(ג) דברים בנושא קדושתו של אלוהים

"קדושתו של אלוהים" משמעה שמהותו של אלוהים היא מושלמת, שאהבתו חסרת אנוכיות, כל שאלוהים נותן לאדם הוא חסר אנוכיות, וביום הזה אתם תכירו בכך שקדושתו של אלוהים היא ללא רבב וללא דופי. המהויות האלה של אלוהים הן לא רק מילים שהוא משתמש בהן כדי להציג את זהותו – הן גם משמשות את אלוהים לטיפול בכל אדם בשקט ובכנות. במילים אחרות, מהות האל היא לא ריקה מתוכן והיא לא תיאורה או דוקטרינה, והיא בהחלט לא סוג של ידע. היא לא סוג של חינוך עבור האדם, כי אם הגילוי האמיתי של מעשי האל עצמו. היא מהות הנחשפת של מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ו''

אתם לא תראו שאלוהים מחזיק בהשקפות לגבי דברים, הדומות לאלה שיש לאנשים, ויתרה מזאת, לא תראו אותו משתמש בנקודות המבט של האדם, בידע שלו, במדע שלו, בפילוסופיה שלו או בדימיונו של האדם כדי לטפל בדברים. תחת זאת, כול דבר שאלוהים עושה וכול מה שהוא חושף קשור לאמת. כלומר, כול מילה שהוא אומר וכל פעולה שהוא מבצע נוגעות לאמת. אמת זו אינה פנטזיה חסרת בסיס. אמת זו והדברים האלה נאמרים על ידי אלוהים בזכות מהותו של אלוהים וחייו. מכיוון שדברים אלה והמהות של כול הדברים שאלוהים עשה הם אמת, אנו יכולים לומר שמהותו של אלוהים קדושה. במילים אחרות, כול מה שאלוהים אומר ועושה מביא חיות ואור לבני האדם. הדבר מאפשר לאנשים לראות דברים חיוביים ואת המציאות של הדברים החיוביים האלה וומצביע על הדרך הנכונה לאנושות. דברים אלה נקבעים בזכות מהותו של אלוהים, והם נקבעים בשל מהות קדושתו.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ה''

למה מתייחסת קדושתו של אלוהים שדיברתי עליה? חשבו על כך שנייה אחת. האם יושר לבו של אלוהים הוא קדושתו? האם נאמנותו של אלוהים היא קדושתו? האם חוסר אנוכיותו של אלוהים היא קדושתו? האם ענוותו של אלוהים היא קדושתו? האם אהבתו של אלוהים כלפי האדם היא קדושתו? האם האופן שבו אלוהים מעניק לאדם אמת וחיים ללא מגבלה הוא קדושתו? (כן.) כל מה שאלוהים מגלה הוא ייחודי. היא לא קיימת באנושות המושחתת והיא לא יכולה להיראות בה. אף שמץ ממנה לא יכול להיראות במהלך התהליך שבו השטן משחית את האדם, ולא בטבע המושחת של השטן ולא במהות או באופי של השטן. כל מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הינו הוא ייחודי ורק לאלוהים עצמו יש מהות כזו – רק אלוהים עצמו הוא בעל מהות כזו.... מהות הקדושה היא אהבת אמת, אך יותר מכך היא מהות האמת, הצדק והאור. המילה "קדוש" ראויה לשימוש רק ביחס לאלוהים. אין דבר בכל הבריאה שראוי להיקרא קדוש. על האדם להבין זאת.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ו''

"ויצו יהוה אלֹהים, על-האדם לאמֹר: מכל עץ-הגן, אכל תאכֹל. ומעץ, הדעת טוב ורע – לא תאכל, ממנו: כי, ביום אכלך ממנו – מות תמות." מה מכיל ציווי אלוהים לאדם בקטע זה? ראשית, אלוהים אומר לאדם מה מותר לו לאכול, כלומר את הפירות של העצים השונים. אין בהם רעל ולא טמונה בכך סכנה, הוא יכול לאכול הכול כרצונו, ללא חשש. זהו החלק הראשון. החלק השני הוא אזהרה. אזהרה זו אומרת לאדם שהוא אינו יכול לאכול את פירותיו של עץ מסוים. נאסר עליו לאכול מעץ הדעת טוב ורע. מה יקרה אם הוא יעשה זאת? אלוהים אמר לאדם: אם תאכל מעץ זה, מות תמות. האם המילים האלה ברורות? אילו אלוהים היה אומר לכם זאת, אך מבלי שהבנתם מדוע, האם הייתם מתייחסים לכך כאל חוק או כאל ציווי שיש לציית לו? יש לציית לציווי זה, האין זה כך? אך בין שהאדם יכול לציית לציווי זה ובין שלא, דבריו של אלוהים הם חד-משמעיים. אלוהים אמר לאדם בצורה ברורה מה הוא יכול לאכול ומה הוא אינו יכול לאכול, ומה יקרה אם הוא יאכל דבר שאסור לו לאכול. האם נוכחתם במשהו מטבעו של אלוהים בדברים קצרים אלה שהוא אמר? האם דברים אלה של אלוהים אמיתיים? האם ישנה איזושהי הולכת שולל בדברים אלה? האם הוא אומר דברים שאינם נכונים? האם יש איום בדבריו? (לא.) אלוהים אמר לאדם באמת ובכנות מה הוא יכול לאכול ומה נאסר עליו לאכול, באופן ברור ופשוט. האם ישנה משמעות נסתרת בדברים אלה? האם הדברים האלה ברורים? האם יש צורך בהשערות? (לא.) אין צורך לנחש. משמעותם ברורה ממבט ראשון, ואתה מבין אותה ברגע שאתה קורא אותם. הכול ברור כשמש. כלומר, מה שאלוהים חפץ לומר ולבטא בא מתוך ליבו והדברים שאלוהים מבטא נקיים, ישירים וברורים. אין בהם מניעים נסתרים או משמעויות חבויות. הוא דיבר לאדם ישירות, ואמר לו מה הוא יכול לאכול ומה נאסר עליו לאכול. כלומר, מהדברים האלה של אלוהים האדם יכול לראות שליבו של אלוהים שקוף, שליבו של אלוהים אמיתי. אין כאן בדל של שקר. אלוהים אינו אומר לאדם שנאסר עליו לאכול דבר שהוא אכיל, והוא אינו אומר "עשה זאת וראה מה יקרה" בנוגע לדברים שאסור לאכול. הוא לא מתכוון לכך. אלוהים אומר את מה שהוא חושב בליבו.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ד''

אלוהים ברא את האדם, ומאז הוביל את חייה של האנושות. בין שאלוהים נתן לאנושות ברכות, ונתן לה את החוקים והמצוות שלו, ובין שהוא חוקק את חוקי החיים השונים, האם אתם יודעים מה היתה כוונתו של אלוהים בפעולות אלה? קודם כול, האם תוכלו לומר בוודאות שכול מה שאלוהים עושה הוא לטובת האנושות? ייתכן שתחשבו שמשפט זה הוא יחסית רחב וריק מתוכן, אך אם נדבר באופן ספציפי, האין כל דבר שאלוהים עושה נועד כדי להוביל ולהדריך את האדם לחיים רגילים? בין אם זה כדי שהאדם ישמור את כלליו או את חוקיו, מטרתו של אלוהים היא שהאדם לא יסגוד לשטן, ושהשטן לא יפגע באדם. זוהי האמת הבסיסית ביותר, וכך הוא פעל בהתחלה. בהתחלה, כאשר האדם לא הבין את רצונו של אלוהים, הוא קבע עבורו מספר חוקים וכללים פשוטים, וסיפק תנאים שכיסו כול היבט שניתן לחשוב עליו. תנאים אלה הם פשוטים, אך עם זאת, הם מכילים את רצונו של אלוהים. אלוהים מעריך, מוקיר ואוהב את האנושות בכול ליבו. האין זה כך? (כן.) לאור זאת, האם נוכל לומר שליבו קדוש? האם נוכל לומר שליבו נקי? (כן.) האם לאלוהים יש כוונות נסתרות כלשהן? (לא.) לפיכך, האם מטרה זו שלו נכונה וחיובית? (כן.) יהיו אשר יהיו התנאים שהציב אלוהים, לאורך כול עבודתו השפעתם תהיה חיובית על האדם, והם שסוללים את הדרך. אם כך, האם יש לאלוהים מחשבות אינטרסנטיות? האם יש לאלוהים מטרות נוספות בנוגע לאדם? האם הוא רוצה לנצל את האדם בצורה כלשהי? כלל לא. אלוהים פועל כפי שהוא אומר, והוא גם חושב בצורה זו בליבו. אין לו כוונות סותרות, אין לו מחשבות אינטרסנטיות. הוא לא עושה שום דבר למען עצמו, אלא עושה הכול למען האדם, ללא מטרות אישיות כלשהן. על אף שיש לו תוכניות וכוונות עבור האדם, הוא אינו עושה שום דבר למען עצמו. כול דבר שהוא עושה נעשה אך ורק למען האנושות, כדי להגן על האנושות, כדי למנוע ממנה לתעות בדרך. לכן, האין ליבו טהור ויקר? האם יכולים אתם לראות ולו שמץ מהלב היקר הזה אצל השטן? (לא.) אינכם יכולים לראות שמץ מכל זה אצל השטן. כול מה שאלוהים עושה מתגלה בצורה טבעית. מתוך התבוננות באופן עבודתו של אלוהים, כיצד הוא עובד? האם אלוהים לוקח את חוקיו ודבריו וקושר אותם בחוזקה על ראשיהם של כול בני האדם בדומה לכישוף חישוק הזהב[א], האם הוא כופה אותם על כול אדם ואדם? האם הוא עובד בצורה זו? (לא.) אם כך, באיזו דרך אלוהים עושה את עבודתו? (הוא מדריך אותנו. הוא מייעץ לנו ומעודד אותנו) האם הוא מאיים? האם הוא מדבר איתכם בעקיפין? (לא.) כאשר אינכם מבינים את האמת, כיצד אלוהים מדריך אתכם? (הוא מראה לך את האור.) הוא מראה לכם את האור, ואומר לכם בבירור שזה אינו תואם את האמת, ואת אשר עליכם לעשות. מתוך הדרכים האלה שבהן אלוהים עובד, איזה סוג של מערכת יחסים אתם מרגישים שיש לכם עם אלוהים? האם דרכים אלה גורמות לכם להרגיש שאלוהים הוא מעבר להישג ידכם? (לא.) אם כן, כיצד הן גורמות לכם להרגיש? אלוהים קרוב אליכם במיוחד, אין שום מרחק ביניכם. כאשר אלוהים מדריך אתכם, כאשר הוא דואג לכם, עוזר לכם ותומך בכם, אתם מרגישים את נעימותו של אלוהים, את המכובדות שלו, אתם מרגישים כמה הוא נפלא ומסביר פנים. אך כאשר אלוהים נוזף בכם על שחיתותכם או כאשר הוא שופט אתכם ומטיל עליכם משמעת על שמרדתם נגדו, באיזו דרך אלוהים משתמש? האם הוא נוזף בכם במילים? האם הוא מטיל עליכם משמעת דרך סביבתכם ודרך בני אדם, אירועים ודברים? (כן.) לאיזו רמה הטלת משמעת זו מגיעה? האם רמה זו של הטלת משמעת על ידו מגיעה לאותה רמה שבה השטן מזיק לאדם? (לא, היא מגיעה לרמה שאותה יכול האדם לשאת). אלוהים עובד בצורה מתונה, אוהבת, עדינה ודואגת, בצורה מדודה וראויה במיוחד. הצורה שבה הוא עובד אינה גורמת לכם להרגיש רגשות עזים, כמו: "אלוהים חייב לתת לי לעשות דבר אחד" או "אלוהים חייב לתת לי לעשות דבר אחר." אלוהים לעולם אינו מעורר בכם רגשות כה עזים או מביא אתכם להלך רוח כה עז הגורמים לדברים להיות בלתי נסבלים. האין זה נכון? כיצד אתם מרגישים כאשר אתם מקבלים את דברי השיפוט והייסור של אלוהים? אתם מרגישים שאלוהים הוא קדוש ושאין לחללו? האם אתם מרגישים את האלוהיות הבלתי ניתנת לערעור של אלוהים? (כן.) האם אתם מרגישים רחוקים מאלוהים בזמנים כאלה? האם אתם פוחדים מאלוהים? לא, במקום זאת, אתם מרגישים יראת כבוד כלפי אלוהים. האין בני האדם חשים את כל הדברים האלה רק בזכות עבודתו של אלוהים? האם הם היו חשים כך כלפי עבודתו של השטן? (לא.) אלוהים משתמש בדבריו, באמת שלו ובחייו כדי לדאוג לאדם ולתמוך בו ללא הרף. כאשר האדם חלש, כאשר הוא מדוכדך, אלוהים בהחלט אינו מדבר בקשיחות, ואינו אומר: "אל תרגיש מדוכדך. מדוע אתה מדוכדך? מדוע אתה חלש? איזו סיבה יש לך להיות חלש? אתה כה חלש, ואתה תמיד כה מדוכדך. מה הטעם לחיות? פשוט תמות!" האם אלוהים עובד בצורה כזו? (לא.) האם לאלוהים יש הסמכות לפעול בצורה הזו? (כן.) אך אלוהים לא פועל בצורה זו. הסיבה לכך שאלוהים אינו פועל בצורה זו היא בזכות מהותו, מהות קדושתו של אלוהים. לא ניתן לבטא בבירור במשפט אחד או שניים את אהבתו של אלוהים לאדם ואת ההערכה וההוקרה שיש לו כלפי האדם. דברים אלה אינם נובעים מהתפארותו של האדם, אלא הם דברים שנובעים מפעולותיו הממשיות של אלוהים. זוהי התגלות מהותו של אלוהים. האם כול הדרכים האלה שבהן אלוהים עובד יכולות לאפשר לאדם לראות את קדושתו? בכול הדרכים האלה שבהן אלוהים עובד, כולל כוונותיו הטובות של אלוהים, כולל ההשפעות שאלוהים חפץ להשיג באדם, כולל הדרכים השונות שאלוהים מאמץ כדי לעבוד על האדם, סוג העבודה שהוא עושה, והדברים שהוא רוצה שהאדם יבין – האם נוכחתם ברוע או עורמה כלשהם בכוונותיו הטובות של אלוהים? (לא.) לאור כול הדברים שאלוהים עושה, כול הדברים שאלוהים אומר, כול הדברים שהוא חושב בליבו, כמו גם המהות שהוא חושף – האם נוכל לקרוא לאלוהים קדוש? (כן.) האם מישהו אי-פעם ראה את הקדושה הזו בעולם או בעצמו? פרט מאשר באלוהים, האם אי-פעם נוכחתם בקדושה זו באדם כלשהו או בשטן? (לא.) לאור כול מה שאמרנו עד כה, האם נוכל לכנות את אלוהים האל הייחודי והקדוש עצמו? (כן.) כול מה שאלוהים נותן לאדם, לרבות דבריו של אלוהים, הדרכים השונות שבהן אלוהים עובד על האדם, הדברים שאלוהים אומר לאדם, מזכיר לאדם, מייעץ ומעודד, הכול נובע ממהות אחת: הכול נובע מקדושתו של אלוהים. לולא היה אל קדוש כזה, אף אדם לא יכול היה למלא את מקומו ולעשות את העבודה שהוא עושה.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ד''

כעת, במהלך עבודתו של אלוהים באחרית הימים, הוא כבר לא רק מעניק חסד וברכות לאדם כפי שעשה בראשית, וגם לא משדל בני אדם להתקדם. במהלך שלב עבודה זה, מה ראה האדם מכל ההיבטים של עבודת האל שהוא חווה? הוא ראה את אהבת האל, וגם את משפטו וייסורו של אלוהים. בעת הזו, אלוהים ממשיך לקיים את האדם, לתמוך בו, להאיר אותו ולהנחות אותו, כדי שהוא יתחיל בהדרגה להכיר את כוונותיו של אלוהים, את הדברים שהוא אומר ואת האמת שהוא מעניק לאדם. כשהאדם יהיה חלש, כשתיפול רוחו וכשלא יהיה לו לאן לפנות, אלוהים ישתמש בדבריו כדי לנחם, לייעץ ולעודד את האדם, כדי שבני אדם ששיעור קומתם ירוד יוכלו למצוא בהדרגה את כוחם, לקום על רגליהם באופן חיובי ולהפוך למוכנים לשתף פעולה עם אלוהים. אך כשהאדם ממרה את פיו של אלוהים או מתנגד לו, או שהוא חושף את שחיתותו שלו, אלוהים הוכיח את האדם ויטיל עליו משמעת ללא רחמים. אולם, כלפי אווילותו, בערותו, חולשתו וילדותיותו של האדם, אלוהים יפגין סובלנות וסבלנות. כך באמצעות כל העבודה שאלוהים עושה למען האדם, האדם מתבגר, גדל ומתחיל בהדרגה להכיר את כוונות האל, לדעת אמת מסוימת, לדעת מהם דברים חיוביים ומהם דברים שליליים, לדעת מהו רוע ומהו חושך. אלוהים לא תמיד מוכיח את האדם ומטיל עליו משמעת, אך גם לא תמיד מפגין סובלנות וסבלנות. במקום זאת, הוא מקיים כל אדם באופן שונה, על פי השלב שבו הוא נמצא ובהתאם לאיכותו ולשיעור קומתו. הוא עושה דברים רבים למען האדם והוא עושה זאת במחיר כבד. האדם כלל לא תופס את המחיר הזה או את הדברים הללו שאלוהים עושה, אך כל מה שאלוהים עושה מתבצע במציאות על כל אדם. אהבת האל היא אמיתית: בזכות חסדו של אלוהים, האדם נמנע מאסון אחר אסון, בעוד שאלוהים מפגין את סובלנותו כלפי חולשתו של האדם פעם אחר פעם. המשפט והייסורים של אלוהים מאפשרים לבני האדם להכיר בהדרגה במהותה השטנית של האנושות. הדברים שאלוהים מספק, האופן שבו הוא הופך את האדם לנאור ומנחה אותו מאפשרים לאנושות להכיר יותר ויותר את מהות האמת. כל אלה מאפשרים לאנושות לדעת יותר ויותר מה בני אדם צריכים, באיזו דרך עליהם ללכת, לשם מה הם חיים, מה הערך והמשמעות של חייהם וכיצד עליהם ללכת בדרך שלפניהם. כל הדברים הללו שאלוהים עושה בלתי נפרדים ממטרתו המקורית היחידה. אם כן, מהי המטרה הזו? מדוע אלוהים משתמש בדרכים האלה כדי לבצע את עבודתו על האדם? איזו תוצאה הוא רוצה להשיג? במילים אחרות, מה הוא רוצה לראות באדם ומה הוא רוצה להשיג ממנו? מה שאלוהים רוצה לראות הוא שאפשר להחיות את לב האדם. הדרכים האלה שבהן הוא משתמש לעבוד על האדם נועדו לעורר ללא הרף את לב האדם ואת רוחו של האדם, ליידע אותו מהיכן הגיע, מי מנחה אותו, תומך בו ומקיים אותו, ומי אפשר לאדם לחיות עד עתה. הן נועדו לידע את האדם מיהו הבורא, את מי עליו לעבוד, באיזו דרך עליו ללכת ובאיזו דרך על האדם לבוא בפני אלוהים. הן משמשות כדי להחיות בהדרגה את לב האדם כדי שהאדם יכיר את לב האל, יבין את לב האל ויתפוס את הדאגה הרבה ואת המחשבה שמאחורי עבודת האל להושעת האדם. כשלב האדם קם לתחייה, הוא לא רוצה עוד לחיות חיים של טבע מושחת ומנוון, אלא רוצה לעסוק בחיפוש של האמת וריצוי האל. כשלב האדם מתעורר, הוא מסוגל להתנתק לחלוטין מהשטן והשטן כבר לא פוגע בו, שולט בו או מוליך אותו שולל. במקום זאת, האדם יכול לשתף פעולה עם עבודת האל ועם דבריו באופן חיובי כדי לרצות את לבו של אלוהים, ובכך לזכות ביראת אל והסתלקות מרע. זו התכלית המקורית של עבודתו של אלוהים.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ו''

לאורך חייכם, הלכה למעשה, כל אדם נתקל במצבים מסוכנים רבים ועמד בפיתויים רבים. זאת מכיוון שהשטן ניצב ממש לצדכם ועיניו נעוצות בכם כל העת. הוא אוהב שאסונות פוקדים אתכם, שאתם מוכים בפורענות ושהכל מתקלקל לכם, והוא אוהב שאתם נלכדים ברשתו של השטן. לעומת זאת, אלוהים מגן עליכם ללא הרף, שומר עליכם בזה אחר זה מאומללות ומאסון. זו הסיבה שאני אומר שכל מה שיש לאדם – שלום ושמחה, ברכות וביטחון אישי – נמצאים למעשה בשליטת האל, ושהוא מכוון וקובע את הגורל של כל אדם. אך האם יש לאלוהים תפיסה מוגזמת של מעמדו, כפי שאומרים בני אדם מסוימים? כשהוא אומר לכם "אני הגדול מכולם, אני הוא זה ששולט בכם, על כולכם להתחנן לרחמיי ומרדנות תוענש במוות." האם אלוהים אי-פעם איים כך על האנושות? (לא.) האם הוא אי-פעם אמר, "האנושות כה מושחתת שלא משנה כיצד אטפל בה – די בכל טיפול שרירותי. אין צורך שאסדיר את הדברים היטב למענה." האם אלוהים חושב כך? האם אלוהים פעל כך? (לא.) נהפוך הוא – טיפולו של אלוהים בכל אדם הוא כן ואחראי ואפילו יותר אחראי מהאופן שאתם מטפלים בעצמכם. האם לא כך הדבר? אלוהים לא מדבר דברי סרק, וגם לא מתנשא ומרומם את עצמו או מסתפק בהולכת בני אדם שולל. במקום זאת, הוא עושה בכנות ובשקט את הדברים שהוא עצמו צריך לעשות. הדברים הללו מביאים לאדם ברכות, שלום ואושר. הם מביאים את האדם בשלום ובשמחה אל אלוהים ואל חיק משפחתו. ואז הוא חי בפני אלוהים ומקבל את ישועתו של אלוהים עם היגיון נכון וחשיבה נכונה. האם אלוהים נהג באדם אי-פעם בדו-פרצופיות בעבודתו? האם הוא אי-פעם הראה מצג שווא של טוב לב, שיטה באדם בכמה מילות נימוס ואז הפנה לאדם את גבו? (לא.) האם אלוהים אי-פעם אמר דבר אחד ועשה דבר אחר? האם אלוהים אי-פעם הבטיח הבטחות שווא והתרברב שהוא יכול לעשות עבורכם דבר כזה או אחר או לסייע לכם בדבר כזה או אחר, ואז נעלם? (לא.) אין באלוהים שום הונאה ושום רמאות. אלוהים נאמן וכל מה שהוא עושה הוא ממשי. הוא הדבר היחיד שבני האדם יכולים לסמוך עליו והאל שבני אדם יכולים להפקיד בידיו את חייהם ואת כל כולם. מכיוון שאין באלוהים שום הונאה, האם אפשר לומר שאלוהים הוא הישר ביותר? (כן.) מובן שכן, נכון? על אף שכשאנחנו מדברים על המילה הזו כעת ומשתמשים בה ביחס לאלוהים, היא חלושה מדי ואנושית מדי, אנחנו לא יכולים לעשות דבר בנידון, משום שאלה המגבלות של השפה האנושית. מעט לא ראוי כאן לקרוא לאלוהים ישר, אך נשתמש במילה הזו לעת עתה. אלוהים נאמן וישר. אם כן, למה כוונתנו כשאנחנו מדברים על ההיבטים האלה? האם כוונתנו להבדלים בין אלוהים לבין האדם ולהבדלים בין אלוהים לבין השטן? אפשר לומר. זאת מפני שהאדם לא יכול לראות באלוהים אפילו שמץ של טבעו המושחת של השטן. האם אני צודק בכך? אפשר לקבל אמן על זה? (אמן!) שום דבר מרוע השטן לא נגלה לנו באלוהים. כל מה שאלוהים עושה ומגלה מיטיב עם האדם ומועיל לו לחלוטין, נעשה לחלוטין כדי לקיים את האדם, והוא מלא חיים ונותן לאדם דרך וכיוון לצעוד בהם. אלוהים לא מושחת, ויתרה מזאת, כשאנחנו מביטים כעת בכל מה שאלוהים עושה, האם אנחנו יכולים לומר שאלוהים קדוש? (כן.) מכיוון שלאלוהים אין דבר דומה או זהה לטבעה המושחת של האנושות או למהות השטן, מנקודת המבט הזו אנחנו יכולים לומר שאלוהים קדוש. אלוהים לא מגלה כל שחיתות, והגילוי של מהותו שלו בעבודתו הוא האישור היחיד שאנחנו זקוקים לו לקדושתו של אלוהים עצמו. האם אתם רואים זאת? כעת, כדי להכיר את מהותו הקדושה של אלוהים, לעת עתה בואו נסתכל בשני ההיבטים האלה: 1) אין לאלוהים כל טבע מושחת; 2) מהות העבודה של אלוהים על האדם מאפשרת לאדם לראות את מהותו של אלוהים והמהות הזו היא חיובית לחלוטין. הרי הדברים שכל חלק בעבודתו של אלוהים מביא לאדם הם כולם חיוביים. ראשית, אלוהים דורש מהאדם להיות כן – האין זה חיובי? אלוהים נותן לאדם חוכמה – האין זה חיובי? אלוהים מאפשר לאדם להבחין בין טוב ורע – האין זה חיובי? הוא מאפשר לאדם להבין את המשמעות והערך של חיי אדם – האין זה חיובי? הוא מאפשר לאדם לראות אל תוך המהות של בני האדם, אירועים ודברים בהתאמה לאמת – האין זה חיובי? (כן, זה כך) והתוצאה של כל זה היא שהשטן כבר לא יוליך את האדם שולל, שהשטן יפסיק לפגוע באדם ולשלוט בו. במילים אחרות, הדברים הלאה מאפשרים לבני האדם להשתחרר לחלוטין משחיתות השטן, ולפיכך ללכת בהדרגה בדרך של יראת אל והסתלקות מרע.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ו''

נכון לעכשיו, הבנתכם התפיסתית את מהות האל עדיין מצריכה פרק זמן ארוך כדי ללמוד, לאשש, לחוש ולחוות זאת. יום אחד תכירו בלב לבכם בכך שקדושתו של אלוהים היא המהות המושלמת של אלוהים ואהבת האל חסרת האנוכיות, שכל שאלוהים נותן לאדם הוא חסר אנוכיות, וביום הזה אתם תכירו בכך שקדושתו של אלוהים היא ללא רבב וללא דופי. המהויות האלה של אלוהים הן לא רק מילים שהוא משתמש בהן כדי להציג את זהותו – הן גם משמשות את אלוהים לטיפול בכל אדם בשקט ובכנות. במילים אחרות, מהות האל היא לא ריקה מתוכן והיא לא תיאורה או דוקטרינה, והיא בהחלט לא סוג של ידע. היא לא סוג של חינוך עבור האדם, כי אם הגילוי האמיתי של מעשי האל עצמו. היא מהות הנחשפת של מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. על האדם להכיר במהות הזו ולהבין אותה, מפני שכל מה שאלוהים עושה וכל מילה שהוא אומר הם בעלי ערך רב וחשיבות רבה עבור כל אדם. כשתתפסו את קדושתו של אלוהים, תוכלו באמת להאמין באלוהים. כשתתפסו את קדושתו של אלוהים, תוכלו באמת להבין את המשמעות האמיתית של הדברים "אלוהים עצמו, הייחודי." תפסיקו לדמיין שאתם יכולים לבחור ללכת בדרכים אחרות ותפסיקו להיות מוכנים לבגוד בכל מה שאלוהים הסדיר עבורכם. מכיוון שמהות האל קדושה, פירוש הדבר הוא שרק באמצעות אלוהים תוכלו ללכת בדרך הנכונה והמוארת בחיים. רק באמצעות אלוהים תוכלו לדעת מהי משמעות החיים, רק באמצעות אלוהים תוכלו להביא לידי ביטוי אנושיות אמיתית, להחזיק באמת ולדעת את האמת, ורק באמצעות אלוהים תוכלו לזכות בחיים מהאמת. רק אלוהים עצמו יכול לעזור לכם לסור מרע ולהושיע אתכם מהפגיעה והשליטה של השטן. מלבד אלוהים, אף אחד ושום דבר לא יכולים להושיע אתכם מים הייסורים כדי שלא תסבלו עוד: מהות האל היא שקובעת זאת. רק אלוהים עצמו מושיע אתכם בחוסר אנוכיות כזו, רק אלוהים אחראי לעתידכם, לגורלכם ולחייכם והוא מסדיר את הכל למענכם. זהו דבר שאף יציר נברא או ישות שלא נבראה יכולים להשיג. מכיוון שאף יציר נברא או ישות שלא נבראה לא יכולים להיות בעלי מהות אלוהית כזו, לאף אחד ולשום דבר אין היכולת להושיע אתכם או להוביל אתכם. זו החשיבות של מהות האל עבור האדם.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי ו''

קודם: (ב) דברים בנושא טבעו הצודק של אלוהים

הבא: (ד) דברים בנושא אלוהים כמקור החיים של הכל

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

(א) דברים בנושא אמונה באלוהים

מהי אמונה אמיתית באלוהים כיום? זוהי קבלה של דבר האל כמציאות חייכם והכרה של אלוהים על פי דברו במטרה לרחוש אליו אהבת אמת. לשם הבהרה: האמונה...

(א) דברים בנושא סמכותו של אלוהים

מאז החל בבריאת כול הדברים, החלה סמכותו של אלוהים לבוא לידי ביטוי ולהתגלות, כי אלוהים ברא את כול הדברים בעזרת מילים. תהיה אשר תהיה הדרך שבה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה