הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים ולכו בעקבות אלוהים

כעת עליכם לשאוף להפוך לאנשי האל, ותתחילו את כלל ההיווכחות על דרך הישר. להיות אנשי האל פירושו להיכנס לעידן המלכות. כיום, אתם מתחילים באופן רשמי להיווכח בהכשרה של המלכות, וחייכם העתידיים יפסיקו להיות רפים ורשלניים כפי שהיו בעבר. אין זה אפשרי לחיות בצורה כזאת וגם לעמוד בסטנדרטים שאלוהים דורש. אם אינכם חשים שום בהילות, הדבר מוכיח שאין לכם כל שאיפה להשתפר, שהשאיפה שלכם מעורפלת ומבולבלת, ושאינכם מסוגלים להגשים את רצונו של אלוהים. היווכחות בהכשרה של המלכות פירושה להתחיל לחיות כאנשי האל – האם אתם מוכנים לקבל הכשרה כזו? האם אתם מוכנים לחוש בהילות? האם אתם מוכנים לחיות תחת המשמעת של אלוהים? האם אתם מוכנים לחיות תחת הייסורים של אלוהים? כשדברי האל יבואו אליכם ויבחנו אתכם, כיצד תפעלו? ומה תעשו כשתצטרכו להתמודד עם עובדות שונות? בעבר, לא התמקדתם בחיים. כיום, עליכם להתמקד בהיווכחות החיים ולשאוף לשנות את טבע חייכם. זהו הדבר שאנשי המלכות חייבים להשיג. על כל אנשי האל להחזיק בחיים, ועל כולם לקבל את ההכשרה של המלכות ולשאוף לשנות את טבע חייהם. זו דרישתו של אלוהים מאנשי המלכות.

דרישותיו של אלוהים מאנשי המלכות הן כדלקמן:

1. עליהם לקבל את התפקידים שאלוהים מפקיד בידיהם, כלומר עליהם לקבל את כל הדברים שנאמרים בעבודתו של אלוהים באחרית הימים.

2. עליהם להיווכח בהכשרה של המלכות.

3. עליהם לשאוף לכך שאלוהים ירגש את לבם. כשלבך יפנה לחלוטין אל אלוהים, וכשיהיו לך חיים רוחניים תקינים, אזי תחיה בתחום של החירות, כלומר תחיה תחת הטיפול וההגנה של אהבתו של האל. רק כשתחיה תחת הטיפול וההגנה של אלוהים, תהיה שייך לאלוהים.

4. עליהם ליפול בנחלתו של אלוהים.

5. עליהם להפוך לביטוי של כבודו של אלוהים על פני האדמה.

חמש הנקודות האלה הן התפקידים שאני מפקיד בידיכם. דבריי נאמרים אל אנשי האל, ואם אינכם מוכנים לקבל את התפקידים האלה, לא אכפה זאת עליכם, אך אם תקבלו אותם באמת ובתמים, תהיו מסוגלים לעשות את רצונו של אלוהים. כיום, אתם מתחילים לקבל את התפקידים שאלוהים מפקיד בידיכם ושואפים להפוך לאנשי המלכות ולעמוד בסטנדרטים הנדרשים מאנשי המלכות. זהו השלב הראשון של ההיווכחות. אם אתה רוצה לעשות את רצונו של אלוהים באופן מלא, עליך לקבל את חמשת התפקידים האלה, ואם תהיה מסוגל למלא אותם, תהיה כלבבו של אלוהים ואלוהים לבטח ישתמש בך היטב. הדבר החיוני כיום הוא ההיווכחות בהכשרה של המלכות. ההיווכחות בהכשרה של המלכות נוגעת לחיים הרוחניים. בעבר, לא דובר על החיים הרוחניים, אך כיום, כשאתה מתחיל להיווכח בהכשרה של המלכות, אתה מתחיל להיווכח בחיים הרוחניים באופן רשמי.

אילו מין חיים הם החיים הרוחניים? החיים הרוחניים הם חיים שבהם לבך פונה לאלוהים לחלוטין, ושבהם לבך מסוגל להיות קשוב לאהבתו של אלוהים. אלה הם חיים שבהם אתה חי בדברי האל ושום דבר אחר לא מעסיק את לבך, ושבהם אתה מסוגל לתפוס את רצונו של אלוהים כיום, ואורה של רוח הקודש כיום מכוון אותך על מנת שתוכל למלא את חובתך. חיים כאלה בין האדם ואלוהים הם חיים רוחניים. אם אינך מסוגל ללכת בעקבות האור כיום, הרי שנוצר פער בקשר שלך עם אלוהים – ייתכן שהוא אפילו ניתק – ואין לך חיים רוחניים תקינים. קשר תקין עם אלוהים מושתת על יסוד ההבנה את דברי האל כיום. האם יש לך חיים רוחניים תקינים? האם יש לך קשר תקין עם אלוהים? האם אתה בן אדם שהולך בעקבות עבודתה של רוח הקודש? אם אתה מסוגל ללכת בעקבות אורה של רוח הקודש כיום, לתפוס את רצונו של אלוהים בדבריו ולהיווכח בדברים האלה, הרי שאתה מתקדם בזרם של רוח הקודש. אם אינך מתקדם בזרם של רוח הקודש, אין ספק שאינך מחפש את האמת. לרוח הקודש אין סיכוי לעבוד בקרב בני אדם שאינם מעוניינים להשתפר, וכתוצאה מכך, בני אדם כאלה לעולם אינם מסוגלים לאזור כוחות, והם תמיד פסיביים. האם אתה מחפש כיום את הזרם של רוח הקודש? האם אתה בזרם של רוח הקודש? האם יצאת ממצב פסיבי? כל מי שמאמין בדברי האל, שמשתמש בעבודתו של אלוהים כבסיס ומתקדם בעקבות אורה של רוח הקודש היום – כל בני האדם האלה נמצאים בזרם של רוח הקודש. אם אתה מאמין שדברי האל אמתיים ונכונים באופן חד משמעי, ואם אתה מאמין בדברי האל, יאמר מה שיאמר, הרי שאתה עוסק בהיווכחות בעבודתו של אלוהים, ובכך אתה מגשים את רצונו של אלוהים.

על מנת להיכנס לזרם של רוח הקודש, צריך להיות לכם קשר תקין עם אלוהים ועליכם להיפטר קודם כול מהמצב הפסיבי שלכם. יש שתמיד נוהים אחר הרוב ולבם מתרחק יותר מדי מאלוהים. לבני אדם כאלה אין שום שאיפה להשתפר, והסטנדרטים שאליהם הם שואפים נמוכים מדי. רק השאיפה לאהוב את אלוהים וליפול בנחלתו היא רצון האל. יש כאלה שרק משתמשים במצפונם כדי לגמול לאלוהים על אהבתו, אך אין זה יכול לענות על רצונו של אלוהים. ככל שתשאף לסטנדרטים גבוהים יותר, כך אלה יתקיימו בהרמוניה רבה יותר לרצונו של אלוהים. כבני אדם רגילים אשר שואפים לאהוב את אלוהים, הכניסה למלכות על מנת להימנות על אנשיו של אלוהים היא עתידכם האמיתי, ואלה הם חיים בעלי ערך וחשיבות עילאיים. איש אינו מבורך יותר מכם. מדוע אני אומר זאת? משום שמי שאינו מאמין באלוהים חי למען הבשר ולמען השטן, ואילו כיום, אתם חיים למען אלוהים וחיים כדי לעשות את רצונו של אלוהים. לכן אני אומר שישנה חשיבות עילאית לחייכם. רק חבורת האנשים הזו שאלוהים בחר בה מסוגלת לממש חיים בעלי חשיבות עילאית: אף אחד אחר על פני האדמה אינו מסוגל לממש חיים בעלי ערך ומשמעות שכאלה. משום שאלוהים בחר בכם, ומשום שאלוהים רומם אתכם, ויתרה מזאת, משום שאלוהים אוהב אתכם, נאחזתם בחיים האמיתיים, ואתם יודעים איך לחיות חיים בעלי חשיבות עילאית. אין זה מפני שהשאיפה שלכם טובה, אלא הודות לחסדו של אלוהים. אלוהים הוא זה שפקח לרווחה את עיני רוחכם, ורוח האל היא זו שריגשה את לבכם והעניקה לכם את המזל הטוב לבוא בפניה. לולא הפכה רוח האל אתכם לנאורים, אזי לא הייתם מסוגלים לראות מה חביב באלוהים, ולא הייתם יכולים לאהוב את אלוהים. לבם של בני אדם פנה אל אלוהים רק משום שרוח האל ריגשה את לבם. לפעמים, כשאתם נהנים מדברי האל, רוחכם נרגשת, ואתם חשים שאינכם יכולים שלא לאהוב את אלוהים, שיש בכם עוצמה אדירה, ושאין דבר שאינכם יכולים להניח בצד. אם אתה מרגיש כך, הרי שרוח האל ריגשה אותך ולבך פנה לגמרי אל אלוהים. אתה תתפלל לאלוהים ותאמר: "הו, אלוהים! באמת הועדת אותי ובחרת בי. תהילתך ממלאת אותי גאווה, ואני מרגיש כבוד רב להימנות על אנשיך. אקדיש כל מאמץ ואתן הכול כדי לעשות את רצונך, ואקדיש למענך את כל שנותיי ואת כל המאמצים בחיי." כאשר תתפלל כך, יהיו בלבך אהבה אינסופית וצייתנות אמיתית כלפי אלוהים. האם אי-פעם הייתה לך חוויה כזו? אם רוח האל מרגשת את בני האדם לעתים קרובות, הם מוכנים באופן מיוחד להקדיש את עצמם לאלוהים בתפילותיהם: "הו, אלוהים! אני רוצה לחזות ביום תהילתך, ואני רוצה לחיות למענך – שום דבר אינו ראוי יותר או בעל משמעות רבה יותר מאשר חיים למענך, ואין לי אפילו שמץ של רצון לחיות למען השטן ולמען הבשר. אתה מרומם אותי בכך שאתה מאפשר לי לחיות למענך היום." כשתתפלל כך, תרגיש שאינך יכול אלא להעניק את לבך לאלוהים, שאתה חייב ליפול בנחלתו של אלוהים, ושלא היית רוצה למות בלי ליפול בנחלתו של אלוהים בעודך בחיים. לאחר שתישא תפילה כזו, יהיה בך כוח עד אין קץ, ולא תדע מהיכן הוא בא. תהיה בלבך עוצמה אינסופית, ותחוש שאלוהים כה חביב וראוי לאהבה. זה יהיה הרגע שבו אלוהים ירגש אותך. אלוהים ריגש את כל מי שחווה חוויה כזו. בני אדם שאלוהים מרגש אותם לעתים קרובות חווים שינויים בחייהם. הם מסוגלים לקבל החלטות נחושות ומוכנים ליפול בנחלתו של אלוהים לחלוטין. האהבה שהם רוחשים לאלוהים בלבם חזקה יותר, לבם פונה לחלוטין לאלוהים, הם אינם מתייחסים כלל למשפחה, לעולם, לסיבוכים או לעתידם, והם מוכנים להקדיש מאמץ לאלוהים כל חייהם. כל מי שרוח הקודש ריגשה אותו הוא אדם שמחפש את האמת ומקווה שאלוהים יהפוך אותו למושלם.

האם לבך פנה לאלוהים? האם רוח האל ריגשה את לבך? אם מעולם לא הייתה לך חוויה כזאת ואם מעולם לא התפללת כך, אזי הדבר מוכיח שאין בלבך שום מקום לאלוהים. כל אלה שרוח האל מכוונת אותם ואשר רוח האל ריגשה אותם ניחנים בעבודתו של אלוהים, והדבר מוכיח שדברי האל ואהבתו היכו שורש בתוכם. יש שאומרים: "אני לא כן בתפילותיי כמותכם ואלוהים אינו מרגש אותי כל כך. לפעמים – כשאני מודט ומתפלל – אני מרגיש שאלוהים חביב, ואלוהים מרגש את לבי." שום דבר אינו חשוב יותר מלבו של האדם. כשלבך פונה לאלוהים, כל הווייתך פונה לאלוהים, ובאותה עת, רוח הקודש מרגשת את לבך. רובכם חווה חוויה כזו – אלא שעומק החוויות שלכם שונה. יש כאלה שאומרים: "אני לא אומר מילות תפילה רבות – אני רק מאזין לשיתופם של אחרים והכוח גואה בתוכי." הדבר מוכיח שאלוהים ריגש אותך. בני האדם שאלוהים ריגש אותם מקבלים השראה כשהם שומעים שיתופים של אחרים. אם לבו של אדם אינו מגיב כלל כשהוא שומע מילים מעוררות השראה, הדבר מוכיח שעבודתה של רוח הקודש לא שוכנת בתוכו. אין בו שום כמיהה, דבר שמוכיח שאין בו שום נחישות, ולפיכך, אין בו את עבודתה של רוח הקודש. אם אלוהים ריגש אדם, אדם זה יגיב כשישמע את דברי האל. אם אלוהים לא ריגש אותו, פירוש הדבר הוא שהוא לא בא במגע עם דברי האל, שאין לו שום קשר אליהם, ושהוא אינו מסוגל להפוך לנאור. אלה ששמעו את דברי האל ואינם מגיבים אליהם הם אלה שאלוהים לא ריגש אותם – הם בני אדם שאין בהם את עבודתה של רוח הקודש. רוח הקודש ריגשה את כל מי שמסוגל לקבל את האור החדש, והוא מחזיק בעבודתה של רוח הקודש.

בחן את עצמך:

1. האם אתה בעיצומה של העבודה הנוכחית של רוח הקודש?

2. האם לבך פנה אל אלוהים? האם אלוהים ריגש אותך?

3. האם דברי האל היכו שורש בתוכך?

4. האם הנוהג שלך מושתת על דרישותיו של אלוהים?

5. האם אתה חי תחת ההכוונה של אורה הנוכחי של רוח הקודש?

6. האם תפיסות ישנות מושלות בלבך, או שמושלים בו דברי האל כיום?

מהי התגובה שלכם כשאתם שומעים את הדברים האלה? אחרי שהאמנת כל השנים האלה, האם דברי האל משמשים לך כחייך? האם חל שינוי בטבע המושחת הקודם שלך? האם בהתאם לדברי האל כיום, אתה יודע מה פירוש הדבר להחזיק בחיים, והאם אתה יודע מה פירוש הדבר לא להחזיק בחיים? האם הדבר ברור לכם? ישנה חשיבות עקרונית לכך שבהיותכם חסידי אל, כל מעשיכם יהיו בהתאם לדברי האל כיום: בין שאתם עוסקים בהיווכחות בחיים או בהגשמת רצונו של אלוהים, הכול צריך לסוב סביב דברי האל כיום. אם הדברים שאתה משתף ועוסק בהם אינם סבים סביב דברי האל כיום, הרי שדברי האל זרים לך ואין לך כלל את עבודתה של רוח הקודש. אלוהים רוצה בני אדם שילכו בעקבותיו. אין זה משנה עד כמה מופלאה וטהורה הייתה הבנתך בעבר, אלוהים אינו רוצה בה, ואם אינך מסוגל להניח בצד דברים כאלה, אזי הם יהוו מכשול אדיר להיווכחותך בעתיד. כל מי שמסוגל ללכת בעקבות האור הנוכחי של רוח הקודש הוא מבורך. בני האדם מעידני העבר הלכו גם כן בעקבות אלוהים, אך הם לא יכלו להמשיך ללכת עד ימינו. זו הברכה לאנשי אחרית הימים. אלה שיכולים לעקוב אחר עבודתה הנוכחית של רוח הקודש, ואשר מסוגלים ללכת בעקבות אלוהים, כך שהם מסוגלים ללכת לכל מקום אשר יוביל אותם אליו – אלה בני אדם שאלוהים בירך. אלה שאינם הולכים אחר עבודתה הנוכחית של רוח הקודש לא נוכחו בעבודה של דברי האל, וגם אם הם יעבדו רבות, גם אם יסבלו סבל רב, וגם אם יתרוצצו אנה ואנה, אלוהים אינו מייחס חשיבות לדבר מכל אלה, והוא לא ישבח אותם. כיום, כל מי שפועל לפי דברי האל העכשוויים נמצא בזרם של רוח הקודש. אלה שאינם מכירים את דברי האל העכשוויים נמצאים מחוץ לזרם של רוח הקודש, ואלוהים אינו משבח בני אדם כאלה. שירות המנותק מהאמירות של רוח הקודש בהווה הוא שירות למען הבשר ומבוסס על תפיסות, והוא אינו יכול להיות בהתאם לרצונו של אלוהים. אם בני האדם חיים בצל תפיסות דתיות, אזי הם אינם מסוגלים לעשות שום דבר שתואם את רצונו של אלוהים, ואפילו שהם משרתים את אלוהים, הם משרתים בצל הדמיון והתפיסות שלהם, והם לגמרי לא מסוגלים לשרת בהתאם לרצונו של אלוהים. מי שאינו מסוגל לפעול לפי עבודתה של רוח הקודש אינו מבין את רצונו של אלוהים, ומי שלא מבין את רצונו של אלוהים אינו יכול לשרת את אלוהים. אלוהים רוצה שירות כלבבו. הוא אינו רוצה שירות ששייך לתפיסות ולבשר. אם בני האדם אינם מסוגלים לעקוב אחר שלבי עבודתה של רוח הקודש, הרי שהם חיים בצלן של תפיסות. השירות של בני אדם כאלה מפריע ומטריד, ושירות כזה מנוגד לאלוהים. ולפיכך, מי שאינו מסוגל ללכת בעקבות אלוהים אינו מסוגל לשרת את אלוהים. מי שאינו מסוגל ללכת בעקבות אלוהים בהכרח מתנגד לאלוהים ואינו מסוגל להיות תואם לאלוהים. "לעקוב אחר עבודתה של רוח הקודש" פירושו להבין את רצונו של אלוהים כיום, להיות מסוגל לפעול בהתאם לדרישות הנוכחיות של אלוהים, להיות מסוגל להישמע לאלוהים ולהיות חסיד של אלוהים של ימינו, ולהיווכח בהתאם לאמירות האחרונות של אלוהים. רק מי שעושה את כל זאת עוקב אחר עבודתה של רוח הקודש ומצוי בזרם של רוח הקודש. בני אדם כאלה לא רק מסוגלים לזכות בשבחים מאלוהים ולראות את אלוהים, אלא אף יכולים להכיר את טבעו של האל מתוך העבודה האחרונה של אלוהים, ויכולים להכיר את התפיסות של האדם ואת מרדנותו, את אופיו של האדם ואת מהותו, מעבודתו האחרונה של אלוהים. יתרה מזאת, הם מסוגלים להשיג שינוי הדרגתי בטבעם במהלך שירותם. רק בני אדם כאלה מסוגלים לזכות באלוהים, ואלה הם שבאמת ובתמים מצאו את הדרך האמיתית. אלה שעבודתה של רוח הקודש מסלקת אותם הם בני אדם שאינם מסוגלים לעקוב אחר העבודה האחרונה של אלוהים, ואשר מתמרדים נגד העבודה האחרונה של אלוהים. בני אדם כאלה מתנגדים לאלוהים בגלוי משום שאלוהים עשה עבודה חדשה, ומשום שצלמו של אלוהים אינו זהה לזה שבתפיסותיהם – כתוצאה מכך, הם מתנגדים לאלוהים בגלוי ומותחים ביקורת על אלוהים, והתוצאה היא שאלוהים מתעב ודוחה אותם. אין זה קל להחזיק בידע בדבר העבודה האחרונה של אלוהים, אך אם בני האדם יחפצו להישמע לעבודתו של אלוהים ולחפש את עבודתו של אלוהים, אזי יהיה להם סיכוי לראות את אלוהים, ויהיה להם סיכוי לזכות בהכוונה החדשה ביותר של רוח הקודש. אלה שמתנגדים במכוון לעבודתו של אלוהים אינם יכולים לקבל את הנאורות של רוח הקודש או את ההכוונה של אלוהים. לפיכך, יכולתם או אי-יכולתם של בני האדם לקבל את העבודה האחרונה של אלוהים תלויה בחסדו של אלוהים, תלויה בחיפוש של בני האדם ותלויה בכוונותיהם.

כל אלה שמסוגלים להישמע לאמירות של רוח הקודש בהווה מבורכים. אין זה משנה מה היה טיבם בעבר, ואין זה משנה כיצד רוח הקודש עבדה בקרבם בעבר – אלה שזכו בעבודה האחרונה הם המבורכים ביותר, ואלה שאינם מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה מורחקים. אלוהים רוצה את אלה שמסוגלים לקבל את האור החדש, והוא רוצה את אלה שמקבלים את עבודתו האחרונה ואשר מכירים אותה. מדוע נאמר שעליכם להיות עלמה טהורה? עלמה טהורה יכולה לחפש את עבודתה של רוח הקודש ולהבין את הדברים החדשים, ויתרה מזאת, היא מסוגלת להניח בצד את התפיסות הישנות ולהישמע לעבודתו של אלוהים כיום. לפני העידנים, אלוהים הועיד את קבוצת בני האדם הזו שמקבלת את העבודה החדשה של ימינו, ואלה הם בני האדם המבורכים ביותר. אתם שומעים את קולו של אלוהים ישירות וחוזים במראהו של אלוהים, ועל כן, בכל רחבי השמיים והארץ, ובכל העידנים, איש מעולם לא בורך יותר מכם, קבוצת בני האדם הזו. כל זה נובע מעבודתו של אלוהים, מכך שאלוהים הועיד ובחר בכם מראש, ומחסדו של אלוהים. לולא דיבר אלוהים וביטא את דבריו, האם ייתכן שהנסיבות שלכם היו כפי שהן היום? לפיכך, כל התהילה והשבח לאלוהים, מכיוון שכל זה נובע מכך שאלוהים מרומם אתכם. בהתחשב בדברים האלה, האם אתה עדיין יכול להיות פסיבי? האם ייתכן שעדיין לא יהיה בך הכוח להתרומם?

לפני תחילת העידנים, אלוהים קבע מראש שתהיו מסוגלים לקבל את המשפט, הייסורים, המלקות והזיכוך של דברי האל, ויתרה מזאת, שתהיו מסוגלים לקבל את התפקידים שאלוהים מטיל עליכם. לפיכך, אל לך לחוש מצוקה רבה מדי כשאתה חווה ייסורים. איש אינו יכול לקחת מכם את העבודה שנעשתה בכם ואת הברכות שהוענקו לכם, ואיש אינו יכול לקחת מכם את כל מה שניתן לכם. אי-אפשר להשוות אתכם כלל לאנשי הדת. אין לכם מומחיות רבה בספרי הקודש ואינכם מצוידים בתיאוריה דתית, אך משום שאלוהים עבד בקרבכם, זכיתם ביותר מכל אדם אחר לאורך העידנים – על כן, זו הברכה הגדולה ביותר שלכם. משום כך, עליכם להיות מסורים אף יותר לאלוהים, ונאמנים לאלוהים אף יותר. משום שאלוהים מרומם אותך, עליך להתאמץ עוד יותר, ועליך להכין את שיעור קומתך על מנת לקבל את התפקידים שאלוהים מפקיד בידיך. עליך לעמוד איתן במקום שאלוהים נתן לך, לשאוף להימנות על אנשי האל, לקבל את ההכשרה של המלכות, ליפול בנחלתו של אלוהים ולהפוך בסופו של דבר לעדות רבת כבוד על אלוהים. האם יש בך נחישות כזו? אם יש בך נחישות כזו, בסופו של דבר, תיפול לבטח בנחלתו של אלוהים ותהיה לעדות רבת כבוד על אלוהים. עליך להבין שהתפקיד העיקרי שלך הוא ליפול בנחלתו של אלוהים ולהיות לעדות רבת כבוד על אלוהים. זה רצונו של אלוהים.

דבריה של רוח הקודש כיום הם הדינמיקה של עבודתה של רוח הקודש, והעובדה שרוח הקודש ממשיכה להפוך את האדם לנאור במהלך תקופה זו היא מגמת עבודתה של רוח הקודש. ומהי המגמה בעבודתה של רוח הקודש כיום? זוהי הובלת בני האדם אל תוך עבודתו של אלוהים כיום, ולחיים רוחניים תקינים. להיווכחות בחיים רוחניים תקינים כמה שלבים:

1. ראשית עליך להקדיש את כל לבך לדברי האל. אל לך לעסוק בחיפוש דברי האל בעבר ואל לך לחקור אותם או להשוות אותם לדברים של היום. במקום זאת, עליך להקדיש את כל לבך לדברי האל בהווה. אם יש בני אדם שעדיין רוצים לקרוא את דברי האל, ספרים רוחניים או תיעוד אחר של הטפות מהעבר, ואשר אינם פועלים לפי דבריה של רוח הקודש כיום, הרי שהם בני האדם האווילים ביותר. אלוהים מתעב בני אדם כאלה. אם אתה מוכן לקבל את האור של רוח הקודש כיום, אזי הקדש את כל לבך לאמירות של אלוהים כיום. זהו הדבר הראשון שעליך להשיג.

2. עליך להתפלל על סמך הדברים שאלוהים אומר כיום, להיווכח בדברי האל ולשתף עם אלוהים. עליך לקבל החלטות נחושות בפני אלוהים, ולהגדיר מהם הסטנדרטים שברצונך להשיג.

3. עליך לשאוף להיווכחות מעמיקה באמת על סמך עבודתה של רוח הקודש כיום. אל תיאחז באמירות מיושנות ובתאוריות מהעבר.

4. עליך לשאוף לכך שרוח הקודש תרגש אותך, ולהיווכח בדברי האל.

5. עליך לשאוף להיווכח בנתיב שרוח הקודש צועדת בו כיום.

וכיצד אתה שואף שרוח הקודש תרגש אותך? העניין החיוני הוא שתחייה בדברי האל העכשוויים ושתתפלל על בסיס דרישותיו של אלוהים. אם תתפלל כך, אין ספק שרוח הקודש תרגש אותך. אם אינך עוסק בחיפוש על בסיס הדברים שאלוהים אומר כיום, מאמציך לא יישאו פרי. עליך להתפלל ולומר: "הו, אלוהים! אני מתנגד לך, ואני חב לך הרבה כל כך. אני כל כך מרדן, ולעולם איני מסוגל לְרַצות אותך. הו, אלוהים, אני מייחל לכך שתושיע אותי, אני רוצה לשרת אותך עד הסוף, אני רוצה למות למענך. אתה שופט אותי ומייסר אותי, ואין לי שום תלונה. אני מתנגד לך ומגיע לי למות, כדי שכל בני האדם יוכלו לחזות בטבעך הצודק באמצעות מותי." כשתתפלל כך מעומק לבך, אלוהים ישמע אותך ויכוון אותך. אם לא תתפלל על יסוד דבריה של רוח הקודש כיום, אין כל אפשרות שרוח הקודש תרגש אותך. אם תתפלל לפי רצונו של אלוהים ובהתאם למה שאלוהים רוצה לעשות כיום, אתה תאמר: "הו, אלוהים! אני רוצה לקבל את התפקידים שאתה מטיל עליי ולמלא אותם נאמנה, ואני מוכן להקדיש את כל חיי למען תהילתך, כדי שכל מעשיי יעמדו בסטנדרטים של אנשי האל. מי ייתן ותרגש את לבי. אני רוצה שרוחך תהפוך אותי לנאור לעולמים, שהיא תגרום לכל מעשיי להמיט חרפה על השטן, ושבסופו של דבר אפול בנחלתך." אם תתפלל כך, באופן שסב סביב רצונו של אלוהים, רוח הקודש לבטח תעבוד בתוכך. אין זה משנה כמה מילים יכללו תפילותיך – הדבר החשוב ביותר הוא האם אתה תופס את רצונו של אלוהים, אם לאו. ייתכן שכולכם התנסיתם בחוויה כזו: לפעמים, במהלך תפילה משותפת, דינמיקת עבודתה של רוח הקודש מגיעה לשיאה ומרוממת את כולם לשיא כוחם. יש כאלה שפורצים בבכי תמרורים ומזילים דמעות בעודם מתפללים – מלאי חרטה בפני אלוהים. אחרים מפגינים את נחישותם ונודרים נדרים. כזו היא ההשפעה של עבודתה של רוח הקודש. כיום, ישנה חשיבות מכרעת לכך שכל בני האדם יקדישו את כל לבם לדברי האל. אל תתמקד בדברים שנאמרו בעבר. אם עדיין תיאחז במה שהיה בעבר, רוח הקודש לא תעבוד בקרבך. האם אתה מבין עד כמה זה חשוב?

האם אתם יודעים מהו הנתיב שרוח הקודש צועדת בו כיום? הנקודות האחדות שלעיל הן מה שרוח הקודש תשיג כיום ובעתיד, הן הנתיב שרוח הקודש צועדת בו, והן ההיווכחות שהאדם צריך לשאוף אליה. בהיווכחותכם בחיים, עליכם לכל הפחות להקדיש את כל לבכם לדברי האל, ועליכם להיות מסוגלים לקבל את המשפט והייסורים של דברי האל. לבכם חייב להשתוקק לאלוהים, עליכם לשאוף להיווכחות עמוקה באמת, ולשאוף להשיג את היעדים שאלוהים דורש. כשיהיה לך חוזק כזה, הדבר יוכיח שאלוהים ריגש אותך ושלבך החל לפנות לעבר אלוהים.

השלב הראשון בהיווכחות בחיים הוא הקדשת כל לבכם לדברי האל, והשלב השני הוא שרוח הקודש תרגש אתכם. מה מושג על ידי קבלת הריגוש מידי רוח הקודש? כך תהיו מסוגלים להשתוקק אל אמת עמוקה יותר, לחפש ולחקור אותה, וכך תהיו מסוגלים לשתף פעולה עם אלוהים באופן חיובי. כיום, אתם משתפים פעולה עם אלוהים, כלומר יש יעד לשאיפתכם, לתפילותיכם ולשיתופכם את דברי האל, ואתם ממלאים את חובתכם בהתאם לדרישותיו של אלוהים – רק זה מהווה שיתוף פעולה עם אלוהים. אם אתה רק מדבר על להניח לאלוהים לפעול, אך אינך נוקט שום פעולה – אינך מתפלל ואינך עוסק בחיפוש – האם אפשר לקרוא לכך שיתוף פעולה? אם אין בך שמץ של שיתוף פעולה, ואם אין לך הכשרה להיווכחות בעלת מטרה, אזי אינך משתף פעולה. יש שאומרים: "הכול תלוי בדברים שאלוהים גוזר מראש – אלוהים עצמו עושה את הכול. אם אלוהים לא עשה זאת, איך ייתכן שהאדם יכול לעשות זאת?" עבודתו של אלוהים רגילה, והיא כלל וכלל אינה על-טבעית. רק בזכות העובדה שאתה מחפש באופן פעיל, רוח הקודש יכולה לעבוד. זאת מכיוון שאלוהים אינו כופה דבר על האדם – עליך לספק לאלוהים את ההזדמנות לעבוד. אם אינך עוסק בחיפוש או נוכח בדבר, ואם אין בלבך שום כמיהה, אזי אין לאלוהים סיכוי לעבוד. באיזה אופן תוכל לשאוף לכך שאלוהים ירגש אותך? באמצעות תפילה ובאמצעות התקרבות לאלוהים. אולם חשוב מכול שתזכור: הדבר צריך להתקיים על סמך המילים שאלוהים אמר. כשאלוהים מרגש אותך לעתים קרובות, הבשר לא הופך אותך לעבד: בעל, רעיה, ילדים וכסף – כל אלה אינם מסוגלים לכבול אותך, ואתה רק רוצה לחפש את האמת ולחיות בפני אלוהים. ברגע הזה, תהיה אדם שחי בתחום של החירות.

קודם: רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים

הבא: אלוהים הופך למושלמים את בני האדם שהם כלבבו

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

עבודת האל ונוהגו של האדם

לא ניתן להפריד בין עבודת האל בקרב בני האדם לבין בני האדם, משום שהם מושא העבודה הזאת, והם ברואי האל היכולים להעיד על אלוהים. לא ניתן להפריד...

מה אתם יודעים על אמונה?

באדם קיימת רק המילה הלא ודאית אמונה, אך האדם אינו יודע ממה עשויה האמונה, כל שכן מדוע יש לו אמונה. האדם מבין מעט מדי והאדם עצמו לקוי מדי; יש...

חזון עבודתו של אלוהים (3)

הפעם הראשונה שאלוהים התגלם כבשר ודם הייתה באמצעות עיבור מרוח הקודש, ודבר זה התקשר לעבודה שהוא התכוון לעשות. עידן החסד החל עם שמו של ישוע....

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה