952 מרדנות האדם מעוררת את חרון אפו של אלוהים

כשחרון אפו ירעיד את ההרים והנהרות,

אלוהים לא יעזור עוד לאדם המפוחד,

ולא ייתן לו הזדמנות להכות על חטא.

האל יזנח את תקוות האדם ויעניש אותו כראוי לו.

אז רעמים ישאגו, כמו גלים הגועשים בכעס,

כמו עשרת אלפים הרים הקורסים ארצה.

האנושות תוכה ותיהרג משום מרדנותה.

כל היצורים יימחו על ידי הברק והרעם.

האנושות כולה מתרחקת מהאל בשל חמתו, בשל חמתו.

משום שהאדם פגע במהות רוח האל,

מרדנות האדם הרגיזה אותו. הו, מרדנות האדם הרגיזה את אלוהים.

התבל שוקעת פתאום אל תוהו ובוהו,

הבריאה לא מסוגלת להשיב את נשמת החיים הקדמונית.

האדם לא יכול להימלט משאגת הרעם.

כשהברק מבזיק, המוני בני האדם

נופלים אל נחלים, ונסחפים על ידי הזרמים

הנשטפים מטה מההרים.

וברגע אחד, ביעדה של האנושות

ישנו עולם של אנשים, גוויות נסחפות, נסחפות בים.

האנושות כולה מתרחקת מהאל בשל חמתו, בשל חמתו.

משום שהאדם פגע במהות רוח האל,

מרדנות האדם הרגיזה אותו. הו, מרדנות האדם הרגיזה את אלוהים.

בעמדם בבטחה על יבשה, אנשים אחרים שרים,

בצחוק וברינה,

נהנים מההבטחות שקיים האל,

שקיים האל במיוחד עבורם, עבורם.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 951 טבעו של אלוהים אינו סובל פגיעה

הבא: 273 קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עבודת האל ונוהגו של האדם

לא ניתן להפריד בין עבודת האל בקרב בני האדם לבין בני האדם, משום שהם מושא העבודה הזאת, והם ברואי האל היכולים להעיד על אלוהים. לא ניתן להפריד...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה