808 פטרוס הכיר את האל יותר מכולם

פטרוס היה נאמן לאל במשך שנים,

אך מעולם לא היו טענות בליבו,

אפילו איוב לא השתווה לו.

או קדושים לאורך העידנים.

הוא לא שאף סתם להכיר את האל,

אלא גם בזמן שהשטן זמם.

שנות שירות לפי רצון האל,

השטן לא יכל לנצלו.

פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

פטרוס שאב ממסירותו של איוב,

אבל הבין דברים שאיוב לא הבין,

למרות שלאיוב הייתה אמונה גדולה,

חסר היה לו ידע על העולם הרוחני.

הוא אמר הרבה דברים שגויים, שלא עמדו במבחן האמת.

הידע שלו היה שטחי, לא יכול לבוא לידי שלמות.

פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

פטרוס שאף תמיד להבין את הנשמה.

הוא התרכז בבחינת את היחסים בעולם הרוחני.

לא רק שהבין את רצון האל,

אך גם חלק ממזימות השטן,

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

פטרוס הכיר את האל, הכירו יותר מכולם.

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 330 האם חשת את תקוות האל עבורך

הבא: 396 אלוהים מקווה לאמונתו האמיתית של האדם

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 3

מכיוון שאתם נקראים אנשיי, הדברים אינם כמו שהיו בעבר. עליכם להאזין ולהישמע לאמירות של רוחי ולעקוב מקרוב אחר עבודתי. אסור לכם להפריד בין רוחי...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה