פרק 96

אני אמיט ייסורים על כל צאצא שלי שעדיין אינו מכיר אותי כדי להפגין את כל חרון אפי, את עוצמתי האדירה ואת חוכמתי הרבה. הכול צודק בי ואין בי כלל רשעות, רמאות או נוכלות. כל מי שמושחת ורמאי הוא ודאי בן הגיהינום ונולד בשאול. הכול גלוי בי. כל מה שאני אומר שיתבצע, אכן יתבצע. כל מה שאני אומר שיקום ויהיה, קם ונהיה. ואיש אינו יכול לשנות את הדברים האלה או לחקותם מפני שאני האל האחד עצמו. בעתיד, כל מי שנמנה על קבוצת הבנים הבכורים שלי, שאותם בחרתי והועדתי מראש, יתגלה בזה אחר זה, וכך אסלק את כל מי שאינו נמנה על קבוצת הבנים הבכורים. כך אני עושה את עבודתי ומגשים אותה. ברגע זה, אני חושף בני אדם מסוימים רק כדי שבניי הבכורים יוכלו לראות את מעשיי המופלאים, אך לאחר מכן, לא אעבוד כך. במקום זאת, אתקדם מהמצב הכללי ולא אניח להם לחשוף את אופיים האמיתי בזה אחר זה (מאחר שכל השדים זהים, הלכה למעשה, מספיק לבחור כמה מהם כדוגמה). לבם של כל בניי הבכורים נקי, ואין צורך שארחיב על כך (מפני שבזמן שנקבע, הם ייחשפו בזה אחר זה, ללא ספק).

אני מקיים הבטחות מעצם אופיי, ושום דבר בי אינו נסתר או מוסווה. אומַר לכם כל דבר שאתם צריכים להבין, אך בשום אופן לא אומַר לכם דבר שאינכם צריכים לדעת, פן לא תהיו מסוגלים לעמוד איתן. אל תיאחזו בזוטות, ובשל כך תפסידו את הדברים החשובים – זה באמת לא שווה את זה. האמינו שאני האל הכול יכול, ואז הכול יושג ויהפוך לקל ונעים. כך אני פועל. אני מאפשר לכל מי שמאמין לראות, ואינני מאפשר לחסרי האמונה לדעת ולעולם איני מאפשר להם להבין. אין בי רגש או רחמים, ובהחלט אהרוג את כל מי שיפגע בייסורים שאני ממיט, יהיה מי שיהיה, בלי להניע את ידי, ואתייחס לכל אלה באותו אופן. אני נוהג באותו יחס כלפי כולם – אין לי רגשות אישיים ואינני מתנהג באופן רגשי בשום אופן. איך ייתכן שבני האדם לא יראו באופן זה את הצדק והמלכותיות שלי? זו החוכמה שלי וזה הטבע שלי, ואיש אינו יכול לשנותם או להכיר אותם לחלוטין. בכל עת, ידיי תמיד שולטות בכול, ואני תמיד מסדיר את כל הדברים כך שהם ישרתו אותי ויעמדו לשירותי. אינספור בני אדם נותנים שירות למעני על מנת להשלים את תוכנית הניהול שלי, אך בסופו של דבר, הם רואים את הברכות אך אינם יכולים ליהנות מהן – כמה מעורר רחמים! אולם איש אינו יכול לשנות את לבי. זה הצו המנהלי שלי (כל אזכור של צווים מנהליים משמעו דבר שאיש אינו יכול לשנותו, ולכן כשאני מדבר על העתיד, אם גמרתי אומר בדעתי לעשות משהו, זה בהחלט צו מנהלתי שלי. זכרו! אל תפרו אותם, פן תחוו אובדן), וזה גם חלק מתוכנית הניהול שלי. זו העבודה שלי, לא דבר שכל אדם שהוא יכול לעשות. אני חייב לעשות זאת – אני חייב להסדיר זאת, ודי בכך כדי להפגין את כול-יכולתי ולבטא את חרון אפי.

מרבית בני האדם עדיין אינם מכירים את האנושיות שלי ואינם מבינים אותה בבירור. אמרתי זאת כמה פעמים, אך אתם מעורפלים ואינכם מבינים הרבה. אולם זו עבודתי, וכעת, בעת הזו, כל מי שמכיר אותה, מכיר אותה, ואינני כופה זאת. זו הדרך האפשרית היחידה. דיברתי על כך בבירור ולא אומר זאת שוב בהמשך (מפני שאמרתי יותר מדי ואמרתי זאת באופן ברור ביותר. מי שמכיר אותי ניחן לבטח בעבודתה של רוח הקודש ואין ספק שהוא נמנה על בניי הבכורים. מי שאינו מכיר אותי בהחלט אינו נמנה עליהם, מה שמוכיח שכבר סילקתי ממנו את רוחי). אולם בסופו של דבר, אני אגרום לכולם להכיר אותי – להכיר אותי לחלוטין, הן את האנושיות שלי והן את האלוהיות שלי. אלה שלבי העבודה שלי ואני חייב לעבוד כך. גם זה הצו המנהלי שלי. כולם חייבים לקרוא לי האל האמיתי האחד, ולשבח אותי ולהעריך אותי ללא-הפסק.

תוכנית הניהול שלי כבר הושלמה עד תום והכול הושג זה מכבר. בעיניים אנושיות, נדמה שחלק ניכר מעבודתי עדיין בתהליכי ביצוע, אך כבר הסדרתי זאת כראוי וכל מה שנשאר הוא השלמת העבודה בהתאם לשלבים שלי, משימה אחר משימה (מפני שלפני בריאת העולם, קבעתי מראש מי יהיו מסוגלים לעמוד נחושים בניסיון, מי לא יוכלו להיבחר ולהיות מיועדים מראש, ומי לא יוכלו לחלוק את הסבל שלי. אלה שיכולים לחלוק את הסבל שלי, כלומר אלה שבחרתי והועדתי מראש, אני בהחלט אשמור אותם ואאפשר להם להתעלות מעל הכול). ברור לי בלבי מי שייך לכל תפקיד. אני מודע היטב לזהותם של בני האדם שמשרתים אותי, של בניי הבכורים ושל אלה שנמנים על בניי ואנשיי. אני מכיר אותם כמו את כף ידי. כל מי שאמרתי בעבר שהוא נמנה על בניי הבכורים הוא עדיין בן בכור, וכל מי שאמרתי בעבר שהוא אינו נמנה על בניי הבכורים הוא עדיין אינו בן בכור. אינני מתחרט על מעשיי, יהיו אשר יהיו, ואינני משנה אותם בקלות. אני מתכוון למה שאני אומר (שום דבר אינו קל דעת בי), וזה לעולם לא משתנה! בני האדם שמשרתים אותי תמיד משרתים אותי: הם הבקר שלי, הם הסוסים שלי (אולם בני האדם האלה לעולם אינם נאורים ברוחם. כשאני משתמש בהם, הם שימושיים, אך כשאיני משתמש בהם, אני הורג אותם. כשאני מדבר על בקר וסוסים, כוונתי לבני האדם שאינם נאורים ברוחם, שאינם מכירים אותי ואשר ממרים את פי. ואפילו אם הם צייתנים, ממושמעים, פשוטים וכנים, הם, לאמיתו של דבר, בכל זאת בקר וסוסים). ובכן, רוב בני האדם מופקרים ושלוחי רסן בפניי. הם מדברים וצוחקים בפראות ומתנהגים בחוסר יראה – הם רואים רק את האנושיות שלי ולא את האלוהיות שלי. באנושיות שלי, ההתנהגויות האלה יכולות להתקבל ואני יכול לגרום לעצמי למחול עליהן, אך באלוהיות שלי, הדבר אינו קל כל כך. בעתיד, אני אחליט שחטאתם בחילול הקודש. במילים אחרות, ניתן לפגוע באנושיות שלי, אך לא באלוהיות שלי, וכל מי שיתעמת איתי, ולו במעט, יישפט מייד וללא דיחוי. אל תחשוב שמשום שיש לך קשר רב שנים עם האדם שהינו אני ומשום שהתוודעת אליי, אתה יכול לדבר ולפעול בפריצות. באמת לא אכפת לי! בלי קשר לזהותו של האדם, אני אנהג בו בצדק. זה הצדק שלי.

התעלומות שלי נחשפות בפני בני האדם מדי יום, והן מתבהרות יותר ויותר מדי יום, לאחר שלבי הגילוי, ודי בכך כדי להראות את קצב עבודתי. זו החוכמה שלי (אינני אומר זאת ישירות. אני הופך את הבנים הבכורים שלי לנאורים ומעוור את צאצאיו של התנין הגדול האדום כאש). יתר על כן, היום אגלה לכם את התעלומה שלי באמצעות בני. אני אגלה לכם דברים שבני האדם אינם מסוגלים להעלות על הדעת, כדי לאפשר לכם להכירם באופן יסודי וכדי שתהיה לכם הבנה ברורה. יתרה מזאת, התעלומה הזו קיימת בכל בני האדם, למעט בניי הבכורים, אך איש אינו יכול להבין אותה. אף על פי שהיא נמצאת בתוך כל אדם, איש אינו יכול לזהות אותה. מה אני אומר? בעבודתי ובאמירות שלי במהלך התקופה הזו, אני מזכיר לעתים קרובות את התנין הגדול האדום כאש, את השטן, את השד ואת המלאך הראשי. מה הם? מה הקשר ביניהם? מה מתבטא בדברים האלה? התנין הגדול האדום כאש בא לידי ביטוי בהתנגדות כלפיי, בחוסר הבנה ותפיסה של משמעות דבריי, ברדיפות תכופות אותי ובשאיפה להשתמש בתחבולות כדי להפריע לניהול שלי. השטן מתבטא באופן הבא: הוא נאבק איתי על עוצמה, הוא רוצה לקחת אליו את אנשיי הנבחרים ולפרסם אמירות שליליות כדי להוליך את אנשיי שולל. הביטויים של השד (בני האדם שאינם מקבלים את שמי ושאינם מאמינים בי הם כולם שדים) הם כדלקמן: כמיהה להנאות הבשר, התפנקות בתאוות רעות, חיים של עבדות לשטן, מקצת בני האדם מתנגדים לי ומקצתם תומכים בי (אך לא מוכיחים שהם בניי האהובים). ביטוייו של המלאך הראשי הם כדלקמן: דיבור מעליב, התנהגות בלתי מוסרית, אימוץ הנימה שלי לעתים קרובות כדי להטיף לאחרים, התמקדות רק בחיקוי חיצוני שלי, אכילת הדברים שאני אוכל ושימוש בדברים שאני משתמש בהם, רצון להיות שווה לי, שאפתנות אך ללא האיכות שלי וללא החיים שלי, וקיום שהוא אשפה. השטן, השד והמלאך הראשי הם כולם המחשות טיפוסיות של התנין הגדול האדום כאש, ולכן בני האדם שלא בחרתי בהם או הועדתי אותם מראש הם כולם צאצאים של התנין הגדול האדום כאש: זו האמת לאמיתה! אלה כולם אויביי. (עם זאת, ההפרעות של השטן לא נכללות בכך. אם האופי שלך הוא האיכות שלי, איש אינו יכול לשנות זאת. מפני שכעת אתם עדיין חיים כבשר ודם, מדי פעם יפקדו אתכם הפיתויים של השטן – זה בלתי נמנע – אך אתם חייבים להישמר תמיד). לפיכך, אני אטוש את כל צאצאיו של התנין הגדול האדום כאש, למעט את בניי הבכורים. אופיים אינו יכול להשתנות לעולם, זו תכונה שטנית. הם ממחישים את השד ומביאים לידי ביטוי את המלאך הראשי. זו האמת לאמיתה. התנין הגדול האדום כאש שאני מדבר עליו הוא לא תנין גדול ואדום, אלא הרוח הרעה שמתנגדת לי, שהביטוי "התנין הגדול האדום כאש" נרדף לה. על כן, כל הרוחות, למעט רוח הקודש, הן רוחות רעות, ואפשר גם לומר שהן צאצאיות של התנין הגדול האדום כאש. זה צריך להיות ברור כשמש לכולם.

קודם: פרק 95

הבא: פרק 97

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 41

בעבר, פתחתי במיזם אדיר בקרב בני האדם, אך הם לא הבחינו בכך, ולכן היה עליי להשתמש בדבריי כדי לגלות להם את המיזם, שלב אחר שלב. עם זאת, האדם...

פרק 17

אמירותיי מהדהדות כרעם ומטילות אור לארבע כנפות תבל ולעולם כולו, ובעיצומם של הרעם והברק, האנושות מוכה אפיים ארצה. אף אדם לא עמד אי פעם איתן...

הנתיב... (2)

ייתכן שאחינו ואחיותינו יודעים משהו על רצף העניינים, השלבים והשיטות שמאפיינים את עבודתו של אלוהים בסין היבשתית, אך אני עדיין סבור שמוטב...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה