פרק 94

אני חוזר לציון עם הבנים הבכורים שלי – האם אתם באמת מבינים את הפירוש האמיתי של הדברים האלה? כמו ששבתי והזכרתי לכם, אני רוצה שתצמחו במהירות ותשלטו יחד איתי. האם אתם זוכרים? כל הדברים האלה קשורים ישירות להתגלמותי כבשר ודם: מציון, באתי אל העולם כבשר ודם על מנת לזכות באמצעות הבשר והדם בקבוצת בני אדם שרואה איתי עין בעין. ומשעשיתי זאת, אשוב אל ציון. פירוש הדבר הוא שאנחנו עדיין צריכים לחזור מהבשר והדם אל הגוף המקורי. זהו הפירוש האמיתי של "לשוב אל ציון". אלה גם המשמעות והמיקוד האמיתיים של כל תוכנית הניהול שלי, ויתרה מזאת, זה החלק החשוב ביותר בתוכנית הניהול שלי, שאיש לא יוכל לחסום אותה ואשר תתגשם באופן מיידי. בהיותכם בשר ודם, לעולם לא תיפטרו מהתפיסות האנושיות ומהחשיבה האנושית, ועל אחת כמה וכמה לא תשליכו מעליכם את האווירה הארצית ולא תתנערו מהעפר ותמיד תהיו אדמה. רק כשתהיו כגוף, תהיו זכאים ליהנות מהברכות. מהן ברכות? האם אתם זוכרים? כבשר ודם, לא ניתן להתחשב בברכות, ולכן כל אחד מהבנים הבכורים חייב לצעוד בנתיב מהבשר והדם אל הגוף. כבשר ובדם, התנין הגדול האדום כאש מדכא אתכם ורודף אתכם (זאת משום שאין לכם שום כוח, ושלא זכיתם בשום תהילה), אך כגוף, המצב יהיה שונה מאוד, ותהיו גאים ומרוממים. ימי הדיכוי יעברו מהעולם ותהיו משוחררים וחופשיים לנצח. רק כך אוכל לצרף אליכם את מי שאני ואת מה שיש לי. אחרת, תהיה לכם רק את התכונה שלי. אין זה משנה כיצד אדם מחקה אדם אחר כלפי חוץ, הוא אינו יכול להיות זהה לו לחלוטין. רק הגוף הרוחני הקדוש (הכוונה לגוף) יכול להיות זהה. (הדבר מתייחס לתכונות זהות, להוויה זהה, לבעלויות זהות וליכולת להיות בראש אחד, מאוחדים, בלתי מפולגים ובלתי חצויים, מפני שהכול הוא הגוף הרוחני הקדוש).

מדוע התחלתם לשנוא את העולם כעת ולהיגעל מכל מיני דברים מציקים, כגון אכילה ולבוש, ויתרה מכך, אתם מחכים בקוצר רוח להשליך אותם מעליכם? זה סימן לכך שאתם תיכנסו לעולם הרוחני (הגוף). לכולכם יש תחושה מוקדמת בנוגע לכך (אך לא באותה רמה). אני אשתמש בבני אדם שונים, באירועים שונים ובדברים שונים כדי לשרת את השלב המכריע ביותר שלי, והם כולם ישרתו אותי. אני חייב לעשות זאת. (כמובן שאינני יכול להשיג זאת כבשר ודם, ורק הרוח שלי עצמה יכולה לעשות את העבודה הזו, מפני שהזמן עדיין לא הגיע). זו שארית התפקוד שנותרה ביקום כולו. כולם ישבחו אותי ויריעו לי באושר. עבודתי האדירה הושלמה. שבע קערות המכות יישפכו מתוך ידי, שבעת הרעמים ירעישו, שבעת השופרות יישמעו, שבעת החותמות ייפתחו, אל הייקום, אל כל האומות ואל כל העמים, ואל ההרים, הנהרות וכל הדברים. מהן שבע קערות המכות? מהו היעד המדויק שלהן? מדוע אני אומר שהן יישפכו מתוך ידי? יחלוף זמן רב לפני שכולם ישתכנעו לחלוטין ולפני שכולם יבינו לחלוטין. אפילו אם אומר לכם עכשיו, תבינו רק חלק קטן. בדמיון האנושי, שבע קערות המכות מכוונות אל כל המדינות ואל כל העמים בעולם, אך למעשה, לא כך הדבר. האמירה "שבע קערות המכות" מתייחסת להשפעתו של השטן ולמזימה של התנין הגדול האדום כאש (הדבר שאני משתמש בו כדי שישרת אותי). בזמן ההוא, אני אשחרר את השטן ואת התנין הגדול האדום כאש כדי להמיט ייסורים על בניי ועל אנשיי, וכך יתגלה מי הם בניי ומי הם אנשיי. בני האדם שילכו שולל הם אלה שלא הועדתי מראש, ואילו בניי הבכורים ימלכו איתי בעת ההיא. כך אהפוך את בניי ואת אנשיי לשלמים. שפיכת שבע קערות המכות לא תשפיע על כל האומות ועל כל העמים, אלא רק על בניי ואנשיי. ברכות אינן באות בקלות, ויש לשלם את המחיר המלא. כשבניי ואנשיי יתבגרו, שבע קערות המכות יתרוקנו לגמרי, ולאחר מכן, הן לא יתקיימו. מהו ה"שאון של שבעת הרעמים"? לא קשה להבין זאת. ברגע שהבנים הבכורים שלי ואני נהפוך לגוף, יישמעו שבעת הרעמים. באותו רגע, היקום כולו ירעד, כאילו השמיים והארץ התהפכו. כולם יידעו זאת ואיש לא ייוותר בחוסר ידיעה. בזמן ההוא, בניי הבכורים ואני נהיה יחד בתהילה ונתחיל את שלב העבודה הבא. בני אדם רבים יכרעו ברך ויבקשו חמלה ורחמים מפני השאון של שבעת הרעמים. אך לא יהיה זה עוד עידן החסד: זה יהיה הזמן לחרון אף. באשר לכל אלה שעושים מעשים רעים (אלה שנואפים, או מתעסקים בכסף שמקורו בשחיתות, או אלה שאין להם גבולות ברורים בין גברים לבין נשים, או אלה שמפריעים לניהול שלי או מזיקים לו, או אלה שאינם מבינים עניינים רוחניים, או אלה שדבקו בהם רוחות רעות, וכן הלאה – כולם, מלבד בני האדם שבחרתי) – איש מהם לא ייחלץ, איש מהם לא יזכה לחנינה והם כולם יושלכו לשאול ויגוועו לעולמים! האמירה "קולם של שבעת השופרות" אינה מתייחסת לסביבה הרחבה והעוינת וגם לא להצהרה כלשהי כלפי העולם. אלה תפיסות אנושיות לגמרי. האמירה "שבעת השופרות" מתייחסת לאמירתי מלאת חמת הזעם. כשקולי (משפט מלכותי ומשפט מלא חמת זעם) נשמע, שבעת השופרות נשמעים. (בהקשר העכשווי, בביתי, זה הדבר החמור ביותר, ואיש אינו יכול להימלט ממנו). וכל השדים בשאול ובגיהינום, גדולים כקטנים, יאחזו בראשיהם ויימלטו לכל עבר, בבכי ובחריקת שיניים, מלאי כלימה וללא פינה להסתתר בה. כרגע, אין אלה שבעת השופרות שמתחילים להישמע, אלא אלה הזעם הקוצף שלי והמשפט החמור ביותר שלי, אשר איש לא יוכל להימלט מהם וכולם יהיו חייבים לחוות אותם. לאורך כל הזמן הזה, מה שנחשף איננו תוכנם של שבעת החותמות. שבעת החותמות הם הברכות שתיהנו מהן בעתיד. "הפתיחה" מתייחסת רק למסירת דיווח לכם, אך עדיין לא נהניתם מהברכות האלה. כאשר תיהנו מברכות אלו, אזי גם תדעו מה תוכנם של שבעת החותמות. כעת אתם פשוט נוגעים בחלק שעדיין לא הושלם. אני יכול רק לספר על כל שלב כאשר הוא מתרחש במהלך עבודה עתידית, כדי שתוכלו לחוות אותו באופן אישי ולחוש בתהילה שאין דומה לה, ואז תתקיימו במצב של אקסטזה שאין לה סוף.

אין זה קל להיות מסוגלים ליהנות מהברכות של הבנים הבכורים ואין זה דבר שהאדם הממוצע יכול להשיג. אני אדגיש זאת שוב ואומר באופן תקיף יותר שאני חייב להעמיד בפני בניי הבכורים דרישות מחמירות. אחרת, הם לא יוכלו להעניק תהילה לשמי. אני דוחה בכל תוקף כל אדם ידוע לשמצה בעולם, וקל וחומר שאני דוחה כל אדם מופקר. (אין להם חלק בהפיכת בני אדם לאנשי האל – אני שם על כך דגש מיוחד). אל תחשבו שמה שעשיתם בעבר תם ונשלם – איך ייתכן שיהיה דבר כה טוב?! האם כל כך פשוט לזכות במעמד של בן בכור? באותו אופן, אני דוחה כל אדם שמתנגד אליי, כל אדם שאינו מכיר בי כבשר ודם, כל אדם שמפריע לי לעשות כרצוני וכל אדם שרודף אותי – אני כה נוקשה (מפני שהשבתי לעצמי את עוצמתי לחלוטין)! לבסוף, אני דוחה באותו אופן כל אדם שלא חווה אף מכשול בחייו. אני רוצה את בני האדם שהתגברו, כמוני, על מכאובים, אפילו אם מדובר במכאובים מועטים. אם הם אינם כאלה, הרי שאסלק אותם בבעיטה. אל תהיו חסרי בושה ותבקשו להיות בניי הבכורים ואל תצעדו בפניי. הסתלקו ממני, מהר! סיפרתם לי בעבר זוטות בניסיון לזכות בחסדיי! זה עיוורון! האם אינך יודע שאני שונא אותך, חדל אישים שכמותך! האם אתה חושב שאינני מכיר את העסקים המפוקפקים שלך? אתה מתחבא פעם אחר פעם! האם אינך יודע שחשפת את פני השטן שלך? על אף שבני האדם אינם יכולים לראות זאת, האם אתה חושב שאני לא יכול לראות זאת? בני האדם שמשרתים אותי אינם אנשים טובים, אלא אוסף של חדלי אישים. אני חייב לטפל בהם. אני אשליך אותם אל הבור ללא התחתית ואשרוף אותם!

אתה מדבר ברשעות, אתה פועל ללא אמונה ואינך משתף פעולה עם אחרים כראוי . אדם כזה עדיין שואף להיות מלך. האין אתה חולם? האין אתה הוזה? האם אינך מבין מה אתה? אתה חדל אישים! האם יש תועלת באדם כזה? הסתלקו מפניי מיד! כולם צריכים להבין בבירור את מה שאני אומר, לשאוב השראה מדבריי, להכיר בכול-יכולתי ולהכיר את חוכמתי. לא פעם נאמר שהגוף הרוחני הקדוש הופיע. אחרי הכול, האם תאמרו שהגוף הרוחני הקדוש הופיע או לא? האם דבריי ריקים מתוכן? מהו הגוף הרוחני הקדוש? באילו נסיבות מתקיים הגוף הרוחני הקדוש? בני האדם אינם מסוגלים להעלות זאת על דעתם ואינם יכולים לתפוס זאת. אני אומֵר לכם: אני ללא רבב ובתוכי הכול פתוח והכול משוחרר (מפני שאני פועל בחוכמה ומדבר גלויות). דבר ממעשיי איננו מביש והכול נעשה באור, כדי שכולם יוכלו להשתכנע לגמרי. יתרה מזאת, אף אחד לא יכול להיאחז בשום דבר בתוכו כדי להשתמש בו נגדי. זה ההסבר למילה "קדוש" בצירוף "הגוף הרוחני הקדוש". על כן, שבתי והדגשתי שאינני רוצה באדם שעושה דברים מבישים. זהו סעיף בצווים המנהליים שלי, וזה גם חלק מהטבע שלי. הכוונה ב"גוף רוחני" היא לאימרות שלי. תמיד יש תכלית וחוכמה בדבריי, אך דבריי אינם כפופים לשליטה. (אני אומר את מה שאני רוצה לומר, רוחי היא שמשמיעה את קולה ודמותי היא הדוברת). אני משחרר בחופשיות את דבריי, וכשהם אינם תואמים את התפיסות האנושיות, הרי שזהו הזמן לחשוף את בני האדם. זה ההסדר ההולם שלי. לפיכך, כל עת שבה האדם שהוא אני מדבר או פועל מהווה הזדמנות טובה לחשוף את מהותו של השטן. כשהאדם שהוא אני יימשח, הגוף הרוחני הקדוש יופיע. בעתיד, הצירוף "הגוף הרוחני הקדוש" יתייחס לגוף, וישנם שני היבטים למשמעות זו. יש היבט אחד של משמעות בהווה, ויש היבט אחר של משמעות בעתיד. אולם בעתיד, הגוף הרוחני הקדוש יהיה שונה מאוד ממצבו בהווה – זה יהיה הבדל של שמיים וארץ. איש אינו יכול לתפוס זאת ואני אצטרך לחשוף זאת בפניכם באופן אישי.

קודם: פרק 93

הבא: פרק 95

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי ג'

סמכותו של אלוהים (ב')היום, נמשיך בשיתוף שלנו בנושא "אלוהים עצמו, הייחודי". היו לנו כבר שני שיתופים בנושא זה, הראשון עסק בסמכותו של אלוהים...

אלוהים עצמו, הייחודי ט'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ג')במהלך תקופה זו, דיברנו על דברים רבים הקשורים להכרת אלוהים, ולאחרונה דיברנו על דבר חשוב מאוד בנושא זה. מהו...

אלוהים עצמו, הייחודי ד'

קדושתו של אלוהים (א')כבר שיתפנו בפגישה האחרונה על סמכותו של אלוהים, וכרגע לא נדבר על הצדק של אלוהים. היום נדבר על נושא חדש לגמרי – קדושתו...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה