פרק 114

אני בראתי את היקום כולו; אני יצרתי הרים, נהרות ואת כל הדברים; אני עיצבתי את היקום ואת קצות הארץ; אני הובלתי את בניי ואת אנשיי; אני פיקדתי על כל הדברים והעניינים. כעת אוביל את בניי הבכורים בחזרה אל הר ציון, כדי שישובו למקום משכני, וזה יהיה השלב האחרון בעבודתי. כל מה שעשיתי (כל מה שנעשה מאז הבריאה ועד עכשיו) נעשה למען השלב הנוכחי בעבודתי, ונוסף על כך, למען שלטון המחר, מלכות המחר ולמען ההנאה הנצחית שלי ושל בניי הבכורים. זו הייתה מטרתי כאשר בראתי את כל הדברים, וזה יהיה ההישג העילאי והסופי שלי בבריאה. יש מטרה ותוכנית מאחורי דבריי ומעשיי, דבר לא נעשה באקראי. למרות שאני אומר שאיתי הכול הוא חירות וחופש, כל מה שאני עושה נעשה על פי עיקרון, כל מה שאני עושה מבוסס על חוכמתי וטבעי. האם ראיתם משהו שנוגע לזה? מאז הבריאה ועד היום, מלבד בניי הבכורים, איש לא למד להכירני ואיש לא ראה את פניי האמיתיים. גרמתי לכך שבניי הבכורים יהיו היוצא מן הכלל מבחינה זו, מפני שבמהותם הם חלק מישותי הפיסית.

כאשר בראתי את העולם סיווגתי את בני האדם לארבע קטגוריות מדורגות על פי דרישותיי, והן: בניי, אנשיי, אלה שעושים שירות ואלה שיושמדו. מדוע בניי הבכורים אינם חלק מהרשימה הזאת? זה מפני שבניי הבכורים אינם יצירי בריאה; מקורם הוא אני ולא האנושות. ערכתי הסדרים למען בניי הבכורים לפני שהתגלמתי כבשר ודם; לאיזו משפחה הם ייוולדו ומי יימצא שם כדי לשרתם – את כל זאת תכננתי. תכננתי גם מתי אזכה מחדש בכל אחד מהם, ושבסופו של דבר אנו נחזור ביחד להר ציון. כל זה תוכנן לפני הבריאה, ולכן איש אינו יודע על כך, והדבר אינו מתועד באף ספר, מכיוון שאלה הם ענייני ציון. יתרה מזאת, כאשר התגלמתי כבשר ודם לא הענקתי לבני האדם את היכולת הזאת, ולכן איש לא ידע על הדברים האלה. כשתחזרו לציון תדעו איך הייתם בעבר, איך אתם עכשיו ומה עשיתם בחיים האלה. עכשיו העניין הוא פשוט שאני אומר לכם את הדברים האלה בפשטות ובהדרגה, כי אחרת לא הייתם מבינים ולא משנה עד כמה הייתם מתאמצים, והייתם קוטעים את ניהולי. היום, למרות שאני מופרד מרוב בניי הבכורים מבחינה גופנית, אנו עשויים מרוח אחת, רוח הקודש, ולמרות שייתכן שאנו נבדלים בהופעתנו הפיסית, מראשית ועד אחרית אנו רוח אחת, רוח הקודש. אך צאצאי השטן לא ישתמשו בכך כהזדמנות שניתן לנצלה. לא משנה כיצד תסוו את עצמכם, זה נותר ברמה השטחית, ואני לא אסכים לכך. לכן ניתן לראות מתוך זה שאלה שמתמקדים בשטחי ומנסים לחקותני ברמה החיצונית הם השטן, וזה בטוח במאת האחוזים. היות שרוחם היא שונה והם אינם נמנים על אהוביי, לא משנה כיצד הם מחקים אותי, הם אינם דומים לי. יתרה מזאת, היות שלמעשה בניי הבכורים עשויים מאותה רוח כמוני, רוח הקודש, אפילו אם הם אינם מחקים אותי, הם מדברים ופועלים באותה הצורה כמוני, והם כולם ישרים, טהורים ופתוחים (ביחס לאלה שחוכמתם מעוטה, זה נובע רק מניסיונם המוגבל בעולם, ומכאן שהיעדר חוכמה אינו פגם אצל בניי הבכורים; כאשר הם יחזרו אל הגוף הכול יהיה בסדר). ולכן הסיבה שמסרתי לעיל היא הסיבה לכך שרוב האנשים עדיין אינם משנים את טבעם מקדם, ולא משנה כיצד אני מטפל בהם. אך באשר לבניי הבכורים, הם תואמים לכוונותיי מבלי שאצטרך לטפל בהם, וזה מפני שאנו עשויים מרוח אחת, רוח הקודש. הם חשים ברוחם נכונות להשקיע למעני את הכול. אם כן, מלבד בניי הבכורים, לא קיים ולו אדם אחד שמתחשב בכוונותיי באורח אמיתי וכנה; רק לאחר שאני כובש את השטן הם נכונים לעשות למעני שירות.

חוכמתי ובניי הבכורים ניצבים מעל לכול, גוברים על הכול, ואף דבר, אדם או עניין אינו מעז לעמוד בדרכם. יתרה מזאת, לא קיים אף אדם, עניין או דבר שמסוגל לגבור עליהם – הכול נכנעים בצייתנות בפני ישותי הפיסית. זו עובדה שמתרחשת לנגד עיני כול, עובדה שכבר הגשמתי. אני לבטח אשמיד את שורשיהם וענפיהם של כל אלה שמתמידים במרדנותם (המרדנים עדיין מתייחסים לשטן, ואלה שהשטן שוכן בקרבם הם ללא כל ספק השטן), כדי שלא תהיינה צרות בעתיד; הם ימותו מייד מהייסורים שאמיט עליהם. הסוג הזה של השטן כולל את אלה שאינם נכונים לתת לי שירות – הדברים האלה תמיד ניצבו מולי בהתנגדות עיקשת מאז הבריאה, והיום הם ממשיכים לא לציית לי (אנשים אינם מסוגלים לראות זאת מכיוון שזהו פשוט עניין הנוגע לרוח; אדם מהסוג הזה מייצג את השטן מהסוג הזה). אני אשמיד אותם תחילה לפני שכל השאר יהיה מוכן, ואגרום להם לקבל באופן נצחי את המשמעת שמתבטאת בענישה חמורה (בהקשר זה המונח "אשמיד" אינו מתייחס לכך שהם לא יתקיימו יותר, אלא מדובר כאן במידת האכזריות והקשיחות שהם ייחשפו לה, והמילה "אשמיד" בהקשר הזה נבדלת מהמונח "השמדה" שמתייחס לאלה שיושמדו); הם יבכו ויחרקו בשיניהם לעולם ועד, ללא קץ. בני האדם אינם יכולים לדמיין כלל את הסצנה הזאת. חשיבתם האנושית של בני האדם אינה מסוגלת לתפוס עניינים שברוח, ולכן אתם תבינו דברים נוספים רק לאחר שתחזרו לציון.

בביתי העתידי לא יהיה איש מלבד בניי הבכורים ואני. רק כשזה יקרה, תושג מטרתי ותוכניתי תישא את מלוא פירותיה, שכן הכול ישוב למצבו המקורי וכל אחד יסווג על פי סוגו. בניי הבכורים שייכים לי, בניי ואנשיי משתייכים לממלכת הברואים, ועושי-השירות והמושמדים ישתייכו לשטן. לאחר שאשפוט את העולם, אני ובניי הבכורים נתחיל שוב בחיים האלוהיים, והם לעולם לא יעזבוני שוב ותמיד יהיו יחד איתי. כל התעלומות שהדעת האנושית מסוגלת להבינן תתגלינה לכם מעט מעט. לאורך ההיסטוריה אנשים רבים מסרו את נפשם על קידוש השם בגללי והגישו לי את עצמם באופן מלא, אך בני האדם הם ככלות הכול יצירי בריאה, ולא משנה עד כמה הם טובים, לא ניתן לסווגם כ'אלוהים'; זו מגמה בלתי נמנעת ואיש אינו יכול לשנותה. אחרי הכול, אלוהים הוא זה שבורא את כל הדברים, בני האדם הם יצירי בריאה, והשטן הוא תמיד יעד להשמדה מבחינתי ואויבי השנוא. זו המשמעות האמיתית ביותר של המילים "הרים ונהרות עשויים לנוע ולהשתנות, אך אופיו של האדם לא ישתנה". העובדה שאנו מצויים כעת במצב הזה, בשלב הזה, היא אות המבשר שאני ובניי הבכורים נבוא אל המנוחה. זה מפני שעבודתי בעולם הושלמה במלואה, והשלב הבא בעבודתי יחייב אותי לחזור אל הגוף כדי להשלימו. אלה הם שלבי עבודתי, שאותם תכננתי היטב כבר מזמן. יש לראות בבירור את הנקודה הזאת, כי אחרת אנשים יפרו את צוויי המנהליים.

קודם: פרק 113

הבא: פרק 115

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 68

דברי מיושם בכל מדינה, מקום, אומה וזרם, ודברי מתגשם בכל פינה ובכל רגע נתון. האסונות שמתרחשים בכל מקום הם לא קרבות בין בני אדם, והם לא קרבות...

רבים הקרואים אך מעטים הנבחרים

קראתי לרבים בעולם להיות לי לחסידים. בין כל החסידים נמנים אלה שמשרתים ככמרים, אלה שמובילים, אלה שהם הבנים, אלה שמהווים את העם ואלה שמשרתים....

הנתיב... (5)

בעבר איש לא הכיר את רוח הקודש, קל וחומר שאיש לא היה מודע לנתיב שבו היא צעדה. זו הסיבה לכך שאנשים תמיד עשו מעצמם צחוק בפני אלוהים. ניתן לומר...

פרק 26

מי ציית בביתי? מי קם על רגליו למעני? מי סבל בשמי? מי נדר נדר בפניי? מי היה חסיד שלי עד היום אך לא הפך לאדיש? מדוע כל בני האנוש קרים...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה