הקדמה

התוכן של עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים מתחלק לשני חלקים: מזמורי דברי אלוהים ומזמורים מחיי הכנסייה.

המזמורים מדברי האל הכול יכול לקוחים כולם ממובאות נבחרות מתוך הדבר מופיע בבשר ותיעוד נאומיו של המשיח. הסבתן של אמירות מהותיות אלה לשירים מועילה מאוד לאנשיו הנבחרים של האל כאשר הם מקיימים את הנוהגים הרוחניים שלהם, מתקרבים לאלוהים, מהרהרים בדבריו ומבינים את האמת. הם מועילים אף יותר לאנשים אשר חווים את דברי האל ונוכחים במציאות של דברי האל.

המזמורים מחיי הכנסייה כוללים את הדברים שאנשיו הנבחרים של האל במחוזות שונים זכו בהם ולמדו אותם מתוך התנסותם בעבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים. התנסויות אמיתיות אלו נושאות עדות מלאה על ההשפעה שעבודת המשפט של האל קונה לה בבני אדם. הן מעידות על כך שהאמת שביטא האל הכול יכול הושיעה בני אדם באופן מוחלט מכוחותיו של השטן, שאמת זו טיהרה אותם והביאה להם ישועה. המזמורים מהווים עדות לכך שאלוהים הקים קבוצה של מתגברים בסין, גבר על השטן וזכה לתהילה שלמה. מזמורים אלה מעניקים לבני האדם אמונה וכוח ומעודדים אותם להרהר אודות עצמם, להכיר בחסרונותיהם ולפתור את הקשיים שלהם ואת הדברים שגורמים להם בלבול. בכך, מזמורים אלה מאשרים שרק אלה שמבינים את האמת מסוגלים להשתחרר מהשפעתו של השטן, שהאמת יכולה לשלח אנשים לחופשי. שירים טובים הם בני לוויה לחיים, המעניקים עזרה בשעת צורך. הם מהווים מקור להתעלות אדירה. מזמורים אלה מחיי הכנסייה הם עדות להתנסויותיהם של אנשיו הנבחרים של האל בעבודתו של האל.

13 בנובמבר, 2018

קודם: 1006 שבעת התנאים לכך שאלוהים יהפוך את האדם למושלם

הבא: 1 בר האנוש יורד אל העולם

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

עליכם לחפש דרך לִתְאום למשיח

רבות עבדתי בקרב בני האדם, ורבים הדברים שהטפתי באוזניכם בזמן הזה. דברים אלו נאמרו למען ישועת האדם ובמטרה לאפשר לאדם לתאום לי. למרות זאת,...

פרק 6

האל הכול יכול, ראש וראשון לכל דבר, מפעיל את כוחו המלכותי מכס מלכותו. הוא מושל בתבל ובכל ומכוון אותנו על פני האדמה כולה. בכל עת נהיה קרובים...

אלוהים עצמו, הייחודי ט'

אלוהים הוא מקור החיים של הכל (ג')במהלך תקופה זו, דיברנו על דברים רבים הקשורים להכרת אלוהים, ולאחרונה דיברנו על דבר חשוב מאוד בנושא זה. מהו...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה