פרק 111

כל האומות תתברכנה בזכותכם; כל העמים ישבחו ויהללו אותי בזכותכם. מלכותי תשגשג ותתפתח, והיא תתקיים לעד. איש לא יורשה לרמוס אותה, ודבר לא יורשה להתקיים אם הוא לא יתאם לי, מכיוון שאני האל המלכותי, האל שאין לפגוע בו, בכבודו ובעצמו. איני מרשה לאיש לשפוט אותי ואיני מרשה לאיש לא לתאום לי. די בכך כדי ללמד על טבעי ועל מלכותיותי. כאשר מישהו מתנגד לי, אני אעניש אותו במועד שאקבע. מדוע איש לא ראה אותי מעניש מישהו? זה רק מפני שהמועד שקבעתי טרם הגיע ושידי טרם פעלה באמת. למרות שאסונות גדולים כבר התרחשו, זה רק מעיד על מה שאסונות גדולים גוררים, ואילו הממשות של אסונות גדולים טרם פגעה ולו באדם אחד. האם הבנתם משהו בכלל מדבריי? היום אתחיל לקרוא דרור לממשות של אסונות גדולים. לאחר מכן, אכה ארצה בידי את כל מי שיתנגד לי. בעבר רק חשפתי אנשים מסוימים, ושום אסון גדול לא התרחש. היום המצב שונה מן העבר. היות שסיפרתי לכם על כל מה שאסונות גדולים גוררים, בזמן שנקבע מראש אני אמסור הודעה פומבית על ממשותם של אסונות גדולים. בעבר איש לא נפגע מאסון גדול, ולכן רוב האנשים (היינו בני התנין הגדול האדום כאש) המשיכו לפעול בחוסר זהירות ובשרירותיות. כאשר הממשות תגיע, האנשים האלה ישתכנעו לחלוטין. אחרת אף אחד לא יהיה בטוח ביחס אליי, וקיומי לא יהיה ברור לאף אחד. זהו הצו המנהלי שלי. מתוך כך ניתן לראות שצורת העבודה שלי (ובכך אני מתייחס לצורה שבה אני עובד בכל בני האדם) החלה להשתנות: כלפי צאצאי התנין הגדול האדום כאש אני מבטא את חמתי, את שיפוטי ואת קללתי, וידי החלה לייסר את כל המתנגדים לי. כלפי בניי הבכורים אני מבטא את רחמיי ואת אהבתי. אפילו יותר מכך, כלפי בניי הבכורים אני מראה את טבעי הקדוש שאין לפגוע בו, אני מראה את סמכותי ואת ישותי הפיסית. עושי-שירות נכנסו למסגרת של מתן שירות עבורי, ובניי הבכורים נעשים יותר ויותר ידועים. בכך שאני מכה ארצה את המתנגדים לי, אני מאפשר לעושי-השירות לראות את ידי שאינה חסה על איש, כדי שיעשו עבורי שירות מתוך חיל ורעדה. אני גם מאפשר לבניי הבכורים לחזות בסמכותי ולהבינני טוב יותר כדי שהם יתפתחו בחייהם. הדברים שאמרתי בתקופה האחרונה (כולל צווים מנהליים, נבואות ושיפוטים כלפי אנשים מכל מיני סוגים) מתחילים להתגשם בזה אחר זה, כלומר אנשים יראו כיצד דבריי מתגשמים לנגד עיניהם ושדבר מכל אשר אמרתי לא נאמר לשווא – הכול מעשי. לפני שדבריי יתגשמו, רבים יעזבו מפני שדבריי לא התגשמו. כך אני עובד – אין זו רק פעולתו של מוט הברזל שלי, אלא אף יותר מכך, זו החוכמה שבדבריי. לאורם ניתן לראות את כול-יכולתי ואת שנאתי כלפי התנין הגדול האדום כאש. (את זה ניתן לראות רק לאחר שאני מתחיל בעבודתי. כעת אנשים מסוימים נחשפו כבר – זה רק חלק קטן מהייסורים שאני מביא, אך לא ניתן לכלול אותו באסונות הגדולים. לא קשה להבין זאת. לפיכך, ניתן לראות שמכאן ואילך יהיה קשה אף יותר לבני האדם להבין את אופן עבודתי. היום אני מספר לכם על כך כדי שלא תהיו חלשים בגלל זה בבוא העת. זה מה שאני מפקיד בידיכם, מכיוון שיקרו דברים שאנשים לא חזו בהם מאז ימי קדם, וזה יקשה על אנשים להניח בצד את רגשותיהם וצדקנותם.) הסיבה שבעטיה אני משתמש באמצעים שונים כדי להעניש את התנין הגדול האדום כאש היא שהוא אויבי ויריבי. עליי להשמיד את כל צאצאיו, ורק אז אוכל לסלק את השנאה מלבי, רק אז אוכל להשפיל כדבעי את התנין הגדול האדום כאש. רק כך אשמיד לחלוטין את התנין הגדול האדום כאש ואשליך אותו אל אגם האש והגפרית ואל הבור חסר התחתית.

לא רק אתמול אלא גם היום, וחשוב מכך, מחר, אאפשר לבניי הבכורים למשול לצדי ולהצטרף אליי בשלטוני על כל האומות ובהנאה מברכות. השלמתי בהצלחה את עבודתי – אני אומר את זה לאורך כל הדרך, וניתן לומר גם שהתחלתי לומר זאת מימי ראשית הבריאה, אך בני אדם אינם מבינים את מה שאני אומר. מימי הבריאה ועד עכשיו לא עבדתי באופן אישי; במילים אחרות, רוחי, רוח הקודש, מעולם לא ירדה באופן מלא אל בני האדם כדי לדבר ולעבוד. אך היום נבדל מן העבר: רוחי עובדת באופן אישי בכל רחבי היקום. היות שבאחרית הימים אני רוצה לזכות בקבוצה של אנשים שימשלו לצדי, אני משיג תחילה אדם שדעתו כדעתי, כדי שהוא יתחשב בעול שאני נושא, ולאחר מכן רוחי תרד עליו באופן מלא כדי לדבר בקולי, לפרסם את צוויי המנהליים ולגלות את תעלומותיי לעולם כולו. רוחי, רוח הקודש, תביא אותו באופן אישי לידי שלמות; רוחי תטיל עליו משמעת באופן אישי. היות שהוא חי באנושיות רגילה, איש אינו יכול לראות בבירור. כאשר בניי הבכורים ייכנסו אל הגוף, זה יהיה ברור לגמרי שמה שאני עושה עכשיו הוא מציאות. כמובן, בעיניהם של בני אדם, על פי התפיסה האנושית, איש אינו מאמין ואיש אינו יכול להיות צייתן. אך כזו היא סובלנותי כלפי בני האדם. היות שהמציאות טרם הופיעה, אנשים אינם יכולים להאמין ואינם יכולים להבין. מעולם לא היה אדם שהיה מוכן להאמין לדבריי מתוך תפיסותיו האנושיות. כל בני האדם הם כאלה: או שהם מאמינים רק למה שהתגלמותי אומרת, או שהם מאמינים רק לקולה של רוחי, רוח הקודש. זה הדבר שקשה ביותר להתמודד עמו אצל בני האדם. אם הם לא ראו במו עיניהם שמשהו התרחש, איש אינו יכול להרפות מתפיסותיו ואיש אינו יכול להאמין למה שאני אומר. לכן אני משתמש בצוויי המנהליים כדי להעניש את בני המרי האלה.

כבר אמרתי דברים כאלה בעבר: אני הראשון והאחרון, ואני גם שולט בכול מראשית ועד אחרית. באחרית הימים אשיג 144,000 ילדים זכרים עטורי ניצחון. אתם מבינים מעט לגבי הנוסח הזה, "ילדים זכרים עטורי ניצחון", אך עניין ה-144,000 אינו נהיר לכם. על פי התפיסה האנושית, מספר מתייחס רק למספר של אנשים או למספר של דברים. ביחס ל-144,000, אותו שם-תואר המתייחס ל"ילדים זכרים עטורי ניצחון" בביטוי "144,000 ילדים זכרים עטורי ניצחון, אנשים חושבים גם שישנם 144,000 ילדים זכרים עטורי ניצחון. יתרה מזאת, יש אנשים שחושבים שזו נבואה מדויקת, והם נותנים הסברים נפרדים ל-140,000 ול-4,000. אך שני ההסברים האלה אינם נכונים. אין כאן התייחסות למספר ממשי, ואף יותר מכך, אין כאן התייחסות לנבואה מדויקת. אף אחד מבני האדם אינו מסוגל לחדור לעומק העניין – בני הדורות הקודמים חשבו כולם שזו נבואה מדויקת. המספר 'מאה ארבעים וארבעה אלף' מקושר אל הילדים הזכרים עטורי הניצחון, ולכן המספר 144,000 מתייחס לקבוצת האנשים שימשלו באחרית הימים ושאותם אני אוהב. כלומר המספר 144,000 מתפרש בתור קבוצת האנשים שבאו מציון ושישובו לציון. להלן ההסבר המלא ל-144,000 הילדים הזכרים עטורי הניצחון: אלה הם האנשים שבאו מציון אל העולם, שהשטן השחיתם ושיפלו שוב בנחלתי בסופו של דבר ויחזרו לציון עמי. מדברי ניתן ללמוד על השלבים בעבודתי – היינו, לא רחוק היום שבו תיכנסו אל הגוף. אם כן, הסברתי והזכרתי לכם שוב ושוב את הנושא הזה. אתם תראו בבירור, ומתוך דבריי אתם תמצאו את הדרך ליישם; מתוך דבריי תגלו את קצב עבודתי. כדי למצוא את קצב עבודתה של רוח הקודש, עליכם להבינו מתוך התעלומות שאני חושף (מכיוון שאיש אינו יכול לראות את עבודתה של רוח הקודש או לחדור אליה). זו הסיבה שאני מגלה את פשר התעלומות באחרית הימים.

בביתי לא יהיה דבר שלא יתאם לי, ומכאן ואילך אתחיל לטהר ולנקות, מעט מעט. בקרב בני האדם, איש אינו יכול להתערב ואיש אינו יכול לעשות את העבודה הזאת. זה מסביר מדוע אני עובד באופן אישי באחרית הימים, וזו הסיבה שאמרתי לכם פעמים רבות שעליכם רק ליהנות ולא לנקוף אצבע. בכך מתגלים עוצמתי, צדקי ומלכותיותי, וכך נחשפות כל תעלומותיי שאותן בני אדם אינם מסוגלים לפענח (הן קרויות "תעלומות" כי אנשים לא ידעו מעולם דבר אודות תוכנית הניהול שלי או השלבים בעבודתי). מה שאזכה בו ומה שאעשה באחרית הימים, אלה תעלומות. בטרם בראתי את העולם, מעולם לא עשיתי את מה שאני עושה כיום ומעולם לא הראיתי לבני האדם את פניי עטורי התהילה או חלק כלשהו מישותי הפיסית. רק רוחי עבדה על אי-אילו אנשים. (היות שמאז הבריאה איש לא היה מסוגל לבטא אותי, מעולם לא הרשיתי לאיש לראות את ישותי הפיסית, ורוחי עבדה בקרב אי-אילו אנשים.) רק היום גיליתי את צלמי רב-התהילה ואת ישותי הפיסית בפני בני אדם, ורק עכשיו הם ראו אותם. אך מה שאתם רואים היום עדיין אינו שלם, וזה עדיין אינו מה שאני רוצה שתראו. מה שאני רוצה שתראו הוא רק בגוף, ונכון לעכשיו איש עדיין אינו עומד בתנאי הזה. במילים אחרות, איש אינו יכול לראות את ישותי הפיסית לפני שהוא נכנס אל תוך הגוף. לכן אני אומר שאגלה את ישותי הפיסית בפני העולם כולו על הר ציון. מתוך זאת ניתן לראות שהכניסה להר ציון היא החלק הסופי של הפרויקט שלי. כאשר אכנס אל הר ציון, מלכותי תיבנה בהצלחה. במילים אחרות, ישותי הפיסית היא המלכות. המועד שבו בניי הבכורים ייכנסו אל הגוף הוא בדיוק המועד שבו תתממש המלכות, ולכן דיברתי שוב ושוב על כניסתם של הבנים הבכורים אל הר ציון. זו הנקודה המרכזית בכל תוכנית הניהול שלי, ואת זה איש לא תפס בעבר.

משעה שאשנה את צורת עבודתי, יופיעו דברים נוספים שמעבר להשגת המחשבה האנושית, ולכן הישמרו מבחינה זאת. ישנם דברים שמעבר להשגת המחשבה האנושית, אך זה אינו אומר שמה שאני אומר אינו נכון. העניין הוא פשוט שזה נחוץ אף יותר שאנשים יסבלו, ונחוץ אף יותר שאנשים ישתפו עמי פעולה. אל תהיו חסרי רסן ומופקרים ואל תפעלו פשוט על פי תפיסותיכם, שכן רוב אלה שעושים למעני שירות נכשלים. אני משתמש בדבריי כדי לחשוף את טבע האדם ואת תפיסותיו. (אך אלה שעושים למעני שירות, היות שלא שיניתי את תפיסותיהם, פשוט נופלים תחתם, ואילו את תפיסותיהם של בניי הבכורים שיניתי ובכך הסרתי את חשיבתם). ולכן, בסוף כל בניי הבכורים יובאו לידי שלמות בזכות התעלומות שאת פשרן חשפתי.

קודם: פרק 110

הבא: פרק 112

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

נוהג (2)

בימים עברו, בני האדם התאמנו להיות עם אלוהים ולחיות ברוח בכל רגע ורגע. בהשוואה לנוהג של ימינו, זו צורה פשוטה של תרגול רוחני, והיא שלב הנוהג...

פשעים יובילו את האדם לגיהינום

הזהרתי אתכם פעמים רבות והענקתי לכם אמיתות רבות כדי לכבוש אתכם. כעת, אתם מרגישים מועשרים הרבה יותר מכפי שהרגשתם בעבר, מבינים עקרונות רבים...

פרק 34

פעם הזמנתי אדם כאורח לביתי, אך הוא רץ אנה ואנה משום פניותיי, כאילו במקום להזמין אותו כאורח, הבאתי אותו למקום ההוצאה להורג. לכן, ביתי נשאר...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה