550 עליכם לשאוף לשרוד

1 אלוהים יכוון אתכם לעלות על נתיב – נתיב שיבטיח שתהיה לכם דרך להתקדם בה: כלומר לשאוף להיות מסוגלים לשרוד. אל תדאגו לגבי העמדה או המעמד שיהיו לכם בעתיד – דאגו רק ממה שעליכם לעשות מתוך שאיפתכם לשרוד. זה דבר שבני האדם צריכים לשאוף אליו. זה דבר ראוי, ולא רצון ראוותני, מכיוון שבני אנוש שישרדו בהחלט יהיו בני אדם טובים. הם בהחלט יישאו עדות רבת-כבוד על אלוהים, ואין ספק שהם ישביעו את רצונו של אלוהים. לפיכך, השאיפה לשרוד אינה רצון ראוותני – זה דבר שכולם צריכים לחתור אליו. הדבר עולה בקנה אחד עם עבודת הישועה של אלוהים.

2 עליכם לערוך את התוכנית הבסיסית ביותר שיכולה להיות – לשרוד בעתיד, בין שתהיו עושי שירות, בין שתימנו עם אנשיו של אלוהים, בין שתימנו עם בניו של אלוהים ובין שיהיה לכם מעמד גבוה. הדבר היחיד שאתם צריכים לחשוב עליו הוא מה שעליכם לעשות כדי לזכות באישורו של אלוהים ולשרוד, מכיוון שאלוהים מקווה שיותר בני אדם ישרדו. זה מפשט את השאיפה שלכם, הלא כן? אתם צריכים להבין זאת: עיסוק בשאיפה הולמת אינו רצון ראוותני. באמונתם של בני האדם באלוהים, לא צריכים להיות להם רצונות ראוותניים, אלא עיסוק בשאיפות הולמות.

עיבוד של "עליכם לשאוף לשרוד" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 713 מאפייני השינוי בטבע

הבא: 712 חוויותיהם של בני האדם שטבעם השתנה

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 1

האם אלה שראו את דבריי מקבלים אותם באמת? האם אתם באמת מכירים אותי? האם למדתם באמת להישמע לי? האם אתם משקיעים את עצמכם בכנות למעני? האם באמת...

על הרשעים להיענש

הבחינה אם אתם נוהגים בצדיקות בכל מעשיכם והבחינה אם אלוהים צופה אחר כל המעשים שלכם הם העקרונות ההתנהגותיים של אלה המאמינים באלוהים. תזכו...

אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה

בראשית, אלוהים נח. לא היו בני אנוש או כל דבר אחר על פני האדמה באותה עת, ואלוהים לא עשה שום עבודה. אלוהים החל בעבודת הניהול שלו רק לאחר...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה