אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

פרק 96

אני אמיט ייסורים על כל צאצא שלי שלא מכיר אותי כדי להפגין את כל חרון האף שלי, את עוצמתי האדירה ואת חוכמתי המלאה. הכל צודק בי, ואין בי רשעות, רמאות או שחיתות כלל. כל מי שמושחת ורמאי ודאי שייך לגיהינום – הוא ודאי נולד בשאול. הכל גלוי בי. כל מה שאני אומר להשיג מושג, וכל מה שאני אומר לייסד מיוסד, ואף אחד לא יכול לשנות את הדברים האלה או לחקות אותם, מפני שאני האל האחד עצמו. במה שעתיד לבוא, כל מי שנמנה על קבוצת הבנים הבכורים שלי, שאותם בחרתי והועדתי מראש, יתגלה בזה אחר זה, וכך אסלק את כל מי שלא נמנה על קבוצת הבנים הבכורים. כך אני עושה את עבודתי וכך אני משיג את מטרותיי. ברגע זה, אני חושף בני אדם מסוימים רק כדי שבניי הבכורים יוכלו לראות את מעשיי המופלאים, אך לאחר מכן, לא אעבוד כך. במקום זאת, אתקדם מהמצב הכללי במקום להניח להם לחשוף את אופיים האמיתי בזה אחר זה (מפני שכל השדים זהים, הלכה למעשה, מספיק לבחור כמה מהם כהדגמות). לבם של כל בניי הבכורים נקי, ואין צורך שארחיב על כך (מפני שבזמן שנקבע, הם ייחשפו בזה אחר זה ללא ספק).

אני מקיים הבטחות מעצם האופי שלי, ושום דבר לא נסתר או מוסווה בי. אני אומר לכם כל דבר שאתם צריכים להבין, אך בשום אופן לא אומר לכם כל דבר שאתם לא צריכים לדעת, פן לא תהיו מסוגלים לעמוד איתן. אל תשמרו דברים מעטים רק כדי להפסיד דברים רבים – זה באמת לא שווה את זה. האמינו שאני האל הכול יכול ושהכל יושג ויהפוך לקל ונעים. כך אני פועל. אני מאפשר לכל המאמינים לראות, ואני לא מאפשר לחסרי האמונה לדעת ולעולם לא מאפשר להם להבין. אין בי רגש או רחמים, ואין ספק שאהרוג את כל מי שיפגע בייסורים שאני ממיט – לא אחוס על אף אדם כזה, ואתייחס לכל בני האדם האלה באופן אופן. אני נוהג באותו יחס לכולם – אין לי רגשות אישיים, ואני לא מתנהג באופן רגשי בשום אופן. איך ייתכן שלא אפגין בפני בני האדם את הצדק והמלכותיות שלי? זו החוכמה שלי וזה הטבע שלי, ואף אחד לא יכול לשנות אותם או להכיר אותם לחלוטין. בכל עת, ידיי תמיד שולטות בכל, ואני תמיד מסדיר את הדברים כך שהכל ישרת אותי ויציית לי. אינספור בני אדם משרתים אותי על מנת להשלים את תוכנית הניהול שלי, אך בסופו של דבר, הם רואים את הברכות אך לא יכולים ליהנות מהן – כמה מעורר רחמים! אולם אף אחד לא יכול לשנות את לבי. זה הצו המנהלי שלי (הצווים המנהליים שלי הם מה שאף אחד לא יכול לשנות, ולכן כשאני מדבר על העתיד, אם אני גומר בדעתי לעשות משהו, זה בהחלט צו מנהלתי שלי. זכרו! לא ניתן להפר אותו. אחרת, תחוו אובדן), וזה גם חלק מתוכנית הניהול שלי. זו העבודה שלי עצמי, ולא דבר שכל אדם יכול לעשות. אני חייב לעשות זאת – אני חייב להסדיר זאת, ודי בכך כדי להפגין את כול היכולת שלי ולבטא את חרון האף שלי.

רוב בני האדם עדיין לא מכירים את האנושיות שלי ועדיין לא מבינים אותה בבירור. אמרתי זאת מספר פעמים, אך אתם מעורפלים ואתם לא מבינים במיוחד. אולם זו עבודתי, וכעת, בעת הזו, כל מי שמכיר אותה, מכיר אותה, ואני לא משדל את מי שלא מכיר אותה. זו הדרך היחידה. דיברתי בבירור, ולא אומר זאת בהמשך (מפני שאמרתי יותר מדי, ואמרתי זאת בבירור רב. אין ספק שמי שמכיר אותי ניחן בעבודתה של רוח הקודש, ואין ספק שבני אדם כאלה נמנים על בניי הבכורים. מי שלא מכיר אותי בהחלט לא נמנה עליהם, מה שמוכיח שכבר סילקתי ממנו את רוחי). אולם בסופו של דבר, אני אגרום לכולם להכיר אותי – להכיר אותי לחלוטין, הן באנושיות שלי והן באלוהיות שלי. אלה שלבי העבודה שני, ואני חייב לעבוד כך. גם זה הצו המנהלי שלי. כולם חייבים לקרוא לי האל האמיתי האחד, ולשבח אותי ולהעריך אותי ללא-הפסק.

תוכנית הניהול שלי כבר הושלמה עד תום, והכל הושג זה מכבר. בעיניים אנושיות, נדמה שחלק ניכר מעבודתי עדיין נמצא בתהליכי ביצוע, אך כבר הסדרתי זאת כראוי וכל מה שחסר הוא השלמת העבודה בהתאם לשלבים שהכנתי, בזה אחר זה (מפני שלפני בריאת העולם, קבעתי מראש מי יהיו בני האדם שיהיו מסוגלים לעמוד בניסיון, מי יהיו אלה שלא אוכל לבחור ולהועיד מראש, ומי יהיו אלה שלא יוכלו לחלוק את הסבל שלי. באשר לבני האדם שיכולים לחלוק את הסבל שלי, כלומר אלה שבחרתי והועדתי מראש, אני בהחלט אשמור אותם ואאפשר להם להתעלות על הכל). ברור לי בלבי מי שייך לכל תפקיד. אני מודע היטב לזהותם של בני האדם שמשרתים אותי, של בניי הבכורים ושל מי שנמנה על בניי ואנשיי. אני מכיר אותם כמו את כף ידי. כל מי שאמרתי בעבר שהוא נמנה על הבנים הבכורים שלי הוא עדיין אחד מהבנים הבכורים כעת, וכל מי שאמרתי בעבר שהוא לא נמנה על הבנים הבכורים שלי הוא עדיין אינו אחד מהבנים הבכורים כעת. אני לא מתחרט על מעשיי בכל אשר הם, ואני לא משנה אותם בקלות. אני מתכוון למה שאני אומר (שום דבר לא קל דעת בי), וזה לעולם לא משתנה! בני האדם שמשרתים אותי תמיד משרתים אותי: הם הבקר שלי, והם הסוסים שלי (אולם בני האדם האלה לעולם לא נאורים ברוחם. כשאני משתמש בהם, הם שימושיים, אך כשאני לא משתמש בהם, אני הורג אותם. כשאני מדבר על בקר וסוסים, כוונתי לבני האדם שלא מאורים ברוחם, שלא מכירים אותי, ואשר ממרים את פי, ואפילו אם הם צייתנים, ממושמעים, פשוטים וכנים, הם בכל זאת בקר וסוסים באמת). כעת, רוב בני האדם מופקרים ומשולחי רסן בפניי. הם מדברים וצוחקים באקראי ומתנהגים בזלזול – הם רואים רק את האנושיות שלי ולא את האלוהיות שלי. באנושיות שלי, ההתנהגויות האלה יכולות לחלוף ואני מצליח למחול להם עליהן, אך באלוהיות שלי, הדבר לא עד כדי כך פשוט. בעתיד, אני אחליט שחטאתם בכך שחיללתם את קודשי. במילים אחרות, ניתן לפגוע באנושיות שלי, אך לא ניתן לפגוע באלוהיות שלי, ואני אשפוט מיד וללא דיחוי כל אדם שמתעמת נגדי, ולו במעט. אל תחשבו שמשום שיש לכם קשר של שנים איתי והתוודעתם אליי, אתם יכולים לדבר ולפעול באקראי. באמת לא אכפת לי במיוחד! בלי קשר לזהותו של האדם, אני אנהג בו בצדק. זה הצדק שלי.

התעלומות שלי נחשפות בפני בני האדם מדי יום, והן מתבהרות יותר ויותר מדי יום, לאחר שלבי הגילוי, ודי בכך כדי להראות את קצב עבודתי. זו החוכמה שלי (אני לא אומר זאת ישירות. אני הופך את הבנים הבכורים שלי לנאורים ומעוור את צאצאיו של התנין הגדול האדום כאש). יתר על כן, היום אגלה לכם את התעלומה שלי דרך בני. אני אגלה לכם דברים שבני האדם לא מסוגלים להעלות על הדעת, כדי לאפשר לכם להכיר את פני הדברים באופן יסודי וכדי שתוכלו להבין אותם בבירור. יתרה מזאת, התעלומה הזו קיימת בכל בני האדם למעט הבנים הבכורים שלי, אך אף אחד לא יכול להבין אותה. אף על פי שהיא נמצאת בתוך כל אדם ואדם, אף אחד לא יכול לזהות אותה. מה אני אומר? בעבודתי במהלך התקופה הזו, ובאמירות שלי במהלך התקופה הזו, אני מזכיר לעתים קרובות את התנין הגדול האדום כאש, השטן, השד והארכי-מלאך. מה הם? מה הקשר ביניהם? מה מתבטא בדברים האלה? ההתבטאויות של התנין הגדול האדום כאש מתנגדות אליי, הן לא מבינות ולא תופסות את משמעות דבריי, הן מרבות לרדוף אותי, והן שואפות להשתמש במזימות כדי להפריע לניהול שלי. השטן מתבטא באופן הבא: הוא נאבק איתי על עוצמה, הוא רוצה לדבוק בבני האדם הנבחרים שלי, והוא רוצה להוציא לאור אמירות שליליות כדי להוליך את אנשיי שולל. הביטויים של השד (בני האדם שלא מקבלים את שמי ואשר לא מאמינים בי הם כולם שדים) הם כדלקמן: שאיפה להנאות הבשר, התפנקות בתאוות רעות, חיים של עבדות לשטן, כשחלק מבני האדם מתנגדים וחלק מהם תומכים בי (אך לא מוכיחים שהם בניי האהובים). ביטויי הארכי-מלאך הם כדלקמן: דיבור מעליב, התנהגות בלתי מוסרית, אימוץ הנימה שלי לעתים קרובות כדי להטיף לאחרים, התמקדות רק בחיקוי חיצוני שלי, אכילת הדברים שאני אוכל ושימוש בדברים שאני משתמש בהם, רצון להיות שווה לי, שאפתנות שנעדרת את הטיב שלי, היעדר חיי, חיים שהם בזבוז. השטן, השד והארכי-מלאך הם כולם הדגמות טיפוסיות של התנין הגדול האדום כאש, ולכן בני האדם שלא בחרתי או הועדתי מראש הם כולם צאצאים של התנין הגדול האדום כאש: זו האמת לאמיתה! אלה כולם אויבים שלי. (עם זאת, ההפרעות של השטן לא נכללות בכך. אם האופי שלכם הוא הטיב שלי, אף אחד לא יכול לשנות זאת. מפני שכעת אתם עדיין חיים כבשר ודם, מדי פעם יפקדו אתכם הפיתויים של השטן – זה בלתי נמנע – אך אתם חייבים תמיד להיזהר.) לפיכך, אני אטוש את כל צאצאיו של התנין הגדול האדום כאש למעט בניי הבכורים. אופיים לא יכול להשתנות לעולם, והוא טיבו של השטן. הם מבטאים את השד, והם מביאים לידי ביטוי את הארכי-מלאך. זו האמת לאמיתה. התנין הגדול האדום כאש שאני מדבר עליו הוא לא דרקון אדום וגדול, אלא הרוח הרגע המנוגדת לי, שהביטוי "התנין הגדול האדום כאש" נרדף לה. על כן, כל הרוחות למעט רוח הקודש הן רוחות רעות, ואפשר גם לומר שהן כולן צאצאיות של התנין הגדול האדום כאש. זה צריך להיות ברור כשמש לכולם.

קודם:פרק 95

הבא:פרק 97

פוסט בנושא דומה

 • שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא

  האדם מבין מעט את העבודה הנוכחית ואת העבודה העתידית, אך הוא לא מבין את היעד שהאנושות תבוא אליו. כברוא, על האדם למלא את חובתו של ברוא: על האדם להיות חסי…

 • אלוהים הוא מקור חיי האדם

  מהרגע שבו אתם מגיחים בבכי לעולם הזה, אתם מתחילים למלא את חובתכם. כשאתם נכנסים לתפקידכם בתוכנית ובייעוד של אלוהים, אתם מתחילים את מסע החיים. בלי קשר לר…

 • פרק 38

  לפי מאפייניה הטבעיים של האנושות, כלומר לפי פניה האמיתיים של האנושות, לא היה קל כלל להמשיך להתקדם עד כה, ורק באמצעות כך התגלתה עוצמתו האדירה של אלוהים.…

 • מי שטבעו אינו משתנה צורר את אלוהים

  לאחר כמה אלפי שנות שחיתות, נעשה האדם אדיש וקהה חושים ונעשה לשד המתנגד לאלוהים, עד כדי כך שמרדנותו של האדם כלפי אלוהים תועדה בספרי ההיסטוריה, ואפילו הא…