פרק 116

חלקים נרחבים מדבריי גורמים לאנשים לחוש פחד ולרעוד מאימה, חלקים נרחבים אחרים גורמים לאנשים לסבול ולאבד תקווה, ואילו חלקים נרחבים ורבים מאלה הורסים אנשים. את העושר שבדבריי איש אינו יכול להבין או לתפוס בבהירות. רק כשאני אומר לכם את דבריי ומגלה לכם אותם משפט אחר משפט, יכולים אתם לדעת את המצב לאשורו, אך עדיין אינכם מבינים את האמת שבעובדות הספציפיות. לכן אשתמש בעובדות כדי לגלות את כל דבריי, ובכך אאפשר לכם הבנה רבה יותר. משיטת דיבורי ניתן לראות שבדבריי איני רק מדבר – יותר מכך, אני פועל באמצעות דבריי; רק זו היא המשמעות הנכונה של דברים והישגים המתרחשים בו-זמנית. כי איתי הכול חופשי והכול משתחרר, ועל המסד הזה, כל מעשיי מלאים בחוכמה. איני מדבר כלאחר-יד וגם איני פועל כך (בין באנושיותי ובין באלוהותי, אני מדבר ופועל בחוכמה, כי אנושיותי היא חלק בלתי-נפרד ממני). אך כשאני מדבר, איש אינו שת ליבו לנימת דיבורי; כשאני פועל, איש אינו שם לב לשיטת עבודתי. זהו חסרונם של בני האדם. אני אגלה את כוחי הגדול על כל בני האדם, לא רק על בניי הבכורים, וחשוב מכך, אגלה את כוחי הגדול בקרב כל האומות וכל העמים; רק זו היא עדות רבת-עוצמה שתבייש את השטן. איני פועל באופן טיפשי. רבים חושבים שזו שגיאה מצדי להעיד על הבנים הבכורים; הם אומרים שקיימים אלים אחרים מלבדי, שאני פועל בחוסר היגיון, שאני משפיל את עצמי; אמירות כאלה חושפות אף יותר את שחיתותם של בני האדם. האם ייתכן שלהעיד על בניי הבכורים זו שגיאתי? אתם אומרים שאני טועה; היכולים אתם להעיד? אלמלא רוממתי אותם והעדתי עליהם, הייתם ממשיכים למעוך את בני תחתיכם, להתייחס אליו באדישות קרה, כאילו היה משרתיכם. עדר בהמות שכמותכם! אני אטפל בכם אחד אחד! לא ארפה מאיש! אמרו לי, אלו שאינם תואמים אנשים שניחנו באנושיות רגילה – מהם הדברים האלה? אין שום ספק שאלה הן בהמות! פשוט איני יכול לסבול את המראה שלהן. אילו הייתי מחכה לכם שתעידו, עבודתי כבר הייתה מתעכבת! עדר בהמות שכמותכם! פשוט אין בכם שום אנושיות! איני צריך מכם שום שירות! צאו מכאן תיכף ומייד! התעללתם בבני במשך זמן כה רב; אני ארמוס אתכם עד שתהפכו לעיסה! רק תעזו לנהוג שוב בפראות, רק תעזו לבייש אותי שוב! כבר השלמתי את עבודתי הגדולה. עליי לשוב ולהיפטר מעדר הבהמות הזה!

הכול מוגשם בידיי (עבור אלה שאני אוהב), והכול גם מושמד בידיי (עבור הבהמות הללו שאני שונא, האנשים, העניינים והדברים הללו שאני בז להם). אני מאפשר לבניי הבכורים לראות את כל מה שברצוני לעשות, נותן להם להבין ביסודיות ולראות מתוך כך את כל מה שעשיתי מאז שיצאתי מציון. אחר כך ניכנס ביחד אל הר ציון, ניכנס אל המקום שבו היינו לפני העידנים ונחיה את חיינו מחדש. מנקודה זו ואילך לא יהיה שוב מגע עם העולם ועם עדר הבהמות הזה, אלא חופש מלא; הכול יתנהל ללא מעצורים ועיכובים. מי מעז להתנגד למי מבין בניי הבכורים? מי שוב מעז להתנגד לבניי הבכורים? לא אפטור אותו בקלות! כמו שיראתם אותי בעבר, היום עליכם לירוא כך את בניי הבכורים. אל תנהגו עמי בצורה אחת ומאחורי גבי בצורה אחרת; אני רואה מיהו מי בצלילות מלאה. מי שאינו נאמן לבני אינו נוהג כלפיי כבן הנאמן להוריו, וזו עובדה ברורה, שכן אנו גוף אחד. אם מישהו טוב אליי אך מתייחס אחרת לבניי הבכורים, אין ספק שהוא צאצא טיפוסי של התנין הגדול האדום כאש, מכיוון שהוא מפרק את גופו של המשיח; אין לעולם מחילה על החטא הזה! על כל אחד מכם לראות זאת. זוהי חובתכם להעיד עליי, ואף יותר מכך זו חובתכם להעיד על הבנים הבכורים. איש מכם לא יחמוק מאחריותו; אני אטפל מייד בכל אחד מכם שיפריע! אל תחשבו שאתם מצוינים מדי. אני אומר לכם! ככל שאתם נוהגים כך, כך אתם מהווים יותר מטרה לענישה חמורה מצדי! ככל שאתם נוהגים כך, כך אתם יותר חסרי-תקווה, בני הנשייה, ואני אייסר אתכם לעד!

רוחי, רוח הקודש, עושה את כל העבודה באופן אישי, ואני לא אאפשר לאף אחד ממחנהו של השטן להתערב, וכך אמנע שיבושים בתוכניותיי. בסוף אתן למבוגרים ולילדים לקום ולהלל אותי ואת בניי הבכורים, לשבח את מעשיי הנפלאים ואת הופעתה של ישותי הפיסית. אתן לקול השבחים להדהד ביקום כולו ועד קצות הארץ, להרעיד הרים, נהרות ואת כל הדברים, ואשפיל את השטן עד עפר; אני אשתמש בעדותי כדי להשמיד את כל העולם הישן, המסואב והמתועב ולבנות עולם חדש, קדוש וטהור. (כשאני אומר שהשמש, הירח, הכוכבים והגופים השמימיים לא ישתנו בעתיד, איני מתכוון לומר שהעולם הישן עדיין יעמוד על תילו, אלא שכל העולם יושמד ושהעולם הישן יוחלף. לא אחליף את היקום.) רק אז יהיה זה עולם התואם את רצוני; בתוכו לא יתקיים דיכוי מהסוג הקיים כיום, תופעת הניצול, והעולם יהיה מלא בהגינות וסבירות תוך קיום כבשר ודם. (למרות שאני אומר שהעולם יהיה הוגן וסביר, הקיום בו יהיה כבשר ודם; בהשוואה למלכותי הוא יהיה שונה מאוד, שונה כמו שמיים וארץ; פשוט אין אפשרות להשוות – אחרי הכול, העולם האנושי הוא העולם האנושי והעולם הרוחני הוא העולם הרוחני.) באותה העת, בניי הבכורים ואני נממש באותו עולם את סמכות השיפוט שלנו (בעולם הזה לא תהיה כל הפרעה מצד השטן, כי עד אז אפטר מהשטן לחלוטין), אך חיינו יהיו עדיין חיי המלכות, ואת זה איש אינו יכול להכחיש. לאורך העידנים, בני האדם (ולא משנה עד כמה הם היו נאמנים) מעולם לא חוו חיים כאלה, כי לאורך כל העידנים לא היה אף אחד שנהג כבני הבכור, והם עדיין יגישו לי שירות מאוחר יותר. למרות שאותם עושי-שירות הם נאמנים, בסופו של דבר הם צאצאים של השטן שאותם כבשתי, ולכן לאחר מות הגוף הגשמי הם ימשיכו להיוולד אל העולם האנושי כדי לעשות עבורי שירות; זו המשמעות האמיתית של האמירה "אחרי הכול, הבנים הם הבנים, ועושי-השירות הם צאצאי השטן". לאורך העידנים לא היה ידוע כמה אנשים קיימים כדי לתת שירות עבור הבנים הבכורים של ימינו; מבין כל עושי-השירות, איש אינו יכול לברוח, ואני אגרום להם לעשות עבורי שירות לנצח. בכל הנוגע לטבעם, הם כולם בני השטן, כולם מתנגדים לי, ולמרות שהם עושים עבורי שירות, זה נכפה עליהם, ואין להם כל חלופה כי ידי שולטת בכול; עושי-השירות שאני משתמש בהם חייבים לתת לי שירות עד הסוף. אם כן, ישנם עדיין רבים היום שטבעם זהה לזה של הנביאים והשליחים לאורך הדורות, מכיוון שרוחם אחת. מכאן שישנם עדיין עושי-שירות נאמנים רבים המתרוצצים עבורי, אך בסופו של דבר (הם עושים עבורי שירות ללא הרף כבר למעלה מששת אלפים שנה, ולכן האנשים האלה שייכים לקבוצת עושי-השירות) איש אינו יכול להשיג את מה שכולם קיוו לו לאורך הדורות, כי מה שהכנתי אינו עבורם.

כל מה ששייך לי כבר הוגשם לנגד העיניים: בניי הבכורים ישובו אל ביתי, ישובו לצדי ויתאחדו מחדש. היות שחזרתי עטור ניצחון וזכיתי בתהילה מלאה, אני בא להשיב אתכם. בעבר היו אנשים שהביעו תחזיות בדבר "חמש עלמות חכמות, חמש עלמות שוטות"; למרות שהתחזיות אינן מדויקות, הן אינן מוטעות לחלוטין, ואני יכול למסור לכם אי-אילו הסברים. חמש עלמות חכמות וחמש עלמות שוטות בהחלט אינן מייצגות את מספרם של האנשים, והן גם לא מייצגות סוג מסוים של אנשים, בהתאמה. חמש עלמות חכמות משמען מספר האנשים; חמש עלמות שוטות מייצגות סוג אחד של אנשים, אך אף אחד מבין שני אלה אינו מתייחס אל הבנים הבכורים – הם מייצגים את הבריאה. זו הסיבה שבעטיה הם התבקשו להכין שמן באחרית הימים. (הבריאה אינה ניחנה באיכות שלי; אם הם רוצים ליצור עלמות חכמות, עליהם להכין שמן, ולכן עליהם להצטייד בדבריי.) חמש העלמות החכמות מייצגות את בניי ואת אנשיי מבין בני האדם שבראתי. הם נקראים "עלמות" מכיוון שלמרות שהם נולדו עלי אדמות, אני בכל זאת זוכה בהם. ניתן לכנות אותם "קדושות", ולכן הם קרויים "עלמות". המספר "חמש" שהוזכר כאן מייצג את מספרם של בניי ואנשיי שאותם הועדתי מראש. "חמש עלמות שוטות" – זו התייחסות לעושי השירות. הם עושים למעני שירות מבלי לייחס ולו חשיבות מועטה ביותר לחיים – הם חותרים רק לדברים חיצוניים (מכיוון שאין בהם את האיכות שלי, הם עושים רק דברים חיצוניים בכל מעשיהם), והם אינם מסוגלים להיות עוזריי המיומנים, ולכן הם קרויים "העלמות השוטות". כאן המספר "חמש" מייצג את השטן, והעובדה שהם קרויים "עלמות" משמעה שכבשתי אותם והם מסוגלים לעשות למעני שירות, אך אנשים כאלה אינם קדושים, ולכן הם קרויים עושי-שירות.

קודם: פרק 115

הבא: פרק 117

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אזהרה למי שלא מנהיג את האמת

אלה מבין האחים והאחיות שתמיד מביעים את השליליות שלהם הם משרתי השטן ומפריעים לכנסייה. יום יבוא ובני האדם האלה יסולקו ויגורשו. אם בני אדם...

אלוהים עצמו, הייחודי ט'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ג')במהלך תקופה זו, דיברנו על דברים רבים הקשורים להכרת אלוהים, ולאחרונה דיברנו על דבר חשוב מאוד בנושא זה. מהו...

פרק 10

אחרי הכל, עידן המלכות שונה מתקופות העבר. עניינו אינו מה האדם עושה. במקום זאת, אני מבצע את עבודתי באופן אישי לאחר שאני יורד ארצה – עבודה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה