פרק 70

אך ורק בזכות חסדי ורחמיי התעלומות שלי נגלות ובאות לידי ביטוי בגלוי, ואינן חבויות עוד. יתר על כן, בזכות חסדי ורחמיי, דבריי מופיעים בקרב בני האדם ואינם נסתרים עוד. אני אוהב את כל אלה שמשקיעים ומקדישים את עצמם למעני בכנות. אני שונא את כל אלה שנולדו מקרבי אך אינם מכירים אותי ואף מתנגדים לי. לא אנטוש אף אדם התומך בי בכנות, אלא אכפיל את ברכותיו. את כפויי הטובה שמשיבים רעה על נדיבות לבי אעניש כפליים, לא אקל עמם. במלכותי אין הונאה או מרמה ואין גשמיות – במילים אחרות, אין צחנת מתים. תחת זאת, הכול יושר וצדק, טוהר ופתיחות. דבר אינו נסתר או חבוי. הכול רענן, הכול הוא הנאה והארה. מי שממשיך לשאת את צחנת המתים, לא יוכל בשום אופן להישאר במלכותי, ותחת זאת שבט הברזל שלי ימשול בו. כל התעלומות האינסופיות מאז ראשית הזמן ועד היום הזה נגלות בפניכם במלואן – בפני קבוצת בני האדם שנופלים בנחלתי באחרית הימים – האם אינכם חשים שהתברכתם? הימים שבהם הכול יתגלה ברבים הם, יותר מכך, הימים שבהם תטלו חלק בשלטוני.

קבוצת האנשים שימשלו באמת כמלכים תלויה בקביעתי מראש ובבחירה שלי, ולא מעורב בכך רצון אנושי כלשהו. מי שיעז ליטול חלק בכך יחוש את נחת זרועי, והוא יהיה מושא לאש המשתוללת שלי. זהו פן אחר של צדקתי ושל המלכותיות שלי. אמרתי שאני מושל בכל הדברים – אני האל החכם שאוחז בסמכות מלאה, איני מתייחס בסלחנות לאיש ושאין בי רחמים או רגשות אישיים. אני מתייחס לכולם במידת הצדק וההגינות ובמלכותיות (אין זה משנה עד כמה אדם הוא רהוט – לא אפטור אותו), ובינתיים אני מאפשר לכולם לראות טוב יותר את הפלא שבמעשיי ואת משמעותם. הענשתי רוחות רעות בזו אחר זו על כל מיני מעשים שעשו, והשלכתי כל אחת מהן אל הבור חסר התחתית. סיימתי את העבודה הזאת לפני ראשית הזמן, ולא הותרתי להן מעמד כלשהו או מקום כלשהו לעשות בו את עבודתן. איש מבין נבחריי, אלה שהועדתי מראש ובחרתי בהם, לא יוכל להיות אי פעם רדוף בידי רוחות רעות, ותחת זאת יהיה קדוש תמיד. באשר לאלה שלא הועדתי מראש ולא בחרתי בהם, אמסור אותם לידי השטן ולא אתיר להם עוד להישאר. הצווים המנהליים שלי קשורים בכל היבט לצדקתי ולמלכותיות שלי. לא אשחרר אפילו אחד מאלה שהשטן עובד עליהם, אלא אשליך אותם יחד עם גופם אל השאול, כי אני שונא את השטן. בשום פנים לא אחוס על השטן, אלא אשמיד אותו כליל ולא אתן לו הזדמנות כלשהי לעשות את עבודתו. אלה שהשטן השחית במידה מסוימת (דהיינו, אלו שהאסון יכה בהם) נתונים תחת ההסדר החכם שקבעתי במו ידיי. אל תחשבו שהדבר קרה בשל אכזריותו של השטן – דעו שאני הוא האל הכול יכול המושל ביקום ובכל הדברים! מבחינתי אין בעיות שאינן ניתנות לפתרון, ועל אחת כמה וכמה אין דבר שלא ניתן להגשימו או מלה שלא ניתן לאמרה. אל לבני האדם לנהוג כיועציי. היזהרו פן ידי תכה אתכם ארצה ותושלכו אל השאול. אני אומר לך! אלה שמשתפים עמי פעולה כיום באופן פרואקטיבי הם החכמים מכולם, והם לא יחוו אובדן, ויימלטו מכאב השיפוט. כל אלה הם הסדריי שקבעתי מראש. אל תעירו הערות לא-זהירות ואל תדברו גבוהה-גבוהה, במחשבה שאתם נפלאים כל כך. האין כל זה דבר שקבעתי מראש? אתם המתיימרים להיות יועציי, אתם חסרי בושה! אינכם מכירים את שיעור קומתכם האמיתי – הוא נמוך באופן פאתטי! ולמרות זאת, אתם מתייחסים לכך בקלות ראש ואינכם מכירים את עצמכם. שוב ושוב אתם מתעלמים מדבריי וגורמים לכך שמאמציי המרובים יהיו לשווא, ואינכם מבינים כלל שאלו ביטויים של חסדיי ורחמיי. במקום זאת, אתם מנסים להתרברב שוב ושוב בפיקחותכם. אתם זוכרים זאת? לאילו ייסורים ראויים אלה שמחשיבים עצמם לחכמים? אתם אדישים ובלתי נאמנים לדבריי ואינכם חורטים אותם על לוח לבכם, ואתם משתמשים בי כאמתלה לעשות כך או אחרת. עושי-רשע! מתי תוכלו להתחשב בלבי באופן מלא? אינכם מתחשבים בלבי, ולכן איני עושה לכם עוול בכנותי אתכם עושי-רשע – התיאור הזה מתאים לכם באופן מושלם!

היום אני מראה לכם, בזה אחר זה, דברים שפעם היו חבויים. התנין הגדול האדום כאש מושלך אל הבור חסר התחתית ומושמד כליל, כי אין שום טעם להחזיק בו. פירוש הדבר שהוא אינו יכול לשרת את המשיח. מכאן ואילך, דברים אדומים לא יתקיימו עוד. הם יתכלו בהדרגה עד שיתאיינו. אני עושה את מה שאני אומר: בכך תושלם עבודתי. סלקו את התפיסות האנושיות. עשיתי את כל מה שאמרתי. מי שמנסה להתחכם רק מביא על עצמו הרס ובוז ואינו חפץ חיים. לפיכך, אשביע את רצונך ובהחלט לא אמשיך להחזיק באנשים כאלה. מכאן ואילך, מצוינותה של האוכלוסייה תגבר, ואילו כל אלה אשר לא ישתפו עמי פעולה באורח פרואקטיבי ייסחפו אל האין. את אלה שאישרתי אביא לידי שלמות, ולא אשליך אפילו אחד מהם. אין כל סתירה בדבריי. אלה שלא ישתפו עמי פעולה באורח פרואקטיבי יסבלו ייסורים נוספים, אם כי, בסופו של דבר, בהחלט אושיע אותם. אולם כאשר זה יקרה, חייהם יהיו שונים לגמרי בהיקפם. האם ברצונך להיות אדם כזה? קום ושתף עמי פעולה! בהחלט לא אזניח את אלה שישקיעו עצמם בכנות למעני. ואשר לאלה שמקדישים את עצמם למעני – עליכם ארעיף את כל ברכותיי. מסור את עצמך לי באופן מלא! מזונך, בגדיך ועתידך – כל אלה נתונים בידיי. ואני אסדיר את הכול כיאות כדי שתיהנה בלי קץ. זאת משום שאמרתי: "אלה שישקיעו למעני בהחלט יבורכו בברכות רבות". כל הברכות יינתנו לכל אדם שישקיע עצמו למעני בכנות.

קודם: פרק 69

הבא: פרק 71

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אלוהים עצמו, הייחודי ד'

קדושתו של אלוהים (א')כבר שיתפנו בפגישה האחרונה על סמכותו של אלוהים, וכרגע לא נדבר על הצדק של אלוהים. היום נדבר על נושא חדש לגמרי – קדושתו...

הנתיב... (4)

העובדה שבני האדם מסוגלים לגלות את חביבותו של אלוהים ולחפש את הדרך לאהוב את אלוהים בעידן הנוכחי, והעובדה שהם מוכנים לקבל את ההכשרה של המלכות...

בנוגע להשקטת לבכם בפני אלוהים

אין שלב חיוני להיווכחות בדברי האל יותר מהשקטת לבכם בפני אלוהים. זה לקח שכל בני האדם בהווה חייבים להיווכח בו בדחיפות. דרכי ההיווכחות על מנת...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה