הכרת עבודתו של אלוהים כיום

על פי רוב, הכרת עבודתו של אלוהים בימים אלה פירושה לדעת מהי כהונתו העיקרית של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים, ולהבין את המטרה שלשמה הוא ירד ארצה. בדבריי הקודמים ציינתי שאלוהים ירד ארצה (באחרית הימים) כדי להוות דוגמה ומופת לפני עזיבתו. כיצד אלוהים מהווה דוגמה ומופת? הוא עושה זאת באמצעות דיבור, עבודה והפצת דבריו בכל רחבי העולם. זוהי עבודת האל באחרית הימים – הוא רק מדבר, כדי שהעולם יהפוך לעולם של מילים, וכדי שדבריו יספקו את כל הדרוש לכל בני האדם ויהפכו אותם לנאורים, מה שיעורר את נפשם ויגרום להם לראות בבירור את חזונו. האל בהתגלמותו כבשר ודם ירד ארצה באחרית הימים בעיקר כדי לדבר. כשישוע ירד ארצה, הוא הפיץ את בשורת מלכות שמיים והשלים את עבודת הגאולה של הצליבה. הוא שם קץ לעידן החוק, וחיסל את כל הדברים הישנים. הופעתו של ישוע חתמה את עידן החוק וציינה את תחילתו של עידן החסד. הופעתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים שמה קץ לעידן החסד. הוא ירד ארצה בעיקר כדי לומר את דבריו, להשתמש בדבריו כדי להביא את בני האדם לשלמות, כדי להפוך את בני האדם לנאורים ולהאיר אותם, וכן על מנת לעקור את האל המעורפל שהשתכן בלבם. זה לא שלב העבודה שישוע הוציא לפועל במהלך שהותו עלי האדמות. בהיותו עלי אדמות, ישוע עשה נסים רבים, ריפא חולים, גירש שדים והוציא לפועל את עבודת הגאולה של הצליבה. כתוצאה מכך, בני האדם אימצו תפיסה שלפיה הם מאמינים שכך אלוהים צריך להיות. זאת מפני שבהיותו עלי אדמות, ישוע לא עבד למען סילוק צלם האל המעורפל מלבם של בני האדם. במקום זאת, הוא נצלב, ריפא חולים, גירש שדים, והפיץ את בשורת מלכות שמיים. מצד אחד, האל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים עוקר את המקום שתפס האל המעורפל בתפיסותיהם של בני האדם, כדי שצלמו של האל המעורפל יימחה מלבם של בני האדם. באמצעות דבריו ועבודתו בפועל, נדודיו בין ארצות העולם, והעבודה האמיתית והרגילה באופן יוצא מגדר הרגיל שהוא עושה בין בני האדם, הוא גורם לאדם להכיר את המציאותיות של אלוהים, ולהסיר את מקום האל המעורפל מלב האדם. מצד שני, אלוהים משתמש בדברים שנאמרים על ידי התגלמותו כבשר ודם כדי להפוך את בני האדם למושלמים, וכן על מנת לבצע הכול. זוהי העבודה שאלוהים יבצע במהלך אחרית הימים.

הדברים שחובה עליכם לדעת:

1. עבודתו של אלוהים אינה על-טבעית, ואסור לכם לגבש תפיסות עליה.

2. חובה עליכם להבין את העבודה העיקרית שהאל בהתגלמותו כבשר ודם בא לעשות הפעם.

הוא לא ירד ארצה כדי לרפא חולים, לגרש שדים או לעשות נסים, והוא לא ירד ארצה כדי להפיץ את בשורת ההכאה על חטא או לגאול את בני האדם. הסיבה לכך היא שישוע כבר עשה את העבודה הזו, ואלוהים לא חוזר על אותה עבודה פעמיים. כיום, אלוהים שוהה עלי אדמות כדי לשים קץ לעידן החסד ולמגר את כל המנהגים של עידן החסד. האל המעשי ירד ארצה בעיקר כדי להראות לבני האדם שהוא אמיתי. כשישוע ירד ארצה, הוא אמר דברים מועטים. הוא בעיקר עשה נסים, ביצע אותות ומופתים, ריפא חולים וגירש שדים, וכן ניבא נבואות במטרה לשכנע את בני האדם ולהוכיח להם שהוא באמת אלוהים, ושהוא אל קר רוח. בסופו של דבר, ישוע השלים את עבודת ההיצלבות. אלוהים של היום לא עושה אותות ומופתים ולא מרפא חולים ומגרש שדים. עבודתו של ישוע בהיותו עלי האדמות מסמלת חלק אחד של אלוהים, אך הפעם אלוהים ירד ארצה כדי לבצע את השלב הבא של עבודתו שצריך להיעשות, שכן אלוהים לא חוזר על אותה עבודה פעמיים. הוא תמיד אל חדש ואף פעם לא ישן, ולכן כל מה שאתם רואים כיום אלו הם דבריו ועבודתו של האל המעשי.

האל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים ירד ארצה בעיקר כדי לומר את דבריו, להסביר את כל הדרוש לחיי בני האדם, לציין במה בני האדם צריכים לקחת חלק, ולהראות לבני האדם את מעשיו של אלוהים, וכן את חוכמתו, יכולתו האינסופית ואת פלאיותו של אלוהים. באמצעות הדרכים הרבות שבהן מדבר האל, בני האדם חוזים בעליונותו של אלוהים, בגדולתו של אלוהים, ואף בענוותו ומסתוריותו של אלוהים. בני האדם רואים שהאל הוא עליון, אך גם שהוא עניו ונסתר, ויכול להיעשות לפחות מכולם. חלק מדבריו נאמרים היישר מנקודת המבט של רוח האל, חלק מדבריו נאמרים היישר מנקודת השקפתם של בני האדם, וחלק מדבריו נאמרים היישר מנקודת המבט של גוף שלישי. מזה ניתן לראות שאופן עבודתו של אלוהים משתנה לאין שיעור ושבאמצעות דבריו הוא מאפשר לבני האדם לראות זאת. עבודת האל באחרית הימים היא רגילה ואמיתית, ולכן קבוצת בני האדם של אחרית הימים ניצבת בפני הניסיון הגדול מכולם. בשל הרגילות והמציאותיות של אלוהים, כל בני האדם לוקחים חלק בניסיונות כאלה. הסיבה לכך שבני האדם מועמדים בניסיונותיו של אלוהים היא הרגילות והמציאותיות של אלוהים. במהלך עידנו של ישוע, לא היו תפיסות או ניסיונות. משום שרוב העבודה שעשה ישוע עלתה בקנה אחד עם תפיסותיהם של בני האדם, אנשים נעשו לחסידיו ולא גיבשו תפיסות לגביו. הניסיונות של היום הם הניסיונות החשובים ביותר שבפניהם ניצבו בני האדם, וכשנאמר שבני האדם האלה צלחו את התלאות, הכוונה היא לתלאות האלה. היום אלוהים בורא בדברו אמונה, אהבה, אורך רוח וצייתנות בבני האדם האלה. הדברים שאומר האל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים הם בהתאם למהות אופיו של האדם, בהתאם להתנהגות האדם ובהתאם לדברים שבני האדם צריכים לקחת בהם חלק כיום. שיטת הדיבור שלו היא[א] גם אמיתית וגם רגילה: הוא לא מדבר על המחר ולא עוסק באתמול – הוא מדבר רק על הדברים שצריך לקחת בהם חלק, ליישם ולהבין היום. אם יקום בהווה אדם שיכול לעשות אותות ומופתים, לגרש שדים, לרפא חולים ולעשות נסים רבים, ואם אדם זה יטען שהוא ישוע השב לעולם, אזי אדם זה יהיה זיוף וחיקוי של ישוע ומעשה ידיהן של רוחות רעות. זכרו זאת! אלוהים לא חוזר על אותה העבודה פעמיים. שלב עבודתו של ישוע כבר הושלם, ואלוהים לעולם לא יוציא לפועל שוב את שלב העבודה הזה. עבודתו של אלוהים לא מתיישבת עם תפיסותיהם של בני האדם. לדוגמה, התנ"ך חזה את ביאת המשיח, אך התברר שישוע בא, ולכן לא ייתכן שיבוא שוב משיח נוסף. ישוע כבר בא פעם אחת, ולכן לא ייתכן שהפעם ישוע יבוא שוב. יש שם אחד לכל עידן, וכל אחד מהשמות האלה מאופיין על ידי העידן. לפי תפיסותיהם של בני האדם, אלוהים תמיד חייב לעשות אותות ומופתים, תמיד חייב לרפא חולים ולגרש שדים, ותמיד חייב להיות בדיוק כמו ישוע. אולם הפעם אלוהים אינו כזה כלל וכלל. אם באחרית הימים אלוהים שוב יעשה אותות ומופתים, ושוב יגרש שדים וירפא חולים – אם הוא יעשה בדיוק את שעשה ישוע – אז אלוהים יחזור על אותה העבודה פעמיים, ועבודתו של ישוע תאבד כל חשיבות או משמעות. לכן אלוהים מוציא לפועל שלב עבודה אחד בכל עידן. מיד עם השלמת כל שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו, ולאחר שהשטן מתחיל להתחקות אחר עקבותיו של אלוהים, אלוהים משנה את שיטתו. עם השלמת שלב בעבודתו של אלוהים, רוחות רעות מחקות אותו. זה חייב להיות ברור לכם. מדוע עבודתו של אלוהים היום שונה מעבודתו של ישוע? מדוע אלוהים לא עושה אותות ומופתים היום, ולא מגרש שדים או מרפא חולים? אם עבודתו של ישוע הייתה זהה לעבודה בעידן החוק, האם הוא היה יכול לייצג את אלוהים של עידן החסד? האם הוא היה יכול להשלים את עבודת הצליבה? אם ישוע היה נכנס לבית המקדש ושומר את השבת, כפי שהיה נהוג בעידן החוק, איש לא היה רודף אותו וכולם היו מקבלים אותו. אם פני הדברים היו כך, האם הוא היה יכול להיצלב? האם הוא היה יכול להשלים את עבודת הגאולה? מה יהיה הטעם בכך שהאל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים יעשה אותות ומופתים כמו ישוע? רק אם אלוהים יבצע שלב נוסף בעבודתו במהלך אחרית הימים, שלב שמייצג חלק מתוכנית הניהול שלו, יוכלו בני האדם לזכות בהכרה עמוקה יותר של אלוהים, ורק אז תושלם תוכנית הניהול של אלוהים.

באחרית הימים, אלוהים ירד ארצה בעיקר כדי לומר את דבריו. הוא מדבר מנקודת המבט של רוח האל, מנקודת המבט של בני האדם ומנקודת המבט של גוף שלישי. הוא מדבר בדרכים שונות, דבק בדרך אחת למשך פרק זמן מסוים, ומשתמש בדרכי הדיבור כדי לשנות את תפיסותיהם של בני האדם ולסלק את צלם האל המעורפל מלבם. זו העבודה העיקרית שאלוהים עושה. משום שבני האדם מאמינים שאלוהים ירד ארצה כדי לרפא חולים, לגרש שדים, לעשות נסים ולהעניק לבני האדם ברכות חומריות, אלוהים מוציא לפועל את שלב העבודה הזה – עבודת משפט וייסורים – כדי לסלק דברים כאלה מתפיסותיהם של בני האדם במטרה שהללו יוכלו להיווכח במציאותיות וברגילות של אלוהים. כך יוכל צלמו של ישוע להימחות מלבו ולהתחלף בצלם חדש של אלוהים. ברגע שצלם האל שבלבם של בני האדם מתיישן, הוא נהפך לאליל. כשישוע ירד ארצה וביצע את השלב הזה בעבודה, הוא לא ייצג את אלוהים בשלמותו. הוא עשה מספר אותות ומופתים, אמר כמה דברים ובסופו של דבר נצלב. הוא ייצג חלק אחד של אלוהים. הוא לא היה יכול לייצג את אלוהים בשלמותו, אלא ייצג את אלוהים על ידי ביצוע שלב אחד בעבודתו של אלוהים. הסיבה לכך היא שאלוהים הוא כה אדיר, מופלא ובלתי ניתן לתפיסה, וכן שאלוהים מבצע רק שלב אחד בעבודתו בכל עידן. העבודה שאלוהים עושה בעידן הזה היא בעיקר אמירת הדברים הדרושים לחיי בני האדם, חשיפת טבעו המושחת של האדם ומהות אופיו, חיסול התפיסות הדתיות, החשיבה הפיאודלית והחשיבה המיושנת וכן חיסול הידע והתרבות של האדם. כל הדברים הללו חייבים להיחשף ולהיטהר באמצעות דבריו של אלוהים. באחרית הימים אלוהים משתמש במילים ולא באותות ומופתים כדי להביא את בני האדם לידי שלמות. הוא משתמש בדבריו כדי לחשוף את בני האדם, לשפוט אותם, לייסר אותם ולהפוך אותם למושלמים, וכך, דרך דברי האל, בני האדם נוכחים בחוכמתו וחביבותו של אלוהים, לומדים להבין את טבע האל, וחוזים במעשיו של אלוהים. בעידן החוק יהוה הוציא את משה ממצרים באמצעות דבריו וכן דיבר עם בני ישראל. בזמן ההוא, חלק ממעשיו של אלוהים התבהרו, אך משום שאיכותם של בני האדם היתה מוגבלת ומשום שדבר לא היה יכול להביאם לידי הכרה מקיפה של הדברים, אלוהים המשיך בעבודתו ובאמירת דבריו. בעידן החסד בני האדם חזו שוב במעשיו של אלוהים. ישוע היה מסוגל לעשות אותות ומופתים, לרפא חולים, לגרש שדים ולהיצלב. שלושה ימים לאחר צליבתו הוא קם לתחייה והופיע בפני בני האדם כבשר ודם. זה כל מה שידעו בני האדם על אלוהים. בני האדם יודעים רק את מה שאלוהים מראה להם, ואם אלוהים לא היה מראה לבני האדם דברים נוספים, הרי שבזה היה מסתכם היקף הכרת האדם את אלוהים. לכן אלוהים ממשיך בעבודתו על מנת להעמיק הכרת האדם אותו, בתקווה שבני האדם ילמדו בהדרגתיות להכיר את מהות האל. באחרית הימים, אלוהים משתמש בדבריו כדי להביא את בני האדם לידי שלמות. דברי האל חושפים את טבעכם המושחת ומציאותיות האל מחליפה את תפיסותיכם הדתיות. האל בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים ירד ארצה בעיקר כדי להגשים את הדברים הבאים: "הדבר נהיה בשר, הדבר חודר לבשר, הדבר מופיע בבשר". אם אינכם מבינים זאת היטב, עדיין לא תוכלו לעמוד איתן. באחרית הימים אלוהים בעיקר מתכוון להשלים את השלב בעבודתו שבו הדבר מופיע בבשר, וזה רק חלק אחד מתוכנית הניהול של אלוהים. לכן הידע שלכם חייב להיות ברור; ללא קשר לאופן עבודתו של אלוהים, הוא לא מרשה לבני האדם להגבילו. אילולא היה אלוהים עושה את העבודה הזאת באחרית הימים, הכרתו של האדם את אלוהים לא הייתה יכולה להתחזק. כל שהייתם יודעים הוא שאלוהים יכול להיצלב ולהחריב את סדום, ושישוע יכול לקום לתחייה ולהופיע בפני פטרוס... אולם לעולם לא הייתם יכולים לטעון שדברי האל יכולים לעשות כל דבר, אפילו לכבוש את בני האדם. רק אם תחוו את דברי האל תוכלו לטעון להכרה כזו, וככל שתחוו יותר מעבודת האל, כך תעמיק הכרתכם אותו. רק אז אתם תפסיקו להגביל את אלוהים לתפיסותיכם האישיות. בני האדם מכירים את אלוהים על ידי כך שהם חווים את עבודת האל, ואין אף דרך נכונה אחרת להכיר את אלוהים. כיום יש אנשים רבים שלא עושים דבר מלבד להמתין לאותות ומופתים ולימי הפורענות. האם אתם מאמינים באלוהים או שמא אתם מאמינים בימי הפורענות? כאשר ימי הפורענות יגיעו, זה כבר יהיה מאוחר מדי, ואם אלוהים לא יביא עליכם את הפורענות, כלום הוא לא אלוהים? האם אתם מאמינים באותות ומופתים או שמא אתם מאמינים באלוהים בכבודו ובעצמו? ישוע לא ביצע אותות ומופתים כאשר לעגו לו – האם הוא לא היה אלוהים? האם אתם מאמינים באותות ומופתים או שמא אתם מאמינים במהות האל? השקפותיהם של בני האדם בנוגע לאמונה באלוהים שגויות! יהוה אמר דברים רבים בעידן החוק, אך עד היום חלקם עדיין לא התגשמו. האם יכולים אתם לטעון שיהוה לא היה אלוהים?

כיום צריך להיות ברור לכולכם שעבודת האל באחרית הימים עוסקת בעיקר בהגשמת העובדה "הדבר נהיה בשר." אלוהים, באמצעות עבודתו הממשית עלי האדמות, גורם לכך שבני האדם יכירו אותו, יבואו עמו במגע, ויחזו במעשיו בפועל. הוא גורם לבני האדם לראות בבירור שהוא מסוגל לעשות אותות ומופתים, ושיש גם זמנים שבהם הוא לא יכול לעשות זאת, ושהדבר תלוי בעידן. אינכם צריכים להסיק מכך שאלוהים אינו מסוגל לעשות אותות ומופתים, אלא שהוא משנה את שיטת עבודתו בהתאם לעבודה ובהתאם לעידן. בשלב העבודה הנוכחי, הוא אינו עושה אותות ומופתים. הסיבה לכך שהוא עשה אותות ומופתים בעידנו של ישוע היא שעבודתו בעידן ההוא הייתה שונה. אלוהים לא עושה את העבודה ההיא כיום, ויש כאלה שסבורים שהוא לא מסוגל לעשות אותות ומופתים, או לחלופין, הם חושבים שאם אלוהים לא עושה אותות ומופתים, הוא לא אלוהים. האין זאת טענה מופרכת? אלוהים מסוגל לעשות אותות ומופתים אך הוא עובד בעידן שונה, ולכן הוא לא עושה עבודה כזו. משום שזהו עידן שונה ומשום שמדובר בשלב שונה בעבודתו של אלוהים, גם מעשיו הגלויים של אלוהים שונים. אמונתו של האדם באלוהים היא אינה האמונה באותות ומופתים ולא האמונה בנסים, אלא האמונה בעבודתו האמיתית של אלוהים במהלך העידן החדש. האדם מכיר את אלוהים באמצעות האופן שבו אלוהים עובד, וההכרה הזו מצמיחה את אמונת האדם באלוהים, כלומר את האמונה בעבודתו של אלוהים ובמעשיו. בשלב העבודה הנוכחי, אלוהים בעיקר מדבר. אל תחכו לראות אותות ומופתים מפני שלא תזכו לראותם! זאת משום שלא נולדתם בעידן החסד. אילו נולדתם בעידן החסד, ייתכן שהייתם רואים אותות ומופתים, אך נולדתם באחרית הימים ולכן באפשרותכם לראות רק את המציאותיות והרגילות של אלוהים. אל תצפו לראות את ישוע העל-טבעי באחרית הימים. באפשרותכם לראות רק את האל המעשי בהתגלמותו כבשר ודם, והוא זהה בכל לבן אדם רגיל. בכל עידן אלוהים מבאר מעשים שונים. בכל עידן אלוהים מבאר חלק ממעשיו, ועבודתו בכל עידן מייצגת חלק אחד מטבעו של אלוהים וחלק אחד ממעשיו של אלוהים. המעשים שאלוהים מבאר משתנים בהתאם לעידן שבו הוא פועל, אך כולם מעניקים לבני האדם ידע עמוק יותר על אודות אלוהים ואמונה ממשית ואמיתית יותר באלוהים. בני האדם מאמינים באלוהים בזכות כל המעשים שאלוהים עושה, ומשום שאלוהים כה מופלא ואדיר, ומשום שהוא כל-יכול ובלתי ניתן לתפיסה. אם אתם מאמינים באלוהים משום שהוא יכול לעשות אותות ומופתים ומשום שהוא יכול לרפא חולים ולגרש שדים, הרי שהשקפתכם שגויה, ואנשים עלולים לשאול אתכם, "הלא גם רוחות רעות מסוגלות לעשות את הדברים האלה?" האין זה בלבול בין צלם האל לצלם השטן? כיום אמונתם של בני האדם באלוהים נובעת ממעשיו הרבים של אלוהים, מהעבודה האדירה שאלוהים עושה ומהדרכים הרבות שבהן אלוהים מדבר. אלוהים משתמש באמירותו כדי לכבוש את בני האדם וכדי להביאם לידי שלמות. בני האדם מאמינים באלוהים בזכות מעשיו הרבים של אלוהים, ולא משום שהוא מסוגל לעשות אותות ומופתים. בני האדם מבינים את אלוהים רק משום שהם חוזים במעשיו. רק הכרת מעשיו הממשיים של אלוהים, אופן עבודתו, השיטות החכמות שמפעיל, אופן דיבורו והדרך שבה הוא מביא את בני האדם לידי שלמות – רק הכרת ההיבטים הללו – תאפשר לכם לתפוס את מציאותיות האל ולהבין את טבעו, לדעת מה הוא אוהב, מה מתעב, איך הוא עובד על האדם. הבנת הדברים האהובים והשנואים על אלוהים תאפשר לכם להבחין בין החיובי לשלילי, והכרתכם את אלוהים תקדם את חייכם. בסיכומו של עניין, עליכם ללמוד להכיר את עבודתו של אלוהים, ועליכם לתקן את השקפותיכם על האמונה באלוהים.

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי נכתב "הוא."

קודם: עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו

הבא: האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

עד כמה אתם מבינים את אלוהים?

בני האדם מאמינים באלוהים מזה זמן רב, אך רובם לא מבינים את המילה הזו, "אלוהים", ורק עושים כמצווה עליהם בבלבול. אין להם מושג מדוע בדיוק האדם...

אלוהים הוא מקור חיי האדם

מהרגע שבו אתה מגיח בבכי לעולם הזה, אתה מתחיל למלא את חובתכם. כשאתה נכנס לתפקידך בתוכנית ובייעוד של אלוהים, אתה מתחיל את מסע החיים. לא משנה...

דברי האל לתבל כולה – פרק 26

מי ציית בביתי? מי קם על רגליו למעני? מי סבל בשמי? מי נדר נדר בפניי? מי היה חסיד שלי עד היום אך לא הפך לאדיש? מדוע כל בני האנוש קרים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה