525 שאפו לעבוד את אלוהים באמת

1 האם אנו זקוקים לראיית עולם שלפיה יש לשאוף להיות אדם שעובד את אלוהים בכנות? לא להתנגד עוד לאלוהים, לא להגעיל אותו עוד, לא לגרום עוד לאלוהים תסכול מאיתנו ורוגז תמידי נגדנו, לנחם את ליבו של אלוהים, להיות אדם שעובד באמת את אלוהים כמו אברהם אבינו – האם אלה הן השקפות העולם שאנו זקוקים להן? כן, בהחלט. כשהשקפת עולם כזאת וחשיבה כזאת מושרשת בכם, כאשר אתם חותרים בכיוון הזה, האם לא יפחתו הפיתויים הכרוכים בעושר הארצי, במעמד ובמוניטין? האם לא יועם זוהרם?

2 כאשר אתם עובדים קשה, מיישמים וחווים כדי להגיע להשקפת העולם הזאת, מבלי שתשגיחו בכך דברי אלוהים יהפכו לקו המנחה אתכם מבפנים, למסד להישרדותכם; דברי אלוהים יהפכו לחייכם ולדרככם בחיים. כשזה יקרה, כל דברי העולם הזה יאבדו את חשיבותם בעיניכם, לא? אם כן, אדם צריך השקפת עולם שלפיה הוא חותר להיות אדם המצויד באמת ובאנושיות, אדם בעל מצפון והיגיון שעובד את אלוהים – במילים אחרות, להיות אדם אמיתי – זה הדבר שראוי ביותר לחתור אליו.

עיבוד של "מהו שינוי בטבעו של אדם, והדרך שמובילה אליו" בספר 'תיעוד נאומיו של המשיח'

קודם: 423 שירות אמיתי לא מתקיים ללא תפילה כנה

הבא: 590 אתם חייבים לחפש את רצונו של אלוהים בכל דבר

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

פרק 10

אחרי הכל, עידן המלכות שונה מתקופות העבר. עניינו אינו מה האדם עושה. במקום זאת, אני מבצע את עבודתי באופן אישי לאחר שאני יורד ארצה – עבודה...

הנתיב... (2)

ייתכן שאחינו ואחיותינו יודעים משהו על רצף העניינים, השלבים והשיטות שמאפיינים את עבודתו של אלוהים בסין היבשתית, אך אני עדיין סבור שמוטב...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה