785 כדי להכיר את אלוהים, אתם חייבים להכיר את דבריו

1 כדי להכיר את אלוהים יש לקרוא את דבריו ולהבינם. למעשה, דבר האלוהים הוא ביטוי לטבעו. דבר האלוהים יכול ללמדך על אהבתו של אלוהים לאנושות, על ישועתו עבור האנושות ועל האופן שבו יושיעה... היות שאלוהים עצמו אומר את דבריו ולא משתמש באדם שיכתוב אותם. זהו אלוהים עצמו המביע את דבריו שלו ואת קולו הפנימי. למה מכנים אותם דברים נוגעים ללב? כיוון שהם נבעו מעומק לבו, מבטאים את טבעו, את רצונו, את מחשבותיו, את אהבתו לאנושות, את ישועתו עבור האנושות ואת ציפיותיו מהאנושות.

2 בין דבריו של אלוהים ישנם דברים מחמירים, דברים רכים ומתחשבים, וישנם דברי גילוי שאינם עולים בקנה אחד עם רצון האדם. אם תתייחס רק לדברי הגילוי, תרגיש שאלוהים הוא מחמיר למדי. אם תתייחס רק לדבריו הרכים, תניח שלאלוהים אין סמכות כה רבה. לכן אל לך להבין זאת מחוץ להקשר. עליך לבחון את זה מכל זווית אפשרית. לפעמים אלוהים מדבר מנקודת ראות עדינה ורבת-חמלה, ואנשים נוכחים באהבתו לאנושות; לפעמים אלוהים מדבר מנקודת ראות מחמירה, ואנשים נוכחים בטבעו, טבע שאינו סובל פגיעה. האדם מסואב במידה הראויה לגינוי, והוא אינו ראוי לחזות בפני האלוהים ולבוא בפניו. העובדה שאנשים יכולים להתייצב בפני אלוהים בימים אלו היא אך ורק חסדו של אלוהים.

3 דרך עבודתו של אלוהים ומשמעותה ניתן להיווכח בחוכמתו. אנשים עדיין יוכלו להיווכח בתכונות האלו מתוך דבריו, גם אם הם לא באים במגע ישיר עימו. כשמישהו שמבין את אלוהים באמת בא במגע עם המשיח, הוא מסוגל להתאים זאת להבנתו את אלוהים, אך כשמישהו שמבין את אלוהים רק באופן תיאורטי נתקל באלוהים, הוא לא יכול לראות את הקשר. ההיבט הזה של האמת מהווה תעלומה עמוקה ביותר. קשה לתפוס זאת. סכמו את דברי האל בנוגע לתעלומת ההתגלמות כבשר ודם, התבוננו בהם מכל זווית, ואז התפללו יחד, חשבו ושתפו יותר בנוגע להיבט הזה של האמת. ייתכן שרוח הקודש תהפוך אתכם לנאורים ותיתן לכם הבנה. מאחר שאין לָאדם סיכוי לבוא במגע עם אלוהים, הוא חייב להסתמך על חוויות מסוג זה כדי לגשש ולהיווכח מעט-מעט וכך להבין את אלוהים באמת.

עיבוד של "כיצד להכיר את האל בהתגלמותו" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 712 חוויותיהם של בני האדם שטבעם השתנה

הבא: 809 איך ללכת בדרכו של פטרוס

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

האושר בארץ כנען הטובה

מזמור כנסייה האושר בארץ כנען הטובה שבתי למשפחתו של אלוהים נרגשת ומאושרת.מתכבדת להכירך האל הכול יכול,מסרתי לך את לבבי.אף כי הלכתי בעמק...

דברי האל לתבל כולה – פרק 8

כשההתגלויות שלי יגיעו לשיאן, וכשמשפטי יגיע אל קצו, יגיע הזמן שבו כל בני עמי יתגלו ויושלמו. אני תר את כל קצות התבל בחיפוש תמידי אחר בני אדם...

(ב) אודות טבעו הצודק של אלוהים

554. בעבודתו האחרונה של סיום העידן, טבעו של אלוהים הוא טבע של ייסורים ומשפט, ובו הוא מגלה את כל הדברים המרושעים, על מנת לשפוט בפרהסיה את כל...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה