אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

פרק 103

קול רועם יוצא ומרעיד את היקום כולו, מחריש את אוזני האנשים, וכעת מאוחר מדי עבורם להתחמק ולסטות מן הדרך – חלקם נהרגים, חלקם מושמדים וחלקם נשפטים. זהו באמת מחזה שכמותו איש לא ראה מעולם. הקשיבו היטב, פרצי הרעם מלווים בקולות יבבה, והקול הזה מגיע מן השאול, הקול הזה מגיע מן הגיהינום. זהו קולם המר של אותם בני המרי ששפטתי. אלה שאינם מקשיבים למה שאני אומר ואינם נוהגים לפי דבריי נשפטים לחומרה ומקבלים את קללת חמתי. קולי הוא משפט וחימה, ואיני חוסך שבטי מאיש ואיני מרחם על איש, כי אני הוא אל הצדק בכבודו ובעצמו ואני מלא חימה, אני שורף, אני מטהר ואני משמיד. דבר בי אינו חבוי ואינו מושתת על הרגש – הכול פתוח, צודק וללא משוא פנים. היות שבניי הבכורים מצויים כבר עמי על כס המלכות, מושלים בכל האומות ובכל העמים, כבר החל משפטם של הדברים והאנשים שאינם צודקים ואינם הוגנים. אני אחקור אותם לפני ולפנים בזה אחר זה, לא אחמיץ דבר ואחשוף אותם כליל, שכן שיפוטי התגלה במלואו ונערך באופן פתוח לגמרי – לא נחסך דבר. אני אשליך החוצה את כל מה שלא יתאם את רצוני ואתן לו לגווע לנצח בבור חסר התחתית, אתן לו להישרף לנצח בבור חסר התחתית. זהו הצדק שלי; זו יושרי. איש אינו יכול לשנות זאת, והדבר חייב להיעשות בפקודתי.

רוב האנשים מתעלמים מדבריי וחושבים שמילים הן רק מילים ושעובדות הן עובדות. הם עיוורים! האין הם יודעים שאני האל הנאמן בכבודו ובעצמו? דבריי ועובדותיי מתרחשות בו-זמנית – האין זה נכון באמת? אנשים פשוט אינם מבינים את דבריי, ורק המוארים מסוגלים להבינם באמת – זוהי עובדה. ברגע שאנשים רואים את דבריי הם נעשים מבועתים, מאבדים את עשתונותיהם, מסתתרים בכל מקום – שלא לדבר על המועד שבו שיפוטי מכה בהם. בריאת כל הדברים, השמדת העולם והבאתם לידי שלמות של הבנים הבכורים – את כל הדברים האלה אני הגשמתי, אגשים ומגשים באמצעות מילה אחת היוצאת מפי, היות שדברי כשלעצמו הוא הסמכות, המשפט. ניתן לומר שאני עצמי הוא המשפט, המלכותיות, ואיש אינו יכול לשנות זאת. זהו פן אחד של הצווים המנהליים שלי; דרך אחת שבה אני שופט אנשים. בעיניי כל האנשים, כל העניינים וכל הדברים – הכול בכול מכול כול – נתונים בידיי ומהווים מושא לשיפוטי. אף אדם אינו מעז להתנהג בפראות ובזדון, והכל חייב להתגשם על פי מוצא פי. על פי התפיסה האנושית, כולם מאמינים לדבריי. כשרוחי, רוח הקודש, אומרת את דברה – אנשים מפקפקים בכך. הם אינם מכירים כלל את כול-יכולתי והם מטיחים בי האשמות. אני אומר לך! כל מי שמפקפק בדבריי, כל מי שמזלזל בדבריי, הם אלה שיושמדו, הם בני הנשייה התמידיים. מכאן ניתן לראות כי מעטים מאוד הם הבנים הבכורים, מפני שכך אני פועל. כפי שאמרתי, איני נוקף ולו אצבע אחת – אני משתמש רק בדבריי כדי להגשים את הכול. כאן, אם כן, מצויה כול-יכולתי. איש אינו יכול למצוא בדבריי את המקור למוצא שפתיי או את מטרתו. אנשים אינם יכולים להשיג זאת – הם מסוגלים רק לפעול בהתאם להנחייתי ורק לעשות הכול בהתאם לרצוני ולצדקתי, כדי שמשפחתי תדע צדק ושלווה, תחיה לנצח, תהיה איתנה וחסונה לנצח.

משפטי חל על כולם, צוויי המנהליים נוגעים בכולם, ודבריי וישותי הפיסית מתגלים בפני כולם. זהו הזמן לעבודה הגדולה של רוחי, רוח הקודש (זו התקופה שבה ניתן להבחין בין אלה שיבורכו לאלה שמזלם יהיה רע). ברגע שדבריי יוצאים מפי, אני מבדיל בין אלה שיתברכו לבין אלה שמזלם יהיה רע. כל זה ברור כשמש, ואני רואה זאת במבט אחד. (הדברים נאמרים ביחס לאנושיותי, ולכן הדברים אינם סותרים את הייעוד-מראש ואת הבחירה האלוהית, אותם עשיתי בעבר.) אני משוטט בהרים ובנהרות ובכל הדברים, במרחבי היקום, צופה בכל מקום ומטהר כל מקום, כדי שאותם מקומות טמאים ואותן ארצות מופקרות יחדלו כולם מלהתקיים ויישרפו עד כלות בשל דבריי. עבורי הכול קל. אם עכשיו היה המועד שבו קבעתי מראש שאשמיד את העולם, הייתי יכול לבלוע את כולו במילה אחת – אך זה איננו המועד. הכול חייב להיות מוכן לפני שאעשה את העבודה הזאת, כדי שלא להפריע לתוכניתי או לקטוע את ניהולי. אני יודע כיצד לעשות זאת באופן סביר: יש לי את חוכמתי ואת הסדריי. אסור לבני האדם להזיז אצבע אחת – הישמרו פן אמית אתכם בידי; הדבר נוגע כבר בצוויי המנהליים. מכאן ניתן לראות את חומרתם של צוויי המנהליים ואת העקרונות שביסודם, ובכך כלולים שני היבטים: מחד, אני הורג את כל אלה שאינם מתואמים עם רצוני ומפרים את צוויי המנהליים; מאידך, בזעמי אני מקלל את כל אלה שמפרים את צוויי המנהליים. שני ההיבטים האלה הם חיוניים – אלה הם עקרונות הביצוע של צוויי המנהליים. כל אחד מטופל על פי שני העקרונות האלה ללא כל רגש, ולא חשוב עד כמה הוא נאמן. די בכך כדי להראות את צדקי, את מלכותי ואת חרון אפי, אשר ישרפו את כל הדברים הארציים, את כל הדברים הגשמיים ואת כל הדברים שאינם תואמים את רצוני. בדבריי חבויות תעלומות ובדבריי גם נחשפות תעלומות, ומכאן שלפי התפיסה האנושית, לפי דעתם של בני האדם, דבריי וליבי אינם ניתנים להבנה לנצח. במילים אחרות, עליי למגר את מחשבתם והשקפתם של בני האדם. זהו הפריט החשוב ביותר בתוכנית הניהול שלי. עליי לעשות זאת כך כדי לזכות בבניי הבכורים ולהגשים את הדברים שברצוני לעשות.

אסונות העולם גדלים מיום ליום, ובקרב בני משפחתי, אסונות קטסטרופליים נעשים חזקים יותר מאי-פעם. לבני האדם באמת שאין מקום להתחבא בו; הם מבוישים ואינם מסוגלים להראות את פניהם. היות שזוהי תקופת המעבר, איש אינו יודע היכן הוא יעביר את השלב הבא שלו. הדבר יתברר רק לאחר שאחרוץ את משפטי. זכרו! זהו שלב בעבודתי והאופן שבו אני עובד. באשר לכל בניי הבכורים, אני אנחם אותם בזה אחר זה, אני ארומם את רוחם שלב אחר שלב; באשר לכל עושי-השירות, אני אסלקם מן הדרך ואנטוש אותם בזה אחר זה. זהו חלק אחד מתוכנית הניהול שלי. לאחר שייחשפו כל עושי-השירות, ייחשפו גם בניי הבכורים. (עבורי זה קל מאוד. לאחר שהם ישמעו את דבריי, כל עושי-השירות ייסוגו בהדרגה בשל שיפוטי והאיום הגלום בדבריי, ואלו שייוותרו יהיו רק בניי הבכורים. זה לא דבר רצוני ולא דבר שהרצון האנושי מסוגל לשנות; זו רוחי, רוח הקודש, שעובדת באופן אישי.) זה אינו אירוע מרוחק, ובמידה מסוימת אתם אמורים להיות מסוגלים לחוש בו מתוך השלב הנוכחי בעבודתי ומדבריי. אנשים אינם מסוגלים להבין איזו סיבה יש לי לומר דברים כה רבים, וזה גם בלתי צפוי. אני מדבר אל בניי הבכורים בנימה של נחמה, רחמים ואהבה (מכיוון שאני תמיד מאיר את עיני האנשים האלה, ולא אנטוש אותם, שכן הועדתי אותם מראש), ואילו לאנשים שאינם בניי הבכורים אני מתייחס בשיפוטיות מחמירה, עם איומים והפחדות – אני גורם להם להיות מפוחדים תמיד, כדי שעצביהם תמיד יהיו מגורים. כשהמצב יתפתח במידה מסוימת, הם ייחלצו מהמצב הזה (כשאשמיד את העולם, האנשים האלה יהיו בבור חסר התחתית), אך הם לעולם לא ייחלצו מידי השופטת ולעולם לא ייחלצו מהמצב הזה. אם כן, זהו השיפוט שלהם; אלה ייסוריהם. ביום שבו יגיעו הזרים אני אחשוף את האנשים האלה בזה אחר זה. זהו שלב בעבודתי. כעת, האם אתם מבינים מה הייתה כוונתי כאשר אמרתי בעבר את הדברים האלה? לדעתי, דבר שטרם התגשם הוא גם דבר שכבר התגשם, אך דבר שהתגשם אינו בהכרח דבר שהושג, מכיוון שיש לי את החוכמה שלי ואת צורת העבודה שלי, ובני האדם פשוט אינם מסוגלים לרדת לעומקן של הללו. כאשר אשיג תוצאות בשלב הזה (כאשר אחשוף את כל הרשעים שמתנגדים לי), אתחיל בשלב הבא, שכן רצוני פועל ללא הפרעה, ואף איש אינו מעז לחבל בתוכנית הניהול שלי ואף דבר לא יהווה לה מכשול – הם חייבים לסור מן הדרך! ילדי התנין הגדול האדום כאש, הקשיבו! אני בא מציון והתגלמתי כבשר ודם בעולם כדי לזכות בבניי הבכורים, להשפיל את אביכם (הדברים מכוונים אל צאצאי התנין הגדול האדום כאש), לתמוך בבניי הבכורים ולתקן את העוולות שנעשו לבניי הבכורים. אז אל תהיו שוב ברברים – אני אתן לבניי הבכורים לטפל בכם. בעבר בניי סבלו הצקות ודיכוי, והיות שהאב אוחז בכוח למען הבנים, בניי יחזרו אל חיבוקי האוהב ולא יסבלו שוב מהצקות ומדיכוי. איני פועל בחוסר צדק – דבר זה מעיד על צדקי, ובאמת מדובר ב"לאהוב את מי שאני אוהב ולשנוא את מי שאני שונא". אם תאמרו שאני פועל בחוסר צדק, יהיה עליכם למהר לצאת. אל תהיו חסרי בושה ואוכלי חינם במשפחתי. עליכם לחזור מהר לביתכם כדי שלא אצטרך לראות אתכם שוב. הבור חסר התחתית הוא יעדכם ושם תנוחו. אם אתם במשפחתי, לא יהיה מקום עבורכם כי אתם בהמות משא, אתם הכלים שבהם אני משתמש. כשלא אשתמש בכם, אשליך אתכם אל האש כדי לשרוף אתכם. זהו הצו המנהלי שלי. אני חייב לעשות זאת כך, שכן רק כך הדרך שבה אני פועל, צדקי ומלכותיותי נגלים. חשוב מכך, רק באופן הזה אוכל לאפשר לבניי הבכורים לאחוז עמי ברסן השלטון.

קודם:פרק 102

הבא:פרק 104

פוסט בנושא דומה

 • פרק 6

  האל הכל-יכול המתנשא לכל ראש מחזיק בכוחו המלכותי מכס מלכותו. הוא מושל בתבל ובכל ומכוון אותנו על פני האדמה כולה. לעתים קרובות נהיה קרובים אליו ונתייצב ב…

 • שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות

  לכל שלב של עבודה שאלוהים עושה יש משמעות ממשית. כשישוע הגיע, הוא היה זכר, אך כשאלוהים בא הפעם, הוא נקבה. מתוך כך ניתן לראות שאלוהים ברא הן את הזכר והן …

 • פרק 18

  לאורו של ברק, כל בעל חיים מתגלה בדמותו האמיתית. בדומה לכך, תחת אורי, בני האנוש השיבו לעצמם את הקדושה שפעם הייתה להם. הו, העולם המושחת של העבר סוף-סוף …

 • אלוהים עצמו, הייחודי ב'

  טבעו הצודק של אלוהים עתה, לאחר שהאזנתם לשיתוף הקודם העוסק בסמכותו של אלוהים, אני בטוח שאתם מצויידים במגוון לא קטן של מילים בנושא. כמה ביכולתכם לקבל, ל…