448 מצב רגיל מוביל לצמיחה מהירה בחיים

1 בכל שלב, מצבם של בני האדם תואם למידה שבה הם נוכחו באמת ובכמות הדברים שהם השיגו. כשמצבם של בני האדם רגיל יחסית, הם יכולים להבין אמיתות מסוימות ולהיווכח בהן. כתוצאה מכך, הם יכולים לתפוס דברים מעשיים מסוימים לפי דברי האל. הם יכולים גם לכלכל בני אדם אחרים ולשרת אותם. יש בני אדם שמצבם לא תקין – אפילו שהם מחפשים, ועל אף שהם קוראים, מאזינים ומתקשרים, בסופו של דבר הם משיגים הרבה פחות דברים ממה שמשיגים בני אדם במצב רגיל.

2 אם תמיד קיימים טומאה אנושית, גילויים של אופיים המושחת של בני אדם וגירסאות מהולות של תפיסות ודמיונות אנושיים, הרי שבאופן פנימי, אין ספק שבני האדם מבולבלים לגמרי. איך ייתכן שהדבר לא ישפיע על היווכחותם באמת? רק בני אדם בעלי דעת פיכחת יכולים להבין את האמת, ורק בני אדם בעלי לב טהור יכולים לראות את אלוהים. רק על ידי כך שהם יתרוקנו, הם יהיו מסוגלים לקבל את האמת בקלות. כשלבם של בני האדם שרוי במהומה, קשה להם להבין את האמת. רק בני האדם שמבינים את האמת יכולים להכיר במצבם במידה מסוימת, ורק על ידי כך שהם יכירו את מהות הבעיות שלהם הם יוכלו להבין את אופיים שלהם.

3 אם מצבם של בני האדם תקין ורגיל לגמרי, יוכל להיות להם שיעור קומה אמיתית. מכיוון שכך, לא סביר שהם ימעדו או יתלוננו כשהם ייתקלו בבעיות מכל מיני סוגים. האופן שבו אתם מחפשים בכל שלב והמצב שבו אתם מחפשים הם דברים שאסור לכם להתעלם מהם. רשלנות תגרום בסופו של דבר לצרות. כשמצבכם רגיל, אתם צועדים בנתיב הנכון ועושים דברים כראוי, ואתם נוכחים במהירות בדברי האל. רק על ידי חיפוש כזה יוכלו חייכם לצמוח.

עיבוד של "עליכם להשתמש באמת כדי לפתור את המצבים השליליים שלכם" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 436 האם לבכם פנה אל אלוהים?

הבא: 434 הפנו את לבכם לאלוהים כדי להרגיש את חביבותו

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

עבודה והיווכחות (9)

זה מכבר, "מסורות תרבותיות" ו"השקפות מנטליות" מבוססות מטילות צל על רוחו הטהורה והתמימה של האדם. הן תקפו את נפשו של האדם ללא שמץ אנושיות,...

מלכות אלף השנים הגיעה

האם ראיתם את עבודתו של אלוהים בקרב קבוצת בני האדם הזו? אלוהים אמר שגם במלכות אלף השנים בני האדם חייבים לפעול על פי אמירותיו, ושגם בעתיד...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה