באמונתכם באלוהים עליכם להישמע לאלוהים

מדוע אתם מאמינים באלוהים? שאלה זו מבלבלת את רוב בני האדם. יש להם תמיד שתי השקפות שונות לגמרי לגבי האל המעשי ולגבי אלוהים שבשמיים, דבר המעיד על כך שהם מאמינים באלוהים לא כדי להישמע לו אלא כדי לזכות בטובות הנאה מסוימות או כדי לברוח מייסורים שמקורם באסון. רק משום כך הם נשמעים לו במידת מה. הציות שלהם מותנה – הם נשמעים לו למען עתידם האישי ובעל כורחם. אם כך, מדוע אתם מאמינים באלוהים? אם אתם מאמינים רק למען עתידכם וגורלכם האישי, מוטב שלא תאמינו כלל. אמונה כזו היא הונאה עצמית, הרגעה עצמית והערצה עצמית. אם אמונתכם לא מושתתת על יסוד הציות לאלוהים, סופכם להיענש על התנגדותכם לאלוהים. כל מי שלא מחפש ציות לאלוהים באמונתו מתנגד לאלוהים. אלוהים דורש מבני האדם שיחפשו את האמת, שישתוקקו לדברי האל, שישתו ויאכלו את דברי האל ושינהיגו אותם כדי שיוכלו להגיע לציות לאלוהים. אם אלו מניעיכם האמיתיים, אלוהים ודאי ירומם אתכם וודאי יַטֶּה לכם חסד. אין ספק בכך ואיש לא יכול לשנות זאת. אם המניעים שלכם אינם למען הציות לאלוהים ואם יש לכם כוונות אחרות, כל מה שתאמרו ותעשו – תפילותיכם בפני אלוהים ואפילו כל מעשה שלכם – יהיה מנוגד לאלוהים. ייתכן שאתם מנומסים ומדברים ברוך, שכל מעשיכם וכל מוצא פיכם נראים נכונים, שחזותכם היא כשל בני אדם שנשמעים לאלוהים, אך בכל הנוגע למניעים ולהשקפות שלכם באשר לאמונה באלוהים, כל מה שאתם עושים מרושע ומנוגד לאלוהים. בני אדם שנראים צייתנים ככבשים אך לבם מלא כוונות מרושעות אינם אלא זאב בעור של כבש. הם פוגעים באלוהים ישירות ואלוהים לא יחוס על אף אחד מהם. רוח הקודש תחשוף כל אחד מהם כדי שכולם יוכלו לראות שרוח הקודש מתעבת ודוחה כל אחד מהם שהוא צבוע. אל דאגה: אלוהים יטפל בכל אחד מהם בתורו וייפטר מכל אחד מהם בתורו.

אם אתם לא מסוגלים לקבל את האור החדש של אלוהים ולא יכולים להבין את כל מה שאלוהים עושה כיום, ואינכם מחפשים את האור הזה או שאתם מפקפקים בקיומו, מותחים עליו ביקורת או חוקרים ומנתחים אותו, אין לכם כוונה להישמע לאלוהים. אם גם כשיבוא האור של הכאן והעכשיו, תמשיכו להוקיר את אור האתמול ותתנגדו לעבודתו החדשה של אלוהים, הרי שאינכם אלא בדיחה, ואתם בין אלה שמתנגדים לאלוהים בכוונה תחילה. המפתח לציות לאלוהים הוא הערכת האור החדש והיכולת לקבל אותו ולהנהיג אותו. רק ציות כזה הוא ציות אמיתי. למי שלא מוכן להשתוקק לאלוהים לא יכולה להיות נטייה להישמע לאלוהים; הוא יכול רק להתנגד לאלוהים כיוון שהוא מרוצה מהמצב הקיים. הסיבה שאדם כזה לא יכול להישמע לאלוהים היא שהוא נאחז בדברים מהעבר. הדברים מהעבר העניקו לבני האדם מגוון תפיסות ואשליות לגבי אלוהים, ואלו הפכו לצלמו של אלוהים בעיני רוחם. על כן, הדבר שהם מאמינים בו הוא התפיסות שלהם עצמם ואמות המידה של דמיונם. אם אתם משווים את האל שעושה עבודה ממשית כיום לאל שבדמיונכם, משמע שהאמונה שלכם נובעת מהשטן ומושתתת על העדפותיכם האישיות. אלוהים לא רוצה אמונה כזו. גם אם יש להם הסמכות נשגבות, וגם אם הם מסורים – אפילו אם הם הקדישו חיים שלמים של השתדלות למען עבודתו של אלוהים והפכו לקדושים מעונים – בני אדם עם אמונה כזו לא מקובלים על אלוהים. הוא רק מפגין כלפיהם מעט חסד ומאפשר להם ליהנות ממנו לזמן מה. בני אדם כאלה לא מסוגלים להנהיג את האמת. רוח הקודש לא עובדת בקרבם ואלוהים ייפטר מכל אחד מהם בתורו. בין שהוא זקן או צעיר, מי שלא נשמע לאלוהים באמונתו ופועל מהמניעים הלא נכונים הוא זה שמתנגד ומפריע. אין ספק שאלוהים יסלק בני אדם כאלה. מי שלא נשמע לאלוהים כלל ובסך הכול מכיר בשמו של אלוהים ומבין במידה כלשהי את טובו וחביבותו של אלוהים, אך לא מתקדם בקצב צעדיה של רוח הקודש ולא נשמע לעבודתה ולדבריה העכשוויים של רוח הקודש – בני אדם כאלה חיים בחסדו של אלוהים ואלוהים לא יזכה בהם ולא יהפוך אותם למושלמים. אלוהים הופך בני אדם למושלמים באמצעות הציות שלהם, על ידי אכילתם ושתייתם את דברי האל והנאתם מדברי האל, ובאמצעות הסבל והזיכוך בחייהם. רק באמצעות אמונה כזו טבעם של בני אדם יכול להשתנות – רק אז הם יכולים לרכוש הכרה אמיתית של אלוהים. ציות מודע לאלוהים פירושו לא להסתפק בחיים בחסדו של אלוהים, אלא להשתוקק לאמת באופן פעיל, לחפש אחר האמת ולרצות ליפול בנחלת האל – זאת המשמעות של ציות מודע לאלוהים; זו בדיוק האמונה שאלוהים רוצה. בני אדם שלא עושים דבר מלבד ליהנות מחסדי האל לא יכולים להפוך למושלמים או להשתנות, והציות, הדתיות, האהבה והסבלנות שלהם שטחיים לגמרי. מי שרק נהנה מחסדי האל לא יכול להכיר את אלוהים באמת, ואפילו אם הוא מכיר את אלוהים, היכרותו שטחית והוא אומר דברים כמו "אלוהים אוהב את האדם" או "אלוהים רחום כלפי האדם." אמירות כאלה לא מייצגות את חיי האדם והן לא מוכיחות שבן האדם מכיר את אלוהים באמת. אם, כאשר דברי האל מזככים אותם או כשהם נתקלים בניסיונותיו של אלוהים, בני אדם לא מסוגלים להישמע לאלוהים – אם במקום זאת הם מתחילים לפקפק באלוהים וקורסים – הרי שהם לא נשמעים לו כלל ועיקר. בליבם יש כללים ומגבלות רבים בנוגע לאמונה באלוהים, חוויות ישנות שנובעות משנים רבות של אמונה או מבחר של דוקטרינות המבוססות על ספרי הקודש. האם בני אדם כאלה יכולים להישמע לאלוהים? בני האדם האלה מלאים בדברים אנושיים – כיצד יוכלו להישמע לאלוהים? ה"ציות" שלהם מותאם להעדפותיהם האישיות – האם ייתכן שאלוהים רוצה ציות כזה? אין זה ציות לאלוהים אלא ציות לדוקטרינה – זהו סיפוק עצמי וניחום עצמי. אם אתם אומרים שזו הישמעות לאלוהים, הרי שאתם מנאצים את שמו, הלא כן? אתם פרעה מצרי, עושים דברים מרושעים ועוסקים במכוון בעבודת ההתנגדות לאלוהים – האם כך רוצה אלוהים שתשרתו אותו? מוטב שתכו על חטא ותפתחו קצת מודעות עצמית בהקדם האפשרי. אחרת, עדיף שתסתלקו: הסתלקותכם תועיל לכם יותר מאשר שירותכם המזויף לאלוהים. כך לא תפריעו לו או תטרידו אותו, תדעו את מקומכם ותחיו חיים טובים – האין זו אפשרות עדיפה? כך תימנעו מעונש על התנגדות לאלוהים!

קודם: יש לאסור על שירות בנוסח דתי

הבא: הבטחות למי שהפך למושלם

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

אלוהים שולט בגורל האנושות כולה

כבני אנוש וכמשיחיים אדוקים, אחריותנו וחובתנו הן להעלות כמנחה את שכלנו ואת גופנו למען מילוי התפקיד שאלוהים מטיל עלינו, מפני שכל הווייתנו...

בעיה חמורה מאוד: בגידה (1)

בקרוב מאוד, עבודתי עומדת להסתיים. השנים הרבות שהעברנו ביחד הפכו לזיכרונות קשים מנשוא. חזרתי על דבריי ללא הרף והצגתי ללא הרף את עבודתי...

על הרשעים להיענש

הבחינה אם אתם נוהגים בצדיקות בכל מעשיכם והבחינה אם אלוהים צופה אחר כל המעשים שלכם הם העקרונות ההתנהגותיים של אלה המאמינים באלוהים. תזכו...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה