלה. ייתכן שמה שעשיתם היום יגלה ויביע את רגשותיכם האמיתיים, ואני תופס זאת. לכן, בזמן שעשיתם זאת, רציתי רק לעמוד ולתת לכם את איחוליי, מפני שאני מאחל לכולכם שיהיה לכם טוב. לכן בכל דבריי ובכל מעשי אני עושה את כל מה שניתן כדי לסייע לכם ולהנחות אתכם, כדי שיהיו לכם ההבנה הנכונה של הכל וההשקפה הנכונה על הכל. אתם מבינים זאת, נכון? (כן.) מעולה. על אף שיש לבני האדם הבנה מסוימת של טבעו של אלוהים, של ההיבטים של מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו ושל העבודה שאלוהים עושה, מרבית ההבנה הזו מוגבלת לקריאת מילים על דף, או להבנתן באופן עקרוני, או רק למחשבה עליהן. מה שהכי חסר לבני האדם הוא הבנה וההשקפה האמיתיות הנובעות מחוויה בפועל. על אף שאלוהים משתמש בדרכים שונות כדי לעורר את לב האדם, עדיין יש דרך ארוכה לצעוד לפני שלבו של האדם יתעורר סוף-סוף. אני לא רוצה לראות שאף אחד מרגיש שאלוהים הותיר אותו בחוץ בקור, שאלוהים נטש אותו או הפנה לו את גבו. אני רוצה רק לראות את כולם בדרך לעיסוק בחיפוש האמת והבנת האל – לראות אותם צועדים קדימה בעוז עם כוח רצון בלתי מעורער, ללא ספקות, וללא כל עול על כתפיהם. בלי קשר לעוולות שביצעתם ובלי קשר למרחק סטייתכם מדרך הישר ולעבירות שעברתם, אל תניחו לדברים האלה להפוך לעול או למטען חורג שאתם נושאים עמכם בעיסוקכם בהבנת האל – המשיכו לצעוד קדימה. בכל עת, אלוהים, שהוא ישועת האדם, לעולם אינו משתנה – זהו החלק בעל הערך הרב ביותר במהות האל. האם אתם מרגישים קצת יותר טוב עכשיו? (כן.) אני מקווה שאתם יכולים לנקוט את הגישה הנכונה בנוגע לכל הדברים והמילים שאמרתי. אם כן, בואו נסיים את השיתוף הזה כאן. שלום לכולם! (שלום!)

11 בינואר, 2014

קודם: אלוהים עצמו, הייחודי ה'

הבא: אלוהים עצמו, הייחודי ז'

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 19

חובה על האנושות להשתמש בדבריי כתשתית להישרדותה. האדם חייב לבסס את חלקו האישי בכל חלק מדבריי – אחרת האדם יביא לאובדנו וימיט על עצמו קלון....

פרק 26

מי ציית בביתי? מי קם על רגליו למעני? מי סבל בשמי? מי נדר נדר בפניי? מי היה חסיד שלי עד היום אך לא הפך לאדיש? מדוע כל בני האנוש קרים...

דיברות העידן החדש

כאשר אתם מתנסים בעבודת האל, עליכם לקרוא את דבריו בעיון ולהצטייד באמת. אך באשר למה שברצונכם לעשות או לאופן שבו אתם רוצים לעשות זאת, אין...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה