965 האם אתם באמת מכירים את טבעו הצודק של אלוהים?

1 אלוהים קובע את סופם של בני האדם לפי עיקרון: בסופו של דבר, סופם של בני האדם ייקבע לפי הביצועים וההתנהגות האישיים שלהם. בני אדם רבים לא מבינים את רצון האל. הם חושבים שכל מי שאלוהים הועיד מראש יזכה בישועה באופן בלתי נמנע, והם חושבים שכל מי שאלוהים לא הועיד מראש לא יזכה בישועה, אפילו אם הוא יפעל טוב יותר. הם חושבים שאלוהים לא יקבע את סופם של בני האדם לפי הביצועים וההתנהגות שלהם. אם אתם חושבים כך, שגיתם מאוד בהבנתכם את אלוהים. אם אלוהים באמת היה פעול כך, האם אלוהים היה צודק?

2 אינכם רואים את טבעו הצודק של אלוהים, ואתם תמיד מבינים שלא כהלכה את אלוהים ומעוותים את כוונותיו .לכן אתם תמיד פסימיים ומאבדים תקווה. האינכם מביאים זאת על עצמכם? למעשה, האם אתם באמת מבינים את כוונותיו של אלוהים, והאם אתם בטוחים בהן? תמיד השתמשתם במונח "הועדה מראש בידי אלוהים" כדי לתחום ולדחות את דברי האל. זו תפיסה שגויה בעליל את אלוהים! אינכם מבינים את עבודתו של אלוהים ואינכם מבינים כלל את רצונו; עוד יותר נכון לומר שאינכם מבינים את הכוונות הטובות שאלוהים השקיע בששת אלפי שנים של עבודת ניהול. אתם שוגים בהבנתכם את כוונותיו של אלוהים, ואתם לא מאמינים לדבריו. אם כן, כיצד תוכלו למלא את חובתכם כראוי כדי להשביע את רצונו של אלוהים?

3 בני אדם רבים מעולם לא התמקדו בהנהגת האמת או בשינוי טבעם. תשומת לבם מוקדשת רק להסתובבות, לשאילת שאלות – האם הם יוכלו להשיג יעד טוב? איך אלוהים יתייחס אליהם? האם הוא הועיד אותם מראש להיות אנשיו? – ולעניינים אחרים של רכילות. איך ייתכן שבני האדם האלה, שלא עוסקים בעבודה של ממש, ישיגו חיי נצח? כעת אני אומר לכם בכובד ראש: בני אדם שהועדו מראש אך אינם מנהיגים את האמת יסולקו בסופו של דבר, ורק בני האדם שמשקיעים מאמצים כנים למען אלוהים ועושים ככל יכולתם כדי להנהיג את האמת יוכלו לשרוד ולבוא אל מלכות האל.

עיבוד של "רצונו של אלוהים הוא להושיע אנשים במידה המרבית האפשרית" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 603 אתם צועדים בנתיבו של פאולוס כשאתם לא עוסקים בחיפוש האמת

הבא: 616 שני עקרונות שמנהיגים ועובדים חייבים לתפוס

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עבודת האל ועבודת האדם

איזה חלק מתוך עבודתו של האדם הוא עבודתה של רוח הקודש, ואיזה חלק הוא חווייתו של האדם? גם כיום, אפשר לומר שבני האדם עדיין לא מבינים את השאלות...

מלכות אלף השנים הגיעה

האם ראיתם את עבודתו של אלוהים בקרב קבוצת בני האדם הזו? אלוהים אמר שגם במלכות אלף השנים בני האדם חייבים לפעול על פי אמירותיו, ושגם בעתיד...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה