אלוהים הופך למושלמים את בני האדם שהם כלבבו

אלוהים רוצה כעת לזכות בקבוצת בני אדם – הם אלה שחותרים לשתף איתו פעולה, שיכולים להישמע לעבודתו, שמאמינים שדברי האל נכונים, ואשר יכולים להנהיג את הדרישות של אלוהים. הם אלה שניחנים בהבנה אמיתית בלבם. הם אלה שיכולים להפוך למושלמים, והם יצעדו באופן בלתי נמנע בנתיב ההפיכה למושלמים. בני האדם שלא מבינים בבירור את עבודתו של אלוהים, אשר לא אוכלים ושותים מדברי האל, שלא מתייחסים לדבריו, ואשר לא ניחנים בשום אהבה לאלוהים בלבם – בני אדם כאלה לא יכולים להפוך למושלמים. בני האדם שמפקפקים באלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, שאינם משוכנעים לגביו, שלעולם לא מתייחסים ברצינות לדבריו, ואשר תמיד מוליכים אותו שולל – הם מתנגדים לאלוהים והם שייכים לשטן. אין שום דרך להפוך אנשים כאלה למושלמים.

אם אתם רוצים להפוך למושלמים, אתם קודם כל צריכים לשאת חן בעיני אלוהים, מפני שהוא הופך למושלמים את אלו הנושאים חן בעיניו ואשר הם כלבבו. אם אתם רוצים להיות כלבבו של אלוהים, לבכם חייב להיות צייתן לאלוהים בעבודתו, עליכם לחתור לעסוק בחיפוש האמת, ואתם חייבים לקבל את בחינתו של אלוהים בכל תחום. האם כל מעשיכם עברו את בחינתו של אלוהים? האם כוונתכם תקינה? אם כוונתכם תקינה, אלוהים יאשר אתכם; אם כוונתכם שגויה, הדבר מוכיח שלבכם לא אוהב את אלוהים, אלא את הבשר והדם ואת השטן. לפיכך, עליכם לקבל את בחינתו של אלוהים בכל תחום באמצעות תפילה. כשאתם מתפללים, על אף שגופי לא מצוי בפניכם, רוח הקודש שוכנת בכם, ואתם מתפללים גם לי וגם לרוח האל. מדוע אתם מאמינים בבשר הזה? מפני שהוא מכיל את רוח האל. האם הייתם מאמינים באדם הזה ללא רוח האל? כשאתם מאמינים באדם הזה, אתם מאמינים ברוח האל. כשאתם מפחדים מהאדם הזה, אתם מפחדים מרוח האל. אמונה ברוח האל היא אמונה באדם הזה, ואמונה באדם הזה היא גם אמונה ברוח האל. כשאתם מתפללים, אתם מרגישים את רוח אל שורה עליכם וחשים שאלוהים ניצב לפניכם. לפיכך, אתם מתפללים לרוחו. כיום, רוב בני האדם מפחדים מדי להביא את מעשיהם לפני אלוהים. אתם אולי יכולים להוליך שולל את בשרו, אך אינכם יכולים להוליך שולל את רוחו. כל עניין שלא יכול לעמוד בבחינתו של אלוהים אינו תואם את האמת, ויש להשליך אותו הצדה. אחרת, זהו חטא נגד אלוהים. על כן, עליכם להגיש את לבכם לאלוהים בכל עת, הן בעת תפילה, הן בעת דיבור ושיתוף עם האחים והאחיות שלכם, והן בעת מילוי חובתכם וביצוע ענייניכם. כשאתם ממלאים את תפקידכם, אלוהים שורה עליכם, וכל עוד כוונתכם נכונה ונועדה למען עבודתו של בית האל, אלוהים יקבל את כל מעשיכם. לכן עליכם להקדיש את עצמכם בכנות למילוי תפקידכם. בעת תפילה, אם תאהבו את אלוהים בלבכם, אם תחפשו את הדאגה, ההגנה והבחינה של אלוהים, ואם אלה יהוו את כוונתכם, תפילותיכם יישאו פרי. לדוגמה, כשאתם מתפללים בפגישות, אם תפתחו את לבכם ותתפללו לאלוהים, ותאמרו לו את מה שעל לבכם מבלי לשקר, הרי שתפילותיכם לבטח יישאו פרי. אם אתם אוהבים את אלוהים בכנות בלבכם, נדרו נדר לאלוהים: "אלוהים שבשמיים ובארץ ובכל, אני נשבע לך: מי ייתן ורוחך תבחן את כל מעשיי, ותגן עליי ותדאג לי בכל עת. אפשר לכל מעשיי לעמוד בנוכחותך. אילו לבי יפסיק אי-פעם לאהוב אותך, או אילו לבי יבגוד בך אי-פעם, תן לי את הייסורים והקללה החמורים שלך. אל תמחל לי לא בעולם הזה ולא בעולם הבא!" האם אתם מעזים לנדור נדר כזה? אם לא, הדבר מוכיח שאתם פחדנים, ושאתם עדיין אוהבים את עצמכם. האם יש לכם נחישות כזו? אם זה באמת הדבר שאתם נחושים לגביו, אתם חייבים לנדור את הנדר הזה. אם תהיו נחושים לנדור נדר כזה, אלוהים יגשים את הנחישות שלכם. כשאתם נודרים נדר לאלוהים, הוא מקשיב לכם. אלוהים מכריע אם אתם חוטאים או צדיקים לפי התפילה והנוהג שלכם. זה התהליך הנוכחי של הפיכתכם למושלמים, ואם באמת תאמינו בהפיכתכם למושלמים, אתם תגישו את כל מעשיכם לאלוהים ותקבלו את בחינתו, ואם תעשו דבר מה במרדנות חמורה או תבגדו באלוהים, הוא יממש את הנדר שלכם, ואז בלי קשר למה שיקרה לכם, בין שתרדו לגיהינום או תעברו ייסורים, זה כבר יהיה מעשה ידיכם. אתם נדרתם נדר, ולכן עליכם לציית לו. אם תנדרו נדר אך לא תצייתו לו, אתם תרדו לגיהינום. מאחר שנדרתם נדר, אלוהים יממש את הנדר שלכם. יש כאלה שמפחדים אחרי שהם מתפללים, והם אומרים, "אבדתי! ההזדמנות שלי להתהולל אבדה, ההזדמנות שלי לעשות מעשים רעים אבדה, וההזדמנות שלי לממש את תשוקותיי הארציות אבדה!" בני האדם האלה עדיין אוהבים את העולם ואת החטא, והם בהחלט ירדו לגיהינום.

להיות מאמינים באלוהים פירושו שכל מה שתעשו יוצג לו ויהיה כפוף לבחינתו. אם ניתן להגיש את מעשיכם לרוח האל אך לא לבשרו ודמו של אלוהים, הדבר מוכיח שלא הרשיתם לרוח האל לבחון אתכם. מי היא רוח האל? מיהו האדם שאלוהים עד לו? האין הם אותו הדבר? רוב בני האדם רואים בהם שתי ישויות נפרדות. הם סבורים שרוח האל היא רוח האל, ושהאדם שאלוהים עד לו הוא בסך הכול אדם. אולם אתם טועים, הלא כן? מטעם מי עובד האדם הזה? בני האדם שלא מכירים את אלוהים בהתגלמותו נעדרים הבנה רוחנית. רוח האל ובשרו ודמו חד הם, מפני שרוח האל מתגלמת כבשר ודם. אם האדם הזה מתייחס אליכם רע, האם רוחו של אלוהים תהיה טובה? אתם מבולבלים, הלא כן? כיום, כל מי שלא יכול לקבל את בחינתו של אלוהים לא יכול לקבל את אישורו, וכל מי שלא מכיר את אלוהים בהתגלמותו לא יכול להפוך למושלם. הביטו בכל מעשיכם וראו אם אתם יכולים להגיש אותם לאלוהים. אם אתם לא יכולים להגיש את כל מעשיכם לאלוהים, הדבר מעיד על כך שאתם רשעים. האם אדם רשע יכול להפוך למושלם? אתם חייבים להגיש לאלוהים את כל מעשיכם – כל פעולה שלכם, כל כוונה שלכם וכל תגובה שלכם. אתם יכולים להגיש לבחינתו של אלוהים אפילו את חייכם הרוחניים היום-יומיים – את התפילות שלכם, את הקרבה שלכם לאלוהים, את אכילתכם ושתייתכם את דברי האל, את השיתוף שלכם עם האחים והאחיות, את חיי הכנסייה שלכם ואת השירות שלכם בשיתוף הפעולה שלכם. נוהג כזה הוא שיעזור לכם להתבגר בחייכם. תהליך הקבלה של הבחינה של אלוהים הוא תהליך של טיהור. ככל שתקבלו יותר את הבחינה של אלוהים, כך תטוהרו יותר, וככל שתתאמו את רצונו של אלוהים, כך לא תימשכו עוד להוללות ופזרנות, ולבכם יחיה בנוכחותו של אלוהים. ככל שתקבלו את הבחינה שלו, כך השטן יתבייש יותר וכך תהיו יותר מסוגלים לזנוח את הבשר והדם. על כן, הקבלה של הבחינה של אלוהים היא נתיב שבני האדם חייבים להנהיג. יהיו אשר יהיו מעשיכם, אפילו במהלך השיתוף עם האחים והאחיות, אם יכולים להגיש לאלוהים את הפעולות שלכם, לבקש את בחינתו ולכוון להישמע לאלוהים עצמו. אם כך תעשו, נוהגכם יהיה הרבה יותר נכון. רק אם תגישו לאלוהים את כל מעשיכם ותקבלו את בחינתו של אלוהים, תוכלו לחיות בנוכחותו של אלוהים.

מי שלא מבין את אלוהים לעולם לא יכול להישמע לו לחלוטין. בני אדם כאלה הם בני נעוות המרדות. הם יותר מדי שאפתניים, והם ניחנים ביותר מדי מרדנות, ולכן הם תופסים מרחק מאלוהים ולא מוכנים לקבל את הבחינה שלו. בני אדם כאלה לא יכולים להפוך למושלמים בקלות. יש בני אדם שהם בררנים באופן שבו הם אוכלים ושותים מדברי האל ובמידה שבה הם מקבלים אותם. הם מקבלים חלקים מדברים האל שתואמים את התפיסות שלהם אך דוחים את החלקים שלא תואמים אותן. האין זה המרד וההתנגדות הבוטים ביותר נגד אלוהים? אם מישהו מאמין באלוהים במשך שנים מבלי לזכות להבין שום דבר לגביו, הרי שהוא חסר אמונה. בני האדם שמוכנים לקבל את בחינתו של אלוהים הם אלה השואפים להבין אותו, והם אלה שמוכנים לקבל את דבריו. הם בני האדם שיקבלו את ירושתו וברכתו של אלוהים, והם המבורכים ביותר. אלוהים מקלל את בני האדם שלא מפנים לו מקום בלבם. הוא מטיל ייסורים על בני אדם כאלה ונוטש אותם. אם לא תאהבו את אלוהים, הוא ייטוש אתכם, ואם לא תקשיבו לדבריי, אני מבטיח שרוחו של אלוהים תיטוש אתכם. נסו זאת אם אתם לא מאמינים לי! כיום, אני מספר לכם על נתיב נוהג, אך השאלה אם תנהיגו אותו תלויה בכם. אם תהיו חסרי אמונה וחסרי נוהג, אתם תראו אם רוח הקודש עובדת בקרבכם או לא! אם לא תעסקו בשאיפה להכיר את אלוהים, רוח הקודש לא תעבוד בקרבכם. אלוהים עובד בבני האדם שעוסקים בשאיפה לדבריו ונוצרים אותם בלבם. ככל שתנצרו יותר בלבכם את דברי האל, כך רוחו תעבוד בקרבכם יותר. ככל שהאדם נוצר יותר את דברי האל בלבו, כך עולה סיכויו להפוך למושלם בידי אלוהים. אלוהים הופך למושלמים את בני האדם שבאמת אוהבים אותו. הוא הופך למושלמים את אלה שלבם מלא שלווה בפניו. אם תנצרו בלבכם את כל עבודתו של אלוהים, אם תנצרו בלבכם את הנאורות שאלוהים מעניק, אם תנצרו בלבכם את נוכחותו של אלוהים, אם תנצרו בלבכם את הדאגה וההגנה של אלוהים, ואם תנצרו בלבכם את האופן שבו דברי האל הופכים למציאות שלכם ולאספקה למען חייכם, אתם תהיו כלבבו של אלוהים. אם תנצרו בלבכם את עבודתו של אלוהים, כלומר, אם תנצרו בלבכם את כל מה שהוא עשה לכם, הוא יברך אתכם וירבה את כל אשר לכם. אם לא תנצרו בלבכם את דברי האל, הוא לא יעבוד בקרבכם, אלא רק ייתן לכם מעט חסד בזכות אמונתכם, או יברך אתכם במעט עושר חומרי או ביטחון למשפחתכם. עליכם לחתור להפוך את דברי האל למציאות שלכם, לרצות אותו ולהיות כלבבו, ואסור לכם רק לחתור ליהנות מחסדו. שום דבר לא חשוב יותר למאמינים מאשר קבלת עבודתו של אלוהים, הבאה לידי שלמות והפיכה למי שעושה את רצונו של אלוהים. זו המטרה שעליכם לשאוף אליה.

כל מה שהאדם חיפש אחריו בעידן החסד אינו רלוונטי כעת, מפני שיש כיום רף גבוה יותר של חיפוש. החיפוש הוא אחרי משהו נשגב יותר אך גם מעשי יותר. מושא החיפוש יכול לספק יותר את דרישותיו הפנימיות של האדם. בעידני העבר, אלוהים לא ביצוע בבני האדם את העבודה של היום, הוא לא דיבר אליהם כל כך הרבה כמו שהוא מדבר כיום, והדרישות שלו מהם לא היו מחמירות כמו הדרישות כיום. העובדה שאלוהים מעלה את הדברים האלה בפניכם כיום מעידה שהכוונה הסופית של אלוהים ממוקדת בכם, בקבוצת בני האדם הזו. אם אתם באמת רוצים שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים, עסקו בשאיפה לכך בתור היעד המרכזי שלכם. בין אם אתם מתרוצצים, משקיעים מאמצים, ממלאים תפקיד או מקבלים תפקיד מאלוהים, עליכם לשאוף להפוך למושלמים ולְרַצות את רצונו של אלוהים, להשיג מטרות אלו. אם מישהו אומר שהוא לא שואף להפוך למושלם בידי אלוהים או להיווכח בחיים, אלא שהוא רק שואף לשלווה והנאה ארציים, הרי שהוא עיוור לגמרי. בני האדם שלא עוסקים בחיפוש מציאות החיים, אלא רק עוסקים בחיפוש חיי נצח בעולם הבא וביטחון בעולם הזה, הם עיוורים לגמרי. על כן, כל מעשיכם צריכים לחתור למטרה להפוך למושלמים בידי אלוהים וליפול בנחלתו.

העבודה שאלוהים עושה בבני האדם נועדה לקיים אותם על סמך הדרישות השונות שלהם. ככל שחייו של האדם גדולים יותר, כך הוא דורש יותר, וכך הוא שואף לדברים רבים יותר. אם בשלב הזה, אתם לא עוסקים בשום שאיפה, הדבר מוכיח שרוח הקודש נטשה אתכם. רוח הקודש לעולם לא תיטוש בני אדם שעוסקים בחיפוש החיים. בני אדם כאלה תמיד עוסקים בחיפוש, ותמיד יש להם תשוקה. בני אדם כאלה לעולם לא מסתפקים במצב העניינים הקיים. כל שלב בעבודתה של רוח הקודש מכוון להשגת שינוי בקרבכם, אך אם תהפכו לשאננים, אם כבר לא יהיו לכם צרכים, ואם כבר לא תקבלו את עבודתה של רוח הקודש, היא תיטוש אתכם. בני האדם זקוקים לבחינתו של אלוהים מדי יום. הם זקוקים לאספקה בשפע מאלוהים מדי יום. האם בני האדם יכולים לשרוד מבלי לאכול ולשתות מדברי האל מדי יום? אם אדם ירגיש שהוא לא יכול לאכול ולשתות די הצורך מדבר האל, ואם הוא תמיד יחפש את דבר האל ורעב וצמא לו, הרי שרוח הקודש תמיד תעבוד בקרבו. ככל שאדם כלשהו משתוקק, כך דברים מעשיים רבים יותר יכולים לנבוע מהשיתוף שלו. ככל שאדם כלשהו יחפש אחר האמת ביותר מרץ, כך חייו יצמחו מהר יותר, מה שיעניק לו חוויות עשירות יותר ויהפוך אותו לאדם עשיר בבית האל.

קודם: היו קשובים לרצונו של אלוהים כדי להפוך למושלמים

הבא: מי ששומע לאלוהים בלב טהור ייפול לבטח בנחלתו

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים הוא מקור חיי האדם

מהרגע שבו אתה מגיח בבכי לעולם הזה, אתה מתחיל למלא את חובתכם. כשאתה נכנס לתפקידך בתוכנית ובייעוד של אלוהים, אתה מתחיל את מסע החיים. לא משנה...

פרק 13

בדבריי ובאמירותיי נסתרות כמה מכוונותיי, אך בני האדם אינם מכירים או מבינים אף אחת מהן. הם ממשיכים לקבל את דבריי מהחוץ ולציית להם מהחוץ,...

עידן המלכות הוא עידן הדבר

בעידן המלכות, אלוהים משתמש בדברו כדי לפתוח בעידן חדש, לשנות את אופן עבודתו, ולבצע את העבודה המיועדת לעידן כולו. זה העיקרון שלפיו אלוהים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה