שאלה 2: היות שאת אומרת ששמו של אלוהים בכל עידן אינו יכול לייצג את אלוהים במלואו, מהי המשמעות של שמו בכל עידן?

תשובה:

העלית שאלה חשובה מאוד, האל הכול יכול אומר: "'יהוה' הוא השם שהיה לי במהלך עבודתי בעם ישראל, ומשמעו אלוהיהם של בני ישראל (עמו הנבחר של אלוהים), שיכול לרחם על האדם, לקלל את האדם ולכוון את חייו של האדם. משמעו האל בעל העוצמה האדירה ומלא החוכמה. 'ישוע' הוא עמנואל, ומשמעו קורבן החטאת המלא באהבה ובחמלה, אשר מושיע את האדם. הוא עשה את העבודה של עידן החסד, הוא מייצג את עידן החסד, והוא יכול לייצג רק חלק אחד מתוכנית הניהול. כלומר רק יהוה הוא אלוהיו של עם ישראל הנבחר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי משה ואלוהי עם ישראל כולו. לכן בעידן הנוכחי, כל ני ישראל למעט שבט יהודה עובדים את יהוה. הם מעלים לו קורבנות על המזבח ומשרתים אותו, כשהם לבושים בגלימות כהונה במקדש. מה שהם מייחלים אליו הוא שיהוה ישוב ויופיע. רק ישוע הוא גואל האנושות. הוא קורבן החטאת שגאל את האנושות מחטא. כלומר שמו של ישוע בא מעידן החסד, והתקיים משום עבודת הגאולה בעידן החסד. שמו של ישוע התקיים כדי לאפשר לבני האדם בעידן החסד להיוולד מחדש ולזכות בישועה, וזהו שם מיוחד לגאולת האנושות כולה. על כן, שמו של ישוע מייצג את עבודת הגאולה ומסמל את עידן החסד. השם יהוה הוא שם מיוחד לעם ישראל שחי בכפוף לחוק. בכל עידן ובכל שלב בעבודה, שמי אינו חסר בסיס, אלא שיש לו חשיבות ייצוגית: כל שם מייצג עידן אחד. 'יהוה' מייצג את עידן החוק, והוא תואר הכבוד לאל שעם ישראל עבד. 'ישוע' מייצג את עידן החסד, והוא שמו של אלוהי כל בני האדם שזכו לגאולה במהלך עידן החסד. אם האדם עדיין נכסף לבואו של ישוע המשיח במהלך אחרית הימים, ועדיין מצפה שהוא יבוא באותו צלם שהוא לבש בארץ יהודה, הרי שכל תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים תיעצר בעידן החסד ולא תוכל להתקדם הלאה. יתר על כן, אחרית הימים לעולם לא תגיע, והעידן לעולם לא יגיע לקצו. זאת משום שישוע המושיע נועד רק לגאולתה וישועתה של האנושות. אימצתי את השם ישוע למען כל החוטאים בעידן החסד, וזה לא יהיה שמי כשאביא את כל האנושות לקצה״ ('המושיע כבר חזר על 'ענן לבן'' ב'הדבר מופיע בבשר').

מדבריו של האל הכול יכול הבנו את משמעותם של השמות שאלוהים נטל לעצמו בכל עידן ועידן. בעידן החוק שמו של אלוהים היה יהוה, והשם הזה ייצג את מה שהוא ביטא כלפי האנושות באותו עידן: טבע מלכותי, זועם, מקלל וגם חומל. לאחר מכן, אלוהים פתח בעבודת עידן החוק עם השם 'יהוה'. הוא פרסם את חוקיו ומצוותיו, והוביל באופן רשמי את האנושות הרכה בשנים בחייה על פני האדמה. הוא דרש מבני האדם לציית לחוק בקפידה, ללמוד לעבוד אותו ולכבד את גדולתו. ברכות וחסד שרו על מי שציית לחוק. כל מי שהפר את החוק נסקל למוות או נשרף בלהבות השמיים. לכן בני ישראל שחיו בכפוף לחוק קיימו אותו ככתבו וכלשונו, וקידשו את שמו של יהוה. הם חיו תחת השם 'יהוה' במשך מספר אלפי שנים עד תום עידן החוק. בסוף עידן החוק, היות שהאנושות נעשתה מושחתת יותר ויותר וחטאה יותר ויותר, לא הייתה לבני האדם דרך לקיים את החוק. כל הזמן כולם היו בסכנת היענשות בשל הפרת החוק, ולכן אלוהים עשה את עבודת הגאולה שלו תחת השם 'ישוע'. הוא פתח את עידן החסד והביא את עידן החוק לקצו, ובכך הוא הביע את טבעו האוהב והרחום של אלוהים. הוא גם הרעיף את שפע חסדיו על בני האדם, ובסופו של דבר הוא נצלב למענם, ובכך גאל אותנו מחטאינו. מאז ואילך, התחלנו להתפלל לשמו של ישוע ולקדש את שמו כדי ליהנות ממחילתו על חטאינו ומחסדו הרב. השם 'ישוע' נועד לאפשר לאנשי עידן החסד להיוולד מחדש ולזכות בישועה. משמעותו היא קורבן חטאת שהוקרב מתוך רחמים ואהבה לשם גאולת האנושות. השם 'ישוע' מייצג את עבודת הגאולה של אלוהים וגם את טבעו הרחום והאוהב. אחים ואחיות, מתוך שני שלבי העבודה שאלוהים כבר השלים אנו יכולים לראות שלשם שהוא נוטל בכל אחד מהעידנים יש משמעות מסוימת משלו. כל שם מייצג את עבודתו של אלוהים באותו עידן ואת הטבע שהוא מבטא באותו עידן. בעידן החסד, כשאלוהים בא, אם הוא לא היה קרוי 'ישוע' אלא 'יהוה', עבודתו של אלוהים הייתה נעצרת בעידן החוק, והאנושות המושחתת לא הייתה יכולה לעולם לזכות בגאולתו של אלוהים. בסופו של דבר, בני האדם היו מוקעים ומוענשים בגין הפרת החוק, וכשאלוהים בא באחרית הימים, אם שמו היה עדיין ישוע, האנושות המושחתת הייתה יכולה רק לזכות בגאולה מחטאיה, אך לעולם לא להיטהר ולהיוושע כדי לבוא אל מלכותו של אלוהים. זה מפני שחטאינו נמחלים לנו באמצעות אמונתנו בישוע אדוננו, אך טבענו הפנימי החוטא עדיין עומד בעינו. אנו עדיין חוטאים תכופות, ולפיכך לא נפלנו לחלוטין בנחלתו של אלוהים. לכן, כדי להושיע את האנושות באופן מלא מן החטא, אלוהים עושה כעת שלב נוסף של עבודה שבו הוא מטהר ומושיע את האנושות באופן מלא בהתבסס על עבודתו של ישוע אדוננו. שמו של אלוהים חייב להשתנות בהתאם. למעשה עוד ממזמן נובא שאלוהים ייקרא 'האל הכול יכול' באחרית הימים. נוכל למצוא את זה אם נקרא בעיון. בואו נקרא את ספר ההתגלות א' 8: "אני האלף ואני התו... אמר יהוה, ההווה, שהיה ושיהיה, האל הכול יכול". לפרק י"א 16-17. "ועשרים וארבעה הזקנים שישבו לפני אלוהים על כיסאותיהם נפלו על פניהם והתפללו לאלוהים, באומרם: 'אנחנו מודים לך, האל הכול יכול, שהווה, והיה, ויהיה, כי לבשת עוז ומָלַכת'." נבואות כאלה הופיעו גם בספר ההתגלות ד' 8, ט"ז 7, י"ט 6 ובעוד מקומות רבים בכתבי הקודש. שמו החדש של אלוהים באחרית הימים הוא הכול יכול, היינו האל הכול יכול.

אלוהים הוא אל חכם, ולכל דבר שהוא עושה יש משמעות רבה. השם 'האל הכול יכול' מייצג את עבודתו של אלוהים במלואה, וכן את הטבע שהוא מבטא באחרית הימים. אלמלא אלוהים גילה לנו את פשר התעלומות האלה באופן אישי, לא משנה כמה שנים היינו מבלים בקריאת כתבי הקודש, לא היינו יודעים את הדברים האלה. בואו נקרא יחד את דברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר: "עבודתו של אלוהים לכל אורך ניהולו ברורה לחלוטין: עידן החסד הוא עידן החסד, ואחרית הימים היא אחרית הימים. יש הבדל ברור בין עידן לעידן, מפני שבכל עידן, אלוהים עושה עבודה המייצגת את העידן הזה. כדי שעבודת אחרית הימים תיעשה, מוכרחים להיות שריפה, שיפוט, ייסורים, חרון אף והרס, כדי להביא את העידן אל סופו. המושג אחרית הימים מתייחס לעידן האחרון. האם בעידן האחרון, אלוהים לא לביא את העידן אל סופו? ורק באמצעות ייסורים ושיפוט ניתן להביא את העידן אל סופו. ...לפיכך, בעידן החוק שמו של אלוהים היה יהוה, ובעידן החסד, השם ישוע ייצג את אלוהים. באחרית הימים, שמו הוא האל הכול יכול – הכול יכול, ובעזרת עוצמתו הוא מנחה את האדם, כובש את האדם וזוכה בו, ובסופו של דבר, מסיים את העידן" ('חזון עבודתו של אלוהים (3)' ב'הדבר מופיע בבשר').

"פעם נודעתי כיהוה. נקראתי גם המשיח, ופעם בני האדם קראו לי ישוע המושיע, משום שהם אהבו אותי וכיבדו אותי. אולם כיום אני לא יהוה או ישוע שבני האדם הכירו בימים עברו – אני האל שחזר באחרית הימים, האל שיביא את העידן לקצו. אני אלוהים עצמו שקם בקצווי ארץ, ששופע בכל טבעי ומלא סמכות, כבוד ותפארת. בני האדם מעולם לא באו איתי במגע, מעולם לא הכירו אותי, ומעולם לא הכירו את טבעי. מאז בריאת העולם ועד היום, איש לא ראה אותי. זה האל שמופיע במהלך אחרית הימים אך נסתר מבני האדם. הוא שוכן בקרב בני האדם באמת ובתמים, כמו השמש הבוערת והאש הלוהטת, והוא מלא עוצמה ושופע סמכות. אין אפילו אדם אחד או דבר אחד שלא אשפוט בדבריי, ואין אפילו אדם אחד או דבר אחד שלא יטוהר באש הלוהטת. בסופו של דבר, דבריי יברכו את כל האומות, ודבריי גם ינפצו את כל האומות לרסיסים. כך יראו כל בני האדם במהלך אחרית הימים שאני המושיע שחזר, שאני האל הכול יכול שכובש את כל האנושות, ושהייתי פעם קורבן החטאת של האדם. אולם באחרית הימים אני גם הופך ללהבות השמש ששורפות את הכל, ואני גם הופך לשמש הצדקה שחושפת את הכל. זו עבודתי באחרית הימים. בחרתי בשם הזה ואני ניחן בטבע הזה כדי שכל בני האדם יוכלו להבין שאני אל צודק, ושאני השמש הבוערת והאש הלוהטת. עשיתי זאת כדי שכולם יוכלו לעבוד אותי, את האל האמיתי היחיד, וכדי שהם יראו את פניי האמיתיים: אני לא רק אלוהיהם של בני ישראל, ואני לא רק הגואל – אני אלוהיהם של כל הברואים ברחבי השמיים, והארץ והמים" ('המושיע כבר חזר על 'ענן לבן'' ב'הדבר מופיע בבשר').

באחרית הימים אלוהים עושה את עבודת המשפט של עידן המלכות תחת השם 'האל הכול יכול'. הוא חשף את טבעה המושחת של האנושות ושפט את חוסר המוסריות שלנו באמצעות דבריו, כדי שנוכל לדעת את טבענו ומהותנו מתוך קריאת הדברים, להיווכח באמת לפיה השטן השחית אותנו עמוקות, להבין את שורש שחיתותנו ולהכיר את צדקו של אלוהים ואת טבעו, שלא יסבול פגיעה מידי האנושות. הוא גם מתווה דרך שתאפשר לנו לשנות את טבענו, כך שנוכל לסור מרע, לחפש את האמת, לשנות את טבענו ולזכות בישועת האלוהים. אלוהים בא כדי לעשות את עבודת שפיטת האנושות וטיהורה, והוא ממיין אותנו לסוגינו, ומתגמל את הטובים ומעניש את הרעים כדי להושיע בצורה יסודית את האנושות המושחתת מתחומו של השטן ולסיים את תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים שלו. אלוהים הופיע בפני האנושות באחרית הימים עם טבע של צדק, מלכותיות וחימה שלא תסבול פגיעה. הוא הציג בגלוי בפני כולם את טבעו הפנימי, את מה שהינו ואת מה שיש לו. הוא בא כדי לשפוט את כל השחיתות וחוסר המוסריות של האנושות ולייסרה בשל כך, כדי להושיענו לגמרי מן החטא ולהשיב לבני האדם את קדושתם המקורית. הוא רוצה שכל בני האדם ייווכחו לא רק בחוכמתו כבורא השמיים, הארץ וכל הדברים, אלא אף בחוכמה הגלומה בעבודתו המעשית בקרב האנושות. הוא לא רק ברא את כל הדברים, אלא הוא גם מושל בכל הדברים. הוא לא היה מסוגל רק להיות קורבן חטאת למען האנושות, אלא הוא גם מסוגל להביאנו לידי שלמות, לשנות אותנו ולטהר אותנו. הוא הראשון והאחרון. איש אינו יכול להבין את פלאיותו או את מעשיו. לכן הולם ביותר לקרוא לאלוהים בשם האל הכול יכול. כעת עבודתה של רוח הקודש היא רק לתמוך בעבודה שנעשית תחת השם 'האל הכול יכול'. כל מי שמתפלל לשמו של האל הכול יכול ועובד באמת את האל הכול יכול, יכול לזכות בעבודתה של רוח הקודש וליהנות מאספקה עשירה לחיים והשקיה שאלוהים מעניק, ואם לא כן, הם ישקעו באפילה ויאבדו את דרכם. כיום, הכנסיות שעדיין תקועות בעידן החסד ננטשות ונעשות שוממות. המאמינים נעשים אדישים באמונתם, לדרשנים אין חומר לדרשות שלהם, ואנשים אינם נרגשים כשהם מתפללים לאלוהים. מלבד זאת, יותר ויותר אנשים נכנעים לפיתויי העולם. הסיבה המרכזית לכך היא שהם לא קיבלו את שמו של האל הכול יכול ולא התעדכנו בעבודתו החדשה של אלוהים.

מתוך התסריט לסרט: שמו של אלוהים השתנה?!

קודם: שאלה 1: הדברים כתובים בבירור בכתבי הקודש: "ישוע המשיח נותר זהה אתמול, והיום ולעולמים" (האיגרת אל העברים י"ג 8). אם כן, שמו של אלוהים לא יכול להשתנות! הם טוענים ששמו של ישוע משתנה באחרית הימים. איך את מסבירה את הפסוק הזה?

הבא: שאלה 9: אנו מקבלים את עבודת אלוהים באחרית הימים, אך כיצד עלינו לחוות את משפט וייסורי אלוהים כדי שנזכה באמת ובחיים, ניפטר מטבענו החוטא, נזכה בישועה ונבוא אל מלכות השמיים?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה