רק מי שמכיר את אלוהים ואת עבודתו יכול לְרַצות את אלוהים

יש שני חלקים לעבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם. בפעם הראשונה שהוא התגלם כבשר ודם, בני האדם לא האמינו בו ולא הכירו אותו ומסמרו את ישוע לצלב. גם בפעם השנייה, בני האדם לא האמינו בו, ועל אחת כמה וכמה לא הכירו אותו, ושוב מסמרו את ישוע לצלב. האין האדם אויבו של אלוהים? אם האדם לא מכיר את אלוהים, כיצד יוכל האדם להיות מקורב לאלוהים? וכיצד הוא יוכל להיות כשיר להעיד על אלוהים? טענות בדבר אהבת האל, עבודת האל, כיבוד האל –כל אלה הן שקר וכזב, הלא כן? אם תקדישו את חייכם לדברים בלתי מציאותיים ולא מעשיים אלה, האם אין פירושו של דבר שאתם עמלים לשווא? כיצד תוכלו להיות מקורבים לאל כאשר אינכם יודע אפילו מיהו אלוהים? האין עיסוק כזה מעורפל ומופשט? האין זו תרמית? כיצד יכול אדם להיות מקורב לאל? מהי החשיבות בפועל של קרבה לאלוהים? האם ניתן להיות מקורב לרוח האל? האם ניתן לראות עד כמה דגול ונשגב הוא אלוהים? קרבה לאל הבלתי-נראה והלא מוחשי – האין זה עיסוק מעורפל ומופשט? מהי המשמעות המעשית של עיסוק כזה? האין מדובר אך ורק בשקר ותרמית? עיסוקכם הוא להפוך למקורביו של אלוהים, אולם בפועל אתם בני טיפוחיו של השטן, מפני שאתם לא מכירים את אלוהים ואתם עוסקים ב"אדון הכל" שאינו קיים. הוא בלתי נראה, בלתי נתפס, ואינו אלא יציר דמיונכם. באופן כללי, "אל" כזה הוא השטן, ובאופן מעשי, הוא אתם עצמכם. אתם רוצים להיות מקורבים לעצמכם ועם זאת, אתם עדיין אומרים שרצונכם הוא להיות מקורבים לאלוהים – האין זה חילול קודש? מה הערך של עיסוק כזה? אם רוח האל אינה מתגלמת כבשר ודם, הרי שמהות האל אינה אלא רוח חיים בלתי נראית ובלתי מוחשית, נטולת צורה ומעורפלת, מהסוג שאינו גשמי, שאינו נגיש ואינו מובן לאדם. כיצד יוכל האדם להיות קרוב לרוח כזו, נטולת גוף, מופלאה ובלתי נתפסת? האין זו בדיחה? נימוקים מגוחכים כאלה אינם תקפים ואינם מעשיים. האדם הנברא שונה שוני מהותי מרוח האל, ולכן כיצד יוכלו שני אלה להיות מקורבים זה לזה? אלמלא התגשמה רוח האל כבשר ודם, ואלמלא התגלם האל כבשר ודם והשפיל עצמו כשהפך לברוא, הרי שהאדם הנברא לא היה כשיר ולא היה מסוגל להפוך למקורב אליו. למעט אותם מאמינים מקודשים אשר מתמזל מזלם להפוך למקורבי האל לאחר שנשמותיהם מגיעות לשמיים, רוב בני האדם לא יכולים להפוך למקורבים לרוח האל. אם האדם רוצה להפוך למקורבו של אלוהים שבשמיים בסיוע האל המתגלם כבשר ודם, האין הוא ישות לא אנושית, מטופשת להחריד? עיסוקו של האדם הוא רק בשאיפה ל"נאמנות" לאל בלתי נראה, והוא אינו מקדיש כל מחשבה לאל שניתן לראות, שכן קל כל כך להיות נאמן לאל בלתי נראה – האדם יכול לעשות כראות עיניו. אולם השאיפה לאל הגלוי לעין אינה כה פשוטה. האדם המחפש אל מעורפל אינו יכול בשום אופן לזכות באל, שכן כל הדברים המעורפלים והמופשטים הם פרי דמיונו של האדם והוא לא יכול להשיג אותם. אילו האל המהלך בקרבכם היה אל נשגב ומרומם, שהיה בלתי נגיש, כיצד הייתם מחפשים את רצונו? וכיצד הייתם מכירים ומבינים אותו? אילו הוא היה רק עושה את עבודתו ולא מקיים כל מגע שגרתי עם האדם, או שלא היה בו כל שמץ של אנושיות רגילה, והיה בלתי נגיש לחלוטין לבני תמותה, הרי שאז, גם אם היה עובד רבות למענכם אך לא היה לכם כל מגע עמו ולא יכולתם לראות אותו, כיצד הייתם יכולים להכיר אותו? אלמלא ההתגלמות כבשר ודם הניחנים באנושיות רגילה, לא הייתה לאדם שום דרך להכיר את אלוהים. רק בזכות התגלמות האל כבשר ודם, האדם כשיר להיות מקורבו של האל בהתגלמותו כבשר ודם. האדם הופך למקורבו של האל מכיוון שהוא בא במגע עמו, מכיוון שהאדם שוהה במחיצתו ומארח לו חברה, וכך מכיר אותו בהדרגה. אלמלא כן, האם היה האדם עוסק בשאיפה הזו לשווא? במילים אחרות, עבודת האל אינה הדבר היחיד שמאפשר לאדם להיות מקורב לאל – גם העובדה שהתגלמות האל כבשר ודם היא מציאותית ורגילה תורמת לכך. רק בזכות התגלמות האל כבשר ודם יש לאדם הזדמנות למלא את חובתו ולעבוד את אלוהים האמיתי. האין זו האמת האמיתית והמעשית ביותר? כעת, האם אתם עדיין רוצים להפוך למקורבי אלוהים שבשמיים? רק כשאלוהים משפיל את עצמו במידה מסוימת, דהיינו רק כשהוא מתגלם כבשר ודם, יכול האדם להפוך למקורבו ולאיש סודו. מהות האל היא הרוח: כיצד האדם כשיר להיות מקורב לרוח הזו, שהיא כה מרוממת וכה בלתי נתפסת? רק כשרוח האל יורדת מגדולתה ומתגלמת כבשר ודם, והופכת לברייה שזהה כלפי חוץ לבן אדם, יכול האדם להבין את רצון האל וליפול בנחלתו. אלוהים מדבר ועובד בהתגלמותו כבשר ודם, חולק את השמחות, את רגעי הצער ואת המצוקות של האדם, חי באותו עולם שבו חי האדם, מגן על האדם ומנחה אותו, ובד בבד מטהר את האדם ומאפשר לו לזכות בישועתו ובברכתו. משזכה בדברים אלה, האדם מבין באמת ובתמים את רצון האל ורק אז הוא יכול להפוך למקורבו של אלוהים. זו האפשרות המעשית היחידה. אילו אלוהים היה בלתי נראה והאדם לא יכול היה לתפוס אותו, כיצד היה האדם יכול להפוך למקורב לו? האין זו דוקטרינה ריקה מתוכן?

כיום, רבים עדיין עוסקים בדברים המעורפלים והמופשטים באמונתם באל. הם אינם תופסים כהוא זה את המציאות הגלומה בעבודת האל כיום והם עדיין חיים בין מכתבים ודוקטרינות. יתר על כן, רובם טרם הבינו את המציאות הגלומה בביטויים חדשים, כגון "הדור החדש של אוהבי האל," "מקורבי האל," "דוגמה ומופת לאהבת האל," "סגנונו של פטרוס." במקום זאת, עיסוקם עדיין מעורפל ומופשט. הם עדיין מגששים בדוקטרינות ואינם מבינים כלל את המציאות הגלומה בדברים האלה. כשרוח האל מתגלמת כבשר ודם, ניתן לראות את עבודתו כבשר ודם ולגעת בה. עם זאת, אם אתם עדיין לא מסוגלים להיות מקורבים לו, אם עדיין אינכם יכולים להיות אנשי סודו, כיצד תוכלו להיות אנשי סודה של רוח האל? אם אינכם מכירים את אלוהים של היום, כיצד תוכלו להימנות על הדור החדש של אוהבי האל? האין אלה המשמעות המילולית והדוקטרינות הריקות מתוכן? האם אתם יכולים לראות את רוח האל ולהבין את רצון האל? האין אלה מילים ריקות מתוכן? לא די בהגיית הביטויים והמונחים האלה ותו לא, ולא ניתן להשביע את רצונו של אלוהים באמצעות נחישות בלבד. אתם שבעי רצון מעצם הגיית המילים האלה ואתם עושים זאת כדי לספק את רצונכם שלכם, לספק את האידיאלים הבלתי מציאותיים שלכם ולספק את התפיסות והמחשבות שלכם. אם אינכם מכירים את אלוהים של היום, אף מעשה שלכם לא יוכל לספק את משאלת לבו של אלוהים. מה פירוש הדבר להיות אנשי סודו של אלוהים? אתם עדיין לא מבינים זאת? מכיוון שהאדם הוא מקורבו של אלוהים, גם אלוהים עצמו הוא בן אנוש, כלומר אלוהים התגשם כבשר ודם והפך לבן אנוש. רק יצורים בני אותו מין יכולים להיות אנשי סוד זה של זה, ורק בהיותם אנשי סוד זה של זה, הם יכולים להיחשב למקורבים זה לזה. אילו אלוהים היה רוח בהווייתו, כיצד יכול היה האדם הנברא להיות מקורב לו?

אמונתכם באל, עיסוקכם בחיפוש אחר האמת ואפילו אופן התנהלותכם צריכים כולם להתבסס על המציאות: כל מעשה שלכם צריך להיות מעשי ואל לכם לעסוק בדברים דמיוניים ובאשליות. אין כל ערך להתנהגות כזו ויתר על כן, אין כל חשיבות לחיים כאלה. מכיוון שעיסוקכם וחייכם מתמקדים בשקר ותרמית בלבד, ואינכם עוסקים בדברים בעלי ערך ומשמעות, תוכלו להפיק מכך רק הלכי חשיבה מגוחכים ודוקטרינות מגוחכות שאין להם כל אחיזה באמת. לדברים אלה אין כל קשר לחשיבות ולערך של קיומכם והם יכולים להוביל אתכם רק לעולם נבוב. לפיכך, חייכם יעדרו ערך ומשמעות – ואם לא תעסקו בחיפוש אחר חיים בעלי משמעות, גם אם תחיו מאה שנה, הרי שחייכם יהיו לריק. כיצד ניתן לקרוא לדבר כזה חיים אנושיים? האין אלה למעשה חיים של בעל חיים? כמו כן, אם תנסו ללכת בדרך של אמונה באלוהים אך לא תנסו כלל לעסוק בחיפוש האל הגלוי, ובמקום זאת תעבדו אל בלתי נראה שאינו ניתן לתפיסה, האין זה עיסוק אף יותר חסר טעם? בסופו של דבר, עיסוקכם יהפוך לעי חורבות. מה הטעם בעיסוק כזה? הבעיה החמורה ביותר הנוגעת לאדם היא העובדה שהוא אוהב רק דברים שהוא לא יכול לראות ושהוא לא יכול לגעת בהם, דברים מסתוריים ופלאיים ביותר, שהוא לא יכול לתאר ושבן תמותה לא יכול להשיג. ככל שדברים אלה פחות מציאותיים, כך האדם מקדיש זמן רב יותר לניתוחם, וכך הוא עוסק בהשגתם ללא פשרות ומנסה לזכות בהם. ככל שהדברים האלה פחות מציאותיים, כך האדם בוחן ומנתח אותם בדקדקנות רבה יותר, ואף מגדיל לעשות ומגבש רעיונות מקיפים משלו לגביהם. מנגד, ככל שהדברים יותר מציאותיים, כך האדם נוטה יותר לבטלם – הוא בז להם ומזלזל בהם עוד יותר. האין זה בדיוק אותו יחס שאתם מפגינים כלפי העבודה המציאותית שאני עושה כיום? ככל שדברים שכאלה יותר מציאותיים, כך אתם יותר משוחדים נגדם. אתם לא מקדישים זמן כדי לבחון אותם, אלא פשוט מתעלמים מהם. אתם בזים לדרישות המציאותיות והלא-מחמירות האלה. אתם אף מטפחים שפע של תפיסות בנוגע לאל הזה, שהוא אמיתי מאוד, ואתם פשוט לא מסוגלים לקבל את היותו מציאותי ורגיל. כיוון שכך, האין אמונתכם לוטה בערפל? יש לכם אמונה בלתי מעורערת באל המעורפל של ימים עברו, ואין לכם כל עניין באל האמיתי של הימים האלה. האם הדבר אינו נובע מכך שהאל של אתמול והאל של היום שייכים לשני עידנים שונים? האם הדבר אינו נובע גם מכך שאלוהים של אתמול הוא האל הנשגב של השמיים, בעוד שאלוהים של היום הוא אדם זעיר שנמצא על פני הארץ? יתר על כן, האם הדבר אינו נובע מכך שהאל שהאדם עובד הוא פרי תפיסתו של האדם, בעוד שאלוהים של היום הוא בשר ודם וארצי? בסופו של דבר, האם הדבר לא נובע מכך שאלוהים של היום אמיתי מדי ולכן האדם לא עוסק בו? זאת משום שהדבר שאלוהים של היום מבקש מהאדם הוא בדיוק הדבר שהאדם מסרב לעשות, ואשר גורם לו לבושה. האין זה מקשה על האדם? האין זה חושף את הצלקות שלו? כך, רבים מאלה שאינם עוסקים במציאות הופכים לאויביו של האל בהתגשמותו כבשר ודם, ולצוררי משיח. האין זו עובדה ברורה מאליה? בעבר, בטרם התגשם האל כבשר ודם, יכולתם להיות גורם דת או מאמין אדוק. לאחר שהאל התגשם כבשר ודם, רבים מן המאמינים האדוקים האלה הפכו בלא-יודעין לצוררי משיח. האם אתם יודעים מה מתחולל כאן? באמונתכם באל, אתם לא מתרכזים במציאות או עוסקים באמת, אלא דבקים בשקר – האין זה המקור הברור ביותר לעוינות שלכם כלפי האל המתגלם כבשר ודם? האל המתגלם כבשר ודם קרוי ישוע המשיח, ולפיכך, האין זה נכון שכל מי שאינם מאמינים באל המתגלם כבשר ודם הם צוררי המשיח? לכן, האם האל שאתם מאמינים בו ואוהבים אותו הוא באמת האל בהתגלמותו כבשר ודם? האם מדובר באל החי והנושם, שהוא כה מציאותי ורגיל להפליא? מהי בדיוק המטרה של עיסוקכם? האם היא בשמיים או בארץ? האם היא תפיסה או שמא היא האמת? האם היא אלוהים או שמא היא ישות על-טבעית כלשהי? למעשה, האמת היא המימרה האמיתית ביותר של החיים, והמימרה הנעלה ביותר ממימרות שכאלה בקרב האנושות כולה. מפני שזו דרישת האל מן האדם, ומפני שזו העבודה שמבצע אלוהים בכבודו עצמו, היא מכונה בשם מימרת החיים. לא מדובר במימרה המתמצתת דבר מה, ולא בציטוט מפורסם של אישיות ידועה. במקום זאת, מדובר באמירתו של מושל השמיים והארץ וכל צבאם, ולא במילים שתמצת האדם, אלא בחייו הטבעיים של אלוהים. לכן היא נקראת המימרה הנעלה מכל מימרות החיים. עיסוקו של האדם בהנהגת האמת הוא מילוי חובתו, כלומר עיסוקו בעמידה בדרישות האל. מהותה של הדרישה הזו היא האמת האמיתית מכל האמיתות, ולא דוקטרינה ריקה מתוכן שאיש לא יכול להשיגה. אם עיסוקכם הוא בדוקטרינה בלבד, ואינו אוחז במציאות, האין זו התמרדות באמת? האין זו מתקפה נגד האמת? כיצד יכול אדם שכזה לעסוק בחיפוש אהבת אל? בני אדם שאינם אוחזים במציאות בוגדים באמת, והם כולם מרדנים מעצם מהותם!

בלי קשר לאופן עיסוקכם, מעל לכל עליכם להבין את העבודה שאלוהים עושה כיום, ועליכם לדעת את חשיבותה של עבודה זו. עליכם להבין ולדעת מהי העבודה שאלוהים מביא בבואו באחרית הימים, מהו הטבע שהוא מביא, ומה הוא ישלים באדם. אם אתם לא יודעים או מבינים את העבודה שאלוהים בא לבצע בהתגלמותו כבשר ודם, כיצד תוכלו להבין את רצונו וכיצד תוכלו להפוך למקורבים לו? למעשה, זו לא משימה מורכבת להיות מקורבים לאל, אך זו גם אינה משימה פשוטה. אם בני אדם יכולים להבין זאת לעומק ולהנהיג זאת, אזי הדבר פשוט. אם בני אדם אינם מבינים זאת לעומק, הרי שהמשימה קשה בהרבה, ויתר על כן, עיסוקו של האדם הופך ללוט בערפל. אם בעיסוקו בחיפוש אחר אלוהים, אין לאדם עמדה יציבה משלו, והוא לא יודע מהי האמת שעליו לדבוק בה, פירוש הדבר שאין לו תשתית, ואי לכך הוא יתקשה לשמור על יציבות. כיום רבים לא מבינים את האמת, והם לא יכולים להבדיל בין טוב ורע או לדעת מה לאהוב או לשנוא. בני אדם כאלה מתקשים לשמור על יציבות. המפתח לאמונה באלוהים הוא היכולת להנהיג את האמת, לדאוג לרצון האל, לדעת מהי העבודה שהאל עושה באדם בבואו בהתגשמותו כבשר ודם ומהם העקרונות שעליהם מושתתים דבריו. אל תנהו אחר ההמון – עליכם להחזיק בעקרונות באשר לדברים שעליכם לעשות ועליכם לדבוק בהם. הדבקות בדברים שאלוהים מאיר בכם תסייע לכם. אם לא תעשו כך, יום אחד תפנו לצד אחד וביום המחרת תפנו לצד המנוגד, ולעולם לא תשיגו הישג אמיתי. התנהלות כזו לא תועיל לחייכם בשום אופן. מי שאינו מבין את האמת תמיד נוהה אחר אחרים: אם אחרים יאמרו על דבר מה שהוא עבודתה של רוח הקודש, גם הוא יאמר שזוהי עבודתה רוח הקודש; אם הם יאמרו על אותו דבר שהוא עבודתה של רוח רעה, גם הוא יפקפק בדבר הזה, או יגיד אף הוא שמדובר בעבודתה של רוח רעה. הוא חוזר כקוף אחרי בן אדם אחר דבריהם של אחרים והוא לא מסוגל להבחין בין דברים בכוחות עצמו, ולא מסוגל לחשוב בכוחות עצמו. זהו אדם ללא עמדה משלו, שלא מסוגל להבחין – אדם כזה הוא חדל אישים חסר ערך! אתם חוזרים תמיד על דבריהם של אחרים: כיום הם אומרים שמדובר בעבודתה של רוח הקודש, אך סביר להניח שביום מן הימים מישהו יאמר שלא מדובר בעבודתה של רוח הקודש אלא במעשה ידיו של האדם – אך אתם אינכם מבחינים בכך, וכשאתם שומעים אחרים אומרים דבר כזה, אתם אומרים גם אתם את אותו הדבר. למעשה מדובר בעבודתה של רוח הקודש, אולם אתם גורסים שמדובר במעשה ידי האדם – האם לא הפכתם לאלה שמחללים את קדושתה של עבודת רוח הקודש? האם בעצם כך לא התנגדתם לאלוהים, משום שאתם לא יודעים להבחין? לכו תדעו! אולי יום יבוא ויופיע שוטה שייטען כי "מדובר בעבודתה של רוח רעה", ולמשמע הדברים אלה, תתבלבלו, ושוב תיתלו בדברי הזולת. בכל פעם שמישהו מעורר מהומה, אינכם מסוגלים לעמוד על שלכם, משום שהאמת אינה בידכם. האמונה באלוהים והעיסוק בהכרת האל אינן דברים פעוטים. לא ניתן לממשם באמצעות התקהלות והאזנה למטיפי הדת בלבד, ולא ניתן להפוך למושלמים באמצעות להט בלבד. עליכם לחוות חוויות, ולדעת, ולפעול באופן עקרוני, ולזכות בעבודתה של רוח הקודש. לאחר שתחוו חוויות, תוכלו להבחין בין דברים רבים – תדעו להבחין בין טוב ורע, בין צדיקות לבין רשע, בין דברים שהם בשר ודם לבין הדברים השייכים לאמת. תוכלו להבחין בין כל אלה ובעשותכם כן, בלי קשר לנסיבות, אלוהים לעולם לא ינטוש אתכם. זהו שיעור הקומה האמיתי שלכם.

הכרת עבודתו של אלוהים היא לא משימה פשוטה: עיסוקכם צריך להתבסס על אמות מידה ולהיות אובייקטיבי. עליכם לדעת כיצד לחפש אתר דרך האמת, כיצד לזהות אם אכן מדובר בדרך האמיתית וכיצד לזהות אם אכן מדובר בעבודתו של אלוהים. מהו העיקרון היסודי ביותר של חיפוש דרך האמת? עליכם לבחון אם הדרך הזו כוללת את עבודתה של רוח הקודש ואם הדברים הנאמרים מביעים את האמת כפי שנטען, וכן להכריע מה המשמעות הגלומה בהן מבחינתכם. היכולת להבחין בין דרך האמת לדרך הכזב מצריכה מספר היבטים של ידע בסיסי, שהיסודי בהם הוא ההבחנה אם מדובר בעבודתה של רוח הקודש. זאת משום שמהות אמונתו של האדם באלוהים היא האמונה ברוח האל, ואפילו אמונתו באל בהתגלמותו כבשר ודם, נובעת מכך שהבשר והדם מגלמים את רוחו של אלוהים, ולפיכך גם אמונה כזו היא עדיין אמונה ברוח האל. יש הבדלים בין רוח האל לבין בשרו ודמו, אך מכיוון שהבשר והדם מקורם ברוח, והם למעשה דבר האל שהפך לבשר ודם, הרי שהאדם מאמין במהות הטבעית של אלוהים. אם כן, בהבחנתכם אם מדובר בדרך האמת, ראשית עליכם לבדוק אם מדובר בעבודתה של רוח הקודש, ולאחר מכן עליכם לבדוק אם יש אמת בדרך זו. האמת היא טבע החיים של האנושיות הרגילה, כלומר הדברים שנדרשו מהאדם כשאלוהים ברא אותו בראשית בעיקר, כל המאפיינים של האנושיות הרגילה (לרבות ההיגיון האנושי, התובנות, החוכמה והידע הבסיסי של הקיום האנושי). כלומר, עליכם לבדוק אם דרך זו יכולה להוביל את האדם לחיים של אנושיות רגילה, אם האמת הרלוונטית נדרשת מתוקף המציאות של האנושיות הרגילה, אם האמת הזו מעשית ואמיתית ואם העיתוי נכון. אם ישנה אמת, הרי שהיא יכולה להוביל את האדם לחוויות רגילות ואמיתיות. יתר על כן, האדם הופך לרגיל מאי-פעם, ההיגיון האנושי של האדם הופך לשלם יותר, חיי האדם כבשר בדם וחייו הרוחניים הופכים מסודרים יותר מאי-פעם ורגשותיו הופכים לרגילים מאי-פעם. זהו העיקרון השני. יש עיקרון אחד נוסף, שהוא שמא האדם מכיר את אלוהים יותר ויותר ושמא חוויית עבודה ואמת כאלה יכולה לעורר בו אהבה לאלוהים, ולקרב אותו לאלוהים יותר מאי-פעם. כל אלה מאפשרים למדוד אם אכן מדובר בדרך האמת. יש צורך בסיסי לקבוע אם הדרך הזו מציאותית ולא על-טבעית ואם היא יכולה לספק את חיי האדם. אם הדרך עומדת בעקרונות אלה, ניתן להסיק שמדובר בדרך האמת. אני לא אומר את הדברים אלה כדי לגרום לכם לקבל דרכים אחרות במהלך החוויות העתידיות שלכם, ואני לא אומר אותם כנבואה שתהיה בעתיד עבודה של תקופה חדשה. אני אומר אותם כדי שתוכלו לדעת בוודאות שהדרך הקיימת היום היא דרך האמת, וכדי להרגיע את ספקותיכם בנוגע לאמונתכם בעבודה הנוכחית ולאפשר לכם לזכות בתובנות בנוגע אליה. ישנם רבים שפוסעים בדרך מבולבלים, חרף היותם משוכנעים באמיתותה. ודאות כזו לא מושתתת על עקרונות ובמוקדם או במאוחר, אנשים אלה יסולקו. גם אלה המגלים התלהבות מיוחדת בחסידותם בטוחים רק שלוש שמיניות מהזמן והדבר מראה כי אין להם תשתית. משום שאיכותכם עלובה מדי והתשתית שלכם שטחית מדי, אינכם מבינים דבר בהבחנה. אלוהים לא חוזר על עבודתו, הוא לא עושה עבודה שאינה מציאותית, הוא לא בא בדרישות מוגזמות מהאדם והוא לא עושה עבודה החורגת מגבול ההיגיון האנושי. כל העבודה שהוא עושה נמצאת בגבולות ההיגיון האנושי הרגיל והיא לא חורגת מגבולות ההיגיון של האנושיות הרגילה, ועבודתו עומדת בדרישות הרגילות של האדם. כשמדובר בעבודתה של רוח הקודש, האדם הופך אף לרגיל יותר ואנושיותו הופכת אף רגילה יותר. לאדם יש ידע הולך וגדל בנוגע לטבעו השטני המושחת, ובנוגע למהות האדם, וכמיהתו לאמת הולכת וגוברת. במילים אחרות, חיי האדם מתפתחים עוד ועוד וטבעו המושחת של האדם מסוגל עם הזמן ליותר ויותר שינויים – פירוש כל הדברים האלה הוא שאלוהים הופך לחיי האדם. אם דרך כלשהי לא מסוגלת לחשוף את הדברים שהם עצמם מהותו של האדם, לא מסוגלת לשנות את טבעו של האדם ויתר על כן, לא מסוגלת להביאו בפני אלוהים או להעניק לו הבנה אמיתית של אלוהים, והיא אפילו הופכת את אנושיותו לעלובה יותר ואת ההיגיון שלו לחריג יותר, הרי שזו אינה דרך האמת וייתכן שמדובר בעבודתה של רוח רעה או בדרך הישנה. במילים אחרות, זו לא עבודתה הנוכחית של רוח הקודש. אתם מאמינים באלוהים מזה שנים כה רבות, אך אין לכם שמץ של מושג בנוגע לעקרונות ההבחנה בין דרך האמת ודרך הכזב, או בנוגע לחיפוש אחר דרך האמת. רוב בני האדם אפילו לא מתעניינים בעניינים אלה – הם פשוט נוהים אחר הרוב וחוזרים על דברי הרוב. כיצד אפשר לומר שאלה הם בני אדם המחפשים אחר האמת? וכיצד יוכלו בני אדם כאלה למצוא את דרך האמת? אם תתפסו את עקרונות המפתח האלה, יהיה אשר יהיה, לא יוליכו אתכם שולל. כיום, האדם חייב להיות מסוגל להבחין. זוהי יכולת שצריכה להיות חלק מהאנושיות הרגילה, וזוהי יכולת שצריכה להיות לאדם בחוויותיו. אם בהיותו חסיד האל, האדם עדיין לא מסוגל להבחין בין דבר לדבר גם היום, ואם הגיונו האנושי לא התפתח, הרי שהאדם טיפש מדי ועיסוקו מוטעה וחורג. באמונתכם היום לא קיימת ולו יכולת ההבחנה המזערית ביותר ואף שאתם צודקים בדבריכם שאכן מצאתם את דרך האמת, האם זכיתם בה באמת? האם הצלחתם להבחין בין דבר אחד לאחר ולו פעם אחת? מהי מהותה של דרך האמת? בדרך האמת, לא זכיתם בדרך האמת, ולא זכיתם ולו בשמץ מן האמת, כלומר לא השגתם את מה שאלוהים דורש מכם. לכן לא חל שינוי בטבעכם המושחת. אם תמשיכו כך בעיסוקכם, תסולקו בסופו של דבר. אם הייתם חסידי האל עד היום, עליכם להיות בטוחים שהדרך שבה בחרתם היא דרך האמת ולא לפקפק עוד. רבים חשים תמיד חוסר ודאות ומפסיקים לעסוק בחיפוש האמת בגלל עניין פעוט. אלה הם בני האדם שאין להם כל ידע בנוגע לעבודת האל – הם אלה שמאמינים באל מתוך בלבול. מי שלא מכיר את עבודתו של אלוהים לא מסוגל להיות מקורב אליו ולא יכול להעיד עליו. אני מייעץ לאלה שמחפשים רק ברכות ועוסקים רק בדברים המעורפלים והמופשטים לעסוק בחיפוש האמת מהר ככל האפשר, על מנת להעניק משמעות לחייהם. הפסיקו לחיות באשליות!

קודם: עליכם להניח בצד את ברכות המעמד ולהבין את רצונו של אלוהים בנוגע לישועת האדם

הבא: ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו לבין חובתו של האדם

אסונות הפכו כעת לאירוע שכיח ברחבי העולם. האם תרצו להילקח למלכות השמיים לפני האסונות הגדולים? הצטרפו לקבוצת אונליין כדי לדון בכך ולמצוא את הדרך.

תוכן דומה

אלוהים הוא אדון הבריאה כולה

שלב אחד בעבודת שני העידנים הקודמים התבצע בארץ ישראל, ושלב אחד התבצע בארץ יהודה. באופן כללי, אף אחד משלבי העבודה האלה לא היה מחוץ לעם ישראל,...

המושיע כבר חזר על "ענן לבן"

במשך כמה אלפי שנים, האדם השתוקק לחזות בבואו של המושיע. האדם השתוקק לראות את ישוע המושיע על ענן לבן כשהוא יורד באופן אישי אל קרבם של בני...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה