934 אלוהים הוא שליטם של כל הדברים

כשאדם מקבל את החיים שאלוהים מעניק לכל הדברים, הוא נהנה מהם.

האנושות נהנית מתוצאות הבריאה של האל, ואילו אלוהים הוא האדון.

אלוהים יכול לראות בבירור כיצד כל דבר צומח;

הוא שולט וקובע כיצד כל דבר יצמח. כיצד כל דבר יצמח.

אלוהים הוא שליטם של כל הדברים ,של כל הדברים.

אלוהים הוא מקור הכל, הוא מקור הכל.

הוא המזין את כל הדברים.

ואילו האדם נהנה, נהנה מהכל.

בין אלוהים לאדם, כאן השוני השוני הגדול.

הכל גלוי בפני האלוהים, הכל נתון נתון לבחינתו.

האנושות יכולה לראות רק את מה, מה שלנגד לנגד עיניה.

לאנושות ראייה מוגבלת, בני האדם לא יכולים לראות הכל,

ואינם יכולים לראות מקומות מרוחקים ועמוקים.

אלוהים הוא שליטם של כל הדברים ,של כל הדברים.

אלוהים הוא מקור הכל, הוא מקור הכל.

הוא המזין את כל הדברים.

ואילו האדם נהנה, נהנה מהכל.

בין אלוהים לאדם, כאן השוני השוני הגדול.

האדם אינו יכול לנהל או להשתלט על כל הדברים,

גם אם הוא מכיר את תבנית ארבע העונות וכיצד כיצד הכל צומח.

אך אלוהים רואה הכל, כפי שהוא רואה מכונה מכונה שהוא בנה;

הוא מכיר בבירור כל חלק וכיצד כיצד הוא פועל.

אלוהים הוא אלוהים והאדם הוא אדם.

אנשים לומדים מדע ואת חוקי העולם,

אך היקף חקירתם מוגבל.

מה שאלוהים שולט בו הוא אינסופי, זה הכל.

אלוהים הוא אלוהים והאדם הוא אדם.

כשאלוהים עושה דבר קטן מאוד,

בני אדם יכולים לחקור זאת כל חייהם

אך לעולם לא להבין הכל. לא להבין הכל.

אלוהים הוא שליטם של כל הדברים ,של כל הדברים.

אלוהים הוא מקור הכל, הוא מקור הכל.

הוא המזין את כל הדברים.

ואילו האדם נהנה, נהנה מהכל.

בין אלוהים לאדם, כאן השוני השוני הגדול.

כאן השוני, כאן השוני, השוני הגדול, השוני הגדול, השוני הגדול.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 1026 אלוהים מכין את ההסדר המתאים לכל סוגי האנשים

הבא: 715 זה דיוקנו של אדם אמיתי

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

11. אין לשפוט את טבע האדם על פי מראה עיניים

כדי לראות אם אדם הוא צדיק או רשע, אל תסתכל אם התנהגותם החיצונית היא טובה או רעה או אילו יחסים יש להם עם אנשים אחרים. במקום זאת, הסתכל על היחסים שלהם עם אלוהים, ואם יש בהם צייתנות אמת ויראה כלפי אלוהים. מבלי להתחשב בטיבן של מערכות היחסים הבינאישיות שלו, הוא רשע אם אינו מסוגל להתאים עצמו למשיח ואינו מסוגל לציית לדבריו.

מדוע אינך מוכן להיות ניגוד?

בני האדם שנכבשים הם ניגודים, ורק אחרי שבני האדם הופכים למושלמים, הם נהיים אות ומופת לעבודה של אחרית הימים. לפני שאלוהים משלים אותם, הם...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה