פרק 109

אני אומר אמירות בכל יום, מדבר בכל יום, ומגלה את האותות והמופתים הגדולים שלי בכל יום. כל אלה הם חלק מעבודתה של רוחי. בעיני בני האדם, אני רק בן אנוש, אך בדיוק באותו בן אנוש אני מגלה את כל כולי ואת עוצמתי הגדולה.

היות שאנשים מתעלמים מבן האנוש שהוא אני וממעשיי, הם חושבים שאלה הם דברים שעושים בני אנוש. אולם מדוע אינכם חושבים: האם בני אדם יכולים לעשות את מה שאני עושה? בני אדם לא מכירים אותי במידה כזו, הם לא מבינים את דבריי, והם לא תופסים את מעשיי. בני אנוש רעים ומושחתים! מתי אבלע אתכם? מתי אקבור אתכם באגם האש והגופרית? פעמים רבות כל כך גורשתי מקבוצתכם, פעמים רבות כל כך בני האדם העליבו אותי, לעגו לי והשמיצו אותי, ופעמים רבות כל כך בני האדם חרצו עליי את משפט בפומבי והתריסו נגדי. בני אנוש עיוורים! אתם לא יודעים שאתם בסך הכל חופן בוץ בידיי? אתם לא יודעים שאתם מושא של הבריאה שלי? כעת חרון אפי משתחרר, ואיש לא יכול להתגונן מפניו. בני האדם יכולים רק להתחנן שוב ושוב לרחמים. אולם היות שעבודתי התקדמה עד לשלב הזה, איש לא יכול לשנות אותה. הברואים חייבים לשוב אל הבוץ. העניין איננו שאני רשע, אלא שאתם מושחתים , פראיים ומופקרים יתר על המידה, וזאת מפני שהשטן תפס אתכם ושהפכתם לכלים בידיו. אני האל הקדוש בעצמו, אי-אפשר להכתים את שמי, ולא ייתכן שיהיה לי מקדש טמא. מעתה ואילך, זעמי הקוצף (החמור יותר מחרון אפי) יתחיל להישפך על כל האומות והעמים ויתחיל לייסר את כל החלאות שנבעו ממני אך אינן מכירות אותי. אני שונא בני אנוש עד מאוד ולא יהיו בי עוד רחמים – אני אמטיר את כל קללותיי. בשום אופן לא יהיו יותר חמלה ואהבה – הכל יוצת ויישרף עד כלות, ורק מלכותי תישאר, כדי שאנשיי יהללו אותי בביתי, יעניקו לי כבוד ויריעו לי לעד (זהו תפקידם של אנשיי). ידי תתחיל לייסר באופן רשמי הן את בני האדם שבביתי והן את אלה שמחוצה לו. אף רשע לא יוכל לחמוק מידי וממשפטי. כולם חייבים לעבור את הייסורים האלה ולעבוד אותי. זו מלכותיותי, ויותר מכך – זהו צו מנהלי שאני מפרסם לרשעים. איש לא יכול להושיע אף אחד אחר. בני האדם יכולים רק לטפל בעצמם, אך שום דבר שהם יעשו לא יאפשר להם לחמוק מיד הייסורים שלי. הסיבה לכך שנאמר שהצווים המנהליים שלי הם מחמירים נחשפת כאן. זו עובדה שכל אחד יכול לראות במו עיניו.

כשאתחיל לכעוס, כל השדים מגדול ועד קטן ינוסו על נפשם בבהלה ובחיפזון, מתוך פחד עמוק שידי תכה אותם למוות. אך אף אחד לא יכול לחמוק מידיי. אני אוחז בכל מכשירי העינויים, ידי שולטת בכל, הכל נמצא בהישג ידי, ואף אחד לא יכול להשתחרר. זו חוכמתי. כשבאתי אל המישור האנושי, כבר סיימתי את כל עבודת ההכנה והנחתי את היסודות לתחילת עבודתי בקרב בני האנוש (מכיוון שאני האל החכם ושאני מטפל כהלכה במה שצריך לעשות ובמה שאין לעשות). לאחר שהכל הוסדר כהלכה, התגלמתי כבשר ודם ובאתי אל המישור האנושי, אך איש לא זיהה אותי. מלבד אלה שהפכתי לנאורים, כל בני המרי מתריסים נגדי, משפילים אותי ומפנים לי עורף. אולם בסופו של דבר, אהפוך אותם למנומסים וכנועים. על אף שנראה לבני האדם שאני לא עושה הרבה, עבודתי הגדולה כבר הסתיימה. (כל בני האדם נשמעים לחלוטין לבן האנוש שהוא אני, הן בדבריהם והן בלבם. זה אות.) כיום אני קם ומייסר כל מיני רוחות רעות שמתריסות נגדי. בלי קשר לשאלה כמה זמן הן חסידות שלי, עליהן להניח אותי בצד. אני לא רוצה אף אחד שמתנגד לי (מדובר באלה שחסרה להם הבנה רוחנית, באלה שרוחות רעות אחזו בהם באופן זמני ובאלה שלא מכירים אותי). אני לא רוצה אף אחד מהם! כולם יסולקו ויהפכו לבני גיהינום! לאחר שהם ישרתו אותי היום, הם כולם חייבים לעזוב! אל תישארו בביתי, אל תהיו אוכלי חינם חסרי בושה. כל מי ששייך לשטן הוא בנו של שד והוא יגווע לנצח. כל אלה שמתריסים נגדי יעזבו אותי בשקט, וכך יוסרו עוד מעצורים המאטים את קצב עבודתי ולא יהיו עוד שיבושים. כל הדברים ייעשו לפקודתי ללא שום מכשול או מעצור. כולם ייפלו לנוכח מבטי ויושמדו בבערה שלי. הדבר מראה את כל-יכולתי ואת חוכמתי המושלמת (מה שעשיתי בבניי הבכורים). כך יגדל כבוד שמי וכך יגדל גם כבודי שלי. על פי מעשיי ונימת דבריי, כולכם רואים שהשלמתי לחלוטין את עבודתי בביתי והתחלתי לפנות אל אומות הגויים. אני מתחיל בעבודתי שם ומבצע את השלב הבא בעבודתי.

רוב דבריי לא תואמים את תפיסותיכם, אך בניי, אל תעזבו. העובדה שהדברים אינם תואמים תפיסות אנושיות אין משמעה שזה לא קולי. דווקא משום כך ניתן להוכיח שזה קולי. אילו הדברים היו תואמים תפיסות אנושיות, הייתה זו עבודתן של רוחות רעות. אם כן, עליכם להשקיע מאמצים גדולים יותר בדבריי, לעשות כמעשיי ולאהוב את מה שאני אוהב. העידן האחרון הזה הוא גם העידן שבו האסונות יופיעו שוב, וזהו גם העידן שבו אני חושף את כל תכונותיי. כאשר כל השופרות הקדושים שלי יתחילו להישמע, בני האדם יהיו באמת מפוחדים, ואז איש לא יעז לעשות מעשי רשע. במקום זאת, בני האדם ישתטחו בפניי ויעריכו את חוכמתי ואת כל-יכולתי. אחרי הכל, אני הוא האל החכם בעצמו! מי יכול להפריך זאת? מי מעז להתקומם נגדי? מי מעז שלא להכיר בחוכמתי? מי מעז לא להכיר את כל-יכולתי? כאשר רוחי עושה עבודה גדולה בכל המקומות, כל בני האדם מכירים את כל-יכולתי, אך עדיין לא השגתי את מטרתי. אני רוצה שבני האדם יחזו בכל-יכולתי משום חרון אפי, ייווכחו בחוכמתי ויראו את כבודה של זהותי. (כל זאת בבנים הבכורים, ללא כל שגיאה. מלבדם, איש אינו יכול להיות חלק מזהותי – כך קבעתי.) קיימות בביתי אינספור תעלומות שבני האדם לא יכולים לתפוס. כשאני מדבר, בני האדם אומרים שאני אכזרי מדי; הם אומרים שבני אדם רבים כבר אוהבים אותי ברמה מסוימת ושואלים מדוע אני אומר שהם צאצאיו של התנין הגדול האדום כאש? הם גם שאולים מדוע אטוש אותם בזה אחר זה? האם לא טוב יותר שיהיו בני אדם רבים יותר בביתי? אולם אני בכל זאת פועל כך. לא יכול להיות אחד יותר או אחד פחות מהמספר שקבעתי מראש. (זהו הצו המנהלי שלי. לא רק שבני אדם לא יכולים לשנות אותו, אלא שאפילו אני עצמי לא יכול לשנות אותו, מכיוון שאני לא יכול להיכנע לשטן. די בכך כדי להוכיח את חוכמתי ומלכותיותי. אני האל האחד בעצמו. בני האדם משתחווים בפניי, אך אני איני נכנע לבני האדם.) זו בדיוק הנקודה שמשפילה ביותר את השטן. בני האדם שבחרתי כולם צנועים, כנועים, צייתנים וישרים, והם מסוגלים לשרת אותי בענווה ובעילום שם. (השטן רצה להשתמש בכך כדי להשפיל אותי, אך הדפתי את מתקפתו.) ניתן לראות את טבעי על פי בני האדם האלה. כשאחזור לאחר הניצחון בקרב, אמשח את בניי הבכורים למלכים במלכותי, ורק אז אתחיל לנוח, מפני שבניי הבכורים יהיו מלכים לצדי. בניי הבכורים מייצגים אותי ומבטאים אותי. בשירות העניו שהם מעניקים לי בעילום שם, הם נשמעים לי; ביושרם הם מוציאים לפועל את דבריי; בכנותם הם אומרים את אשר אני אומר; בענוותם הם מעניקים כבוד לשמי (ללא חוצפה או פראיות, אלא במלכותיות ובחמה). בניי הבכורים! הגיעה העת לשפוט את התבל כולה! אני מרעיף עליכם ברכות, אני מוסר לכם סמכות, ואני גומל לכם בברכות! הכל כבר הוגשם, ואתם מושלים בכל ומארגנים את הכל, משום שאני אביכם, אני המגדל החזק שלכם, אני המקלט שלכם, אני הגיבוי שלכם, ונוסף על כך, אני האל הכול-יכול שלכם – אני הכל בשבילכם! הכל נמצא בידיי, והכל נמצא גם בידיכם – לא רק היום, אלא גם אתמול ואפילו מחר! האם לא ראוי לחגוג זאת? האין זה ראוי לתשואותיכם? כולם, קבלו ממני את החלק המגיע לכם! אני נותן לכם את כל מה שיש לי מבלי לחסוך מכם דבר, כיוון שכל רכושי הוא נחלתכם ואוצרותיי מסורים בידיכם. זו הסיבה שראיתיכם כטוב לאחר שבראתי אתכם.

האם אתם יודעים מה מנחה את מעשיכם, מחשבותיכם ודבריכם כיום? ומה המטרה של כל מה שאתם עושים? אני שואל אתכם, כיצד אתם משתתפים בנשף הכלולות של השה? האם הוא היום, או שמא הוא בעתיד? מהו נשף הכלולות של השה? אתם לא יודעים, נכון? אז אני אסביר לכם: כשבאתי אל המישור האנושי, ארגנתי כל מיני סוגים של בני אדם, עניינים ודברים כדי לשרת את בן האנוש שאני היום. עכשיו, אחרי שהכל כבר הושלם, אני מסלק הצדה את עושי השירות. איך זה קשור לנשף הכלולות? כשבני האדם האלה משרתים אותי, כלומר כשאני נעשה השה, אני חש את טעמו של נשף הכלולות. במילים אחרות, כל הכאב שעברתי, כל הדברים שעשיתי, כל הדברים שאמרתי, כל מי שפגשתי וכל מה שעשיתי בימי חיי – אלה היו נשף הכלולות. לאחר שבן האדם שאני נמשח, אתם הפכתם לחסידיי (ובאותה עת, הייתי השה), ולכן חוויתם תחת הנהגתי כל מיני כאבים, אסונות, נטישה והשמצות מצד העולם. בני משפחתכם נטשו אתכם, ואתם חיים בצל ברכתי. כל אלה הם נשף הכלולות של השה. אני משתמש במונח 'נשף הכלולות' מפני שכל הדברים שאני גורם לכם לעשות נועדו לגרום לכם ליפול בנחלתי. אולם כל זה הוא חלק מהנשף. בעתיד, וניתן לומר שגם היום, כל הדברים שאתם נהנים מהם, כל הדברים שאתם זוכים בהם והסמכות המלכותית שאתם חולקים עמי – כל אלה הם הנשף. אהבתי מסורה לכל אוהביי. אהוביי יישארו לנצח, לעולם לא יסולקו ותמיד יהיו בחיק אהבתי. כך יהיה לנצח!

קודם: פרק 108

הבא: פרק 110

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי א'

סמכותו של אלוהים (א')שיתופיי האחרונים עסקו בעבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו. האם לאחר ששמעתם שיתופים אלה, אתם חשים שרכשתם...

פרק 12

כשהברק יוצא ממזרח – וזה גם בדיוק הרגע שבו אני מתחיל לדבר – ברגע שהברק יוצא, הרקיע כולו מואר, וחל שינוי בכל הכוכבים. נדמה שהאנושות כולה...

עבודת האל ועבודת האדם

איזה חלק מתוך עבודתו של האדם הוא עבודתה של רוח הקודש, ואיזה חלק הוא חווייתו של האדם? גם כיום, אפשר לומר שבני האדם עדיין לא מבינים את השאלות...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה