אלוהים עצמו, הייחודי ח'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ב')

הבה נמשיך בנושא התקשורת מן הפעם הקודמת. האם אתם זוכרים באיזה נושא עסקנו בפעם הקודמת? (אלוהים הוא מקור החיים של הכל). האם אתם מרגישים שהנושא "אלוהים הוא מקור החיים של הכל" רחוק מכם? או האם יש בלבכם כבר מושג שטחי על כך? האם מישהו יכול לדבר לרגע אחד על הנקודה שבה התמקדנו בשיתוף האחרון שלנו בנושא זה? (דרך בריאתם של כול הדברים על ידי אלוהים, אני רואה כי אלוהים מטפח את כול הדברים ומטפח את האנושות. בעבר, חשבתי תמיד שכאשר אלוהים מספק לאדם את צרכיו, הוא מספק רק את דבריו לעמו הנבחר, אך מעולם לא הבנתי, דרך חוקי כול הדברים, שאלוהים מטפח את האנושות. רק דרך התקשורת של אלוהים בנוגע להיבט הזה של האמת, הרגשתי שאלוהים הוא מקור כל הדברים ושהוא מקיים את חיי כל הדברים, שאלוהים מתמרן את החוקים האלה, ושהוא מטפח את כול הדברים. מהעובדה שהוא ברא את כול הדברים, אני רואה את אהבתו של אלוהים. בפעם הקודמת, עסקנו בעיקר בכך שאלוהים ברא את כול הדברים, וכן בדרך שבה הוא קבע להם חוקים ועקרונות. על פי חוקים ועקרונות אלה, כול הדברים חיים ומתים עם האדם ומתקיימים יחד עם האדם תחת ריבונותו של אלוהים ותחת מבטו. הדבר הראשון שעליו דיברנו הוא האופן שבו אלוהים ברא את כל הדברים והשתמש בשיטות שלו כדי לקבוע את חוקי הצמיחה שלהם, כמו גם את מסלול ודפוסי צמיחתם. הוא גם קבע את אופן הישרדותם של כל הדברים על פני האדמה כך שיוכלו לצמוח ולהתרבות ויהיו תלויים זה בזה לשם הישרדותם. עם שיטות וחוקים כאלה, כול הדברים מסוגלים להתקיים ולצמוח בהצלחה ובשלווה על פני האדמה. רק בזכות כך שיש לו סביבה כזו, יכול האדם לקבל בית יציב וסביבת מחיה, ובהנחייתו של אלוהים, להמשיך להתפתח ולהתקדם, להתפתח ולהתקדם.

בפעם הקודמת דנו במושג היסוד הגורס שאלוהים מספק את צורכיהם של כול הדברים: אלוהים מספק קודם כול את צורכיהם של כול הדברים בדרך זו כדי שכול הדברים יתקיימו ויחיו למען האנושות. סביבה כזו קיימת בזכות החוקים שקבע אלוהים. רק תודות לכך שאלוהים מקיים ומנהל חוקים אלה, יש לאנושות סביבת המחיה הנוכחית שלה. הדבר שעליו דיברנו בפעם הקודמת הוא זינוק גדול יחסית להכרת אלוהים שעליה דיברנו קודם לכן. מדוע קיים זינוק כזה? מפני שכאשר דיברנו על הכרת אלוהים בעבר, הדיון שלנו היה במסגרת ישועת האנושות וניהולה על ידי אלוהים – כלומר, ישועת עמו הנבחר של אלוהים וניהולו – ועסק בהכרת אלוהים, במעשי אלוהים, בטבעו, במה שיש לו ומה שהינו, בכוונותיו ובאופן שבו הוא מספק לאדם את האמת והחיים. אך הנושא שעליו דיברנו בפעם הקודמת לא היה עוד מוגבל רק לכתבי הקודש ובמסגרת הישועה שאלוהים מעניק לעמו הנבחר, אלא הוא חרג מן המסגרת הזו, מכתבי הקודש, וממגבלות שלושת שלבי העבודה שאלוהים מבצע על עמו הנבחר, וזאת כדי לדון באלוהים עצמו. אם כן, כשאתם שומעים חלק זה מן התקשורת שלי, אל לכם להגביל את הידע שלכם על אלוהים לכתבי הקודש ולשלושת שלבי עבודתו של אלוהים. במקום זאת, עליכם לשמור על פתיחות; לראות את מעשיו של אלוהים, את אשר לו ואת אשר הינו בין כול הדברים, ואת האופן שבו אלוהים שולט בכול הדברים ומנהל אותם. בעזרת שיטה זו ועל יסוד זה, תוכלו לראות כיצד אלוהים מספק את צורכיהם של כול הדברים. דבר זה מאפשר לאנושות להבין שאלוהים הוא מקור החיים האמיתי של כול הדברים ושזו זהותו האמיתית של אלוהים עצמו. כלומר, זהותו, מעמדו וסמכותו של אלוהים, וכול דבר שלו, אינם מיועדים רק לחסידיו הנוכחיים – הם לא מכוונים רק אליכם, קבוצת האנשים הזו – אלא לכל הדברים. אם כך, היקפם של כל הדברים רחב מאוד. אני משתמש בביטוי "כול הדברים" כדי לתאר את היקף שליטתו של אלוהים על הכול, מפני שברצוני לספר לכם שהדברים שבהם שולט אלוהים אינם רק הדברים שאתם יכולים לראות בעיניכם, אלא הם כוללים את העולם החומרי שכול בני האדם יכולים לראות, וכן עולם אחר שעיני אדם אינן יכולות לראות מחוץ לעולם החומרי, ויתרה מכך, הם כוללים גם את החלל וכוכבי הלכת שמחוץ למקום שבו מתקיימת כעת האנושות. זהו היקף ריבונותו של אלוהים על כול הדברים. היקף ריבונותו של אלוהים על כל הדברים רחב מאוד. באשר לכם, מה שעליכם להבין, מה שעליכם לראות והדברים שמהם עליכם לקבל ידע – אלה הם דברים שכול אחד מכם צריך וחייב להבין ולראות בבירור. על אף שהיקפם של "כול הדברים" רחב מאוד, לא אספר לכם על התחום שאין ביכולתכם לראות בכלל או לבוא עמו במגע. אספר לכם רק על התחום שבני אדם יכולים לבוא עמו במגע, יכולים להבינו ולתפוש אותו, כך שכולכם תוכלו לחוש במשמעות האמיתית של הביטוי "אלוהים הוא מקור החיים של הכל". בצורה זו, כול הדברים שאני מעביר לכם, לא יהיו מילים ריקות מתוכן.

בפעם הקודמת, נעזרנו בשיטות של סיפור סיפורים כדי לתת סקירה פשוטה על הנושא "אלוהים הוא מקור החיים של הכל", וזאת על מנת שתוכלו לקבל הבנה בסיסית על האופן שבו אלוהים מספק את צורכיהם של כול הדברים. מהי מטרת החדרתו של מושג יסוד זה בכם? המטרה היא שתדעו, כי מלבד כתבי הקודש ושלושת שלבי עבודתו, אלוהים עושה עוד עבודה נוספת שבני אדם לא יכולים לראות ולא לבוא עמה במגע. עבודה זו מתבצעת על ידי אלוהים באופן אישי. אילו אלוהים היה רק מוביל את עמו הנבחר קדימה, ללא עבודה זו שמחוץ לעבודת הניהול שלו, היה קשה מאוד לאנושות הזו, הכוללת את כולכם, להמשיך להתקדם, והאנושות הזו והעולם הזה לא היו מסוגלים להמשיך להתפתח. זוהי חשיבות הביטוי "אלוהים הוא מקור החיים של הכל", שעליו אני מתקשר עמכם היום.

סביבת המחיה הבסיסית שאלוהים בורא למען האנושות

דנו בנושאים ותכנים רבים הקשורים לביטוי "אלוהים הוא מקור החיים של הכל", אך האם אתם יודעים בתוך לבכם, אילו דברים מעניק אלוהים לאנושות, פרט לכך שהוא מספק לכם את דבריו ומבצע עליכם את עבודת הייסור והשיפוט שלו? יש שעשויים לומר, "אלוהים מעניק לי חסד וברכות. הוא מטיל עליי משמעת ונחמה ומעניק לי דאגה והגנה בכל דרך אפשרית". אחרים יאמרו, "אלוהים מעניק לי מזון ושתייה, יום יום", ואילו אחרים יאמרו אפילו, "אלוהים מעניק לי הכול". ביחס לדברים האלה, שעמם יכולים בני אדם לבוא במגע בחיי היום יום שלהם, ייתכן שלכולכם יש תשובות הקשורות לחוויית חייכם הגשמית. אלוהים מעניק דברים רבים לכול אדם ואדם, אך הדברים שבהם אנו דנים כאן אינם מוגבלים רק לתחום צורכי היום יום של בני האדם, אלא הם נועדו להרחיב את שדה הראייה של כל בני האדם ולאפשר לכם לראות דברים מנקודת מבט ברמת המאקרו. מכיוון שאלוהים הוא מקור החיים של הכל, כיצד הוא שומר על חייהם של כול הדברים? כדי שכול הדברים יוכלו להמשיך להתקיים, מה מביא אלוהים לכול הדברים כדי לשמור על קיומם ולשמור על חוקי קיומם? זהו עיקר הדיון שלנו היום. האם אתם מבינים את מה שאמרתי? ייתכן שנושא זה מאוד לא מוכר לכם, אך לא אדבר על דוקטרינות עמוקות מדי. אשאף לגרום לכולכם להבין לאחר שתקשיבו. אינכם צריכים להרגיש בנטל כלשהו – כול שעליכם לעשות הוא להקשיב היטב. אולם, בכול זאת עליי להדגיש זאת מעט יותר: מהו הנושא שעליו אני מדבר? אימרו לי. (אלוהים הוא מקור החיים של הכל.) אם כן, כיצד הוא מספק את צורכיהם של כול הדברים כך שניתן יהיה לומר ש"אלוהים הוא מקור החיים של הכל"? האם יש לכם רעיונות או מחשבות על כך? נדמה שהנושא שעליו אני מדבר למעשה אינו מעורר כול הד בלבכם ובמחשבותיכם. אך אני מקווה שתוכלו לקשר את הנושא ואת הדברים שעליהם אני עומד לדבר למעשי אלוהים, ולא לקשר אותם לידע כלשהו או לקשור אותם לתרבות אנושית כלשהי או למחקר. אני מדבר רק על אלוהים ואלוהים עצמו. זוהי הצעתי לכם. אתם מבינים, נכון?

אלוהים העניק לאנושות דברים רבים. אתחיל בכך שאדבר על הדברים שבני אדם יכולים לראות, כלומר, הדברים שהם יכולים להרגיש. אלה הם דברים שבני אדם יכולים להבין בתוך תוכם ולקבלם. הבה נתחיל אם כן בעולם החומרי ונדון במה שאלוהים סיפק לאנושות.

1. אוויר

דבר ראשון, אלוהים ברא את האוויר כדי שהאדם יוכל לנשום. האוויר הוא חומר שעמו בני אדם באים במגע יום-יומי והוא דבר שבני האדם מסתמכים עליו בכל רגע, אפילו בשנתם. האוויר שאלוהים ברא חשוב לאין שיעור לאנושות: זהו המרכיב הבסיסי בכול נשימה שלהם ושל החיים עצמם. חומר זה, שניתן לחוש בו אך לא ניתן לראותו, היה מתנתו הראשונה של אלוהים לכול הדברים. לאחר שברא את האוויר, האם אלוהים פשוט "סגר את הבסטה"? לאחר שיצר את האוויר, האם אלוהים התחשב בדחיסות האוויר? האם אלוהים התחשב בתכולת האוויר? (כן.) על מה אלוהים חשב כשהוא ברא את האוויר? מדוע אלוהים ברא את האוויר ומאילו סיבות? בני אדם זקוקים לאוויר, ועליהם לנשום. קודם כול, על דחיסות האוויר להתאים לריאות האנושיות. האם מישהו יודע מהי דחיסות האוויר? אין זה דבר שעל בני האדם לדעת. אין צורך לדעת זאת. איננו זקוקים למספר המדויק בכול הקשור לדחיסות האוויר. די בכך שיהיה לנו רעיון כללי. אלוהים ברא את האוויר בדחיסות שתתאים יותר מכול לריאותיהם של בני האדם, לנשימה. כלומר, בני אדם מרגישים בנוח ושאיפתו אינה מזיקה לגוף. זהו הרעיון שמאחורי דחיסות האוויר. עתה נדון בתכולת האוויר. ראשית, תכולת האוויר אינה רעילה לבני אדם, ולפיכך היא לא מזיקה לריאות ולגוף. היה על אלוהים לתת את דעתו לכול זה. היה עליו לתת את דעתו לכך שהאוויר שבני האדם נושמים ייכנס וייצא בצורה חלקה, ושלאחר שנשאף, תכולת האוויר וכמותו יהיו כאלה שיאפשרו לדם ולאוויר הנושא חומרי פסולת, שבריאות ובגוף, לעבור תהליכי מטבוליזם תקינים, וכן שהאוויר לא יכיל רכיבים רעילים כלשהם. ביחס לשני התקנים האלה, אין ברצוני להלעיט אתכם בידע, אלא ליידע אתכם שלאלוהים היה תהליך מחשבתי מסויים כשהוא ברא כול דבר ודבר – את הטוב ביותר. בנוסף, באשר לכמות האבק שבאוויר, כמות האבק, החול והאדמה שעל הארץ, וכן האבק שיורד מן השמיים, לאלוהים הייתה תוכנית גם לדברים האלה – דרך לפנות אותם או לגרום להם להתפרק. בשעה שיש כמות מסוימת של אבק, אלוהים גרם לכך שהאבק לא יזיק לגוף ולנשימתו של האדם, ושחלקיקי האבק יהיו בגודל שלא יגרום נזק לגוף. האם בריאת האוויר על ידי אלוהים לא הייתה מסתורית? האם היא הייתה פשוטה כמו נשיפת אוויר מפיו? (לא.) גם בבריאת הדברים הפשוטים ביותר ניכרים המסתורין של אלוהים, דעותיו, מחשבותיו וחוכמתו. האם אלוהים מציאותי? (כן.) כלומר, גם כשברא דבר-מה פשוט, אלוהים חשב על האנושות. קודם כל, האוויר שבני האדם נושמים נקי, תכולתו מתאימה לנשימה אנושית, אינה רעילה ואינה גורמת נזק לבני אדם, והדחיסות מכויילת לנשימה אנושית. האוויר הזה שבני אדם שואפים ונושפים חיוני לגופם, בשרם. כך יכולים בני האדם לנשום בחופשיות, ללא מגבלה וללא דאגה. הם יכולים לנשום כרגיל. האוויר הוא הדבר שאלוהים ברא בהתחלה ואשר הכרחי לנשימה האנושית.

2. טמפרטורה

הדבר השני הוא טמפרטורה. הכול יודעים מהי טמפרטורה. טמפרטורה היא דבר שסביבה המתאימה להישרדות אנושית צריכה להיות מצויידת בו. אם הטמפרטורה גבוהה מדי, למשל, אם הטמפרטורה גבוהה מ-40 מעלות צלסיוס, האין זה יהיה מעייף עבור בני האדם? האם הדבר לא יהיה מתיש עבורם לחיות? ומה אם הטמפרטורה נמוכה מדי, ומגיעה למינוס 40 מעלות צלסיוס? בני אדם לא יוכלו לשאת גם את זה. לפיכך, אלוהים למעשה הקפיד מאוד לקבוע את טווח הטמפרטורות הזה. טווח הטמפרטורות שגוף האדם יכול להסתגל אליו הוא, ביסודו של דבר, מינוס 30 מעלות צלסיוס עד 40 מעלות צלסיוס. זהו טווח הטמפרטורות הבסיסי מצפון לדרום. באיזורים קרים, הטמפרטורות יכולים כנראה לרדת לסביבות מינוס 50-60 מעלות צלסיוס. איזור כזה אינו מקום שבו אלוהים מרשה לאדם לחיות. מדוע יש איזורים כה קרים? בתשובה טמונות חוכמתו וכוונותיו של אלוהים. הוא אינו מרשה לכם להתקרב למקומות האלה. אלוהים מגן על מקומות חמים וקרים מדי, כלומר, הוא אינו מוכן לאפשר לאדם לחיות בהם. הם לא נועדו לאנושות. מדוע הוא מאפשר למקומות כאלה להתקיים על פני האדמה? אם אלוהים אינו מרשה לאדם לחיות או להתקיים שם, מדוע הוא ברא אותם? בכך טמונה חוכמתו של אלוהים. כלומר, הטמפרטורה הבסיסית של הסביבה המתאימה להישרדות האנושית הותאמה אף היא במידה סבירה על ידי אלוהים. גם כאן יש חוק. אלוהים ברא דברים מסוימים כדי לסייע בשמירה על טמפרטורה כזו, כדי לבקר את הטמפרטורה הזו. אילו דברים משמשים לשמירה על הטמפרטורה הזו? בראש ובראשונה, השמש יכולה לספק לבני האדם חום, אך האם בני האדם יוכלו לשאת אותו אם הוא יהיה חם מדי? האם יש מישהו שמעז להתקרב לשמש? האם יש כלי כלשהו על פני האדמה שיכול להתקרב לשמש? (לא.) מדוע לא? היא חמה מדי. הוא יותך כשיתקרב לשמש. לפיכך, אלוהים אף הציב את השמש במרחק ספציפי מהאנושות; הוא ערך עבודה מסוימת. לאלוהים יש תקן למרחק הזה. בנוסף, לכדור הארץ יש קוטב דרומי וקוטב צפוני. הכול שם קרחונים. האם האנושות יכולה לחיות על קרחונים? האם זה מקום מתאים לחיים אנושיים? (לא.) לא, ולכן אנשים לא ילכו לשם. מכיוון שאנשים לא ילכו לקוטב הדרומי ולקוטב הצפוני, הקרחונים יישמרו ויוכלו למלא את תפקידם, שהוא לבקר את הטמפרטורה. מבינים? אם הקוטב הדרומי והקוטב הצפוני לא היו קיימים, והשמש תמיד הייתה זורחת על כדור הארץ, כל בני האדם על פני האדמה היו מתים מהחום. האם אלוהים משתמש רק בשני הדברים האלה כדי לבקר את הטמפרטורה המתאימה להישרדות אנושית? לא, יש גם כול מיני יצורים חיים, כגון עשב בשדות, סוגי העצים השונים וכל מיני צמחים ביערות אשר קולטים את חום השמש, ובעשותם כן, מנטרלים את אנרגיית החום של השמש באופן שמווסת את הטמפרטורה של הסביבה שבה האנושות חיה. יש גם מקורות מים, כגון נהרות ואגמים. שטח הפנים של הנהרות והאגמים אינו דבר שמישהו יכול להחליט עליו. אף איש אינו יכול לשלוט בכמות המים שיש על כדור הארץ, במקום שבו זורמים המים, בכיוון שאליו הם זורמים, בנפח המים או במהירות הזרימה. רק אלוהים יודע. מקורות מים שונים אלה, כולל מי תהום והנהרות והאגמים שמעל פני האדמה אותם יכולים לראות בני אדם, אף הם יכולים לווסת את הטמפרטורה שבני האדם חיים בה. מעל הכול, יש כל מיני תצורות גיאוגרפיות, כגון הרים, מישורים, קניונים וביצות. תצורות גיאוגרפיות אלה, פני השטח והגדלים שלהם – כולם משחקים תפקיד חשוב בוויסות הטמפרטורה. לדוגמה, אם להר הזה יש היקף של 100 קילומטרים, ל-100 הקילומטרים האלה תהיה השפעה בטווח של 100 קילומטרים. באשר למספר רכסי ההרים והקניונים האלה שברא אלוהים על פני האדמה, הרי שזה דבר שעליו אלוהים חשב עד הסוף. במילים אחרות, מאחורי קיומו של כול דבר ודבר שנברא על ידי אלוהים, יש סיפור, והוא כולל גם את חוכמתו ותוכניותיו של אלוהים. ניקח לדוגמה את היערות והצמחים למיניהם –שטח הפנים וגודל המרחב שבו הם מתקיימים וגדלים הם מעבר לשליטתו של אדם כלשהו, ואין לשום אדם יכולת לומר את המילה האחרונה בנוגע לדברים האלה. גם דברים כמו כמות המים שהם קולטים וכמות אנרגיית החום שהם קולטים מן השמש, אינם ניתנים לשליטה בידי שום אדם. כול אלה הם דברים שנמצאים במסגרת מה שתכנן אלוהים כאשר הוא ברא את כול הדברים.

רק תודות לתכנונו הקפדני של אלוהים, שיקולו והסדריו מכול הבחינות, יכול האדם לחיות בסביבה עם טמפרטורה כה מתאימה. לפיכך, כול דבר ודבר שהאדם רואה בעיניו, כגון השמש, הקוטב הדרומי והצפוני שעליהם בני אדם שומעים לעתים קרובות, היצורים החיים השונים שעל פני האדמה, מתחת לפני האדמה ובתוך המים, שטחי הפנים של היערות ושל סוגים אחרים של צמחייה, מקורות מים, מקווי מים שונים, הכמות של מי הים והמים המתוקים, ובנוסף סביבות גיאוגרפיות שונות – אלוהים נעזר בדברים האלה כדי לשמור על טמפרטורה רגילה להישרדות האדם. זהו דבר מוחלט. רק מפני שלאלוהים יש שיקולים כאלה, האדם יכול לחיות בסביבה עם טמפרטורות כה מתאימות. היא אינה יכולה להיות קרה או חמה מדי: מקומות חמים מדי, שבהם הטמפרטורות עולות על הטווח שגוף האדם יכול להסתגל אליו, בהחלט לא הוכנו למענכם על ידי אלוהים. מקומות קרים מדי, שבהם הטמפרטורות נמוכות מדי, מקומות שיקפיאו את בני האדם המגיעים אליהם בתוך דקות ספורות עד כדי כך שהם לא יוכול לדבר, מוחם יקפא, הם לא יוכלו לחשוב ובמהרה ייחנקו – מקומות כאלה אף הם לא הוכנו למען האנושות על ידי אלוהים. יהיה אשר יהיה סוג המחקר שבני אדם מעוניינים לערוך או אם ברצונם לחדש או לפרוץ את המגבלות האלה – יהיו אשר יהיו הדברים שבני אדם חושבים עליהם, הם לעולם לא יוכלו לחרוג מגבולות התנאים שגוף האדם יכול להסתגל אליהם. הם לעולם לא יוכלו להיפטר מן המגבלות האלה שאלוהים ברא לאדם. זאת משום שאלוהים ברא את בני האדם, ואלוהים יודע טוב יותר מכל לאילו טמפרטורות יכול גוף האדם להסתגל. אבל בני האדם עצמם לא יודעים זאת. מדוע אני אומר שבני האדם אינם יודעים? אילו דברים מטופשים עשו בני האדם? האם לא היו די הרבה אנשים שתמיד רצו לקרוא תיגר על הקוטב הצפוני והדרומי? הם רוצים תמיד להגיע לשם כדי לכבוש את הארץ כדי שיוכלו להכות שורש שם. זה יהיה מעשה מגוחך. אפילו אם חקרת את הקטבים לעומק, אז מה? אפילו אם תוכל להסתגל לטמפרטורות ולחיות שם, האם זה יועיל לאנושות באופן כלשהו אם "תשפר" את סביבת החיים הנוכחית בקוטב הדרומי ובקוטב הצפוני? יש לאנושות סביבה שבה היא יכולה לשרוד, אולם בני האדם אינם קופאים על שמריהם ונשארים מרוצים, אלא הם מתעקשים לצאת למקומות שבהם הם אינם יכולים לשרוד. מדוע? בני האדם משועממים מן החיים בטמפרטורה המתאימה הזו. הם נהנו מברכות רבות מדי. פרט לכך, האנושות הרסה, פחות או יותר, את סביבת המחיה הרגילה הזו, ולפיכך מדוע שבני אדם לא יגיעו לקוטב הדרומי ולקוטב הצפוני כדי לגרום לעוד נזק או לחתור ל"מטרה" כלשהי, כך שיוכלו להיות מעין "חלוצים". האין זה מטופש? כלומר, תחת מנהיגותו של השטן, אביהם הקדמון, ממשיכה האנושות הזו לעשות דברים מגוחכים, בזה אחר זה, כשהיא הורסת בפזיזות ובחוסר אחריות את הבית היפהפה שברא אלוהים למען האנושות. זהו מעשה השטן. זאת ועוד, כשהם רואים כי הישרדותה של האנושות על פני האדמה נמצאת בסכנה מסוימת, בני אדם לא מעטים שואפים למצוא דרכים לשהות על הירח, לחפש דרך מוצא בכך שיבדקו אם הם יכולים לחיות שם. בסופו של דבר, חסר על הירח חמצן. האם בני אדם יכולים לשרוד ללא חמצן? מכיוון שעל הירח אין חמצן, אין זה מקום שהאדם יכול לשהות בו, ובכול זאת האדם אינו חדל לשאוף להגיע לשם. מהו הדבר הזה? זהו הרס עצמי, נכון? זהו מקום ללא אוויר שהטמפרטורה בו אינה מתאימה להישרדות אנושית, ולפיכך אלוהים לא הכין אותו לאדם.

הטמפרטורה שזה עתה דיברנו עליה, היא דבר-מה שבני אדם יכולים לבוא עמו במגע בחיי היום יום שלהם. טמפרטורה היא דבר-מה שגופו של כול אדם יכול לחוש בו, אך איש אינו חושב על האופן שבו נוצרה הטמפרטורה הזו או על מי שאחראי על הטמפרטורה הזו המתאימה לחיים אנושיים ושולט בה. את זה אנו לומדים להכיר כעת. האם טמונה בזה חוכמתו של אלוהים? האם זהו מעשה של אלוהים? (כן.) לנוכח העובדה שאלוהים ברא סביבה עם טמפרטורה המתאימה לחיים אנושיים, האם זוהי אחת הדרכים שבהן אלוהים מספק את צורכיהם של כול הדברים? (כן.) זה כך.

3. קול

מהו הדבר השלישי? זהו הקול. זהו גם דבר שסביבת מחיה רגילה לבני אדם מוכרחה להיות מצויידת בו. זהו גם דבר שבו טיפל אלוהים כאשר הוא ברא את כל הדברים. זהו דבר חשוב מאוד לאלוהים וכן להישרדות כולם. לולא טיפל אלוהים היטב בזה, היה זה מכשול עצום להישרדותה של האנושות. כלומר, זה היה משפיע משמעותית על גופו וחייו של האדם עד כדי כך שהאדם לא היה יכול לשרוד בסביבה כזו. ניתן אף לומר שכול היצורים החיים אינם יכולים לשרוד בסביבה כזו. מהו אם כן הדבר הזה? זהו קול. אלוהים ברא הכול, וכל הדברים חיים בידיו של אלוהים. בעיני אלוהים, כול הדברים מתנועעים וחיים. במילים אחרות, לקיומו של כל דבר שברא אלוהים יש ערך ומשמעות. כלומר, מאחורי קיומו של כול אחד מהם יש צורך. לכל אחד מהדברים יש חיים בעיני האל; מכיוון שכולם חיים, הם מפיקים צלילים. לדוגמה, כדור הארץ מסתובב ללא הרף, השמש מסתובבת ללא הרף, וגם הירח מסתובב ללא הרף. צלילים נוצרים ללא הרף בהתרבותם, בהתפתחותם ובתנועתם של כל הדברים. הדברים על פני האדמה אף הם מתרבים, מתפתחים ומתנועעים ללא הרף. לדוגמה, בסיסי ההרים נעים וזזים ממקום למקום, וכך גם כול היצורים החיים במעמקי הים מתנועעים ושוחים. משמע שבעיני אלוהים, יצורים חיים אלה, ובעצם כול הדברים, נמצאים בתנועה מתמדת באופן רגיל וסדיר. אם כן, מה מביאות עמן התרבותם, התפתחויותיהם ותנועותיהם החשאיות של הדברים האלה? צלילים רבי עוצמה. מלבד כדור הארץ, כוכבי הלכת מכול הסוגים נמצאים גם בתנועה מתמדת, והיצורים החיים והאורגניזמים על כוכבי הלכת האלה אף הם מתרבים, מתפתחים ומתנועעים ללא הרף. כלומר, כול הדברים, שיש להם חיים ושאין להם חיים, נעים בהתמדה קדימה בעיני אלוהים, והם מפיקים צלילים בו-בזמן. אלוהים טיפל גם בצלילים האלה. עליכם לדעת את הסיבה שבעטיה טיפל אלוהים בדברים האלה, נכון? כשאתם מתקרבים למטוס, מה יגרום לכם הצליל הרועם של המטוס? האוזניים שלכם תהפוכנה לחירשות עם חלוף הזמן. האם ליבכם יוכל לעמוד בכך? אנשים מסוימים בעלי לב חלש לא יוכלו לעמוד בכך. כמובן, גם אנשים בעלי לב חזק לא יוכלו לעמוד בכך, אם הדבר יימשך זמן רב מדי. כלומר, השפעת הקול על גוף האדם, בין שזה על האוזניים ובין שעל הלב, משמעותית ביותר לכול אדם ואדם, וצלילים רמים מדי יגרמו נזק לבני אדם. לפיכך, כאשר אלוהים ברא את כול הדברים ולאחר שהם החלו לתפקד באופן רגיל, אלוהים גם העניק לצלילים האלה – צלילי כול הדברים הנעים – טיפול הולם. גם זה אחד מהשיקולים ההכרחיים שהיו לאלוהים כשהוא ברא את הסביבה למען האנושות.

דבר ראשון, גובה האטמוספרה מעל פני האדמה ישפיע על צלילים. כמו כן, גודל החללים שבקרקע יפעל אף הוא על הקול וישפיע עליהם. בנוסף לכך, יש זרימה משותפת של סביבות גיאוגרפיות שונות, שאף היא תשפיע על הקול. כלומר, בעזרת שיטות מסוימות אלוהים נפטר מצלילים מסוימים כדי שבני אדם יוכלו לשרוד בסביבה שאוזניהם ולבם יכולים לשאת. לולא כן, צלילים היו מהווים מכשול עצום להישרדות האנושות; הם היו גורמים צרות גדולות לחייהם. זו תהיה בעיה גדולה מבחינתם. כלומר, אלוהים נהג בקפדנות רבה כשברא את האדמה, האטמוספרה והסוגים השונים של הסביבות הגיאוגרפיות. חוכמתו של אלוהים טמונה בכול הדברים האלה. הבנת הדברים האלה על ידי האנושות אינה חייבת להיות מפורטת מדי. כול שעל בני האדם לדעת הוא שפעולתו של אלוהים טמונה בכך. כעת, אימרו לי, האם העבודה הזו שאלוהים עשה הייתה הכרחית? כלומר, ביצוע פעולה מדויקת מאוד על הקול, במטרה לשמור על סביבת החיים של האנושות ועל חייהם הרגילים של בני האדם הייתה הכרחית? (כן.) בהנחה שעבודה זו הייתה הכרחית, האם ניתן לומר, מנקודת מבט זו, שאלוהים נעזר בשיטה זו כדי לספק את צורכיהם של כול הדברים? אלוהים סיפק לאנושות וברא סביבה כה שקטה כדי שהגוף האנושי יוכל לחיות בצורה רגילה מאוד בסביבה כזו ללא הפרעות, וכדי שהאנושות תוכל להתקיים ולחיות באופן רגיל. האין זו אחת הדרכים שבהן אלוהים מספק את צורכי האנושות? האם הדבר הזה שאלוהים עשה היה חשוב מאוד? (כן.) הוא היה הכרחי מאוד. כיצד אם כן אתם מעריכים זאת? על אף שאינכם מסוגלים להרגיש שזה היה מעשה אלוהים, ועל אף שאינכם יודעים כיצד אלוהים עשה זאת בזמנו, האם אתם יכולים בכול זאת להרגיש את ההכרח בשלו אלוהים עשה את הדבר הזה? האם אתם יכולים להרגיש את חוכמתו של אלוהים או את הדאגה והמחשבה שהשקיע בכך? (כן.) עצם היכולת להרגיש זאת היא בסדר. היא מספיקה. יש דברים רבים שאלוהים עשה בין כול הדברים, שבני אדם אינם יכולים להרגיש. המטרה בכך שאני מציין זאת כאן, היא רק למסור לכם מידע מסוים על מעשי אלוהים כדי שתוכלו להכיר את אלוהים. רמזים אלה יכולים לגרום לכם להכיר ולהבין טוב יותר את מעשי אלוהים.

4. אור

הדבר הרביעי קשור לעיניהם של בני האדם – זהו האור. הוא חשוב מאוד. כשאתם רואים אור בהיר, ובהירותו של האור הזה מגיעה למידה מסוימת, עיניכם מסתנוורות. אחרי הכול, עיניהם של בני האדם הן עיני בשר ודם. הן אינן יכולות לשאת מטרדים. האם מישהו מעז להביט ישירות לתוך השמש? היו אנשים שניסו זאת ואם הם חובשים משקפי שמש, זה עובד טוב – אולם זה דורש שימוש בכלים. ללא כלים, עיניו הבלתי-מזוינות של האדם אינן מסוגלות להביט ישירות אל תוך השמש. אולם, אלוהים ברא את השמש כדי להביא אור לאנושות, וגם אור זה הוא משהו שאלוהים דאג לו. אלוהים לא הסתפק בבריאת השמש, הניח אותה במקום כלשהו ואז התעלם ממנה. לא כך אלוהים עושה דברים. הוא זהיר מאוד במעשיו וחושב על הדברים לפני ולפנים. אלוהים נתן לבני האדם עיניים כדי שיוכלו לראות, אך אלוהים גם קבע את טווח הבהירות שבו הם יכולים לראות. אם לא יהיה די אור, זה לא יעבוד. אם יהיה חשוך כל כך, עד שבני האדם לא יוכלו לראות את כף ידם מול פניהם, עיניהם יאבדו את תפקודן ולא תהיה בהן תועלת. מקום עם אור בהיר מדי יהיה בלתי נסבל לעיניים אנושיות והם לא יוכלו לראות דבר. אם כך, בסביבה שבה חיה האנושות, נתן לה אלוהים את כמות האור המתאימה לעיניים אנושיות. האור הזה לא יפגע בעיניהם של בני האדם ולא יגרום להן נזק. יתרה מזאת, הוא לא יגרום לעיניהם של בני האדם לאבד את תפקודן. זו הסיבה לכך שאלוהים הוסיף עננים סביב השמש וכדור הארץ, ודחיסות האוויר אף היא מסוגלת לסנן באופן רגיל את האור שיכול לפגוע בעיניהם או בעורם של בני האדם. הדברים האלה מתואמים. בנוסף לכך, צבעו של כדור הארץ שנברא על ידי אלוהים אף מחזיר את אור השמש ואת יתר סוגי האור, ונפטר מאותו חלק בבהירות האור שגורם אי-נוחות לעיניים אנושיות. כך, בני האדם אינם מוכרחים להרכיב תמיד משקפי שמש כהים מאוד כדי שיוכלו להתהלך בחוץ ולחיות את חייהם. בנסיבות רגילות, עיניים אנושיות יכולות לראות דברים בטווח ראייתם, והאור אינו מפריע להם. כלומר, האור הזה אינו יכול להיות חד או עמום מדי. אם יהיה עמום מדי, עיניהם של בני האדם יינזקו והם לא יוכלו להשתמש בהן במשך זמן רב בטרם יחדלו לתפקד. אם יהיה בהיר מדי, עיניהם של בני האדם לא יוכלו לשאת זאת. האור הזה שיש לבני האדם חייב להתאים לראייה של עיניים אנושיות, ואלוהים צמצם את הנזק שנגרם לעיניים אנושיות על ידי אור באמצעות שיטות שונות. בין שהאור מביא תועלת ובין חסרונות לעיניים אנושיות, די בו כדי לאפשר לעיניהם של בני האדם להמשיך לתפקד עד סוף חייהם. האם אלוהים לא חשב על כך עד תום וביסודיות רבה? אך כאשר השטן עושה דברים, הוא לעולם אינו שוקל אף אחד מן הדברים האלה. האור בהיר מדי או עמום מדי – כך השטן עושה דברים.

אלוהים עשה את הדברים האלה לכול ההיבטים בגוף האדם – ראייה, שמיעה, טעם, נשימה, רגשות... כדי להביא למקסימום את יכולת ההסתגלות של האנושות לשם הישרדותה, כדי שתוכל לחיות כרגיל ולהמשיך לעשות זאת. כלומר, סביבת מחיה קיימת כזו שנבראה על ידי אלוהים, היא סביבת המחיה המתאימה והמועילה ביותר להישרדותה של האנושות. יש שעשויים לחשוב כי אין זה הרבה וכי הכול רגיל מאוד. צלילים, אור ואוויר הם דברים שבני אדם חשים כי נולדו עמם, דברים שהם יכולים ליהנות מהם מרגע לידתם. אך מה שאלוהים עשה מאחורי הנאתם מן הדברים האלה, הוא דבר שעליהם לדעת ולהבין. אין זה משנה אם אתם חשים שיש צורך כלשהו להבין או לדעת את הדברים האלה, בקצרה, כשאלוהים ברא את הדברים האלה, הוא השקיע מחשבה, הייתה לו תוכנית, היו לו רעיונות מסויימים. הוא לא סתם הכניס את האנושות לסביבת מחיה כזו כלאחר יד או ללא שיקול כלשהו. אתם עשויים לחשוב שדיברתי בהפרזה על כל אחד מהדברים הקטנים הללו, אך לדעתי, כול דבר שאלוהים סיפק לאנושות הכרחי להישרדותה של האנושות. פעולתו של אלוהים טבועה בכך.

5. זרימת אוויר

מהו הדבר החמישי? הדבר הזה קשור במידה רבה לחייו היומיומיים של כל אדם, ויחסים אלה הם הדוקים. זהו דבר שגוף האדם אינו יכול לחיות בלעדיו בעולם חומרי זה. הדבר הזה הוא זרימת אוויר. "זרימת אוויר" הוא ביטוי שכול בני האדם בוודאי מבינים. אם כן, מהי זרימת אוויר? ניתן לומר שזרימה של אוויר נקראת "זרימת אוויר". זרימת אוויר היא רוח שעין אנושית אינה יכולה לראות. זוהי גם הדרך שבה גזים נעים. אך מהי זרימת האוויר שעליה אנו בעיקר מדברים כאן? תבינו מייד כשאומר זאת. כדור הארץ נושא עליו את ההרים, את הימים ואת כול הדברים בעודו מסתובב, וכשהוא מסתובב, יש מהירות. גם אם אינכם חשים בסיבוב כלשהו, הסיבוב הזה אכן קיים. מה מביא עמו הסיבוב הזה? האם יש רוח באוזניכם כשאתם רצים? אם רוח יכולה להיווצר כשאתם רצים, כיצד לא תהיה אנרגיית רוח כשכדור הארץ מסתובב? כשכדור הארץ מסתובב, כול הדברים נעים. הם נעים ומסתובבים במהירות מסוימת, בשעה שכול הדברים על פני האדמה אף הם מתרבים ומתפתחים ללא הרף. לפיכך, תנועה במהירות מסוימת תביא עמה באופן טבעי זרימת אוויר. זוהי מהותה של זרימת האוויר. האם זרימת אוויר זו תשפיע על גוף האדם במידה מסוימת? אתם מבינים, טייפונים רגילים אינם כה חזקים, אך כשהם פוגעים, בני אדם אינם יכולים לעמוד במקומם ומתקשים ללכת ברוח. קשה אפילו לעשות צעד. היא כה חזקה, עד שישנם אנשים נלחצים כנגד משהו תחת הרוח ולא מסוגלים לזוז. זוהי אחת הדרכים שבה זרימת אוויר יכולה להשפיע על האנושות. אילו כדור הארץ כולו היה מלא מישורים, היה זה קשה מאוד לגוף האדם לשאת את זרימת האוויר הנוצרת מסיבוב כדור הארץ ומתנועת כל הדברים במהירות מסוימת. אם כך היה, זרימת האוויר הזו הייתה רק גורמת נזק והרס לאנושות. איש לא יכול היה לשרוד בסביבה כזו. זו הסיבה לכך שאלוהים נעזר בסביבות גיאוגרפיות שונות כדי לפתור את זרימות האוויר האלה - בסביבות שונות, זרימות האוויר נחלשות, משנות כיוון, משנות מהירות ומשנות את עוצמתן. זו הסיבה לכך שבני אדם יכולים לראות סביבות גיאוגרפיות שונות, כגון הרים, רכסי הרים, מישורים, גבעות, בקעות, עמקים, רמות ונהרות. אלוהים משתמש בסביבות גיאוגרפיות שונות אלה כדי לשנות את המהירות, הכיוון והעוצמה של זרימת האוויר, תוך שהוא נעזר בשיטה שמצמצמת או מתמרנת את הללו למהירות רוח, כיוון רוח ועוצמת רוח מתאימים, כך שלבני האדם תהיה סביבת מחיה רגילה. האם הכרחי לעשות כך? (כן.) לבני אדם נדמה שקשה לעשות דבר כזה, אך לאלוהים הדבר קל מפני שהוא צופה בכול הדברים. בריאת סביבה עם זרימת אוויר המתאימה לאנושות היא דבר פשוט וקל מדי עבורו. לפיכך, בסביבה כזו שנבראה על ידי אלוהים, הרי שכול אחד ואחד מכול הדברים הוא הכרחי. בקיומם של כול הדברים יש ערך וצורך. אולם, השטן והאנושות המושחתת לא מבינים פילוסופיה כזו. הם ממשיכים להרוס ולפתח, כשהם חולמים לשווא להפוך הרים למישור, למלא קניונים ולבנות גורדי שחקים על קרקע מישורית כדי ליצור ג'ונגלים של בטון. תקוותו של אלוהים היא שהאנושות תוכל לחיות באושר, לצמוח באושר ולהעביר כול יום באושר בסביבה המתאימה ביותר שהוא הכין לה. לכן אלוהים מעולם לא נהג ברשלנות בכול הקשור לטיפול בסביבת המחיה של האנושות. החל בטמפרטורה ועד לאוויר, החל בקול ועד לאור, אלוהים ערך תוכניות והסדרים מורכבים כדי שסביבת המחיה של בני האדם וגופם לא יהיו נתונים להפרעה כלשהי מצד תנאי הטבע, אלא שהאנושות תוכל לחיות ולהתרבות באופן רגיל ולחיות בקיום משותף הרמוני ורגיל עם כול הדברים. את כול הדברים האלה אלוהים מספק לכול הדברים ולאנושות.

מתוך האופן שבו אלוהים טיפל בחמשת התנאים הבסיסיים האלה להישרדות אנושית, האם אתם רואים את תמיכתו של אלוהים באנושות? (כן.) כלומר, אלוהים ברא את התנאים הבסיסיים ביותר להישרדות אנושית. בו-בזמן, אלוהים גם מנהל את הדברים האלה ושולט בהם, וגם כעת, לאחר שבני האדם התקיימו כבר במשך אלפי שנים, אלוהים עדיין משנה בהתמדה את סביבת המחיה שלהם, כשהוא מספק לאנושות את סביבת המחיה הטובה והמתאימה ביותר, כדי שחייה ינוהלו באופן רגיל. עד מתי הדבר יימשך? במילים אחרות, כמה זמן ימשיך אלוהים לספק סביבה כזו? עד שאלוהים ישלים לגמרי את עבודת הניהול שלו. אז, ישנה אלוהים את סביבת המחיה של האנושות. ייתכן שהוא יעשה זאת באותן שיטות או באמצעות שיטות אחרות, אך הדבר שעל בני האדם לדעת כעת הוא שאלוהים מספק בהתמדה את צורכי האנושות, מנהל את סביבת המחיה של האנושות, שומר על סביבת המחיה של האנושות, מגן עליה ומקיים אותה. הודות לסביבה כזו, יכול עמו הנבחר של אלוהים לחיות כך, כרגיל, ולקבל את ישועת אלוהים, ייסורו ושיפוטו. כל הדברים ממשיכים להתקיים הודות לשלטונו של אלוהים, בשעה שהאנושות כולה ממשיכה להתקדם הודות לתמיכה זו של אלוהים.

האם החלק הזה, שזה עתה דיברתי עליו, עורר בכם מחשבות חדשות כלשהן? האם אתם חשים כעת את ההבדל הגדול ביותר שבין אלוהים והאנושות? מיהו בדיוק אדון כול הדברים? האם זהו האדם? (לא.) אם כן, מהו ההבדל בין האופן שבו אלוהים ובני האדם מטפלים בכול הדברים? (אלוהים שולט על כול הדברים ומסדיר אותם, ואילו האדם נהנה מכול זה). האם אתם מסכימים עם הדברים האלה? (כן.) ההבדל הגדול ביותר בין אלוהים לאנושות הוא שאלוהים שולט בכול הדברים ומספק אותם. אלוהים הוא מקור הכול, והאנושות נהנית מכול הדברים בעוד שאלוהים מספק אותם. כלומר, האדם נהנה מכול הדברים כשהוא מקבל את החיים שאלוהים מעניק לכול הדברים. האדם נהנה מתוצאות בריאתם של כול הדברים על ידי אלוהים, ואילו אלוהים הוא האדון. אם כך, מנקודת מבטם של כול הדברים, מהו ההבדל בין אלוהים לאנושות? אלוהים יכול לראות בבירור את דפוסי הצמיחה של כול הדברים, והוא שולט ומושל בדפוסי צמיחתם של כול הדברים. כלומר, כול הדברים הם בעיני אלוהים ובתחום הפיקוח שלו. האם האנושות יכולה לראות את כול הדברים? הדברים שבני האדם רואים מוגבלים – אלו הם רק הדברים שהם רואים מול עיניהם. אם תטפסו על ההר הזה, מה שתראו יהיה ההר הזה. לא תוכלו לראות מה יש מעברו השני של ההר. אם תלכו לחוף, תוכלו לראות את העבר הזה של האוקיינוס, אך לא תדעו כיצד נראה עברו האחר. אם תגיעו ליער הזה, תוכלו לראות את הצמחים שמול עיניכם וסביבכם, אך לא תוכלו לראות את שנמצא הלאה מכם. בני אדם אינם יכולים לראות מקומות גבוהים, רחוקים ועמוקים יותר. כל מה שהם יכולים לראות הוא את הדברים שנמצאים מול עיניהם ובשדה הראייה שלהם. גם אם בני האדם מכירים את דפוס ארבע עונות השנה ואת דפוסי הצמיחה של כול הדברים, הם אינם מסוגלים לנהל את כול הדברים ולא לשלוט בהם. מצד שני, האופן שבו אלוהים רואה את כול הדברים דומה לאופן שבו היה אלוהים רואה מכונה שהוא בנה באופן אישי. הוא היה מכיר היטב כול רכיב. מהם עקרונות הדברים, מהם דפוסיהם ומהי מטרתם – אלוהים יודע את כול הדברים האלה בפשטות ובבירור. לכן אלוהים הוא אלוהים, והאדם הוא האדם! גם אם האדם ימשיך לחקור את המדע ואת חוקי כול הדברים, יהיה זה רק בטווח מוגבל, ואילו אלוהים שולט בכל. בעיני האדם, זהו טווח אינסופי. אם האדם חוקר דבר קטן מאוד שאלוהים ברא, הוא יכול להקדיש את כול חייו למחקר על כך, מבלי להשיג תוצאות אמיתיות כלשהן. זו הסיבה לכך שאם תיעזרו בידע ובמה שלמדתם כדי לחקור את אלוהים, לעולם לא תצליחו להכיר או להבין את אלוהים. אך אם תיעזרו בדרך חיפוש האמת ובחיפוש אחר אלוהים, ותתבוננו באלוהים מנקודת המבט של הניסיון להכירו, אז ביום מן הימים תודו בכך שמעשיו וחוכמתו של אלוהים הם בכול מקום, וכן תדעו בדיוק מדוע אלוהים נקרא אדון כול הדברים ומקור החיים של כול הדברים. ככול שתצברו יותר מן הידע הזה, כך תבינו טוב יותר מדוע אלוהים נקרא אדון כול הדברים. כול הדברים וכול דבר, ואתם ביניהם, מקבלים ללא הרף זרימה יציבה של תמיכה מאלוהים. כמו כן תוכלו לחוש בבירור כי בעולם הזה, ובקרב האנושות הזו, אין ישות מלבד אלוהים עם עוצמה ומהות כאלה שמאפשרות לשלוט בקיומם של כול הדברים, לנהל אותו ולשמור עליו. כשתשיגו הבנה כזו, תודו באמת שאלוהים הוא אלוהיכם. כשתגיעו לשלב זה, באמת תקבלו את אלוהים ותאפשרו לו להיות אלוהיכם ואדונכם. כשתהיה לכם הבנה כזו וחייכם יגיעו לשלב כזה, אלוהים לא יבחן אתכם ולא ישפוט אתכם עוד, אף לא ידרוש מכם דרישות כלשהן, מפני שתבינו את אלוהים, תכירו את לבו, ותקבלו באמת את אלוהים בלבכם. זוהי סיבה חשובה להעברת הנושאים האלה על ריבונותו של אלוהים ועל ניהול כול הדברים על ידו. הדבר נעשה כדי לתת לבני אדם עוד ידע והבנה – לא רק כדי לגרום לכם להודות, אלא כדי להעניק לכם ידע והבנה מעשיים רבים יותר על מעשי אלוהים.

המזון והשתייה היום-יומיים שאלוהים מכין לאנושות

זה עתה דיברנו על חלק מן הסביבה הכללית, כלומר, התנאים הנחוצים להישרדות אנושית שאלוהים הכין לאנושות מאז שברא את העולם. זה עתה דיברנו על חמישה דברים, וחמשת הדברים האלה הם הסביבה הכללית. הדבר שעליו נדבר כעת קשור בקשר הדוק לחייו של כול אדם כבשר ודם. זהו תנאי הכרחי המתאים יותר לחיי אדם כבשר ודם. הדבר הזה הוא מזון. אלוהים ברא את האדם ומיקם אותו בסביבת מחיה מתאימה. לאחר מכן, האדם נזקק למזון ולמים. לאדם היה צורך כזה, ולכן אלוהים ערך הכנות כאלה למען האדם. לפיכך, כל אחד משלבי עבודתו של אלוהים וכול דבר שהוא עושה, אינו רק מילים ריקות מתוכן, אלא מתבצע בפועל. האם מזון הוא דבר שבני אדם אינם יכולים בלעדיו בחיי היום-יום שלהם? האם מזון חשוב יותר מאוויר? הם חשובים באותה המידה. שניהם תנאים ודברים הכרחיים להישרדותה של האנושות ולהמשכיות החיים האנושיים. האם האוויר חשוב יותר או שמא מים חשובים יותר? האם טמפרטורה חשובה יותר או שמא מזון חשוב יותר? כולם חשובים. בני האדם אינם יכולים לבחור, מפני שהם אינם יכולים לחיות בלעדי אף אחד מהם. זוהי בעיה של ממש, לא דבר שניתן לבחור. אינכם יודעים, אך אלוהים יודע. כשתראו מזון, תרגישו "איני יכול לחיות ללא מזון!" אך מיד לאחר שנבראתם, האם ידעתם שאתם זקוקים למזון? לא הייתם יודעים, אך אלוהים יודע. רק כשאתם נעשים רעבים ורואים שיש פירות על העצים ודגנים על האדמה לכם למאכל, אתם מבינים שאתם זקוקים למזון. כשאתם צמאים, אתם רואים לפניכם מעיין מים, ורק כשאתם שותים את המים אתם מבינים שאתם זקוקים להם. אלוהים ברא את המים למען האדם. באשר למזון, אין זה משנה אם אתם אוכלים שלוש ארוחות ביום, שתי ארוחות ביום, ואף יותר מכך. בקצרה, מזון הוא דבר שבני אדם אינם יכולים בלעדיו בחיי היום-יום שלהם. זהו אחד הדברים הנחוצים לשמירה על הישרדותו הרגילה של גוף האדם. אם כן, מאין בא המזון בעיקר? בראש ובראשונה, מזון מגיע מן האדמה. אלוהים ברא את האדמה למען האנושות. האדמה מתאימה להישרדותם של צמחים שונים, לא רק עצים או עשב. אלוהים ברא לאנושות זרעים לכול מיני הדגנים והמזונות השונים, והוא נתן לאנושות אדמה וקרקע מתאימות לזריעה, ובעזרת הדברים האלו, האנושות משיגה את מזונה. אילו מיני מזונות יש? הדבר צריך להיות ברור לכם, נכון? קודם כול, יש מינים שונים של דגנים. מה כוללים הדגנים? חיטה, דוחן, אורז... אלה שיש להם קליפות. גידולי דגנים אף מופרדים לסוגים רבים ושונים. יש סוגים רבים של גידולי דגנים מן הדרום עד לצפון, כגון שעורה, חיטה, שיבולת שועל וכוסמת. מינים שונים מותאמים לגידול באזורים שונים. יש גם סוגים שונים של אורז. בדרום יש סוגי אורז ייחודיים, ארוכים יותר ומותאמים לבני אדם מן הדרום, מפני שהם אינם כה דביקים. מכיוון שהאקלים בדרום חם יותר, עליהם לאכול סוגים כמו אורז אינדיקה. אסור שהוא יהיה דביק מדי, אחרת הם לא יוכלו לאכול אותו ויאבדו את התיאבון. האורז שאוכלים בני אדם בצפון דביק יותר. מכיוון שבצפון תמיד קר יותר, עליהם לאכול אורז דביק יותר. בנוסף לכך, יש סוגים שונים של קטניות. הן גדלות מעל לקרקע. יש גם גידולים הגדלים מתחת לקרקע, כגון תפוחי אדמה, בטטות, טארו ורבים אחרים. תפוחי אדמה גדלים בצפון. איכות תפוחי האדמה בצפון היא טובה מאוד. כאשר לאנשים אין דגנים לאכילה, תפוחי אדמה יכולים להיות מזון בסיסי בתזונתם כדי שיוכלו לאכול שלוש מנות ביום. תפוחי אדמה יכולים לשמש גם לאספקת מזון. בטטות אינן כה טובות כתפוחי אדמה מבחינת איכות, אך עדיין ניתן לצרוך אותן כמזון בסיסי וכך לאכול שלוש מנות ביום. כאשר אין דגנים בנמצא, אנשים יכולים לצרוך בטטות כדי למלא את קיבתם. טארו, שאותו בדרך כלל אוכלים אנשי הדרום, יכול לשמש למטרה זו, וכן להיות מרכיב מרכזי בתזונתם. אלה הם הדגנים השונים, דבר חיוני למזון ולשתייה של בני האדם ביום-יום. מדגנים שונים בני אדם מכינים אטריות, לחמניות מאודות, אורז ואטריות אורז. אלוהים העניק את סוגי הדגנים השונים האלה לאנושות בשפע. מדוע יש סוגים כה רבים? ניתן למצוא בכך את כוונותיו של אלוהים. מצד אחד, זה כדי להתאים לקרקעות ולסוגי האקלים השונים בצפון, בדרום, במזרח ובמערב. מצד שני, הרכיבים השונים והתכולה של הדגנים האלה מתאימים לרכיבים השונים ולתכולה של גוף האדם. בני אדם יכולים לשמור על החומרים המזינים והרכיבים השונים הדרושים לגופם רק על ידי אכילת הדגנים האלה. על אף שהמזונות בצפון ובדרום שונים אלה מאלה, הדמיון ביניהם רב על השוני. מזונות אלה יכולים כולם לספק את צרכיו הרגילים של גוף האדם ולשמור על הישרדותו הרגילה של גוף האדם. לכן, הסיבה לכך שיש שפע רב של מינים הגדלים באזורים שונים היא, כי גוף האדם זקוק למה שהמזונות האלה מספקים. בני האדם זקוקים למה שמספקים המזונות השונים הגדלים באדמה לשמירה על הישרדותו הרגילה של גוף האדם ולהשגת חיים אנושיים רגילים. מבינים? בקצרה, אלוהים התחשב מאוד באנושות. המזונות השונים שאלוהים העניק לבני האדם אינם משעממים – הם מקיפים מאוד. אם בני האדם רוצים לאכול דגנים, הם יכולים לאכול דגנים. יש אנשים שלא אוהבים לאכול אטריות, הם רוצים לאכול אורז. והם יכולים לאכול אורז. יש סוגים שונים של אורז – אורז ארוך, אורז קצר, וכולם יכולים להיות לטעמם של בני אדם. לפיכך, אם בני אדם אוכלים את הדגנים האלה – כול עוד הם אינם בררנים מדי ביחס למזונם – לא יחסר להם מזון ומובטח שהם יחיו בבריאות עד גיל זקנה. זה היה הרעיון המקורי שאלוהים חשב עליו כשהעניק מזון לאנושות. גוף האדם אינו יכול להתקיים ללא הדברים האלה – האין זו המציאות? האנושות אינה יכולה לפתור את הבעיות הממשיות האלה, אך אלוהים כבר הכין זאת למען האנושות לפני זמן רב.

אלוהים נתן לאנושות לא רק את הדברים האלה – יש גם ירקות. כשאתם אוכלים אורז, אם תאכלו רק אורז, ייתכן שיחסרו לכם חומרים מזינים. אם תקפיצו כמה מאכלים קטנים במחבת או תערבבו סלט כדי לאכול לצד הארוחה, הוויטמינים שבירקות ויסודות הקורט השונים או החומרים המזינים האחרים יוכלו לספק את צורכי גוף האדם בדרך רגילה מאוד. כשבני אדם אינם אוכלים ארוחות עיקריות, הם יכולים לאכול גם פירות, נכון? לעתים, כשבני אדם זקוקים לנוזלים רבים יותר, לחומרים מזינים אחרים או לטעמים שונים, יש גם ירקות ופירות שיספקו אותם. מכיוון שהקרקע והאקלים בצפון, בדרום, במזרח ובמערב שונים, גדלים בהם גם סוגים שונים של ירקות ופירות. מכיוון שהאקלים בדרום חם מדי, רוב הפירות והירקות הם מן הסוג המקרר, ולכן הם יכולים לאזן את הקור והחום בגופם של בני האדם כשהם אוכלים אותם. מצד שני, בצפון יש פחות סוגים של ירקות ופירות, אך בכול זאת די בהם להנאתם של אנשי הצפון. אולם, בשל התפתחויות חברתיות שהתרחשו בשנים האחרונות, שנגרמו כביכול בשל התקדמות חברתית, וכן שיפורים בתחבורה ובתקשורת המקשרות בין הצפון, הדרום, המזרח והמערב, בני אדם בצפון יכולים גם הם לאכול פירות וירקות מהדרום או תוצרים מקומיים מהדרום, אפילו לאורך כול השנה. כך, על אף שבני האדם יכולים לספק את תיאבונם ורצונותיהם החומריים, גופם נתון לרמות שונות של נזק מבלי שיידעו על כך. הסיבה לכך היא שבין המזונות שאלוהים הכין לאנושות, יש מזונות, פירות וירקות המתאימים לבני אדם בדרום, וכן מזונות, פירות וירקות המתאימים לבני אדם בצפון. כלומר, אם נולדתם בדרום, אכילת מאכלים מהדרום מתאימה לכם מאוד. אלוהים הכין את המזונות, הפירות והירקות האלה מפני שבדרום יש אקלים מסוים. בצפון יש מזון הנחוץ לגופם של בני האדם בצפון. אך מפני שלבני האדם יש תיאבון גרגרני, הם נסחפו מבלי לדעת בגל ההתפתחויות החברתיות, מה שגרם להם להפר חוקים אלה מבלי לדעת זאת. על אף שבני האדם חשים שחייהם כעת טובים יותר, התקדמות חברתית כזו מביאה עמה נזק נסתר לגופם של בני אדם רבים. אין זה דבר שאלוהים רוצה לראות, ואף לא לכך הוא התכוון במקור כשסיפק לאנושות את המאכלים האלה, את הפירות והירקות האלה. הדבר נגרם על ידי האנושות שהפרה את החוקים שהציב אלוהים.

בנוסף, הדברים שאלוהים העניק לאנושות עשירים ושופעים, ובכול מקום יש המזונות המקומיים האופייניים לו. לדוגמה, יש מקומות העשירים בשיזף (הידוע כדומים), ואילו אחרים עשירים באגוזי מלך, בוטנים או סוגים אחרים של אגוזים. כול הדברים החומריים האלה מספקים חומרים מזינים שגוף האדם זקוק להם. אך אלוהים מספק לאנושות דברים בהתאם לעונה ולתקופה, וכן מעניק את הכמות הנכונה בזמן הנכון. האנושות חומדת הנאה גופנית והיא גרגרנית, דבר המקל עליה להפר את החוקים הרגילים של צמיחת האדם מן הזמן שבו אלוהים ברא את האדם, ולפגוע בהם. הבה ניקח לדוגמה את הדובדבנים. הם מבשילים בסביבות יוני. בנסיבות רגילות, הם ייגמרו עד אוגוסט. הדובדבנים טריים למשך חודשיים בלבד, אך בעזרת שיטות מדעיות בני האדם מסוגלים כעת להאריך זאת ל-12 חודשים, אפילו עד עונת הדובדבנים הבאה. משמעות הדבר היא שיש דובדבנים כול השנה. האם התופעה הזו רגילה? (לא.) מהי אם כן העונה הטובה ביותר לאכול דובדבנים? זוהי התקופה שבין יוני לאוגוסט. מעבר לגבול הזה, אין זה משנה עד כמה תשמרו אותם טריים, טעמם אינו אותו הטעם, והם אינם מה שגוף האדם זקוק לו. לאחר שמועד פקיעת התוקף שלהם חלף, אין זה משנה באילו חומרים כימיים תשתמשו, לא תוכלו להביא אותם למצבם כשהם גדלים באופן טבעי. בנוסף לכך, הנזק שגורמים החומרים הכימיים לבני אדם הם דבר שאיש אינו יכול לעשות דבר כדי לבטלו או לשנותו. אם כן, מה מביאה כלכלת השוק הנוכחית לבני האדם? נדמה שחייהם של בני האדם טובים יותר, התחבורה לכול הכיוונים נעשתה נוחה מאוד, ובני האדם יכולים לאכול פירות מסוגים שונים בכול אחת מארבע עונות השנה. אנשים בצפון יכולים לאכול לעתים קרובות בננות וכל מזון, מאכלים מקומיים או פרי מן הדרום. סוג כזה של כלכלת שוק מיטיב במידה מסוימת עם חייהם של אנשים, אך הוא גם יכול להזיק להם. בשל שפע השוק, אנשים רבים אוכלים כל דבר; אוכלים מבלי לחשוב. הדבר פוגע בחוקים הטבעיים ומזיק לבריאות האדם. אם כן, שוק הכלכלה לא יכול להסב לאנשים אושר. הסתכלו בעצמכם. האין ענבים נמכרים בשוק בכל ארבע עונות השנה? למעשה, ענבים נשארים טריים למשך פרק זמן קצר מאוד לאחר קטיפתם. אם תשמרו אותם עד חודש יוני הבא, האם עדיין ניתן יהיה לכנות אותם בשם ענבים? האם ניתן לכנות אותם בשם אשפה? לא רק שאין להם עוד את ההרכב המקורי של ענבים, אלא יש עליהם גם יותר חומרים כימיים. כעבור שנה, לא זו בלבד שהם אינם טריים, אלא החומרים המזינים שבהם אף הם נעלמו מזמן. כשבני אדם אוכלים ענבים, הם מרגישים: "איזה אושר! האם היינו יכולים לאכול ענבים בעונה הזו לפני 30 שנה? לא היינו יכולים גם אילו רצינו. כמה נפלאים החיים היום!" האם זה אכן אושר? אם אתם מעוניינים בכך, אתם יכולים לחקור ענבים ששומרו בעזרת חומרים כימיים ולבדוק מהו בדיוק הרכבם ואם ההרכב הזה יכול להביא תועלת כלשהי לבני אדם. בעידן החוק, במהלך נדודיהם של בני ישראל לאחר שיצאו ממצרים, אלוהים נתן להם שליו ומן. האם אלוהים אפשר לאנשים לשמר אותם? חלק מהאנשים היה צר אופקים וחשש שלא יישאר ליום המחרת, ולכן שמרו מעט בצד למקרה שיזדקקו לזה מאוחר יותר. ומה קרה אז? עד ליום המחרת, המזון נרקב. אלוהים לא אפשר להם להותיר דבר מאחור כגיבוי, מפני שאלוהים ערך הכנות שהבטיחו שהם לא יגוועו ברעב. לאנושות אין את הביטחון הזה, ואין לה אמונה אמיתית באלוהים. בני האדם תמיד משאירים מעט בצד למועד מאוחר יותר ולעולם אינם מצליחים לראות את כול הדאגה והמחשבה שמאחורי הדברים שאלוהים הכין למען האנושות. הם בפשטות לעולם אינם מסוגלים להרגיש זאת, לעולם אינם בוטחים באלוהים, תמיד חושבים: "מעשיו של אלוהים אינם מהימנים! מי יודע אם אלוהים ייתן זאת לאנושות ומתי ייתן זאת! אם אהיה רעב ממש, ואלוהים לא ייתן זאת, האם לא אגווע ברעב? האם לא תהיה חסרה לי תזונה?" ראו עד כמה זעיר ביטחונו של האדם!

דגנים, פירות וירקות, וכול סוגי האגוזים, כולם מזונות צמחוניים. על אף שהם מזונות צמחוניים, יש בהם די חומרים מזינים כדי לספק את צרכיו של גוף האדם. אולם, אלוהים לא אמר: "די לתת את אלה לאנושות. האנושות יכולה פשוט לאכול את הדברים האלה". אלוהים לא עצר בזאת, אלא הכין דברים שטעמם ערב עוד יותר לחיכם של בני האדם. מהם הדברים האלה? אלה הם סוגי הבשר והדגים השונים שרובכם יכולים לראות ולאכול. ישנם סוגים כה רבים של בשר ודגים שאלוהים הכין עבור האדם. כל הדגים חיים במים. מרקם בשרם שונה מזה של הבשר הגדל על היבשה, והם יכולים לספק חומרים מזינים שונים לאנושות. תכונותיהם של הדגים יכולות גם לווסת את הקור והחום בגוף האדם, ולכן הם מועילים מאוד לאנושות. אך אסור להפריז במה שערב לחך. זוהי עדיין אותה אמירה: אלוהים מעניק לאנושות את הכמות הנכונה בזמן הנכון, כדי שבני האדם יוכלו ליהנות מן הדברים האלה באופן רגיל והולם, בהתאם לעונה ולמועד. מה כוללים העופות? תרנגולות, שלווים, יונים וכו'. רבים אף אוכלים ברווזים ואווזים. על אף שאלוהים הכין סוגי בשר אלה, היו לו דרישות מסוימות מעמו הנבחר, והוא הציב הגבלות ספציפיות על התזונה שלהם בעידן החוק. כעת, התחום הזה מבוסס על טעם אישי והבנה אישית. סוגי הבשר השונים האלה מספקים לגוף האדם חומרים מזינים שונים, שיכולים לחדש את מלאי החלבון והברזל, להעשיר את הדם, לחזק את השרירים והעצמות, ולספק אנרגיה רבה יותר. אין זה משנה באילו שיטות בני האדם משתמשים כדי לבשלם ולאכלם, בקצרה, הדברים האלה יכולים מצד אחד לעזור לבני האדם לשפר טעמים ותיאבון, ומצד שני, להשביע את קיבתם. הדבר החשוב ביותר הוא שהם יכולים לספק לגוף האדם את צרכיו התזונתיים היומיים. אלה הם השיקולים שהיו לאלוהים כשהוא הכין מזון לאנושות. יש מזונות צמחוניים וכן בשרים – האין זו תזונה עשירה ושופעת? אך על בני האדם להבין, מה היו כוונותיו המקוריות של אלוהים כשהוא ברא את כול המזונות לאנושות. האם כוונתו הייתה להניח לאנושות ליהנות הנאה יתרה מהמזונות האלה? מה קורה כאשר האדם נלכד בניסיונו לספק את התשוקות החומריות הללו? האין הוא אוכל יתר על המידה? האין האכילה המופרזת מזיקה לגוף האדם בדרכים רבות? (כן.) זו הסיבה שבשלה אלוהים מקציב את הכמות הנכונה בזמן הנכון ומאפשר לבני האדם ליהנות ממזונות שונים בהתאם לתקופות ולעונות שונות. לדוגמה, לאחר שעברו קיץ חם מאוד, בני אדם צוברים בגופם לא מעט חום, וכן יובש הגורמים למחלות ולחות בגופם. כשמגיע הסתיו, סוגי פירות רבים מבשילים, וכשבני האדם אוכלים פרי, הלחות שלו נעלמת. באותה עת, הבקר והצאן גדלו והתחזקו, כך שעל בני האדם לאכול בשר כדי להזין את עצמם. לאחר שאכלו סוגים שונים של בשר, יהיו לגופם של בני האדם אנרגיה וחום שיעזרו להם לעמוד בקור של החורף, וכתוצאה מכך הם יוכלו לעבור את החורף בשלום. מתי להכין אילו דברים למען האנושות, ומתי להניח לאילו דברים לצמוח, לשאת פרי ולהבשיל – כל זה נשלט ומתומרן בידי האל באופן מדוד מאוד. אלא שהאנושות אינה מבינה את רצון אלוהים. זהו הנושא העוסק בשאלה "כיצד הכין אלוהים את המזון הנחוץ לחיי היום-יום של האדם". מלבד כול סוגי המזונות, אלוהים מספק לאנושות גם מקורות מים. בני האדם מוכרחים לשתות מים לאחר האכילה. האם אכילת פירות בלבד מספיקה? בני האדם לא יוכלו לשאת אכילת פירות בלבד, ומלבד זאת, בעונות מסוימות אין פירות. כיצד אם כן ניתן לפתור את בעיית המים של האנושות? על ידי כך שאלוהים הכין מקורות מים רבים מעל ומתחת לפני הקרקע, לרבות אגמים, נהרות ומעיינות. ממקורות המים האלה ניתן לשתות במצבים שבהם אין זיהום כלשהו, עיבוד אנושי או נזק. משמע, ביחס למקורות המזון לחיי גופם הפיסי של בני האדם, אלוהים ערך הכנות מדויקות ומתאימות מאוד כדי שחייהם של בני האדם יהיו מלאי עושר ושפע וכדי שלא יחסר להם דבר. זהו דבר שבני האדם יכולים להרגיש ולראות.

בנוסף לכך, בין כול הדברים, אלוהים ברא צמחים, בעלי חיים ועשבים שונים שנועדו באופן ספציפי לרפא פציעות או לטפל במחלות בגוף האדם. לדוגמה, מה תעשו אם תיכוו בטעות מאש או ממים רותחים? האם אתם יכולים לשטוף את הכוויה במים? האם אתם יכולים למצוא חתיכת בד ולחבוש את הכוויה? בצורה זו הכוויה עלולה להתמלא מוגלה או להזדהם. למשל, אם אתם סובלים מחום גבוה, התקררתם, נפצעתם מעבודה פיסית, קיבלתם קלקול קיבה לאחר שאכלתם את הדבר הלא נכון או פיתחתם מחלות מסוימות בגלל הרגלי חיים או בעיות רגשיות, כגון מחלות כלי דם, בעיות נפשיות או מחלות של האיברים הפנימיים – יש צמחים שמתאימים לריפוי כול הבעיות האלה. יש צמחים המשפרים את זרימת הדם והפעילות, משככים כאבים, עוצרים דימום, מאלחשים, עוזרים לבני אדם לשקם את העור הרגיל, לבטל עצירת דם בגוף ולנקות רעלים מן הגוף. בקצרה, ניתן להשתמש בכולם בחיי היום-יום. הם שימושיים לבני אדם ואלוהים הכין אותם לגוף האדם למקרה הצורך. את חלקם אלוהים אפשר לאדם לגלות באקראי, ואילו אחרים התגלו על ידי אנשים שאלוהים בחר בהם לשם כך או כתוצאה מתופעות מיוחדות שאלוהים תזמר. בעקבות תגליותיהם, האנושות העבירה אותם מדור לדור, וכך רבים ידעו אודותיהם. באופן זה, יש ערך ומשמעות לבריאת הצמחים האלה על ידי אלוהים. בקצרה, הדברים האלה כולם מאלוהים והוכנו ונשתלו כשהוא ברא סביבת מחיה לאנושות. כול הדברים האלה נחוצים מאוד. האם שיקולי האל היו טובים יותר בהשוואה לשיקולי האנושות? כשאתם רואים את כול אשר עשה אלוהים, האם אתם יכולים להרגיש את צדו המעשי של אלוהים? אלוהים עבד בחשאי. כשהאדם טרם בא אל העולם הזה, בטרם בא במגע עם האנושות הזו, אלוהים כבר ברא את כול זה. כול אשר עשה היה למען האנושות, למען הישרדותה, ולמען שיקול קיומו של האדם, כדי שהאנושות תוכל לחיות באושר בעולם החומרי העשיר והשופע הזה שאלוהים הכין למענה, מבלי שיהיה עליה לדאוג למזון או לבגדים, ומבלי שיחסר לה דבר. האנושות ממשיכה להתרבות ולשרוד בסביבה כזו.

האם יש משהו שאלוהים עושה, בין שזהו דבר גדול ובין שדבר קטן, שאין לו ערך או משמעות? לכול דבר שהוא עושה יש ערך ומשמעות. הבה נדון בכך מתוך שאלה שאנשים מדברים עליה לעתים קרובות. רבים שואלים: מה בא קודם, הביצה או התרנגולת? (התרנגולת.) התרנגולת באה קודם, בוודאי! מדוע התרנגולת באה קודם? מדוע לא יכולה הייתה הביצה לבוא קודם? האם התרנגולת אינה בוקעת מהביצה? לאחר שהתרנגולת דגרה על הביצה במשך 21 ימים, בוקעת תרנגולת. התרנגולת הזו מטילה ביצים, ושוב בוקעות תרנגולות מהביצים. מה בא קודם, אם כן, הביצה או התרנגולת? אתם עונים "התרנגולת" בביטחון. מדוע? (בכתבי הקודש נאמר שאלוהים ברא את העופות ובעלי החיים.) התשובה מבוססת על כתבי הקודש. אני רוצה שתדברו על הידע שלכם כדי לבדוק אם יש לכם ידע ממשי על מעשי אלוהים. האם אתם בטוחים בתשובתכם או לא? (אלוהים ברא את התרנגולת, ואחר כך נתן לה את היכולת להתרבות – היכולת לדגור על ביצים). ההסבר הזה נכון, פחות או יותר. התרגולת באה קודם ואחר כך הביצה. זה ודאי. אין זה מסתורין עמוק ביותר, אך בני אדם בעולם תופשים זאת כדבר ונעזרים בפילוסופיה בטיעוניהם. בסופו של דבר, עדיין אין להם מסקנה. הדבר דומה לכך שאנשים אינם יודעים שאלוהים ברא אותם. בני האדם אינם יודעים את העיקרון הזה, ואף לא ברור להם מי בא ראשון, התרנגולת או הביצה. הם אינם יודעים מה היה צריך לבוא קודם, ולכן עמוק מאוד לעולם אינם מצליחים למצוא תשובה. דבר רגיל מאוד הוא שהתרנגולת באה קודם. אילו הביצה באה לפני התרנגולת, הדבר לא היה רגיל! התרנגולת בהחלט באה קודם. זהו דבר כה פשוט. הוא אינו דורש מכם להיות בעלי ידע רב. אלוהים ברא את כול זה. כוונתו הראשונית הייתה שהאדם ייהנה מכך. לאחר שהתרנגולת קיימת, הביצה באה אחריה כדבר מובן מאליו. האין זה פתרון ברור? אילו הביצה הייתה נבראת קודם, האם היא לא הייתה זקוקה בכול זאת לתרנגולת שתדגור עליה? זה ברור הרבה יותר לברוא ישירות את התרנגולת. התרנגולת הייתה יכולה להטיל ביצים וכן לדגור על האפרוחים, בשעה שהאדם יכול היה לאכול גם תרנגולות. האין זה נוח כול כך? הדרך שבה אלוהים עושה דברים הינה תמציתית ולא מסורבלת. מניין באה הביצה? היא באה מהתרנגולת. אין ביצה ללא תרנגולת. מה שאלוהים ברא היה יצור חי! האנושות היא אכן מגוחכת ואבסורדית, תמיד מסתבכת בדברים הפשוטים האלה, ובסופו של דבר אף מגיעה לאוסף שלם של טענות מופרכות ומגוחכות! כול כך ילדותי! הקשר בין הביצה לתרנגולת ברור: התרנגולת באה קודם. זהו ההסבר הנכון ביותר, הדרך הנכונה ביותר להבין זאת והתשובה הנכונה ביותר. זה נכון.

על מה דיברנו כעת? בהתחלה דיברנו על סביבת המחיה של האנושות ועל הדברים שאלוהים עשה, הכין וטיפל בהם למען הסביבה הזו, וכן על הקשר שבין כול הדברים שאלוהים הכין לאנושות ועל האופן שבו אלוהים טיפל בקשרים אלה כדי למנוע מכול הדברים לגרום נזק לאנושות. אלוהים אף יישב בין ההשפעות השליליות על סביבת האנושות, שנגרמות כתוצאה מהיסודות השונים של כל הדברים. כך הוא אפשר לכל הדברים להביא למקסימום את תפקודיהם, העניק לאנושות סביבה מיטיבה ויסודות מועילים, מה שאפשר לאנושות להסתגל לסביבה זו ולהמשיך באופן רגיל את מעגל הרבייה והחיים. אחר כך דיברנו על המזון שגוף האדם זקוק לו – המזון והשתייה היום-יומיים. גם זה תנאי הכרחי להישרדותה של האנושות. כלומר, גוף האדם אינו יכול לחיות מנשימה בלבד, מאור השמש או הרוח בלבד, או עם טמפרטורות מתאימות בלבד. עליו גם למלא את קיבתו. הדברים האלה שממלאים את הקיבה הוכנו גם הם במלואם על ידי אלוהים למען האנושות – זהו מקור מזונה של האנושות. לאחר שראיתם את התוצרת העשירה והשופעת הזו – מקורות המזון והשתייה של האנושות – האם ניתן לומר שאלוהים הוא המקור לסיפוק צורכיהם של האנושות ושל כול הדברים? (כן.) אילו אלוהים, כאשר ברא את כול הדברים, היה בורא רק עצים ועשב או רק יצורים חיים שונים, ואם היצורים החיים והצמחים היו כולם למאכל הבקר והצאן, או לזברות, צבאים ובעלי חיים ממינים שונים אחרים, לדוגמה, אריות אוכלים דברים כגון זברות וצבאים, טיגריסים אוכלים דברים כגון כבשים וחזירים, אך לא היה ולו דבר אחד המתאים למאכל בני האדם? האם הדבר היה מצליח? לא. האנושות לא הייתה יכולה להמשיך לשרוד. מה היה קורה אילו בני אדם אכלו רק עלים מהעצים? האם זה היה מצליח? אם כך, האם בני האדם יכולים לאכול את העשב שהוכן למען הצאן? ייתכן שיהיה בסדר אם הם יטעמו רק מעט, אך אם ימשיכו לאכול זאת לאורך זמן, קיבתם לא הייתה יכולה לעמוד בכך. ישנם דברים שבעלי חיים יכולים לאכול, אך אם בני אדם יאכלו אותם, הם יורעלו. יש דברים רעילים שבעלי חיים יכולים לאכול מבלי שישפיעו עליהם, אך בני אדם אינם יכולים לעשות זאת. במילים אחרות, אלוהים ברא את בני האדם, ולכן אלוהים יודע טוב יותר מכול את העקרונות והמבנה של גוף האדם ולמה בני האדם זקוקים. הרכבו ותוכנו של גוף האדם והדברים שהוא זקוק להם ברורים לגמרי לאלוהים, וכן האופן שבו איבריו הפנימיים מתפקדים, סופגים, מסלקים ומעבדים. לבני האדם הדבר אינו ברור, והם לעתים אוכלים ולוקחים תוספים באופן עיוור. הם לוקחים תוספים רבים מדי ובסופו של דבר גורמים להפרת האיזון. אם תיהנו מהדברים שאלוהים הכין להם ותאכלו אותם, הכול יהיה כשורה בכם. גם אם לעתים יש לכם מצב רוח רע ויש לכם עצירת דם, אין זה משנה. עליכם רק לאכול צמח מסוג מסוים ועצירת הדם תסתדר. אלוהים הכין את כול הדברים האלה. אם כן, בעיניו של אלוהים, האנושות נעלה בהרבה על כול יצור חי אחר. אלוהים ברא סביבות מחיה לכול סוגי הצמחים וברא מזון וסביבות מחיה לכול סוגי בעלי החיים, אך רק דרישותיהם של בני האדם מסביבת המחיה שלהם הן המחמירות ביותר והסבילות פחות מכול להזנחה. שאם לא כן, האנושות לא הייתה יכולה להמשיך להתפתח ולהתרבות ולחיות באופן רגיל. אלוהים יודע זאת בלבו טוב יותר מכל. כשאלוהים עשה את הדבר הזה, הוא ייחס לכך חשיבות רבה יותר מאשר לכול דבר אחר. ייתכן שאינכם יכולים להרגיש את חשיבותו של דבר חסר משמעות כלשהו שאתם רואים ונהנים ממנו או של דבר-מה שאתם מרגישים שנולדתם עמו ושאתם יכולים ליהנות ממנו, אך אלוהים כבר הכין אותו למענכם בחשאי, או לפני זמן רב, בעזרת חוכמתו. אלוהים ביטל ופתר במידה הרבה ביותר את כול הגורמים השליליים שאינם מיטיבים עם האנושות ושיכולים לפגוע בגוף האדם. מה הדבר מבהיר? האם הוא מבהיר את עמדתו של אלוהים כלפי האנושות, כשהוא ברא אותה בפעם הזו? מה הייתה העמדה הזו? עמדתו של אלוהים הייתה קפדנית ורצינית, והוא לא סבל התערבות של גורמים או תנאים כלשהם, ואף לא של כוחות אויב כלשהם פרט לאלוהים. מתוך כך ניתן לראות את עמדתו של אלוהים כאשר הוא ברא את האנושות ואת ניהולו של האנושות בפעם הזו. מהי עמדתו של אלוהים? דרך סביבת המחיה וההישרדות שממנה נהנים בני האדם, וכן מן המזון והשתייה היום-יומיים שלהם, ניתן לראות את עמדתו של אלוהים באחריותו כלפי האנושות – אחריות שהפגין מאז שברא את האנושות – וכן את נחישותו של אלוהים להושיע את האנושות הפעם. האם אנו יכולים לראות את אמיתותו של אלוהים באמצעות הדברים האלה? האם אנו יכולים לראות את נפלאותו של אלוהים? האם אנו יכולים לראות את טבעו הבל-ישוער של אלוהים? האם אנו יכולים לראות את כול יכולתו של אלוהים? אלוהים פשוט נעזר בדרכיו הכול יכולות והחכמות כדי לספק את צרכיה של האנושות כולה, וכן את צורכיהם של כול הדברים. אם כבר חזרנו לנושא זה, היכולים אתם לומר עתה, לאחר שאמרתי דברים כה רבים, שאלוהים הוא מקור החיים של הכל? (כן.) בוודאות. האם יש לכן ספקות? די בעובדה שאלוהים מספק את צורכי כול הדברים כדי להראות שאלוהים הוא מקור החיים של הכל, מפני שהוא מקור התמיכה שאפשרה לכול הדברים להתקיים, לחיות, להתרבות ולהמשיך בכך, ואין מקור אחר מלבד אלוהים עצמו. אלוהים מספק את צורכיהם של כל הדברים ואת כל צרכיה של האנושות, בין שזו סביבת החיים הבסיסית ביותר של האדם, הדברים שבני האדם זקוקים להם יום-יום, ובין שזוהי אספקת האמת לרוחם של בני האדם. מכול נקודות המבט, כשמדובר בזהותו של אלוהים ומעמדו ביחס לאנושות, רק אלוהים עצמו הוא מקור החיים של כול הדברים. האם זה נכון? (כן.) משמעות הדבר היא שאלוהים הוא השליט, האדון והמפרנס של העולם החומרי הזה שבני האדם יכולים להרגיש ולראות בעיניהם. האם אין זו זהותו של אלוהים בעיני האנושות? זוהי האמת לאמיתה. אם כך, כשאתם רואים ציפורים עפות בשמיים, עליכם לדעת שאלוהים ברא דברים שיכולים לעוף. אך יש יצורים חיים השוחים במים, וגם הם שורדים בדרכים שונות. העצים והצמחים שחיים בקרקע נובטים באביב ונושאים פרי, ובסתיו הם, משירים את עליהם, כך שעד החורף כול העלים נושרים והם עוברים את החורף. זוהי דרך הישרדותם. אלוהים ברא את כול הדברים, שכול אחד מהם חי בצורות ובדרכים שונות ונעזר בשיטות שונות כדי להפגין את כוחו וצורת חייו. תהיה השיטה אשר תהיה, הכול תחת שלטונו של אלוהים. מהי מטרת שלטונו של אלוהים על כול צורות החיים השונות והיצורים החיים? האם הוא למען הישרדותה של האנושות? (כן.) הוא שולט בכול חוקי החיים למען הישרדותה של האנושות. הדבר מראה בדיוק עד כמה חשובה הישרדותה של האנושות לאלוהים.

ליכולתה של האנושות לשרוד ולהתרבות באופן רגיל יש חשיבות עליונה בעיני אלוהים. לפיכך, אלוהים מספק בהתמדה את צורכיהם של האנושות וכול הדברים. הוא מספק את צורכיהם של כול הדברים בדרכים שונות, ובנסיבות השמירה על הישרדותם של כול הדברים, הוא מאפשר לאנושות להמשיך להתקדם כדי לשמור על קיומה הרגיל של האנושות. אלה הם שני ההיבטים שאנו עוסקים בהם היום. מהם שני ההיבטים האלה? (מנקודת המבט של רמת המאקרו, אלוהים ברא את סביבת המחיה לאנושות. זה ההיבט הראשון. בנוסף, אלוהים גם הכין את הדברים החומריים שבני האדם זקוקים להם ויכולים לראותם ולגעת בהם.) עסקנו בנושא העיקרי שלנו דרך שני ההיבטים האלה. מהו הנושא העיקרי שלנו? (אלוהים הוא מקור החיים של הכל.) כעת צריכה להיות לכם הבנה מסוימת על הסיבה לכך שהעברתי תוכן כזה במסגרת נושא זה. האם היה דיון כלשהו שאינו קשור לנושא העיקרי? לא היה, נכון? אולי לאחר ששמעתם את הדברים האלה, חלקכם רכשתם הבנה מסוימת ואתם מרגישים שהמילים האלה חשובות מאוד, אך לאחרים עשויה להיות רק מעט הבנה מילולית והם עשויים להרגיש שלמילים האלה אין חשיבות. אין זה משנה כיצד אתם מבינים זאת כעת, במהלך התנסותכם יבוא יום שבו הבנתכם תגיע לרמה מסוימת, כלומר, כאשר הידע שלכם על מעשי אלוהים ועל אלוהים עצמו יגיע לרמה מסוימת, ואז אתם תישאו עדות עמוקה ואמיתית למעשי אלוהים בעזרת המילים המעשיות שלכם.

אני חושב שהבנתכם כעת עדיין פשוטה ומילולית למדי, אך היכולים אתם לפחות לזהות, עתה לאחר שהקשבתם לי כאשר דיברתי על שני ההיבטים האלה, בעזרת אילו שיטות אלוהים מספק את צרכיה של האנושות או אילו דברים מספק אלוהים לאנושות? האם יש לכם מושג בסיסי בנוסף להבנה בסיסית? (כן.) אך האם שני ההיבטים האלה שעסקתי בהם קשורים לכתבי הקודש? (לא.) האם הם קשורים לשיפוטו ולייסוריו של אלוהים בעידן המלכות? (לא.) מדוע אם כן עסקתי בשני ההיבטים האלה? האם הסיבה לכך היא שעל בני האדם להבין אותם כדי להכיר את אלוהים? (כן.) מאוד חיוני לדעת את הדברים האלה וכן מאוד חיוני להבינם. אל תהיו מוגבלים רק לכתבי הקודש, ואל תהיו מוגבלים רק לשיפוטו ולייסורו של האדם על ידי אלוהים, כדי להבין הכול על אודות אלוהים. מהי המטרה שמאחורי דבריי? המטרה היא לגרום לבני אדם לדעת שאלוהים אינו רק אלוהי עמו הנבחר. אתם חסידיו של אלוהים כעת, והוא אלוהיכם, אך האם אלוהים הוא גם אלוהיהם של מי שאינם חסידיו? האם אלוהים הוא אלוהיהם של כול בני האדם שאינם חסידיו? האם אלוהים הוא אלוהי כול הדברים? (כן.) אם כן, האם אלוהים עושה את עבודתו ומבצע את פעולותיו רק על חסידיו? (לא.) מהו היקף עבודתו ומעשיו? ברמה הנמוכה ביותר, היקף עבודתו ומעשיו כולל את האנושות כולה ואת כל הברואים. ברמה הגבוהה ביותר, הוא כולל את היקום כולו שבני האדם אינם יכולים לראותו. אם כן, ניתן לומר שאלוהים עושה את עבודתו ומבצע את פעולותיו בקרב האנושות כולה. די בכך כדי לגרום לבני אדם לדעת הכול על אלוהים עצמו. אם ברצונכם להכיר את אלוהים וללמוד באמת להכירו ולהבינו, אל תהיו מוגבלים רק לשלושת שלבי עבודתו של אלוהים, ואל תהיו מוגבלים רק לסיפורים על העבודה שאלוהים ביצע בעבר. אם תנסו להכירו בדרך זו, תגבילו את אלוהים לתחום מסוים. אתם רואים באלוהים דבר קטן מאוד. איזו השפעה תהיה לכך על בני האדם? לעולם לא תוכלו להכיר את נפלאותו ועליונותו של אלוהים, ולעולם לא תוכלו להכיר את עוצמתו של אלוהים, וכן את יכולתו האינסופית והיקף סמכותו. הבנה כזו תשפיע על יכולתכם לקבל את האמת הגורסת שאלוהים הוא הריבון של כול הדברים, וגם על הידע שלכם אודות זהותו ומעמדו האמיתיים של אלוהים. במילים אחרות, אם הבנתכם על אודות אלוהים מוגבלת בהיקפה, הדברים שאתם יכולים לקבל גם הם מוגבלים. לכן עליכם להרחיב את היקף הבנתכם ואת האופקים שלכם. בין שמדובר בהיקף עבודתו של אלוהים, ניהולו של אלוהים ושלטונו של אלוהים ובין שבהיקפם של כל הדברים שאלוהים שולט בהם ומנהל אותם, עליכם להכיר את הכול ולהכיר את פעולותיו של אלוהים בכך. באמצעות דרך הבנה כזו, אתם תרגישו באופן לא מודע שאלוהים שולט בכול הדברים, מנהל אותם ומספק את צורכיהם. יחד עם זאת, גם תרגישו באמת שאתם חלק מכול הדברים ושותפים לכול הדברים. כפי שאלוהים מספק את צורכיהם של כול הדברים, גם אתם תקבלו את שלטונו ותמיכתו של אלוהים. זוהי עובדה שאיש אינו יכול להכחיש. כול הדברים כפופים לחוקים משל עצמם, והם תחת שלטונו של אלוהים, ולכול הדברים יש כללי הישרדות משלהם, שגם הם תחת שלטונו של אלוהים, ואילו גורלם של בני האדם והדברים שעליהם לעשות, אף הם קשורים בקשר הדוק לשלטונו של אלוהים ולתמיכתו. לכן תחת ריבונותו ושלטונו של אלוהים, האנושות וכול הדברים קשורים זה בזה, תלויים זה בזה ושזורים זה בזה. זוהי המטרה וזהו הערך של בריאת כול הדברים על ידי אלוהים. אתם מבינים זאת כעת, נכון? אם כך, בהבנה זו, הבה נסיים את התקשורת שלנו היום. להתראות! (תודה לאל!)

2 בפברואר, 2014

קודם: אלוהים עצמו, הייחודי ז'

הבא: אלוהים עצמו, הייחודי ט'

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עבודת האל ונוהגו של האדם

לא ניתן להפריד בין עבודת האל בקרב בני האדם לבין בני האדם, משום שהם מושא העבודה הזאת, והם ברואי האל היכולים להעיד על אלוהים. לא ניתן להפריד...

פרק 28

כשבאתי מציון, כל הדברים ציפו לי, וכששבתי לציון, כל בני האדם קידמו את פניי בברכה. גם כשבאתי וגם כשעזבתי, דברים שהיו עוינים כלפיי מעולם לא...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה