522 חייה בדברי האל כדי לזכות בעבודת רוח הקודש

קרא את דברי האל וחיה לפיהם,

היה קשוב לרצונו,

ואז תשתייך לאל;

אז תחיה בדברי האל.

אם תחיה בדברי האל,

רוח הקודש תפעל.

אם תחיה בצל השטן,

לרוח הקודש אין שום סיכוי לפעול.

התרצה להימלט מתחום השטן

ולחיות באור האל?

אם בני אדם יחיו בדברי האל,

רוח הקודש תהיה שם איתם,

ותוכל לבצע את מלאכתה.

אם בני האדם לא יחיו בדברי האל,

יהיו הם כבולים לשטן.

כן, יחיו הם בטבע מושחת.

רוח הקודש לא איתם

וגם לא מלאכת ידה.

כשאתה חי בדברי האל,

במצב שהוא דורש,

תהיה אז שייך לו,

עבודתו תבוצע עליך.

ואם לא תחיה בתוך,

המצב שהוא דורש;

סימן שאתה חי בתחום השטן,

אתה חי תחת שחיתות השטן.

אם בני אדם יחיו בדברי האל,

רוח הקודש תהיה שם איתם,

ותוכל לבצע את מלאכתה.

אם בני האדם לא יחיו בדברי האל,

יהיו הם כבולים לשטן.

כן, יחיו הם בטבע מושחת.

רוח הקודש לא איתם

וגם לא מלאכת ידה.

אם תחיה בדברי האל,

תעניק לו את כל ליבך,

אז תרצה את האל,

תעמוד אז בכל דרישותיו.

עשה כדבריו,

הפוך דבריו לבסיס קיומך,

למציאות חייך;

ואז תהיה שייך לאל.

אם בני אדם יחיו בדברי האל,

רוח הקודש תהיה שם איתם,

ותוכל לבצע את מלאכתה.

אם בני האדם לא יחיו בדברי האל,

יהיו הם כבולים לשטן.

כן, יחיו הם בטבע מושחת.

רוח הקודש לא איתם

וגם לא מלאכת ידה.

אם תקיים את רצון האל,

הוא יעשה את מלאכתו עליך.

תחייה תחת ברכותיו,

ותחת מאור פניו.

תבין את עבודת רוח הקודש;

ותהיה מאושר מנוכחות האל.

עיבוד של 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 489 קרא את דברי האל בהשוואה למצביך

הבא: 479 היחס הראוי לדברי האל

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עידן המלכות הוא עידן הדבר

בעידן המלכות, אלוהים משתמש בדברו כדי לפתוח בעידן חדש, לשנות את אופן עבודתו, ולבצע את העבודה המיועדת לעידן כולו. זה העיקרון שלפיו אלוהים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה